Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Χίλιες φορές να καθαιρεθώ, από τοιούτους επισκόπους,

και να πάω στην έρημο να κλαίω τ’ αμαρτήματά μου,

παρά να ζώ μέσα εδώ στην πόλη

και να φιλώ την κακοήθεια και την διαφθορά. 

  Πηγή: "Τρελογιάννης"

Υπομονή και Προσευχή Τέκνον! Πανταζή Ν.Γέροντα,
  Παναίρεση. Διωγμός. Σατανοκίνητος Οικουμενισμός. Του Πάπα Πολυχρονισμός. Δεσποτοκρατίας  Ωχαδερφισμός.

"Υπομονή. Μπόρα είναι, θα περάσει..."!
Μα, γέροντα, εδώ μιλάμε για Τσουνάμι! Χαλασμό Κυρίου! Καβαλάρη Αποκαλύψεως!

"Υπομονή και προσευχή τέκνον μου..."!
Γέροντα, 
* ήρθε "το ποθούμενο" το δικό τους!
* Η Ένωση ήδη έγινε!
* Επίσημη Μνημόνευση Ανοικτή.
* Κοινωνία Διαμυστηριακή.
* Εμπέδωση σταδιακή
* εγκαθίδρυση ανεκτική
* αντίδραση μηδαμινή
* συμπόρευση μολυσματική
* υποχώρηση συμβιβαστική
* υποδούλωση καταδικαστική
* και επικοινωνία κολάσιμη.
"Υπομονή και προσευχή τέκνον μου..."!
Μα, γέροντα, έως πότε; Οι πάντα καλώς διεταξάμενοι Άγιοι Πατέρες όρισαν στάση Ορθόδοξη, Αποτειχισιακή, Μνημονεύσεως Διακοπή. Προσδιόρισαν χρόνους, εξόρκισαν καιρούς, αφορίσθησαν ανάμεσα απ' αυτούς. Τις Σειρήνες του ΠΣ"Ε" δεν τις ακούς; Δεν διαβλέπεις τον μολυσμό της ισοπεδώσεως της πίστεως και χαλαρώσεως της συνειδήσεως; Δεν προβλέπεις Μεγίστη προδοσία Χριστού, ανασταύρωση του Υιού;
"Υπομονή και προσευχή τέκνον μου..."!
Γέροντα, ιδού, ο Αντίχριστος καλπάζει επί θύραις. Σφράγισμα Μικροτσίπ RFID. Ναός του Σολομώντα υψώνεται. Διωγμός εξαπολύεται. Σταυροί στήνονται. Οι βηματισμοί του Θεού ακούγονται.
"Υπομονή και προσευχή τέκνον μου..."!
Συγγνώμη, γέροντα, σε επικίνδυνη, υπερπαραπλανητική "απάθεια" σε βρίσκω...
Άιντε, αααιιιντε, Ακάκιε, τα μακαρόνια φρόντισε να είναι Μίσκο!

Η Αγία απαγόρευση, π. Διονύσιου Ταμπάκη