Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Οικουμενιστές, οι νεοπροτεσταντίζοντες φωστήρες της "νέας Εκκλησίας"!

Θανατηφόρο παιχνίδι με την  ΑλήθειαΟἱ Οἰκουμενιστές «χρησιμοποιούν διπλωματικό λόγο, λένε, για να κάνουν γνωστή την Αλήθεια στους αλλόδοξους και ετερόδοξους. Ασχέτως αν διώκουν λυσσωδώς τους  εντός της Εκκλησίας,  τους τολμώντες να άρουν λόγο ελεγκτικό με ιερή αγωνία».

Πατριάρχες και δεσποτάδες, ιερείς, καθηγητάδες, πνευματικοί οδηγοί ποικίλων «θεολογικών αποκλίσεων», μακρόθεν ιστάμενοι της Πατερικής, της γνήσιας Παραδόσεως και της άπαξ παραδοθείσης Πίστεως, έχουν επιδοθεί σε ένα άνευ προηγουμένου παιχνίδι επιβολής των απόψεών τους, των επιθυμιών τους και  του θελήματός τους, προς συνταυτισμό με το θέλημα των εχθρών της πίστεως,  των αιρετικών, των πάσης φύσεως «πίστεων», χωρίς να δίνουν λόγο σε κανέναν. Ερήμην του λαού -σε ποιον να δώσουν άλλωστε λόγο, αφού έχουν την πλήρη υποστήριξη των υψηλά ισταμένων και αφού ο λαός απέχει των τεκταινομένων, όντας εν πολλοίς ακατήχητος  και σιωπά λόγω της επιβληθείσης τρομοκρατίας.
Έχοντας στο θολωμένο  τους νου ως άθυρμα της διεξαγωγής αυτού του παιχνιδιού την Αλήθεια του Χριστού και ως εκτελεστικό μέσο την υπερηφάνειά τους, απαξιώνουν τις Αγιοπνευματικές εμπειρίες των Αγίων και όλη την Αποστολική Παράδοση και προχωρούν στο δικό τους «νέο δρόμο», τον μεταπατερικό, τον νεοπατερικό, κλπ., σχετικοποιώντας την Αλήθεια και θέλοντας να συμπαρασύρουν εκβιαστικά και τους «μη θέλοντας εισελθείν».

Ως  νεοπροτεσταντίζοντες φωστήρες, εκπηδώντες και αποπηδώντες, τώρα πλέον και από την Αγία Ορθοδοξία, μη αντέχοντες τη γνήσια, τη σωτηριώδη Παράδοσή της, την υπό των Αγίων Πατέρων συμπεφωνηθείσα και διά των Αγίων Συνόδων παραδοθείσα, έχουν διασκορπίσει πλήθος μαθητών τους εντός της Εκκλησίας, να «επανευαγγελίσουν» τους

Οι ληστές της Θείας διδασκαλίας!Ἐπειδὴ κάποιοι ρωτοῦν, ἀπὸ ποῦ
μποροῦν νὰ προμηθευτοῦν τὸ βιβλίο,
ἐπαναλαμβάνουμε
τὴν χθεσινὴ ἀνάρτηση
μὲ τὴν προσθήκη τοῦ τηλεφώνου
τοῦ συγγραφέα ποὺ ὑπάρχει
στὸ ἐσώφυλλο τοῦ βιβλίου:
24630 27005

να νέο θαυμάσιο βιβλίο μὲ τίτλο «Οἱ ληστὲς τῆς Θείας Δικαιοσύνης καὶ ὑπότιτλο «Δοκίμιο στὴν Ἀποτείχιση» τοῦ κ. Ἰωάννου Ρίζου ἔφτασε στὰ χέρια μας.
Τὸν συγγραφέα δὲν γνωρίζουμε προσωπικά, ἀλλὰ ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν τὸ πρῶτο βιβλίο του μὲ τὸν ἴδιο τίτλο καὶ μὲ τὸν ὑπότιτλο «Ἡ παγκόσμια Θρησκεία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ οἱ ψευδοδιδάσκαλοι στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».
Τὸ νέο του βιβλίο ἐνημερώνει καὶ προβληματίζει τὸν ἀναγνώστη, διότι στηρίζει κάθε σημεῖο τὸ ὁποῖο ἀναπτύσσει, μὲ ἀναφορὲς στὶς πηγές, στὰ κείμενα τῶν Ἁγίων Πατέρων (τὰ ὁποῖα μάλιστα παρουσιάζει μεταφρασμένα, ὥστε νὰ γίνονται κατανοητὰ ἀπὸ ὅλους) κι ὄχι σὲ δικές του ἀποφάνσεις, ὅπως συνηθίζουν νὰ κάνουν οἱ «ἀντι-Οἰκουμενιστές», ποὺ ἀντιτάσσονται μὲ τὶς παιδαριώδεις θέσεις καὶ ἀναλύσεις τους στὴν Πατερικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.
Παρουσιάζουμε ἐδῶ τὰ Περιεχόμενα τοῦ καινούργιου

"Ίνα μή τις δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα..."

Μας το έλεγαν από το 2010.

              Δεν θυμάσαι;;


   Γράψαμε και ξαναγράψαμε ότι οδηγούμαστε στην αχρήματη κοινωνία.

    Η κυβέρνηση ανακοινώνει τις νέες ταυτότητες  (με τσιπ)!
   Τσιπ και στα αυτοκίνητα τάχα για να βλέπουνε αν πλήρωσε τα τέλη κυκλοφορίας (δείτε εδώ), κατάργηση αφορολόγητου για αγορές χωρίς κάρτα
και οι "αγωνιστές" πιστοί περιορίζονται στην αρθρογραφία (ακόμη και για την κατάργηση της Κυριακής ως ημέρα αργίας δεν έγινε ΟΥΤΕ ΜΙΑ παράσταση διαμαρτυρίας από την εκκλησία ή από ορθόδοξους φορείς).

Δείτε (στο βίντεο), μας τα έλεγε η Διαμαντοπούλου από το 2010.
Προσέξτε και πως οδηγούμαστε σε μια εποχή που ο καθένας θα νοιάζεται μόνον για τον εαυτό του και μέσω της τρομολαγνείας θα παίρνουν νέα μέτρα για να μας υποτάξουν στην παγκόσμια διακυβέρνηση που ετοιμάζουν.

Πάντως εμείς θα επιμένουμε. Καλύτερα "γραφικοί" παρά ψεύτες. Μην μας πεις αύριο πάλι ότι δεν το ήξερες. Δείτε το βίντεο.

http://opaidagogos.blogspot.gr/2015/12/2010.html

Πίσω από την Ν. Τάξη και τον Οικουμενισμό, κρύβεται η Θεοσοφία και η Μασωνία. Αυτήν υπηρετεί η αντι-Οικουμενιστική "ανοχή" και σιωπή!

«Το πνευματικό διακύβευμα της θρησκειολογίας του κ. Φίλη»


Του Ηρακλή Ρεράκη

καθηγητή Παιδαγωγικής της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ


«Ο θρησκευτικός συγκρητισμός είναι ένα από τα πλέον επικίνδυνα φαινόμενα της εποχής μας. Κυρίαρχο σύνθημά του είναι ότι όλες οι θρησκείες του κόσμου οδηγούν στον ίδιο Θεό. Ο θρησκευτικός συγκρητισμός προήλθε από το αποκρυφιστικό σύστημα της Θεοσοφίας».

   Τα τε­λευ­ταί­α χρό­νι­α μι­α μι­κρή με­ρί­δα πο­λι­τι­κών και δι­α­νο­ου­μέ­νων, με επιθετικό τρόπο, ε­πι­δι­ώ­κουν να ε­πι­βάλ­λουν στην πλει­ο­ψη­φί­α του ελ­λη­νι­κού λα­ού την αλ­λα­γή του μα­θή­μα­τος των Θρη­σκευ­τι­κών σε μά­θη­μα θρησκειολο­γί­ας. Αυτή την «προοδευτική» για αυτούς  -για μας αντιπαιδαγωγική και οπισθοδρομική-  τάση εξέφρασε και ο Υπουργός Παιδείας, όταν είπε ότι σκοπεύει να μετατρέψει το μάθημα των θρησκευτικών σε θρησκειολογία. Είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρονται σε σύγγραμμα πανεπιστημιακού καθηγητή, που από το 1998 εισηγήθηκε και υποστηρίζει την μετατροπή του μαθήματος των θρησκευτικών στην Ελλάδα σε θρησκειολογία. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι η θρη­σκευ­τι­κή διδασκα­λί­α στο σχο­λεί­ο, πρέ­πει να γί­νε­ται με τη μορ­φή μι­ας

Στη Βουλή το «Σύμφωνο Συμβίωσης». Γιατί να μας λυπηθεί ο Θεός;;;

Κατατέθηκε σήμερα στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και...

vouli-600x299
Κατατέθηκε σήμερα στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκησης δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής.
Με το νομοσχέδιο αυτό , όπως επισημαίνεται, επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για το σύμφωνο συμβίωσης προς δύο βασικές κατευθύνσεις. Αφενός η ισχύς του συμφώνου επεκτείνεται και στα ομόφυλα ζευγάρια και αφετέρου η σημασία και οι συνέπειες του συμφώνου ενισχύεται δεδομένου ότι αναγνωρίζονται οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μερών. Επίσης ενισχύεται η ιδιωτική αυτονομία στις περιουσιακές τους σχέσεις . Με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται μια ισορροπία μεταξύ αφενός της ιδιωτικής αυτονομίας και αφετέρου της ανάγκης προστασίας των οικογενειακών σχέσεων με βάση τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης.

Σε ότι αφορά τις ενώσεις των ομόφυλων προσώπων υπογραμμίζεται πως η αναγκαιότητα της νομικής, επίσημης αναγνώρισής τους προκύπτει από τις αρχές της ισότητας των πολιτών και του σεβασμού της διαφορετικότητας όπως αυτά προστατεύονται ήδη στο ελληνικό σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου).

πηγή: "pentapostagma"