Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Συνεχίζει ἀπτόητος ὁ Πατριάρχης τὴν ἐμπέδωση τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ«Τος δ λλο τι φρονοντας,
 ς λύμην ποπέμποισθε»
(Γρηγόριος Θεολόγος)
Πατριάρχης Βαρθολομαος συνεχίζει ὅπου βρεθεῖ κι ὅπου σταθεῖ νὰ «συμπροσεύχεται ἀδιαλείπτως» μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ν παναλαμβάνειπ δεκαετίες πλέον, τν πίστη του σὲ πολλὲς κκλησίες (ποὺ εἶναι τὸ ἴδιο) ες Μίαν κκλησία, ἀλλὰ διηρημένη. (Τοῦτο μς διδάσκει κα στν λλάδα μαθητής του Μεσσηνίας Χρυσόστομος).


Τὸ διο πανέλαβε κα στν Σλοβακία, 28 Μαΐου 2013 (καὶ στὴν Τσεχία, φωτογραφία), πρὸς τος ντιπροσώπους το Ρωμαιοκαθολικο πισκοπικο Συμβουλίου κα τ μέλη το Οκουμενικο Συμβουλίου τς Σλοβακίας:
«Παρομοίως, α Χριστιανικα κκλησίαι, τς ποίας κπροσωπετε, σον περισσότερον γνωρίζουν ν μεταστρέφωνται ες τν γάπην το Θεο, τόσον περισσότερον θ δυνηθον ν κατανοήσουν μία τν λλην ν τ ληθεί» δι ν γίνει κκλησία, πως « Κύριος τς κκλησίας θέλει Μία, γία, Καθολική, νωμένη»!

Ο νοχλητικς λέξεις, πως πιστροφή, μετάνοια, ποκήρυξη τν πλανν, χουν διαγραφε π τ λεξιλόγιο το Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Πλασάρει, ὅμως, μιὰ διαστροφικὴ ἀγάπη, ποὺ οὔτε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, οὔτε οἱ Ἀπόστολοι, οὔτε οἱ Ἅγιοι δίδαξαν. Μιὰν «ἀγάπη» κοσμική, διηρημένη κι αὐτή, ὅπως ἡ διηρημένη Ἐκκλησία ποὺ πρεσβεύει ὁ κ. Βαρθολομαῖος Ἀρχοντώνης, ἀποκομμένη ἀπὸ τὴν μετάνοια, τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, τὴν Ἀλήθεια.
Αὐτὴ ἡ ἀγάπη ταιριάζει ἀπόλυτα στὸ  αἱρετικὸ νέο "εὐαγγελικὸ" λόγο τῆς ὀλίγιστης ὁμάδος τοῦ Φαναρίου, ποὺ οἱ πολλοὶ Ἐπίσκοποι, μοναχοί, θεολόγοι ἐπιτρέπουν μὲ τὴν ἀνοχή τους νὰ δίδεται ἡ ἐντύπωση ὅτι αὐτή -τὴν νέα διδαχή- ἐπιβάλλουν οἱ συνθῆκες τῆς ἐποχῆς μας, ἡ διάκριση καὶ ἡ οἰκονομία! Ὡσὰν ὁ Χριστὸς νὰ μὴ εἶναι "χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτός"! Συγκοινωνοῦντες, ὅμως, μαζί τους καὶ μὴ τολμῶντες νὰ τοὺς ἀποδοκιμάσουν ὀνομαστικά, καὶ νὰ τοὺς ἐκδιώξουν, ὅπου κι ἂν παρουσιάζονται, τοὺς μεταμορφώνουν· κι αὐτοὶ οἱ ὀλίγιστοι καὶ αἱρετικοί, στὰ μάτια τοῦ λαοῦ φαίνονται πολλοὶ καὶ  ὀρθόδοξοι, ἀφοῦ ὅ,τι κάνουν, τὸ κάνουν -τάχα- λόγῳ τῆς "ἀγάπης" καὶ τῶν νέων συνθηκῶν.
 Κα ὁ μὲν ὁ Πατριάρχης καὶ ἡ ὁμάδα του τν δουλειά του κάνει. Κι ο πίσκοποι ποὺ ἐνδιαφέρονται μόνο γιὰ τὸ θρόνο τους, τὴ δουλειά τους κάνουν. Ο ὑπόλοιποι, μως, Ἐπίσκοποι, ὁ πιστὸς λαός, γιατί δν τὸν ἀποπέμπουν, δὲν τοὺς «ποπέμπουν», πως πρέπει ν κάνουν κατ τν διδασκαλία τς κκλησίας; Γιατί τοὺς ὑποδέχονται καὶ συλλειτουργοῦν μὲ αὐτούς;
Νά, τί συμβουλεύει, στ παρακάτω μικρ πόσπασμα, γιος Γρηγόριος θεολόγος: