Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

«Ρωμαιοκαθολικισμός.. η μεγαλύτερη γελοιοποίηση και διαστροφή του Χριστιανισμού» και όσων κοινωνούν μαζί του!


«Ο Ρωμαιοκαθολικισμός δεν είναι απλώς αίρεση, αλλά η μεγαλύτερη γελοιοποίηση, παραχάραξη και διαστροφή του Χριστιανισμού»

 Πηγή: "Ἀκτίνες"

Του Βασίλη Κερμενιώτη, Γραμματέα του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Εορδαίας.

Ἀπὸ ἐκπλήξεως εἰς ἔκπληξιν... (π. Β. Γοντικάκης, Ορθ. Τύπος, Διακοπή Μνημοσύνου)Μόλις τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα ὁ ἀρθρογράφος τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» κ. Ζερβός Γ., ἀκολουθώντας τὴν “γραμμὴ” τῆς «Συνάξεως κληρικῶν καὶ μοναχῶν», προσπάθησε νὰ περάσει τὴν θέση «ὅτι Διακοπὴ Μνημοσύνου σημαίνει ἔξοδο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία». Καὶ βέβαια, βρῆκε τὸ δάσκαλό του στὸ πρόσωπο τοῦ φιλοξενούμενου ἁγιορείτη ὁμιλητῆ Μοναχοῦ π. Σάββα, ποὺ ἔδωσε μὲ σταθερότητα καὶ σαφήνεια τὴν δέουσα ἀπάντηση, ὅτι «ὅσοι διακόπτουν τὸ Μνημόσυνο δὲν βγαίνουν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία» (ἐδῶ).
Τώρα, παραδόξως, ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος», ὁ ὁποῖος εἶναι ἐναντίον τῆς ἀποτειχίσεως (καὶ ἀρνεῖται πεισμόνως νὰ δημοσιεύσει ὁποιοδήποτε κείμενο τῶν Ἀποτειχισμένων) ἀναδημοσιεύει ἕνα παλαιὸ κείμενο τοῦ π. Βασιλείου Γοντικάκη, τότε ποὺ ὁ π. Βασίλειος ἦταν ὑπὲρ τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου!!! Καὶ μάλιστα ἀναδημοσιεύει τὸ τμῆμα περὶ Διακοπῆς Μνημοσύνου δυὸ φορές(!) στὴν ἴδια σελίδα! Μία στὸ ἄρθρο «Δραματικὴ Ἔκκλησις Ἁγιορειτῶν Πατέρων πρὸς Ἅπαντας τοὺς Καθηγουμένους τοῦ Ἁγίου Ὄρους» (σελ. 1η και 7η) καὶ μιὰ στὴν ἀναδημοσίευση τοῦ ἄρθρου τοῦ π. Β. Γοντικάκη (στὴν διπλανὴ στήλη, σελ. 7η).


Δὲν καταλαβαίνουν οἱ ἀδελφοὶ καὶ πατέρες τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου», ὅτι ἔτσι ἐκθέτουν καὶ τὸν π. Βασίλειο, ἀλλὰ πρωτίστως ἐκθέτουν τὸν ἑαυτό τους; Ἢ μήπως ἑτοιμάζονται γιὰ Ἀποτείχιση; Ἀλλὰ ἂν προχωρήσουν σὲ μιὰ τέτοια ἐνέργεια, αὐτὴ, δὲν θὰ τοὺς βγάλει (κατὰ τὰ λεγόμενά τους) ἐκτὸς Ἐκκλησίας; Ἐκτὸς ἄν, ἡ δική τους Ἀποτείχιση, θὰ εἶναι καθαρὴ καὶ κανονική, ἐνῶ τῶν ἄλλων εἶναι ἀντικανονική!

Πατέρες καὶ ἀδελφοί, αὐτὲς τὶς μέρες ἀκοῦμε τὸ "Μετανοεῖτε". Κι ἐσεῖς ἐπεξηγεῖτε τὸ «Μετανοεῖτε» καὶ τὸ κηρύττετε στοὺς ἄλλους! Μήπως πρέπει νὰ ἀφήσετε καὶ τὴν δική σας καρδιὰ νὰ ἀγγίξει ἡ μετάνοια; Καὶ δὲν μιλᾶμε γιὰ ὅσα εἶναι θέματα τοῦ Πνευματικού σας, ἀλλ' εἰδικὰ γιὰ τὸ καίριο αὐτὸ σημεῖο  τῆς κοινωνίας σας μὲ τοὺς αἱρετικούς.
Πάψτε νὰ ἀντιτίθεστε στὴν Πατερικὴ διδασκαλία. Πάψτε νὰ ἀπομονώνετε καὶ νὰ λοιδωρεῖτε, ὅσους τὴν ἀκολουθοῦν. Κι ἂν ἐσεῖς δὲν θέλετε –ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ σας, μὴ τὴν ἀκολουθήσετε· δὲν σᾶς ἐκβιάζει κανεὶς νὰ κάνετε κάτι ποὺ δὲν θέλετε. Σᾶς καταδικάζει, ὅμως, στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, ἡ χωρὶς ἀποδείξεις καὶ μὲ πεῖσμα προσπάθειά σας νὰ πείσετε τοὺς ἄλλους ὅτι ἡ γραμμή σας, τῆς ἐπι-κοινωνίας μὲ τοὺς αἱρετικούς, εἶναι ἡ γραμμὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων!
Καὶ προσέξτε. Εἶναι ὄχι μόνο ἀντιδεοντολογικὴ καὶ ἀντιδημοκρατική, ἀλλὰ κυρίως ἀντιχριστιανικὴ πράξη, νὰ ἀρνεῖσθε τὴ δημοσίευση κειμένων ποὺ παρουσιάζουν τὴν Πατερικὴ διδασκαλία γιὰ τὸ θέμα τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου. Ἂν τὰ θεωρεῖτε κακόδοξα, εἶστε ὑποχρεωμένοι (ὡς ἐκ τοῦ θεσμικοῦ σας ρόλου) νὰ τὰ ἀντικρούσετε, γιὰ νὰ προφυλάξετε ὅσους τυχὸν θὰ παρασυρθοῦν. Ἂν ὅμως, διὰ τῆς σιωπῆς θέλετε νὰ ἀποκρύψετε ἀπὸ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ τὴν ἀλήθεια, ἐπειδὴ ἐσεῖς δὲν θέλετε νὰ ἐφαρμόσετε, φέρετε μεγάλη εὐθύνη.

Ἀναδημοσιεύουμε ἀπὸ τὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο» τὸ σχετικὸ δημοσίευμα γιὰ τὸν π. Βασίλειο Γοντικάκη.


                                   Πηγή: "ὀρθόδοξος τύπος", 26 Δεκεμβρίου 2014


ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣΣΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΛΕΥΡΩ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ


Πρωτάτο: π. Β. Γοντικάκης καθήμενος τιμητικὰ δίπλα στὸν πατριάρχη.
ταν Καθηγούμενος τς . Μονς Σταυρονικήτα ρχιμανδρίτης Βασίλειος
Γοντικάκης δικαιολόγει τν διακοπν το Μνημοσύνου το Πατριάρχου θηναγόρου

ΤΟΤΕ  ΔΙΕΦΩΝΕΙ  ΜΕ  ΤΑΣ  ΦΙΛΟΠΑΠΙΚΑΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΤΟΥ  ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ·  ΤΟΝ  ΕΠΕΚΡΙΝΕ  ΔΙΑ  ΤΑΣ  ΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΔΙΑ  ΤΟ  ΦΙΛΙΟΚΒΕ,  ΤΟ  ΑΛΑΘΗΤΟΝ  ΤΟΥ  ΠΑΠΑ·  ΚΑΘΩΡΙΖΕ  ΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΝ  ΦΥΣΙΝ  ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ·  ΕΤΟΝΙΖΕΝ  ΟΤΙ  Η  «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ»  ΚΙΝΗΣΙΣ  ΕΥΡΕ  ΤΗΝ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΝ  ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ  ΕΙΣ  ΚΡΙΣΙΝ·  ΕΖΗΤΕΙ  ΝΑ  ΜΗ  ΓΙΝΟΥΝ  ΔΙΩΞΕΙΣ  ΔΙΑ  ΤΗΝ  ΔΙΑΚΟΠΗΝ  ΤΟΥ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ  ΚΑΙ  ΕΠΕΣΗΜΑΙΝΕ  ΤΟ  ΧΡΕΟΣ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΠΟΥ  ΗΤΟ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ  Ο  ΠΙΣΤΟΣ  ΛΑΟΣ.


Παραθέτομεν κατωτέρω τν μολογιακὴ ἀπάντησιν, τν ποίαν εχε δώσει πρς τν ερν Κοινότητα το γιωνύμου ρους Καθηγούμενος τς ερς Μονς Σταυρονικήτα ρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης δι τν διακοπν το μνημοσύνου το Πατριάρχου θηναγόρου μετ τς φιλοπαπικς διακηρύξεις κα πράξεις το τελευταίου. τόνιζε τότε Καθηγούμενος τς ερς Μονς: «παύσαμεν τ μνημόσυνον ασθανθέντες τι ξέλιπε πν περιθώριον νοχς προθεσμία ναμονς».
Ες τ κείμενον τότε Καθηγούμενος τς Σταυρονικήτα σκει σοβαρωτάτην κριτικν δι τς θέσεις, τς ποίας ξέφραζεν μακαριστς Πατριάρχης δι τν νωσιν τν ρθοδόξων μεττν Παπικν. Σήμερον, πο Οκουμενικς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαος παναλαμβάνει σα κα μακαριστς Πατριάρχης θηναγόρας τότε Καθηγούμενος τς ερς Μονς Σταυρονικήτα κα νν Προηγούμενος τς ερς Μονς βήρων χει πολ διαφορετικν θέσιν. Τν πάντησιν το πατρς Βασιλείου Γοντικάκη εχε δημοσιεύσει «Ο.Τ.» κα τν πικαλονται ο γιορεται Πατέρες ες τν εδικν κδοσιν, τν ποίαν ξέδωσαν.
λόκληρος πάντησις
Τ πλρες κείμενον τς παντήσεως το τότε Καθηγουμένου τς ερς Μονς Σταυρονικήτα ρχιμανδρίτου Βασιλείου Γοντικάκη χει ς κολούθως:
«πάντηση τς ερς Μονς Σταυρονικήτα (γούμενος ρχιμ. Βασίλειος Γοντικάκης), πρς τν ερ Κοινότητα, γι τν διακοπ το Μνημοσύνου το Πατριάρχου θηναγόρα.
Πρς τν ερν Κοινότητα γίου ρους | Ες Καρυς | 7 κτωβρίου 1970
Τήν μετέραν Πανοσιολογιότητα | δελφικς ν Κυρί κατασπαζόμεθα.
παντντες ες τό π’ ριθμ. 139/Κ/ 5.9.70 μέτερον γκυκλιδες γράμμα μολογομεν τι χάρημεν διαιτέρως, διότι θίγετε να πρόβλημα τόσον βασικόν καί θέτετε ρωτήματα σοβαρά ζητοντες λύσεις. ρωττε:

ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ...ΣΩΣΕΙ!

Ο ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ NORMAN ATLANTIC ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΤΗΣ


Πορφύρης Δ Σταφυλά Π

Ένας μάρτυρας διηγήθηκε πώς ένας γεωργιανός μοναχός συνέβαλε στο να σωθούν ανθρώπινες ζωές πριν ο ίδιος χάσει τη δική του στην τραγωδία του Norman Atlantic. Πρόκειται για τον π.Ηλία Kartozia που εμψύχωνε τους άλλους επιβάτες και που βοήθησε στην εκκένωση του φλεγόμενου πλοίου δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα la Repubblica ένας γεωργιανός που επέζησε ο Ηρακλής.Ήταν ηγούμενος στη μονή του Αγίου κτήτορος Δαβίδ στη Mtskheta.

 Ο ίδιος είπε ότι ο π. Ηλίας Kartozia τον παρηγόρησε στην απόγνωσή του και