Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Περί Ακύρων μυστηρίων ...άκυρα κηρύγματα!


Σχόλιο στο κήρυγμα του Μοναχού Μακαρίου Κουτλουμουσιανού

(Α΄)


Του Ιωάννου Ρίζου
  
   Εδώ και καιρό ο π. Μακάριος περιοδεύει ανά την χώρα κηρύττοντας την ακυρότητα των Μυστηρίων της Εκκλησίας η οποία αποδέχτηκε  τις αποφάσεις της ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου. Αναζητώντας μέσα από την θεωρητική και πρακτική διδασκαλία της Ορθόδοξης Παρακαταθήκης  αποδείξεις  περί της ορθότητας ή μη  του κηρύγματος αυτού, παραθέτω μερικές  συναφείς περιπτώσεις που έλαβαν χώρα στο παρελθόν και  που μας γνωρίζουν την αγιοπατερική θέση στο ζήτημα.

      Επι Αγίου Μάρκου του Ευγενικού.

  Μετά την ενωτική ψευδοσύνοδο της Φλωρεντίας και την άρνηση του αγίου να την υπογράψει, ο άγιος  φτάνει στην ΚΠολη στις 1 Φεβρουαρίου του 1440. Εκεί μετά τον θάνατο του προδοτικού πατριάρχου Ιωσήφ, εκλέγεται πατριάρχης ο λατινόφρων Μητροφάνης. Ο άγιος Μάρκος  προσκαλείται αλλά δεν συλλειτουργεί με τον Μητροφάνη και φεύγει για την Έφεσο «εις την ακραιφνή δόξαν τηρών εαυτόν» [μετφρ. παραμένοντας στην καθαρή και ακέραια πίστη] κατά τον Συρόπουλο.
    Στην Έφεσο  το κλίμα είναι εναντίον του και φεύγει για το Άγιο Όρος. Όμως συλλαμβάνεται στη Λήμνο όπου και μένει. Εκεί συγγράφει την περίφημη επιστολή του «Προς τους απανταχού Ορθοδόξους» στην οποία καλεί τους Ορθοδόξους να μην έχουν καμία εκκλησιαστική κοινωνία με τους Λατινόφρονες, κηρύττει δηλαδή την Αποτείχιση. Σε αυτή τη μνημειώδη επιστολή δεν προχωρά σε κανενός είδους κηρύγματος που να δηλώνει  ότι τα μυστήρια των Λατινοφρόνων είναι άκυρα.  
    Πότε τα Μυστήρια των Λατινοφρόνων καταγγέλλονται ως άκυρα;
   Τρία χρόνια μετά. Το 1443 τα πατριαρχεία Ιεροσολύμων, Αντιοχείας και Αλεξανδρείας συνέρχονται σε Σύνοδο στα Ιεροσόλυμα, όπου αναθεματίζουν την Φλωρεντιανή σύνοδο, καθαιρούν τον Μητροφάνη και ακυρώνουν τις χειροτονίες του. Είναι άκρως αξιοσημείωτο το κείμενο της Συνόδου των Ιεροσολύμων γιατί σε ένα σημείο της Εγκυκλίου της γράφεται το εξής: «…ορίζομεν από της σήμερον αργούς και ανιέρους είναι  πάσης εκκλησιαστικής καταστάσεως έστωσαν αφωρισμένοι και αλλοτριομένοι της Αγίας Τριάδος» [εννοεί τον Μητροφάνη και τους Λατινόφρονες περι αυτόν].[1]

    «Από της σήμερον» λοιπόν είναι άκυρα τα ΟΛΑ τα Μυστήρια τους.

     Από την υπογραφή της Φλωρεντιανής ψευδοσυνόδου μέχρι της συνοδικής καταδίκης της, δηλαδή επί 3 χρόνια, τα Μυστήρια ήταν έγκυρα; Όχι όλα!
   Βλέπουμε ότι η Σύνοδος θεωρεί έγκυρα τα «σωστικά» Μυστήρια –αν μου επιτρέπεται ο όρος–  όπως του βαπτίσματος, του Χρίσματος και της Θ. Μεταλήψεως, της Μετανοίας-εξομολογήσεως, γιατί δεν προχωρά σε εντολή αναβαπτισμών ή  ανάχρισης ή κάποια δήλωση απόρριψης των σωστικών Μυστηρίων. Όμως ακυρώνει το μη σωστικό Μυστήριο των χειροτονιών.

   Έτσι αυτό που κηρύττει ο π. Μακάριος δεν συμφωνεί με το σκεπτικό της σημαντικότατης  αυτής Συνόδου των Ιεροσολύμων.
(Συνεχίζεται)
[1] Νεκταρίου Ιεροσολύμων, Συνταγμα, σελ. 236-237, Συναξαριστής Φεβρουαρίου, σ. 658 εκδ. 1997, Ματθαίου Λαγγή. Αρχ. Σπ. Μπιλάλη, Ορθοδοξία και Παπισμός, τ. Β΄, σ. 79, εκδ. «Ορθ. Τύπος», 2014.

7 σχόλια:

 1. Ανώνυμος13/1/18, 2:54 μ.μ.

  Δηλαδή μᾶς λές ὃτι, ἐνῶ εἶχαν ἐνωθεῖ με τους παναιρετικούς παπικούς, με την ψευδοσύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας, εἶχαν ὓπογράψει το ‘‘κοινό ποτήριο’’, εἶχαν βλασφημήσει το Ἃγιον Πνεῦμα, εἶχαν γίνει αἱρετικοί και αὐτοί, ὁ Θεός ἐξακολουθοῦσε να τους δίνει την χάρι του στα σωστικά μυστήρια; Και ἦσαν ἒγκυρα; Αὐτό εἶναι φοβερό και ἀνήκουστο να το λέει ἓνας ὀρθόδοξος. Μόνον ἓνας οἰκουμενιστικός νοῦς θα μποροῦσε να σκεφθεῖ κάτι τέτοιο. Εἶναι σαν να ποῦμε ὃτι προ τῆς ψευδοσυνόδου Κρήτης πρίν την ἐπίσημη διακήρυξη τῆς Αἱρέσεως, γινόταν με κάποιον τρόπο ἡ ἓνωση με τον πάπα δηλαδή το λεγόμενο κοινό ποτήριο, γινόμασταν αἱρετικοί και ὁ Θεός πιστεύουμε ὁτι θα ἐξακολουθοῦσε να δίνει την χάρι του στις Βαπτίσεις, στο Χρῖσμα, στην Μετάνοια-‘Εξομολόγηση και στην Θεία Κοινωνία, μέχρι να γίνει Ὀρθόδοξη Σύνοδος να πεῖ ἀπό τῆς σήμερον….
  Το ‘‘ὁρίζομεν ἀπό τῆς σήμερον ἀργούς και ἁνιέρους εἶναι πάσης ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως…’’, δεν σημαίνει ἀναγκαστικά ὃτι πρίν οἱ Ἐπίσκοποι και οἱ παπᾶδες που κοινωνοῦσαν με τους αἱρετικούς ἐκτελοῦσαν ἒγκυρα Μυστήρια. Το λέει για να τονίσει ὃτι ἐπίσημα τους καθαιρεῖ, τους ἀμετανόητους, για να πληροφορήσει τον κοσμάκη, να μην τους δέχεται πλέον σαν κανονικούς ἐπισκόπους και παπᾶδες. Τους ἒβλεπε ὁ κόσμος να φοροῦν τα ράσα, τα ἃμφια και πήγαινε ἀπό ἃγνοια σ’αὐτούς και ἒπαιρνε τα ‘‘Μυστήρια’’ που αὐτοί τελοῦσαν, ὃπως ἀκριβῶς και σήμερα κάνουν οἱ οἰκουμενιστές.
  Αὐτά τα θέματα τα ἒχει λύσει ἡ Ἐκκλησία ἐδῶ και 17 αἰῶνες τουλάχιστον. Βλέπε και τον Κανόνα τῆς ἐν Καρχηδόνι Τοπικῆς Συνόδου, (με Οἰκουμενικό Κῦρος) που ἀναφέρει για τα μυστήρια τῶν αἱρετικῶν: «‘‘Και δια τούτο τα υπ' αυτών γινόμενα ψευδή και κενά υπάρχοντα, πάντα εστίν αδόκιμα….ὃσα οἱ ἀντικείμενοι αὐτῶ, (οἱ αἱρετικοί) τουτέστι πολέμιοι και ἀντίχριστοι ποιοῦσιν, ἀποδοκιμᾶσαι και ἀποποιῆσαι και ἀπορρῖψαι, και ὡς βέβηλα ἒχειν ὁφείλομεν’’. Και τῆς πλάνης και στρεβλότητος ἐρχομένοις ἐπί γνώσει τῆς ἀληθινῆς και ἐκκλησιαστικής πίστεως, δοῦναι καθόλου Θείας δυνάμεως μυστήριον, ἑνότητός τε και πίστεως και ἀληθείας"». Και ὃσοι ἐπιστρέφουν λέγει ἀπό την πλάνη και την στρεβλότητα ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΙ, γνωρίζοντες πλέον την ἀληθινή και ἐκκλησιαστική πίστη, τους δίνεται μυστηριακῶς ὁλόκληρη ἡ Θεία δύναμις, και ἡ ἑνότης και ἡ πίστις και ἡ ἀλήθεια.
  Δεν ἀναγκάζει να ξανατελέσουν τα μυστήρια πάλι, ὃχι γιατί ἦσαν ἒγκυρα τελεσθέντα πρίν ἀπό τους αἱρετικούς, πολεμίους και ἀντιχρίστους,ψευδοεπισκόπους και ψευδοπαπάδες, ἀλλά τα νεκρά και ἀνενέργητα τελεσθέντα πρίν και βέβηλα, τα ζωοποιεῖ ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Σύνοδος με την χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στους μετανοημένους. Ἒχει την Θεία δύναμη να τα κάνει ἐνεργά ἀπό δῶ και πέρα.
  Δεν καταλαβαίνεις ἂνθρωπε ὃτι ἓνας ψευδεπίσκοπος (ἢ κατά συνέπεια και ἓνας ψευδοπαπάς που τον μνημονεύει), ὃπως τον ἀναφέρει ὁ 15ος κανόνας τῆς Α’ και Β’ Συνόδου (και βάσει τοῦ κανόνα αὐτοῦ ἀποτειχίστηκες και σύ) δεν μπορεῖ να τελεῖ ἒγκυρα Μυστήρια γιατί ἒχει ἢδη ἐκπέσει τῆς Ἰερωσύνης; Γι’αὐτό δεν τον ὀνομάζει ψευδεπίσκοπο και πρό Συνοδικῆς διαγνώσεως; Τι αἱρετικές διδασκαλίες εἶναι αὐτές που προσπαθεῖς να ἀποδείξεις διαστρεβλώνοντας τα ὀρθόδοξα νοήματα;
  Τότε ἐάν πρό τῆς καθαιρέσεώς τους ἀπό Ὀρθόδοξη Σύνοδο οἱ αἱρετικοί τελοῦν ἒγκυρα μυστήρια, θα πρέπει και ὁ πάπας να τελεῖ και αὐτός, γιατί μέχρι τώρα δεν ἐχει καθαιρεθεῖ προσωπικά ἀπό καμμία Οἰκουμενική Σύνοδο. Ἀκριβῶς αὐτά δεν λένε και οἱ οἰκουμενιστές; (βλέπε Ἐπίσκοπος Ἀβύδου Κύριλλος).

  Ἂρα δεν λανθάνει ὁ Μοναχός Μακάριος, ἀλλά ἐσύ πού διαστρεβλώνεις τους λόγους τῶν Ἁγίων. συνεχίζεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Από την στιγμή που ο κ. Ρίζος αποτειχίστηκε από το ψευδεπίσκοπό του, πρέπει να τον θεωρεί καθηρημένο(τον ψευδεπίσκοπο Φλωρίνης).Γιατί;Γιατί λέει ο Πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης ότι ''η καθαίρεσις επέρχεται αυτομάτως κατά τον ΙΕ'Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου''!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΜΕ ΦΟΒΟ ΘΕΟΥ, ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΩΣ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ -ΜΑ ΚΑΘΟΛΟΥ- ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ Γ.Ο.Χ.

  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΛΕΞΑ ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ, ΕΝΑ ΟΜΩΣ, ΦΡΟΝΩ, ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ, ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΩΣ ΑΚΡΑΔΑΝΤΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΣΑΛΕΥΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΑΧΟΥ -ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΕΙΝΑΙ, ΠΩΣ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΑΒΕ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΑΧΟΣ ΣΕ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Γ.Ο.Χ. ΚΑΙ ΕΠΕΤΡΕΨΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΘΕΙ Η ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ α/ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΠΩΣ ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ Η ΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΡΛΑΑΜ, Ο ΠΕΝΘΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΪΑΦΑ ΔΙΟΤΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΣ ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΛΟΥΠΙΑ, ΜΗΤΕ ΧΩΡΑΕΙ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΤΟ ΑΚΡΑΔΑΝΤΟ ΑΥΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΓΡΑΦΕΣΤΑΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΣΤΟ ΙΕΡΟ "ΠΗΔΑΛΙΟΝ" ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΘΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ, ΕΠΕΤΡΕΨΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ "ΑΛΙΕΥΣΑ" ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ -ΠΡΩΗΝ- ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ, ΣΕ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Γ.Ο.Χ. ΚΑΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΥΤΟ, ΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΠΕΡΑΝ ΠΑΣΗΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ! ΕΤΣΙ ΕΠΕΛΕΞΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΕΔΟΞΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ! ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ FACEBOOK:

  https://www.facebook.com/notes/nickolas-zotos/καθολα-εγκυρα-τα-τελουμενα-μυστηρια-των-παναιρετικων-οικουμενιστων-συμφωνα-με-τη/2134779859871033/?refid=21&_ft_=top_level_post_id.2134779859871033&__tn__=H-R

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. https://www.facebook.com/notes/nickolas-zotos/καθολα-εγκυρα-τα-τελουμενα-μυστηρια-των-παναιρετικων-οικουμενιστων-συμφωνα-με-τη/2134779859871033/?refid=21&_ft_=top_level_post_id.2134779859871033&__tn__=H-R

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος19/1/18, 1:05 π.μ.

   Κυριε Νικολα, με ολο το σεβασμο αλλα οι πηγες που παραθετεις δεν αποδεικνυουν οτι τα μυστηρια των αιρετικων δεν ειναι ακυρα. Το οτι ο Μ. Βασιλειος δεχθηκε να ξαναερθει σε κοινωνια με τον αιρετικο εκεινο ανθρωπο δεν αποδεικνυει αυτο που λες..δειχνει απλα οτι δεχθηκε να ξανακοινωνησει μαζι του, προφανως και απο ελεος κ μονο επειδη γνωριζε οτι ηταν ετοιμος να φυγει απο τη ζωη ή γιατι ισως ηθελε μεσω της επικοινωνιας του να τον πεισει να αρνηθει την αιρεση και να τον διαφωτισει μια υστερη φορα για το θεμα της αιρεσης...αυτο που γραφετε δεν αποδεικνυουν αυτα που λετε κι απορω πως εχετε κολλησει σε αυτο το θεμα τοσο πολυ. Παραθεστε μας μια μονο φραση απο το Πηδαλιο που να λεει ξεκαθαρα οτι τα αιρετικα μυστηρια δεν ειναι ακυρα. Το οτι 'μυστηρια' με τη γενικη εννοια, ναι. Ειναι τελετες..το θεμα ειναι προς ΠΟΙΟΝ γινονται αυτες οι τελετες οταν βλασφημουν τον Θεο κι οταν ο προστατης Αγγελος του εκαστοτε ναου εχει αποχωρησει απο εκει λογω της βλασφημιας; Αυτο μπορειτε να μας το απαντησετε; Απο τη στιγμη που το μυστηριο ειναι βλασφημο κ αιρετικο αποτελει δηλητηριο για τους πιστους. Εχετε κατι εγκυρο ως αποδειξη να μας παραθεσετε;

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος19/1/18, 1:12 π.μ.

   Δεν μπορω να καταλαβω αν ο αρθρογραφος του κειμενου, πιστευει οτι τα αιρετικα μυστηρια ειναι εγκυρα ως προς το οτι ειναι τελετες αλλα προς τον εχθρο, ή αν θεωρει οτι ειναι οντως εγκυρα ως 'Χριστιανικα μυστηρια'. Γιατι φυσικα αν θεωρει το 2ο, εδω αποδεικνυονται αλλα. Δεν ειναι δυνατον να θεωρουνται τα αιρετικα μυστηρια εγκυρα ως προς το θεολογικο τους περιεχομενο το οποιο εχει χαθει. Ειναι βλασφημιες κατα του Θεου, ο αγγελος εχει φυγει απο τους αιρετικους ναους, η ευλογια και η Χαρις εχει φυγει, αρα με ποια λογικη κ με ποιο τροπο θεωρουνται 'εγκυρα'; Και σε τι ακριβως διαφωνειτε με τον π. Μακαριο; Εχει γεμισει ο αποτειχισμενος χωρος με τζαμπα μπερδεματα και περιπλοκες, εγω αυτο ξερω. Με αυτα που βλεπω κ διαβαζω πραγματικα πιστευω οτι καλυτερο ειναι για τους αποτειχισμενους λαικους να ειναι πλεον καχυποπτοι με ολους κ με ολα, ακομα και με τις αποτειχισμενες ιστοσελιδες, παρα να εμπιστευονται ευκολα το καθε αποτειχισμενο αρθρο. Καθολου καλα δε τα βλεπω τα πραγματα, κοιταχτε να συννενοηθειτε μεταξυ σας οι αποτειχισμενοι κληρικοι και να αποφασισετε τελικα τι ειναι γραμμενο απο τους Αγιους και τους Πατερες γιατι δεν τα βλεπω καθολου καλα τα πραγματα.

   Διαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.