Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Τους Αγίους ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ, τους ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ο Λαός και τους εντάσσει στο Αγιολόγιο η Σύνοδος· ΟΧΙ το αντίστροφο!

«Τοὺς Ἁγίους φανερώνει καὶ ἀναδεικνύει πρῶτα ὁ Θεὸς μὲ διάφορα σημεῖα τῆς Χάριτος, μυροβλυσία καὶ ἀφθαρσία λειψάνων, θαύματα, ἔκτακτα ἄλλα χαρίσματα παραμυθίας καὶ διδαχῆς, τοὺς ἀναγνωρίζει καὶ τοὺς ἀποδέχεταισυνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀκολουθεῖ ὡς ἐπισφράγισμα ἡ ἐπίσημη ἔνταξή τους στὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας
        καὶ  χ ι  τὸ  ν τ ί σ τ ρ ο φ ο,  ὅπως γίνεται στὸν Παπισμό, ὅπου, ἐπειδὴ ὡς αἵρεση στεροῦνται τῆς Θείας Χάριτος ποὺ ἀναδεικνύει τοὺς Ἁγίους, ἀναλαμβάνουν τὰ παπικὰ δικαστήρια κυριολεκτικὰ τὴν "ἁγιοποίηση" ὅσων προήγαγαν, ἐνίσχυσαν καὶ ἐστερέωσαν τὸν Παπισμό.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς ἡ μόνη ἀληθὴς Ἐκκλησία καὶ ταμιοῦχος τῆς Θείας Χάριτος συνέχισε καὶ στὸν 20ὸ αἰώνα καὶ θὰ συνεχίσει καὶ στοὺς ἑπόμενους αἰῶνες νὰ παράγει Ἁγίους, ὡς καρποὺς τοῦ ἐν αὐτῇ οἰκοῦντος καὶ ὁδηγοῦντος εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν Ἁγίου Πνεύματος».Θεοδώρου Ζήση, Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης (1924-1884) Ἡ σημασία του γιὰ τὴν ὀρθόδοξη Πίστη καὶ ζωή,  Περιοδικὸ «Θεοδρομία», τ. 2, Ἀπρ.-Ἰουν. 2015, σελ. 182.Ἀπὸ τὰ σημεῖα ποὺ ἡ Ἁγιοπατερική μας Παράδοση ζητᾶ (ὅπως τὰ συνοψίζει ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης), μόνο τὸ σημεῖο τῆς Διδαχῆς μένει νὰ ἐξετάσουμε στὴν περίπτωση τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης, ἀφοῦ τὰ ἄλλα δὲν ἰσχύουν. 
Ἐδῶ, ὅμως, τὰ ἐρευνηθέντα κείμενα τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης, εἶναι γεμᾶτα ἀπὸ διδασκαλίες μασωνικῶν καὶ Οἰκουμενιστικῶν κακοδοξιῶν!!! Τὸ βιβλίο τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, ποὺ τὰ ἀποκαλύπτει, ἐξαντλήθηκε καὶ γίνεται προσπάθεια νὰ ἐπανεκδοθεῖ.

Παραλειπόμενα από τη Σύναξη στο Φανάρι!

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο συγκέντρωσε, από τις 29 παρελθόντος Αυγούστου έως και τις 2 τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου, στην Κωνσταντινούπολη τους Μητροπολίτες, που ανήκουν στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία  Του. Η εν λόγω σύναξη πραγματοποιείται στη Βασιλεύουσα κάθε χρόνο, με την ευκαιρία του νέου εκκλησιαστικού έτους. Πρωτοφανής στα χρονικά της ιστορίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ήταν η πρόσκληση και η παρουσία στην εν λόγω σύναξη των Μητροπολιτών Tης, που διαποιμαίνουν τις Μητροπόλεις της  Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Σημειώνεται ότι η ονομασία των περιοχών αυτών της Ελλάδος ως «Νέων Χωρών» είναι ανακριβής, αφού πρόκειται για πανάρχαιες ελληνικές περιοχές. Είναι και ατυχής, αφού συμβάλλει στην ψευδή, αλυτρωτική και σοβινιστική προπαγάνδα ομόρων κρατών.
Η πρόσκληση για τη συμμετοχή στη σύναξη του Οικουμενικού Θρόνου των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος προκάλεσε την αντίδραση Της. Το θέμα συζητήθηκε στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο, η οποία αποφάσισε και απέστειλε επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Με αυτήν εξέφρασε την πικρία Της για

Η προσευχή των θρησκειών είναι πηγή Ειρήνης;

''H ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΩΣ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ''
Σχόλιο "Π.Π.": Οἱ Οἰκουμενιστικὲς Διαθρησκειακὲς συναντήσεις ποὺ ξεκίνησαν, τάχα, γιὰ Ἱεραποστολικοὺς σκοπούς, γιὰ νὰ μαρτυρήσουμε, τάχα, “τὴν ἐν ἡμῖν ἐλπίδα(καὶ τοὺς πιστέψαμε!) κατάντησαν ἰσοπεδωτικὲς μπουλντόζες τῆς «ἐν ἡμῖν Πίστεως»! (τώρα κανεὶς δὲν τοὺς πιστεύει, ἀλλὰ πολλοὶ τοὺς ἀνέχονται καὶ κοινωνοῦν μαζί τους!).
Ἔτσι, στὶς ἔσχατες μέρες μας ὅλες οἱ «θρησκεῖες θεωροῦνται γιὰ τοὺς Οἰκουμενιστές ὡς «ὁδοὶ πρὸς τὸν Θεόν» (πατρ. Βαρθολομαῖος), ὅλες οἱ Θρησκεῖες ἀποτελοῦν «πηγὴ εἰρήνης», δηλαδὴ σωτηρίας!
Ὁ Χριστὸς ὅμως, ποὺ εἶναι «ἡ εἰρήνη ἡμῶν» μᾶς ἐδίδαξε ὅτι «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ σωτηρία», ὅτι «πάντες οἱ Θεοὶ τῶν Ἐθνῶν δαιμόνια εἰσί», ὅτι «πάντες» οἱ “Ποιμένες” «ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί ἀλλ' οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα»!
Ὅσοι, λοιπόν, συνεχίζουν τὶς Διαθρησκειακὲς αὐτὲς δαιμονικὲς πλέον συναντήσεις, ὅσοι γνωρίζουν καὶ τοὺς ἀνέχονται καὶ ὅσοι συνειδητὰ κοινωνοῦν μὲ αὐτούς, πόσο εἶναι ποιμένες ἢ πρόβατα τῆς Ποίμνης τοῦ Θεοῦ!


''H ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΩΣ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ''


Στα πλαίσια της διαθρησκειακής συνάντησης εις τα Τίρανα, εις τις 7 Σεπτέμβρη διοργανώθηκε συνάντηση εις το ξενοδοχείο Rogner,με τίτλο: ''Η Προσευχή ως πηγή της ειρήνης''.


Συμμετείχαν ο Καθολικός Επίσκοπος Βελγίου κ. Leon Lemmens

O Oρθόδοξος Μητροπολίτης Αμφιλόχιος της Σερβίας
Ο Καθολικός Επίσκοπος Ρουμανίας κ. Virgil Bersea
O Ιμάμης του Πακιστάν Muhammad Abdul Khabir Αζάντ 
Ο Ραββίνος της Ιταλίας Joseph Levi
O Βουδιστής της Ιαπωνίας Gijun Sugitani
και ο εκπρόσωπος της Ευαγγελικής Εκκλησίας Kαναδά Brian Stiler 
 

Οι μάγοι και η Πανθρησκεία.


Under the spell . . . top footie stars consult witchdoctors

"Παίκτες πληρώνουν μάγους για να ξορκίσουν κατάρες"   O πατριάρχης έχει δηλώσει ότι όλες οι Θρησκείες είναι οδοί προς τον Θεό! Eτούτη η "θρησκεία" κ. Βαρθολομαίε Αρχοντώνη, είναι οδός προς τον Θεό;  «Perseas Persiadis»
"Παίκτες πληρώνουν μάγους για να ξορκίσουν κατάρες" - Κεντρική Εικόνα 
Μια απίστευτη ιστορία φέρνει στο προσκήνιο η βρετανική "Sun". Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, διάσημοι Αφρικανοί ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Premier League δίνουν ολόκληρες περιουσίες σε μάγους προκειμένου να τους φέρουν τύχη στην καριέρα τους και να αποδίδουν καλά στο γήπεδο.

Πηγές των Βρετανών είναι οι δηλώσεις του νέου αποκτήματος του Ολυμπιακού, Μπράουν Ιντέγε, καθώς και της συζύγου ενός ποδοσφαιριστή που έχει μπλέξει με... μάγους, χωρίς βέβαια να δίνεται στη δημοσιότητα ούτε το δικό της όνομα, ούτε του άνδρα της.

Αρχικά ο Ιντέγε δήλωσε: "Ξέρω ποδοσφαιριστές που έχουν μπλέξει με μάγους και δεν μπορούν να ξεφύγουν. Είναι παγίδα. Μπορεί να επωφελούνται