Αυτό ήταν το συγκλονιστικό άγγελμα του προφήτου Ησαΐα 800 χρόνια π.Χ. Και απεκάλυπτε ότι ο Πρόδρομος του Μεσσία θα κραυγάζει μέσα στην έρημο λέγοντας: «ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού».

     Ετοιμάστε το δρόμο για να έλθει ο Μεσσίας, κάντε ίσια τα μονοπάτια για να περάσει. Και η μεγάλη ώρα ήρθε. Ο ίδιος ο Θεός κατέβηκε στη γη μας· μια γη που καιγόταν από τη λάβα του κακού. Κατάξερη λαχταρούσε το ζωογόνο νερό της χάριτος. Αλλά όπως τις βροχές του φθινοπώρου προμηνύουν οι αστραπές που σχίζουν τον αέρα και οι βροντές που συγκλονίζουν την κτίση έτσι και τον ερχομό του Λυτρωτή θα τον προμηνούσε ένας μοναδικός άνθρωπος