Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Αυτοί που υπονομεύουν την μοναδικότητα της Ορθόδοξης Πίστης και της Ομολογιακής Θεολογίας των Πατέρων παραπονιούνται για την "απαξίωση του ακαδημαϊκού χαρακτήρα και του κύρους των θεολογικών σπουδών"!

 Ας μας αποκαλύψουν επιτέλους τις προτεραιότητές τους· τί υπηρετούν: μια θρησκειολογικής κατεύθυνσης επιστήμη, ή τη θεολογία της Εκκλησίας και ἄρα την Ομολογία της μοναδικότητας της Ορθοδόξου Πίστεως;


Το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ
απαντά στις κακόβουλες επιθέσεις

Στη στοχευμένη επίθεση που δέχεται το τελευταίο διάστημα σχετικά με διοικητικές και εκπαιδευτικές αποφάσεις του απαντά το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Με ένα κείμενο- παρέμβαση που προέκυψε από σχετική συζήτηση σε συνεδρίαση του Τμήματος Θεολογίας, το Τμήμα θέλει να δώσει μια ηχηρή απάντηση στην «κακόβουλη και άδικη πολεμική» που εκτοξεύεται εναντίον του εδώ και αρκετούς μήνες.
Η επίθεση που δέχεται το Τμήμα Θεολογίας δεν αφορά μόνο στην νεοϊδρυθείσα κατεύθυνση ισλαμικών σπουδών αλλά, όπως αναφέρεται στο κείμενο της παρέμβασης,  έχει να κάνει με διάφορες αποφάσεις που λαμβάνει το Τμήμα και επιχειρεί να βλάψει το κύρος του.
Ακολουθεί αυτούσιο ολόκληρο το κείμενο της παρέμβασης του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ
Το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το διδακτικό προσωπικό του δέχονται τον τελευταίο καιρό στοχευμένη και αδικαιολόγητη επίθεση, η οποία σχετίζεται με διοικητικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου αποφάσεις. Η επίθεση αυτή, η οποία ξεπερνά την εποικοδομητική κριτική και με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς στρέφεται ουσιαστικά κατά του ακαδημαϊκού χαρακτήρα και του κύρους των θεολογικών σπουδών που παρέχονται από ένα δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Το Τμήμα μας, ως ζωντανό και αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, προσπαθεί να επιτύχει τη δημιουργική σύνθεση παράδοσης και ανανέωσης στην Ορθόδοξη Θεολογία, με βάση την κειμενική και μνημειακή της κληρονομιά, και παράλληλα να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της θρησκείας και του πολιτισμού, σύμφωνα με τις παγκοσμίως αναγνωρισμένες για πανεπιστημιακά ιδρύματα σταθερές.
Η Ελληνική Πολιτεία, ως αρμόδια για την θρησκευτική εκπαίδευση όλων ανεξαρτήτως των πολιτών της, εμπιστεύθηκε τη λειτουργία κατεύθυνσης προγράμματος Mουσουλμανικών σπουδών στο Τμήμα μας, διότι αυτό διαθέτει εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, πληροί τα απαραίτητα ποιοτικά ακαδημαϊκά κριτήρια και γι΄ αυτό είναι σε θέση να αναλάβει οποιοδήποτε ερευνητικό και διδακτικό έργο κριθεί σκόπιμο με επιστημονικά κριτήρια.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, εκτός των αμιγώς επιστημονικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων είναι προφανής και η κοινωνική και διαπολιτισμική αναγκαιότητα για τη θεραπεία του σχετικού γνωστικού αντικειμένου, το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα αφενός σε όσους Mουσουλμάνους συμπολίτες μας το επιθυμούν να σπουδάσουν σε ακαδημαϊκό επίπεδο τη θρησκεία τους στην κοινή μας πατρίδα, και αφετέρου σε οποιονδήποτε άλλο να γνωρίσει το Ισλάμ, γεγονός που θα προαγάγει τον ιδιαίτερα χρήσιμο σήμερα διαπολιτισμικό διάλογο.
Η φυσιογνωμία, η ταυτότητα και το έργο του Τμήματός μας διαμορφώνεται, διαφυλάσσεται και αξιολογείται επαρκώς από το προσωπικό του και τους αρμόδιους ακαδημαϊκούς φορείς. Το Τμήμα μας δεν απειλείται από τη θρησκευτική ετερότητα ούτε υφίσταται λόγος παρεμβάσεων από αυτόκλητους τιμητές και αξιολογητές της ορθοδοξίας και της ορθοπραξίας των ακαδημαϊκών θεολόγων.
Σε μια δύσκολη εποχή για την ελληνική κοινωνία, όπως η σημερινή, είναι απαραίτητη η αυτοσυγκράτηση, η ψύχραιμη ανάγνωση των γεγονότων και προπάντων η αποφυγή οποιασδήποτε ενέργειας που θα μπορούσε να υπονομεύσει το κύρος των θεολογικών σπουδών στο δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο, να τραυματίσει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος και κατ’ επέκταση να προκαλέσει κοινωνικές εντάσεις.

Για να μην πλανηθούμε

Με ποια δύναμη οι αιρετικοί θαυματουργούν και προφητεύουν;

(Αγ. Αναστάσιος Σιναΐτης, Επίσκοπος Θεουπόλεως Αντιοχείας)


Ὁ Ὅσιος Ἀναστάσιος ἔζησε τὸν 7ο αἰώνα μ.Χ. καὶ καταγόταν ἀπὸ εὐγενὴ οἰκογένεια. Γρήγορα ὅμως ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο καὶ τὰ βιοτικὰ πράγματα καὶ ἐκάρη μοναχός. Ἀργότερα ἐπισκέφθηκε τὴν Συρία, τὴν Αἴγυπτο καὶ τὰ Ἱεροσόλυμα, γιὰ νὰ προσκυνήσει τοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ κατέληξε στὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὸ ὄρος Σινᾶ, τῆς ὁποίας διετέλεσε ἡγούμενος. Ὁ Ὅσιος διακρίθηκε γιὰ τοὺς ἀγῶνες του κατὰ τῶν αἱρετικῶν Μονοφυσιτῶν, γι’ αὐτὸ καὶ ὀνομάσθηκε Ὁμολογητής. Ἐτιμᾶτο ἰδιαίτερα ἀπὸ τοὺς σύγχρονούς του, οἱ ὁποῖοι τὸν ἀποκαλοῦσαν καὶ «νέον Μωυσέα». Κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη σὲ βαθὺ γῆρας περὶ τῆς ἀρχὲς τοῦ 8ου αἰῶνος μ.Χ.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ 20η

Με ποια δύναμη αυτοί που πιστεύουν και κάνουν τα αντίθετα, πολλές φορές προφητεύουν και θαυματουργούν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα διάφορα σημεία και θαύματα και οι προφητείες πολλές φορές γίνονται και από ανάξιους, σύμφωνα με κάποια ανάγκη ή οικονομία, όπως συνέβη με τον Βαρλαάμ και την εγγαστρίμυθο. Και αλλού, οι  απόστολοι, όταν βρήκαν κάποιον άπιστο, «ο οποίος έδιωχνε δαιμόνια με το όνομα του Χριστού», και τον εμπόδισαν και το ανάφεραν στον Χρι­στό, ο Χριστός τους είπε «Μη τον εμποδίζετε, γιατί όποιος δεν είναι ενα­ντίον σας, είναι με το μέρος σας». Επομένως, όταν δης να γίνεται ένα θαύμα και από αιρετικούς και από άπιστους, να μην απορήσεις ούτε να μετακινηθείς από την ορθόδοξη πίστη. Γιατί πολλές φορές εκείνη που κάνει το θαύμα είναι η πίστη αυτού που προσέρχεται, και όχι η αξία εκείνου που το κάνει. Άλλωστε ο Ιωάννης, ο μεγαλύτερος από όλους όσους γεννήθηκαν από γυναίκες, δεν φαίνεται να έχει κάνει θαύμα, ενώ ο Ιούδας οπωσδήποτε έκανε, αφού ήταν και αυτός ανάμεσα σ’ εκείνους που στάλθηκαν να αναστήσουν νεκρούς και να θεραπεύσουν λε­προύς. Γι΄αυτό να μη θεωρήσεις σπουδαίο, εάν δεις κάποιον ανάξιο ή αιρετικόν να κάνει θαύμα. Ούτε φυσικά πρέπει να κρίνουμε τον ορθόδο­ξο άνθρωπο από τα θαύματα και τις προφητείες, αν είναι άγιος ή όχι, αλλά από τη διαγωγή του. Γιατί πολλές φορές πολλοί όχι μόνο ορθόδο­ξοι αμαρτωλοί, αλλά και αιρετικοί και άπιστοι, έκαναν θαύματα και προφήτευσαν σε ειδικές περιπτώσεις, όπως ειπώθηκε, ύστερα από παρα­χώρηση του Κυρίου, όπως στην περίπτωση του Βαλαάμ και του Σαούλ και του Ναβουχοδονόσορα και του Καϊάφα, στους οποίους μπορούμε να βρούμε, ότι το άγιο Πνεύμα ενήργησε, αν και ήταν ανάξιοι και βέβη­λοι, για δικαιολογημένες αιτίες.
Αφού λοιπόν, όπως αποδείχτηκε, και από αμαρτωλούς και άπι­στους γίνονται πολλές φορές θαύματα και προφητείες, κατ’ οικονομία, δεν πρέπει από τα γεγονότα αυτά, όπως είπα, να δοκιμάζουμε κάποιον, αν είναι άγιος, αλλά από τους καρπούς του,

Μὴ ζητήσεις νὰ πάρεις γνώμη ἀπό κάποιον ποὺ δὲν εἶναι στὸν ἴδιο δρόμο μ' ἐσένα, ἀκόμη καὶ ἄν εἶναι πολύ σοφόςἍγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος

Επανερχόμαστε στο προπαγανδιστικό οικουμενικό παραλήρημα του Κισάμου Αμφιλόχιου:

Ὁ Ἐπίσκοπος Κισάμου Ἀμφιλόχιος
σέ προπαγανδιστικό οἰκουμενικό παραλήρημα
ὑπέρ τῆς ἐπερχομένης ψευδοΣυνόδου!

Μετά τῶν δεόντων σχολίων
ἐκ τοῦ Ἱστολογίου
ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ.
 
http://www.imks.gr/images/stories/Photos/amfilochios_kisamou.jpg
 Δέν θά κρύβονται ἐξ ἅπαντος! Ἕνας ἕνας ἀποκαλύπονται εἴτε διά τῶν Οἰκομενιστικῶν πεπραγμένων καί δηλώσεων των, εἴτε διά τήν ἔνοχην καί ἀπαράδεκτον σιωπήν των!


Ἀκολουθεῖ Συνέντευξη:
Ἐρώτηση: Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας θα πραγματοποιηθεί στην εκκλησιαστική επαρχία σας. Ποια είναι τα συναισθήματα και η ευθύνη σας;

Ἀπάντηση: Μας αξιώνει ο Θεός στους καιρούς μας να ζήσουμε το μέγα αυτό, ιστορικό γεγονός της Σύναξης της Πανορθοδοξίας, με τη συμμετοχή όλων των Προκαθημένων των κατά τόπους Εκκλησιών και ικανού αριθμού αρχιερέων και ειδικών συμβούλων - περί τους 350 τον αριθμό. (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Μᾶς "ἀξιώνει" ὁ Θεός νά ζήσουμε τό "μέγα" αὐτό γεγονός μίας ἀντισυνοδικῶς δρομολογησάσης Συνόδου, μέ ἀντορθόδοξη θεματολογία, ἤ θά σᾶς γράψει ἡ ἱστορία τῆς Θεολογίας στά μαῦρα κατάσιιχα; Ἐπίσης Σεβασμιώτατε, τί θά πεῖ "μέ τήν συμμετοχή ἱκανοῦ ἀριθμοῦ ἀρχιερέων"; 24 συμμετέχοντες Ἀρχιερεῖς ἀπό τούς περίπου 90 συνολικά εἶναι "ἱκανός" ἀριθμός ἤ "ἀνίκανος"; Τά δέ κριτήρια ἐπιλογῆς τῶν "ἱκανῶν" συμμετεχόντων καί ἀποκλεισμοῦ ΟΛΩΝ τῶν ὑπολοίπων "ἀνίκανων", τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἀκόμη τά ἀναζητοῦμε  στά ἀπωλεσθέντα!...). Γεγονός υψίστης ιστορικής σημασίας, σπουδαιότητος και αξίας, το οποίο θα σημαδέψει τον τόπο και την Ιστορία. Αρκεί να σκεφτούμε τους αιώνες που έχουν περάσει από την τελευταία παρόμοια Σύνοδο, ως επίσης το γεγονός ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία ομιλεί περί της συγκλήσεως της Συνόδου αυτής σχεδόν 90 χρόνια (από το 1930) και την προετοιμάζει περισσότερο από μισό αιώνα (από το 1961)! (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Στό σημεῖο αὐτό ξεχνᾶτε Σεβασμιώτατε νά μᾶς ἀναφέρετε πώς ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἀπευχόταν τήν πραγματοποίηση τῆς Συνόδου, διότι ἔβλεπε τά πλοκάμια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς ἀποστασίας νά ἔχουν εἰσβάλλει γιά τά καλά στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία-ἀπό τήν κορυφή κυρίως...ἕως τά νύχια-καί προέβλεπε τά ἀκόμη χειρότερα οἰκουμενιστικά ὀλισθήματα τῶν Ποιμένων, γι' αὐτό καί θεωροῦσε τήν ληστρικότητα καί ἀποτυχία τῆς Συνόδου  ἐκ τῶν προτέρων δεδομένη!). Μεγάλη η τιμή, η ευλογία, η χαρά, αλλά και η ευθύνη διά τη Μεγαλόνησο Κρήτη, την Εκκλησία της, πιστή και αφοσιωμένη θυγατέρα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, και ιδιαίτερα την εκκλησιαστική μας περιφέρεια, την Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου, καθίδρυμα της οποίας είναι η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης -φέρουσα την πνευματική της αναφορά εις το Οικουμενικό Πατριαρχείο-, τόπος όπου θα διεξαχθούν οι εργασίες της Αγίας και Μεγάλης αυτής Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Σεβασμιώτατε ἀνεμίζετε τήν ἀδιάκριτη ὑποταγή Σας στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἐνῶ θά ἔπρεπε ἐν ντροπῇ νά τήν κρύβετε. Ὁ Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος εἶναι παγκοσμίως πασίγνωστος γιά τήν συμφωνία του μέ τόν Οἰκουμενισμό καί Παναίρεση τοῦ ἐπερχομένου Ἀντιχρίστου. Μοιράζει "ἱερά" Κοράνια, ὅπως τά ἀποκαλεῖ δημόσια, ἀποκαλεῖ "εὐλογημένες" Ἑβραϊκές Συναγωγές στίς ὁποῖες παρίσταται, ἐνδιαφέρεται διακαῶς γιά τούς ἰσλαμιστές λαθρομετανάστες, κόπτετε γιά τήν "εἰρήνη" καί τό "περιβάλλον", ἀλλά ὄχι γιά τά ὀρθά δόγματα, τούς Ἱερούς Κανόνες, τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί τά χνάρια τῶν Ἁγίων Πατέρων ἀνά τούς αἰῶνας! Λίγο πρίν τήν ἐπερχομένη Σύνοδο ἐπιστέγασε τήν πολύχρονη οἰκουμενιστική-ἀποστατική του πορεία, προσκαλώντας τόν παναιρεσιάρχη οἰκουμενιστή αἱρετικό παπικό Πάπα Φραγκίσκο στήν Ἑλλάδα, συμπροσευχόμενος μαζί του, δίχως νά φορᾶ Σταυρό καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως τοῦ ἀξιοκατάρατου, κατά τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό καί ὄχι μόνο, τήν στιγμή πού οἰ θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἔδωσαν ἀκόμη καί τήν ζωή τους μαχόμενοι κατά τοῦ παπισμοῦ!). Βαθιά η ευγνωμοσύνη και άμετρες οι ευχαριστίες μας προς τη σεπτή κορυφή της Ορθοδοξίας και του Γένους, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον ηγούμενο της Ορθοδοξίας, όχι μόνον διά την πρόταση επιλογής του τόπου συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, αλλά κυρίως διά το γεγονός ότι η σύγκλησίς Της αποτελεί καρπό της ανυστάκτου προσευχής, μέριμνας, αγωνίας και αγάπης Του διά την ενότητα της Αγίας μας Εκκλησίας. (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Συγνώμη πού θά Σᾶς μιλήσουμε ἁπλά καί λαϊκά. Ἤ ἀνέκδοτο μᾶς λέτε γιά νά εὐθυμήσουμε μέ τά χάλια μας, ἤ κινεῖσθε στό παχύ σκοτάδι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί Ὑμεῖς!). Και τούτο διά τον λόγον ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί το αναμφισβήτητο κέντρο της οικουμενικής ενότητας και συνεργασίας των τοπικών Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, έχον υπερεθνικό χαρακτήρα, μακριά από κάθε σκέψη παγκοσμίου κυριαρχίας.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Σεβασμιώτατε, τό Οἱκουμενικό Πατριαρχεῖο θά ἔπρεπε νά εἶναι ὁ παγκόσμιος Φάρος τῆς Ὀρθοδοξίας καί ὄχι τῆς "οἰκουμενικῆς" (οἰκουμενιστικῆς) "ἑνότητας"! Ἐπίσης ὁ "ὑπερεθνικός" χαρακτῆρας καί ἡ "συνεργασία" μέ κάθε καρυδιᾶς καρύδι αἱρετικό, ὅπως τόν Πάπα, μεταφράζονται σέ: ἀνθελληνισμό καί ἀντορθοδοξία! Σεβασμιώτατε οἱ δύο Ἐπιστῆμες τῆς Ἱστορίας καί τῆς Θεολογίας, ἀποδεικνύουν πώς ἡ Ὀρθοδοξία καί ὀ Ἑλληνισμός συμπορεύονται ἁρμονικά καί ἄρρηκτα ἀνά τούς αἰῶνας καί τίς χιλιετίες. Κατά πολλούς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας δέ, ἄν αὐτά τά δύο χωρισθοῦν, θά πάψουν νά ὑπάρχουν! Ὅσο γιά τό ὄτι ὁ Πατριάρχης μας εἶναι μακριά ἀπό κάθε σκέψη παγκόσμιας κυριαρχίας, θά μᾶς ἐπιτρέψετε νά εἰρπάττουμε τά ἀντίθετα. Οἱ συμμετοχές στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν, ἡ προπαγάνδα τῆς "ἑνότητας" ὅλων τῶν θρησκειῶν τήν ὁποία συνδράμει, τά συνεχόμενα ταξίδια ἀνά τόν κόσμο καί ἡ τρελή ἀγάπη στόν "ἀλάθητο" "ἀδελφό" Πάπα πού συνοδεύεται μέ τό "πρωτεῖο" του, μόνο παγκόσμια κυριαρχία ὄζουν (ἔστω καί στήν "δεύτερη" σειρά, ὑπό τήν ζοφερήν σκιάν τοῦ πρωτείου τοῦ Πάπα! Καλό εἶναι καί τό "ἀσημένιο μετάλλιο" μπρός στό τίποτα...).
        Μέσα εις το ιστορικό γίγνεσθαι, η διαδρομή της Μητρός, Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας υπήρξε και εξακολουθεί να είναι, όπως εύστοχα παρατήρησε ο Μακαριστός Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος, Μελίτων, σε μνημειώδη λόγο του, «ένας πραγματικός Ακάθιστος Ύμνος, ένας ύμνος ορθός, που κρατά την ευσέβεια της πίστεώς μας και την αξιοπρέπειαν και την τιμήν του Γένους μας». «Χαρακτηριστικόν γνώρισμα της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως εστάθη και είναι να ευαγγελίζεται εις τους άλλους χαράν μεγάλην και ανάστασιν και ελευθερίαν και λόγον, να κρατεί δε δι’ εαυτήν το μοναδικόν προνόμιον του μεγαλείου του σταυρού και της σιωπής, της Παναγίας το προνόμιον», κατέληξε ο μεγάλος αυτός ιεράρχης. (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Χαρά, Ἀνάσταση, Ἐλευθερία καί Λόγος χωρίς ὀρθή Πίστη δέν ὑπάρχουν! Ἡ χαρά εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: "ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία..." (Γαλ. 5, 22). Ἡ ἀνάσταση καί ὁ λόγος εἶναι ὁ ἴδιος ὀ Ἀναστάς Χριστός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ πού ἠγέρθη ἀπό τήν ἁμαρτία, τήν ἐξουσία τοῦ διαβόλου καί τόν θάνατο! Ἡ δέ ἐλευθερία κεῖται μόνο στήν ὀρθή Πίστη: "Γνώσεσθε τήν Ἀλήθεια καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Ἰωά. 8, 32), καί ἐπιπλέον ἡ ἀλήθεια εἶναι Ἕνα καί Μοναδικό Πρόσωπο, ὁ Χριστός καί Μόνος Ἀληθινός Θεός: "Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή" (Ἰωά. 14, 6). Χωρίς λοιπόν τήν ὀρθή Πίστη καί πορεία ὡς "ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι",  κάθε "χαρά", "ἀνάσταση", "ἐλευθερία" καί "λόγος" εἶναι κίβδηλα, ἀνθρώπινα, ἀτελῆ καί ἑωσφορικά τεχνάσματα ὄχι "εὐαγγελισμοῦ", ἀλλά ἀπωλείας. Νά τί εὐαγγελίσθηκε ὁ Κύριος στούς Ἀποστόλους Του πρίν ἀναληφθεῖ στούς οὐρανούς: "καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν." (Ματθ. 28, 18-20). Ὁ Πατριάρχης μας ποιεῖ πάντα ὅσα ἐνετείλατο ὁ Κύριος;...). 
Μόνο λοιπόν όταν κάποιος εθελοτυφλεί δεν μπορεί να αντιληφθεί την υψηλότατη κορυφή εις την οποία ευρίσκεται το Φανάρι, ακτινοβολώντας και περιαστράπτοντας τις αιώνιες αλήθειες του Κυριακού Λόγου, αυτό που κράτησε την ανθρωπότητα ζωντανή στο πέρασμα του χρόνου, αυτό που χρειάζεται ο πιστός άνθρωπος σήμερα εμπρός εις το σταυροδρόμι των πολιτισμών εις το οποίο ευρίσκεται, για να μην αλλοτριωθεί και αφομοιωθεί από τη συνάντηση αυτή, αλλά να συμπορευθεί διατηρώντας παράλληλα τη γνησιότητα της ταυτότητάς του, τον έλεγχο της συνειδήσεώς του, την πατροπαράδοτη πίστη και ευσέβειά του. (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Ὅ,τι γυαλίζει δέν εἶναι χρυσός. Σεβασμιώτατε τά φῶτα τοῦ Φαναρίου θά ἦταν φωτιστικά ἄν δέν κατηφόριζε οἰκουμενιστικά. Καί ἐφόσον οἰκουμενίζει ἀσυστόλως δέν δύναται νά διατηρεῖ τήν πατροπαράδοτη πίστη καί εὐσέβεια! Μήν ξεχνᾶτε, ὅτι καί ὁ Ἑωσφόρος ἦταν ὁ πιό φωτεινός Ἄγγελος, ἀλλά κατέληξε μαῦρος κι ἄραχνος ἀπό τήν ἀποστασία του ἐκ τῆς ὀρθῆς ὁδοῦ τῆς Πίστεως καί τῆς εὐσεβείας! Ἐπίσης, μπορεῖ νά μετασχηματίζεται-χωρίς πραγματικά νά εἶναι-σέ "ἄγγελο φωτός" γιά νά παραπλανᾶ τόν κόσμο. Τότε, "ἀνάθεμα ἔστω" ὅπως μᾶς προτρέπει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τήν περίπτωσιν...). Όσον αφορά τη δική μας ευθύνη, είναι ανάξια λόγου, καθώς ο οικοδεσπότης και ο φιλοξενών είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας, Βαρθολομαίος. Η δική μας ευθύνη έχει σχέση με θέματα συντονισμού, οργανωτικά και πρακτικά.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Σεβασμιώτατε, ἔχετε χάσει τόν ρόλο Σας. Οἱ Ἐπίσκοποι εἶσθε Ποιμένες προβάτων καί θά δώσετε λόγο γιά τό ἄν νουθετήσατε κατά Χριστόν καί σώσατε τά πρόβατα ἤ ἄν ἀντίθετα τά ρίξατε μαζί σας εἰς τήν ἐλευθέραν πτώσιν Σας σέ γκρεμούς! Οἱ Ἐπίσκοποι δέν εἶσθε ὑπάλληλοι γραφείου καί ἀδιάκριτα ἐκτελεστικά ὄργανα, ἀλλά Φρουροί (ἐπί σκοπιᾶς) τῆς Πίστεως καί Πατέρες χιλιάδων κι ἑκατομμυρίων πνευματικῶν τέκνων! Δηλαδή ἄν βλέπετε τόν Πατριάρχη ὡς "προϊστάμενό"  Σας κι ὁ Πατριάρχης αἱρετίζει καί πίπτει, Ὑμεῖς θά κάνετε "ὑπακοή" στήν πτώση του, θά χάσετε τήν ψυχή Σας καί θά παρασύρετε καί τίς ψυχές τῶν τέκνων Σας; Αὐτό κάνετε! Γιά τήν ἁγία ὑπακοή πού λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες σέ περιπτώσεις προδοσίας Πίστεως δέν ἔχετε ἀκουστά; Ἐπίσης, ὁ Θεός δέν Σᾶς ἔδωσε ἐλευθέρα βούληση γιά νά κάνετε ἐπιλογή τοῦ σωστοῦ ἀπό τό λάθος; Γιά τό  «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5, 29) δέν ἔχετε διαβάσει; Γιά τήν ὑπακοή στόν ἀκόμη ὑψηλότερο "προϊστάμενό" Σας (ἀπό τόν Πατριάρχη ἤ τόν Προκαθήμενο) τόν Ὕψιστο Θεό δέν ἀναρωτιέσθε; Σᾶς παραθέτουμε τό ἑξῆς λεγόμενον πού ἰσχύει καί γιά τόν πιό παρακατιανό ἀπό ἐμᾶς λαϊκό Χριστιανό, πόσο μᾶλλον γιά ἕναν Ἐπίσκοπο, ὄσον ἀφορᾶ τήν διαφύλαξη τῆς ὀρθοῦς Πίστεως, τῆς Ὁμολογίας καί τῆς ὑπακοῆς στόν Θεό καί στούς Ἱερούς Κανόνες Του:
).

Ἐρώτηση: Στο πρακτικό ζήτημα, μπορεί η περιοχή όπου θα φιλοξενηθεί η Σύνοδος με τις υπάρχουσες δομές να αντεπεξέλθει στην υποδοχή τόσων προσώπων;
Ἀπάντηση: Ένα γεγονός αυτού του διαμετρήματος και ειδικού βάρους προκαλεί το ενδιαφέρον, όχι μόνον του Ορθόδοξου κόσμου, αλλά της οικουμένης, και είναι φυσικό πολλοί τόποι και μέρη να επιθυμούσαν να το υποδεχθούν και να το φιλοξενήσουν, αφού η Ιστορία θα καταγράψει και τον τόπο φιλοξενίας. Ενδεικτικό του παγκόσμιου ενδιαφέροντος είναι, όπως έχουμε ενημερωθεί, ότι έχουν ζητήσει να διαπιστευτούν περί τα εκατό μέσα ενημερώσεως από όλο τον κόσμο, διά να έχουν δυνατότητα κάλυψης του γεγονότος. Με έκπληξη ακούσαμε να λέγεται ότι οι υποδομές της περιοχής αδυνατούν, δήθεν, να αντεπεξέλθουν εις τη φιλοξενία τόσου κόσμου. Σαφώς και η είδησις αυτή δεν ανταποκρίνεται εις τη δυναμική της περιοχής, καθώς ομιλούμε για έναν τόπο με υψηλή επισκεψιμότητα, ο οποίος δέχεται χιλιάδες επισκέπτες, τους θερινούς ιδιαίτερα μήνες, και οι υποδομές του μπορούν να φιλοξενήσουν αρκετές χιλιάδες επισκεπτών και όχι μόνον τετρακόσιους, όσοι περίπου υπολογίζεται ότι θα είναι οι μετέχοντες εις την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, με τους ειδικούς συμβούλους τους, ως και τους λοιπούς συνεργάτες των κατά τόπους Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Συνεπώς, η περιοχή διαθέτει και τις υποδομές και τα μέσα και τη δυναμική, κυρίως όμως αγάπη, ευγένεια και αρχοντιά, στοιχεία με τα οποία θα δεχθεί, θα υποδεχθεί και θα φιλοξενήσει τους υψηλούς αυτούς επισκέπτες. Ενδεικτικό του γεγονός αυτού, η συγκινητική και αυθόρμητη πρόθεση και επιθυμία τόσο της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως όσο και άλλων φορέων, αλλά και των ανθρώπων του τόπου, να προσφέρουν και να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Ἄρτος (μᾶλλον ὄχι πνευματικός...) καί τοπικιστικά ὑπερήφανα θεάματα! Στήν μόνη περίπτωση πού μᾶς νοιάζει ὁ μαμωνᾶς εἶναι ὅτι θά ξοδευθοῦν πολλά χρήματα γιά τήν πραγμάτωση μίας ληστρικῆς ψευδοσυνόδου, πού φεῦ, ἀλλά ἐνδεχομένως νά ὁδηγήσει σέ σχίσματα, στήν γρηγορώτερη ἀναγνώριση αἱρέσεων (βλέπε: "ἡ σχέση τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τόν ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο"...), στήν ἐπίσημη ἕνωση μέ τόν "ἀδελφό" παπισμό (βλέπε τήν προεόρτια "πρόβα τζενεράλε" μέ τήν ἐπίσκεψη Πάπα Φραγκίσκου καί τίς συμπροσευχές στήν Λέσβο...) καί αὐτόματα στήν γοργή ἐγκαθίδρυση τῆς Πανθρησκείας τοῦ Ἀντιχρίστου (βλέπε τήν πρό ὀλίγων μηνῶν διακήρυξη τοῦ Πάπα στήν Ἀμερική γιά Παγκόσμια Θρησκεία), τή στιγμή  πού ἡ Ἑλλάδα καταρρέει οἰκονομικῶς, πεινᾶ, ξεπουλιέται καί χάνεται, ἐνῶ τά χρήματα πετιῶνται στήν ἁμαρτωλή προδοσία τῆς Πίστεως μέσῳ μίας ἀντορθοδόξου "Πανορθοδόξου" Συνόδου μέ ἀπόντες τό 1/4 τῶν Ἑλλήνων Ἐπισκόπων!).
Ἐρώτηση: Γίνεται λόγος για το κόστος και τα μέτρα ασφαλείας. Τι ισχύει στην πραγματικότητα;
Ἀπάντηση: Ευχαριστώ για την ερώτηση, καθώς μου δίδετε την ευκαιρία να πω ότι πόρρω απέχουν της αληθείας οι διαδόσεις αυτές, οι οποίες πιστεύω και ελπίζω να είναι όχι εκ λόγων σκοπιμοτήτων και αλλότριων, αλλά εξ αγνοίας. Από όσο γνωρίζουμε, κάθε Εκκλησία θα έχει την ευθύνη κάλυψης του καταλύματος όπου οι αντιπρόσωποί της θα διαμείνουν. Διερωτώμαι λοιπόν: Πώς και από πού προκύπτει το συμπέρασμα των υπέρογκων ποσών και εξόδων που κάποιοι διαδίδουν και ανακοινώνουν; Ποιος τους ενημέρωσε και από πού επιβεβαίωσαν την όποια ενημέρωση ή πληροφορία τους αυτή; Χρειάζεται, νομίζω, να είμεθα ιδιαίτερα προσεκτικοί και περισσότερο υπεύθυνοι όταν αναφερόμεθα εις το μέγα και ιστορικό αυτό γεγονός, καθώς κανείς μας δεν έχει το δικαίωμα, εν γνώσει ή αγνοία του, να γίνει υπαίτιος μιας τέτοιας παραπληροφόρησης και παραφιλολογίας. Ως προς την ασφάλεια, είναι λογικό και αναμενόμενο οι καθ’ ύλην αρμόδιοι να λάβουν τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα - θέμα πέρα και πάνω από τις δικές μας αρμοδιότητες. Όμως, οι άνθρωποι του τόπου και της Κρήτης όλης θα έχουν τη χαρά να λάβουν την ευχή του Οικουμενικού μας Πατριάρχου και των λοιπών Προκαθημένων εις τις Θείες Λειτουργίες που έχουν προγραμματιστεί. Σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, θα τελεστεί Πατριαρχική Θεία Λειτουργία το Σάββατο 18 Ιουνίου (Ψυχοσάββατο) εις τον Ιερό Μητροπολιτικό μας Ναό, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, και επίσης τη Δευτέρα 20 Ιουνίου (εορτή του Αγίου Πνεύματος) εις την Ιερά Πατριαρχική Μονή Οδηγητρίας Γωνιάς, στο Κολυμπάρι, πλησίον της Ορθοδόξου Ακαδημίας. Στο Ηράκλειο θα τελεστεί συλλείτουργο των Προκαθημένων κατά την ημέρα της εορτής της Πεντηκοστής και εις τα Χανιά, την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Γωνιάς, τέλος, θα τελείται καθημερινά Θεία Λειτουργία κατά τις ημέρες της Συνόδου, με τη συμμετοχή όσων εκ των μελών της το επιθυμούν.
Ἐρώτηση: Σας ανησυχούν οι αντιδράσεις που ακούγονται τον τελευταίο καιρό; 
Ἀπάντηση: Στον ελλαδικό, κυρίως, χώρο έχει δημιουργηθεί μια, όπως φαίνεται, οργανωμένη κίνηση από διάφορους εκκλησιαστικούς κύκλους, οι οποίοι βάλλουν εναντίον της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, επιχειρηματολογώντας με έναν τρόπο που περισσότερο φανατίζει και προκαλεί και ουδόλως οικοδομεί.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Σεβασμιώτατε, ἀναρωτηθεῖτε γιά ἕνα λεπτό πόσο ἔχει οἰκοδομήσει τό ποίμνιο ὁ ἀνύπαρκτος λόγος τῆς δογματικῆς Ὑμῶν τῶν Ἐπισκόπων! Ἐπίσης καί ἡ Ὑμετέρα ἀνύπαρκτη ἤ φανατισμένη ἐπιχειρηματολογία ὅταν οἱ πιστοί Σᾶς ἐλέγχουμε γιά οἰκουμενιστικά ὀλισθήματα καί δογματικές ἀτασθαλίες.).
Σαφώς και μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές γνώμες και απόψεις. Αυτό σημαίνει Ορθοδοξία, ελευθερία.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Σεβασμιώτατε, ἡ ὀρθή Πίστης, δηλαδή ἡ Ὀρθοδοξία δέν βασίζεται στίς διαφορετικές γνῶμες καί ἀπόψεις τοῦ καθενός, ἀλλά σέ ἀπόλυτα συγκεκριμένες ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί σέ σαφεῖς Ἱερούς Κανόνες τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ὅσο γιά τήν ἐλευθερία, ἐπαναλαμβάνουμε:  "Γνώσεσθε τήν Ἀλήθεια καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Ἰωά. 8, 32). Έπίσης ἀναφέρουμε καί τό: "ἐρευνᾶτε τάς γραφάς" (Ἰωά. 5, 39) καί ὄχι τάς προσωπικάς σας ἀπόψεις καί τάς προσωπικάς γνῶμας.).
Είναι όμως θλιβερό το γεγονός η Εκκλησία να βάλλεται εκ των έσω,
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: ἀπό τούς οἰκουμενιστές καί τούς κακοδόξους, ἰδιαίτερα τούς ρασοφόρους καί θεολόγους!) καθώς η προσπάθεια που γίνεται έχει ως στόχο και σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων, που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την αλήθεια και την ουσία του γεγονότος.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: ὅποιος αἱρετίζει, οἰκουμενίζει, κακοδοξεῖ καί ἀγνοεῖ εἶναι σκοτισμένος, ὁπότε αὐτός δέν μπορεῖ νά ἔχει καμμία ἀπολύτως σχέση μέ τήν ἀλήθεια, ἀλλά μέ τό ψεῦδος καί τήν πλάνη! Μέχρι στιγμῆς, διαβάζουμε ἀπαντήσεις-οἰκουμενιστικό παραλήρημα βουτηγμένο σέ φαναριώτικα πετιμέζια. Ὁπότε δέν μπορεῖ νά προκύψει ἀλήθεια καί οὐσία ἀπό αὐτές!).
Σκέπτομαι και διερωτώμαι: Πώς μπορεί ένα μέλος μιας Εκκλησίας, και μάλιστα όταν αυτό είναι επίσκοπος, να είναι πάνω από την Εκκλησία εις την οποία ανήκει και να βάλλει εναντίον της;
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Σεβασμιώτατε, Ἐκκλησία εἶναι ἀκόμη καί ἕνας ἄνθρωπος-ὅπως ἦταν π.χ. ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός-ὅταν αὐτός ἐκφράζει καί ὁμολογεῖ τήν Ἀλήθεια! Ὅποιος παραβιάζει τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, καταρρίπτει τούς Ἱερούς Κανόνες, ἀπαξιώνει τούς Ἁγίους Πατέρες καί ἀλλοιώνει ὄχι μόνο τό ἁγιογραφικόν "ἰῶτα", ἀλλά καί σχεδόν ὁλόκληρη τήν δογματική ἀλφάβητο, αὐτός βάλλεται βλασφήμως κατά τῆς Ἐκκλησίας καί ἑωσφορικῶς κι ἐπαρμένα κατά τοῦ ἰδίου τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ!).
Ας μη λησμονούμε ότι τα θέματα που θα συζητηθούν εις την Αγία και Ιερά Σύνοδο έχουν συμφωνηθεί και υπογραφεί από όλες τις κατά τόπους Εκκλησίες και μάλιστα βάσει κειμένων.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Σεβασμιώτατε, πλειοψηφία καί ὀρθότητα ὐπάρχει ἄν ὑπογράψει τό Ἅγιον Πνεῦμα τά ὅποια κείμενα! Ἄν δέν ὑπάρχει ὁμοφωνία, τό Ἅγιον Πνεῦμα δηλοῖ πώς δέν ἐνεργεῖ διότι ὑπάρχει σφάλμα! Μπορεῖ ὁ ἕνας νά κατέχει καί νά ἐκφράζει τήν Ἀλήθεια καί οἱ πολλοί νά εἶσθε μέ τόν διάβολο. Σᾶς ἀναφέρουμε: "ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾿ αὐτῆς.  τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν" (Ματθ. 7, 13-14)! Τό σωστό πηγάζει ἀπό τήν Ἀλήθεια καί ὄχι ἀπό τήν ἀνθρώπινη πλειοψηφία! Ἡ κόλαση θά πλεονάζει ἀπό τόν Παράδεισο σέ κεφάλια...ἀλλά κανένα ἀπό αὐτά δέν θά κουβαλᾶ νοῦν ἀληθείας ἀλλά ψεύδους, γι' αὐτό καί τάχθηκαν μέ τόν πατέρα τοῦ ψεύδους τόν διάβολο καί τόν ἀκολούθησαν στήν γέενα τοῦ πυρός!).
Πώς γίνεται λοιπόν ένας επίσκοπος να προκαλεί τέτοιο θόρυβο για το μείζον θέμα της συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ως και ό,τι άλλο λέγεται, γράφεται και ακούγεται, τη στιγμή που η τοπική Εκκλησία εις την οποία ανήκει και ο Προκαθήμενός Της έχουν συμφωνήσει και υπογράψει;
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Ἔχει τά κότσια καί βάζει πάνω ἀπό ὅλα αὐτό πού συμφωνεῖ μέ τόν Θεό καί ὄχι μέ τόν Πατριάρχη καί τόν Προκαθήμενο. Εἶναι τόσο ἁπλό αὐτό πού δέν καταλαβαίνετε καί δέν κάνετε.).
Εκτός και αν ο ένας κατέχει την αλήθεια και είναι πάνω από την Εκκλησία της οποίας είναι μέλος και η Εκκλησία ευρίσκεται σε πλάνη!
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Σᾶς ἀποδείξαμε ἤδη πώς μπορεῖ ὅ ἕνας (Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός) ἤ οἱ λίγοι (στενή καί τεθλιμμένη ὁδός...) νά κατέχουν τήν ἀλήθεια καί ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι νά εἶναι στήν πλάνη, στό ψεῦδος καί στήν ἀπώλεια! Ἐπίσης, ὡς Ἐπίσκοπος θά ἔπρεπε νά γνωρίζετε πώς Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ καί Κεφαλή ὁ Χριστός! Γι'έ πλάνη μπορεῖ νά πέσουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά ποτέ ἡ Ἐκκλησία! Εἶναι βλάσφημο καί δογματικῶς ἐσφαλμένο αὐτό πού εἴπατε!).
Ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο, επίσης, εκκλησιαστικά πρόσωπα και μάλιστα επίσκοποι να βάλλουν με τόσο μένος εναντίον του μαρτυρικού και αίματι βεβαμμένου θεσμού, του Οικουμενικού Θρόνου, ο οποίος επί 1.600 και πλέον έτη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο εις τον ρουν της παγκόσμιας ιστορίας και ζωντανεύει την ακοίμητη συνείδηση του Γένους, ως και εναντίον του ηγουμένου και ομολογητού της Ορθοδόξου Πίστεως και Αληθείας, του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ακόμα και εναντίον της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Σεβασμιώτατε, καταφέρατε νά μᾶς ζαλίσετε. Εἶναι "ὁμολογητής" ὁ οἰκουμενιστής Πατριάρχης μας; Ἐκτός ἄν ἐννοεῖτε πώς "ὁμολογεῖ" τόν οἰκουμενισμό, τήν ἀγάπη του γιά τόν Πάπα καί τήν "ἀδελφή" "παπική ἐκκλησία", γιά τά "ἱερά Κοράνια", γιά "τίς εὐλογημένες Ἑβραϊκές Συναγωγές", γιά τούς "ἰσλαμιστές λαθρομετανάστες" , γιά τά μασονικά "ρόταρυ" καί ἄλλα παρόμοια καί συναφῆ!....).
        Έχουμε μεγάλη ευθύνη εμείς, οι ποιμένες, να διαφωτίσουμε τον λαό του Θεού και να τον καλέσουμε σε προσευχή, διά να φωτίσει το Πανάγιο Πνεύμα τους Αγίους Συνοδικούς, και όχι να προκαλούμε τέτοιο και τόσο θόρυβο, σύγχυση και ταραχή, καθώς η σύγχυσις, όπως λέγει και ο αββάς Ισαάκ, είναι όχημα του Διαβόλου, ενώ το Άγιο Πνεύμα, η Εκκλησία ολόκληρη, προχέει την ηρεμία και τη βεβαιότητα του Αγίου Πνεύματος.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Θά συμφωνήσουμε ὅτι χρειαζόμαστε ὅλοι προσευχή καί μετά λύπης μας πολλοί Πατέρες μας, εἰδικά μέ ὅλα αὐτά πού βλέπουμε καί ἀκοῦμε τό καημένο τό ποίμνιο ἀπό Ὑμᾶς τούς Πατέρες. Θά συμφωνήσουμε ὅτι ἡ ταραχή καί ἡ σύγχυσις πού λέγει ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ εἶναι ὄχημα τοῦ διαβόλου, ἰδιαιτέρως δέ ἡ δογματική ταραχή καί σύγχυσις γιατί ὁδηγοῦν στήν αἵρεση καί στήν ἀθεΐα! Θά διαφωνήσουμε νά μήν κάνουμε θόρυβο καί νά σωπαίνουμε στά κοινά θέματα Πίστεως, ἰδιαιτέρως ἐν καιρῷ κινδυνευούσης αὐτῆς. Δέν βρισκόμαστε σέ πνευματικό κῶμα γιά νά μήν ἀντιδροῦμε ὅταν σφάζουν τήν Πίστη μας. Ἐξάλλου, ὑπάρχει καλός καί κακός θόρυβος. Ὅταν διαβρώνεται ἡ Πίστη μας ἀπό τόν Οἰκουμενισμό, οἱ Χριστιανοί ὀρθῶς θορυβούμαστε ἐνῶ Ὑμεῖς κακῶς οὐ θροεῖσθε! Ἄν τώρα Ὑμεῖς ταράττεσθε καί συγχύζεσθε μέ ἐμᾶς πού θορυβοῦμε κράζουμε καί βοᾶμε ἀπό τόν πόνο τῆς "μετάλλαξης" τῆς Ὀρθοδοξίας σέ οἰκουμενιστικό τερατούργημα, καί ὄχι γιά τίς κακοδοξίες καί τίς κακοπραγίες, αὐτό εἶναι ὁ κακός θόρυβος! Γι' αὐτό ὅμως, ὑπάρχει λύσις: ὀρθοτομεῖστε τόν λόγο τῆς ἀληθείας καί θά εἰρηνεύσετε. Ὁ διάβολος καί οἱ δικοί του ταράττονται ὅταν χαλᾶνε τά σχέδια πού πλέκουν γιά τήν ἀπώλεια ψυχῶν, Ὑμεῖς γιατί; Ἐνῶ τά γνήσια τέκνα τοῦ Θεοῦ τῆς Ἀληθείας εἰρηνεύουν καί ταυτοχρόνως ἄν τό καλέσουν οἰ περιστάσεις ἱερῶς ἀγανακτοῦν!).
        Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο η σκέψις του αιδ. πρωτ. πατρός Γεωργίου Τσέτση, ο οποίος γράφει σε πρόσφατο κείμενό του ότι η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, θεσμός αιώνιος, που άντεξε στα παλαίσματα των καιρών και τη χαλεπότητα των ημερών, με τη μαρτυρία και τη θεολογική της προσφορά σφράγισε διά μέσου των αιώνων τη ζωή της Εκκλησίας και βρέθηκε πάντοτε στο επίκεντρο του λόγου της αλήθειας και της προσπάθειας αποκατάστασης της αλήθειας αυτής, όσες φορές διασπαστικά κινήματα έπλητταν την ενότητα της μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Χρειάζεται να γίνει κατανοητό προς κάθε κατεύθυνση ότι η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, η μαρτυρική Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, μένοντας πιστή στον λόγο του Χριστού, στην παράδοση και την αποστολή της αρχαίας, αδιαιρέτου Εκκλησίας, διακονεί, μαρτυρεί και διασφαλίζει αυτήν ακριβώς την ενότητα, εν πνεύματι αγάπης, ταπεινώσεως και διακονίας, «για τον θρίαμβο της αληθείας και την οικοδομή του σώματος του Χριστού», όπως έλεγε και ο αοίδιμος Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Ἄλαλα τά χείλη. Σεβασμιώτατε, νά θυμίσουμε στήν ἀγάπη Σας πώς ὁ Οἰκ. Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἦταν γνωστός σοῦπερ οἰκουμενιστής παναιρεσιάρχης καταπατητής τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Ἐπίσης, νά θυμίσουμε στήν ἀγάπη Σας πώς τόν ἐπιδοκίμασαν πολλάκις ὅλοι οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι καί ὅσιοι Γέροντες τῆς ἐποχῆς μας, ὄπως ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης καί ὁ ὅσιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος. Ἐκτός...ἄν τούς κατατάσσετε καί αὐτούς στούς "θορυβοποιούς συγχυστάς" πού ὀλίγον προσεύχονταν! Ὁ καθένας βγάζει τά συμπεράσματά του...
Ἐμεῖς πάντως, ὅπως βλέπετε, δέν σταματᾶμε τόν "θόρυβο" καί δέν σκοπεύουμε χάριτι Θεοῦ. Ὑμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι πάλι ἄν συνεχίσετε νά καθεύδετε ἀθρόητοι...λυπούμεθα σφόδρα. Θά σᾶς βόλευε νά προσευχώμαστε σιωπώντας γιά νά μήν ἐνοχλεῖσθε ἀπό τήν ἡσυχία Σας καί γιά νά μήν ἐκτίθεσθε, ὅσοι καί ὅποιοι, περισσότερο. Φοβούμαστε ὅτι δέν θά Σᾶς κάνουμε "ὑπακοή" ἀλλά ἁγία ἀνυπακοή, διότι ἐμεῖς καί θά προσευχώμαστε καί θά κάνουμε θόρυβο).


Πηγή τῆς συνέντευξης τοῦ Ἐπισκόπου Κισάμου:
http://ekklisiaonline.gr/eipan/item/13805-kisamou-amfiloxios-i-ekklisia-valletai-ek-ton-eso
Συντάκτης τῶν σχολίων-δημιουργία παπύρου:

"Ορθόδοξο" ήθος ... : Ορθόδοξα ιστολόγια που "κόβουν" κατά το δοκούν σχόλια και "εξαφανίζουν" ειδήσεις.

πὸ ἱστολόγιο «opaidagogos»

Περιστατικό 1ο:

Θελήσαμε να σχολιάσουμε σε άρθρο του ιστογράφου Παναγιώτη Τελεβάντου με τίτλο
"ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΧΗΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ", στο οποίο καταγγέλλει επώνυμα ότι σε Ορθόδοξη εκκλησία στην Αμερική, είχαν βάλει ανάμεσα στις εικόνες και μια εικόνα του Πάπα για να την προσκυνάει ο κόσμος. Στην ίδια ενορία έβαλαν να μιλήσει Παπική ομιλήτρια και άλλα πολλά.
Η ανάρτηση έκλεινε:
"Οι ανωτέρω παρατηρήσεις γράφτηκαν με πολύ σεβασμό για τον εφημέριο της κοινότητας π. Δημήτριο Κορδάρη. Στόχος του άρθρου είναι η μεν φωτογραφία του Πάπα να απομακρυνθεί από τα εικονίσματα και να αποτραπεί στο μέλλον πρόσκληση για ομιλίες σε αιρετικούς ή σε ορθόδοξους οι οποίοι αντί να προβάλουν τους Αγίους της Εκκλησίας μας προβάλλουν αιρετικούς “Αγίους”."
Αυτά γράφτηκαν "με πολύ σεβασμό" λοιπόν για τον ιερέα που βάζει την φωτογραφία του Πάπα για προσκύνηση και προσκαλεί αιρετικούς να μιλήσουν ή που προβάλει αιρετικούς "αγίους"...
Ολόκληρο το επώνυμο άρθρο-καταγγελία του κ.Τελεβάντου,  εδώ.Γράψαμε το ακόλουθο σχόλιο


κ.Παναγιώτη Τελεβάντο
Απλά συστήνετε να απομακρυνθεί η εικόνα του Πάπα από τις προς προσκύνηση εικόνες!!

Και απλά επισημαίνετε τις αναφορές στην μητέρα Τερέζα και την ομιλία της Παπικής!
Δεν αντιλαμβάνεστε ότι δρουν πλέον σαν να έγινε η Ένωση και απλά περιμένουν με την πάροδο του χρόνου να τα συνηθίσουμε;

Αλλά όταν δεν αντιδράει κανείς, όταν δεν σταματάει το μνημόσυνο στους πατριάρχες και δεσποτάδες που συμπροσεύχονται με αιρετικούς, όταν δεν εφαρμόζουμε τους ιερούς κανόνες, όταν περιμένουμε μόνον από τον Θεό να κάνει το θαύμα του ..

Αυτόν τον δρόμο μας έδειξαν οι πατέρες; 

Να περιοριζόμαστε στην αρθρογραφία και να τα αφήνουμε όλα στον Θεό;
ΥΓ. Παρακαλούμε για την δημοσίευση του σχολίου μας.


Βλέποντας ότι το σχόλιο μας δεν δημοσιεύθηκε, το στείλαμε ξανά μία μέρα μετά,
αλλά ... μάταιος κόπος.
Ένας ακόμη ιστογράφος που διαγράφει κατά το δοκούν σχόλια...Περιστατικό 2ο:
Διαγραφή σχολίου του ιστογράφου Κυπριακού Χριστοδουλίδη, από το ιστολόγιο ΑΚΤΙΝΕΣ:

Πέρα από την ουσία της ανάρτησης
(θέση Ιεράς Συνόδου στο θέμα των μεταμοσχεύσεων και την εγκληματική σιωπή για το θέμα -φυσικά όλα έχουν την αιτία τους, θυμηθείτε τι υποστήριζε ο μητροπολίτης Μεσογαίας, πχ εδώ και εδώ),

θα σταθούμε στην ΔΙΑΓΡΑΦΗ του σχολίου του κ.Χριστοδουλίδη από το ιστολόγιο Ακτίνες.
Το ίδιο κάνουν συστηματικά οι ΑΚΤΙΝΕΣ και στα δικά μας σχόλια. Οποιοδήποτε σχόλιο -ακόμη και ανώνυμο- παραπέμπει στο ιστολόγιο μας, διαγράφεται, ή σε κάποιες περιπτώσεις ξαναγράφεται αν είναι ανώνυμο, διαγράφοντας την παραπομπή!.


Επί τέλους κάποιοι που παρουσιάζονται ως πιστοί στην ορθοδοξία, που διεξάγουν πράγματι αξιόλογο αγώνα σε θέματα οικουμενισμού, θα πρέπει να έχουν την αξιοπρέπεια να επιτρέπουν να ακούγεται και η διαφορετική άποψη. Αυτή είναι η λογική ύπαρξης των ιστολογίων. Η δυνατότητα αντίλογου (=σχολιασμού).
Διαφορετικά, ας διευκρινίσουν ότι γίνονται αποδεκτά μόνον τα σχόλια που συμφωνούν μαζί τους και -κυρίως- που δεν προσβάλουν το "αλάθητο" των "γκουρού" τους.
Κατά τ΄ άλλα κατηγορούμε το αλάθητο του Πάπα!


Και μια και αναφερθήκαμε στους "γκουρού", ο μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος, συμπεριλαμβανόταν στα μέλη της ΔΙΣ, που έκαναν την πρόσκληση προς τον Πάπα (να έρθει στην Λέσβο), δείτε τα μέλη της ΔΙΣ εδώ.
Ελάχιστα όμως ορθόδοξα αντιοικουμενιστικά ιστολόγια έσπευσαν να το καταδικάσουν! Όταν πρόκειται για "δικό μας", τσιμουδιά. (Αν ο Ναυπάκτου είχε διαφοροποιηθεί, θα έπρεπε να ενημερώσει δημόσια το ορθόδοξο πλήρωμα για την διαφορετική θέση που πήρε κατά την συνεδρίαση και κατά την ψηφοφορία).


Ομοίως τσιμουδιά απόλυτη για την δικαίωση του μοναστηριού της Μεταμόρφωσης Ναυπάκτου (εδώ). Η εμπειρία μας από πλήθους περιπτώσεων, είναι ότι ι δεσποτάδες είναι αδίστακτοι.


Αντίστοιχα ευθύνες προκύπτουν και για τους υπόλοιπους 4-5 "παραδοσιακούς", αντι-οικουμενιστές μητροπολίτες, που όμως δεν έβγαλαν ούτε μία ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την πρόσκληση-επίσκεψη του Πάπα.
(όπως σχολιάσαμε εδώ, μοναδικές εξαιρέσεις οι μητροπολίτες Πειραιώς και Γλυφάδος που αντέδρασαν άμεσα).Τσιμουδιά και όταν ο μητροπολίτης Πειραιώς, παρά τις εξαγγελίες του, δέχθηκε κανονικά τους πολιτικούς που ψήφισαν το σύμφωνο συμβίωσης ομοφυλοφίλων(δείτε εδώ)

Συνεπώς καυτηριάζουμε τα -σοβαρότατα- λάθη του Πατριάρχη και ένα σωρό άλλων που πράγματι λυμαίνονται την διοίκηση της εκκλησίας μας αλλά "κουκουλώνουμε" τα λάθη των "δικών μας".
Τι είδους "ορθόδοξη ηθική" όμως  είναι αυτή;;;
Ακολουθεί το διαγραφέν σχόλιο του κυρίου Χριστοδουλίδη, που αφορούσε ανακοίνωση της Ι.Μ.Πειραιώς, δημοσιευμένη στο Ακτίνες, εδώ.

"Αξιόλογη και από κάθε άποψη λίαν επαινετή αυτή η απάντηση της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά προς

Είναι δυνατόν να είπε ο Μητρ. Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: Δεν πρέπει να υπενθυμίζουμε συνεχώς στους αιρετικούς ότι είναι αιρετικοί; !!!

 Ημερίδα στην Εκκλησία της Ρωσίας με θέμα

«Πανορθόδοξη Σύνοδος: Απόψεις και προσδοκίες»

Εἶπε ὁ μητρ. Ἰλαρίων:
  «Είναι ανάγκη με κάθε ευκαιρία να υπενθυμίζουμε στους οπαδούς λανθασμένων ή αιρετικών απόψεων ότι είναι τέτοιοι;» !!!
      Εἶναι δυνατὸν ὁ μητροπολίτης Ἰλαρίων νὰ ἔχει αὐτὸ τὸ «ὁμολογιακὸ» ἦθος; Μήπως πρόκειται γιὰ λανθασμένη ἀπόδοση τῶν λόγων του;


Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Πανορθόδοξη Σύνοδος: απόψεις και προσδοκίες» πραγματοποιήθηκε με ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών στις 19 Απριλίου 2016 στο Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών Άγιος Τύχων Μόσχας.
Μετείχαν: οι Μητροπολίτες Μινσκ και Ζασλάφ Παύλος, Πατριαρχικός Έξαρχος πάσης Λευκορωσίας, Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, Νίζνι Νόβγκοροντ και Αρζαμάς Γεώργιος, Ιεράρχες, κληρικοί και λαϊκοί, καθηγητές των θεολογικών σχολών της Ρωσικής Εκκλησίας, κοινωνικοί παράγοντες.

Ο Μητροπολίτης Νίζνι Νόβγκοροντ και Αρζαμάς Γεώργιος ανακοίνωσε το πρόγραμμα της Ημερίδας και προ ενάρξεως της συζητήσεως τόνισε ότι η επικείμενη Πανορθόδοξη