Κυριακή, 7 Ιουλίου 2019

Ζήτησε νά εύρῃς τόν εαυτόν σου μέσα εις τούς «Βίους των Αγίων»

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς


     Ζήτησε νά εὕρῃς τόν ἑαυτόν σου μέσα εἰς τούς «Βίους τῶν Ἁγίων».Θά τόν εὕρης ὁπωσδήποτε μέσα εἰς αὐτούς.

     Ἀκόμη θά εὕρῃς ἐκεῖ καί τά φάρμακα, μέ τά ὁποῖα ἠμπορεῖς νά τόν θεραπεύσῃς ἀπό ὅλας τάς πνευματικάς ἀρρωστίας καί νά τόν κάνῃς ὑγιῆ διά παντός. Ὑγιῆ καί εἰς τούς δύο κόσμους, εἰς τρόπον ὥστε νά μή ἠμπορέσῃ νά σέ βλάψῃ κανένας θάνατος.
    Θά εὕρης ἀκόμη μέσα εἰς τούς «Βίους τῶν Ἁγίων», ὅλα ὅσα χρειάζονται διά νά ζήσῃς καί εἰς τούς δύο κόσμους.Όσα χρειάζονται εἰς ἐσέ, ὦ ἄνθρωπε, πού εἶσαι μία ἀθάνατος ὕπαρξις,μία αἰώνια ὕπαρξις, μία θεανθρωπίνη ὕπαρξις, ἄνθρωπε! ἄνθρωπε! ἄνθρωπε!
Πηγή 

Τί νά ζητᾶμε ἀπό τόν Θεόν;


π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ (Γ΄ Ματθαίου)


Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑΣ και ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. 6, 22-33)

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

«Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται· ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον; (:Και δεν είναι μικρή συμφορά να κολλήσει ο νους και η καρδιά σας στα γήινα και μάταια. Για να το καταλάβετε αυτό, σας φέρνω μια εικόνα: Το λυχνάρι που δίνει φως στο σώμα είναι το μάτι και το λυχνάρι που φωτίζει την ψυχή είναι ο νους. Εάν λοιπόν το μάτι σου είναι υγιές, όλο το σώμα σου θα είναι γεμάτο φως, σαν να ήταν ολόκληρο το σώμα σου μάτι. Έτσι θα φωτίζεται και η ψυχή σου, εάν ο νους σου και η καρδιά σου δεν έχουν τυφλωθεί απ’ τη φιλαργυρία και την προσκόλληση στα μάταια. Εάν όμως το μάτι σου είναι βλαμμένο και τυφλωμένο, όλο το σώμα σου θα είναι βυθισμένο στο σκοτάδι. Εάν λοιπόν εκείνο που σου δόθηκε για να σου μεταδίδει φως γίνει σκοτάδι, σε πόσο σκοτάδι θα βυθιστείς; Κάτι ανάλογο θα συμβεί, εάν και ο νους σκοτιστεί από την προσκόλληση στον πλούτο. Σε πόσο ηθικό σκοτάδι θα βυθιστεί τότε η ψυχή σου!)» [Ματθ. 6, 22-23].

Τη Ζ΄ (7η) Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος ΚΥΡΙΑΚΗΣ

      Από δύο αιτίας παρακινείται ο άνθρωπος να κάμνη εις άλλον άνθρωπον το αγαθόν. Ή εκ φύσεως, ή εκτελών την εντολήν του Θεού. Και εκ φύσεως μεν πράττει το κλόν, όταν επί παραδείγματι ο πατήρ αγαθοποιή τον υιόν του, και ο υιός τον πατέρα, και ο αδελφός τον αδελφόν, ή συγγενής τον συγγενή. Διότι ούτοι ουχί τόσον δια την εντολήν του Θεού αγαθοποιούσιν αλλήλους, όσον κινούμενοι από την αγάπην της φύσεως. Τούτον τον φυσικόν τρόπον όχι μόνον οι άνθρωποι έχουσιν, αλλά και τα άλογα ζώα, διότι και αυτά, αναγκαζόμενα υπό της φύσεως, αγαπώσι τα όμοιά των, καθώς λέγει και ο σοφός Σειράχ (Κεφ. ιγ: 15). «Παν ζώον αγαπά το όμοιον αυτώ και πας άνθρωπος τον πλησίον αυτού».
Δια την εντολήν του Θεού πράττει το καλόν ο άνθρωπος, αν και δεν έχει συγγενή, όμως δια την παραγγελίαν του Χριστού, την οποίαν αναφέρει εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον «Παντί τω αιτούντί σε δίδου», προσφέρει προς τον πλησίον ελεημοσύνην ή άλλην τινά συνδρομήν. Εξ αυτής λοιπόν της δευτέρας αιτίας παρεκινήθην και

Μετά τη ...παπική βάπτιση που έκανε με ...κανάτα!!!

Και πάλι στην επικαιρότητα ο Λαγκαδά Ιωάννης!

Χειροτόνησε ...αστρολόγο Ιερομόναχο ή θα τον χειροτονήσει;  Αγνοεί τά «κωλύματα» Ιερωσύνης;

Αgonasax.blogspot
 Τελικά ούτε το Θεό φοβούνται αλλά ούτε τους ανθρώπους εντρέπονται οι δεσποτάδες. 
Ο Μητροπολίτης Λαγκαδά, επιβεβαιώνει τη χειροτονία Χορταρέα! Διάβασε τη δήλωσή του | tlife.gr Ο πιστός λαός διαμαρτύρεται, αποστρέφεται τον ΑΝΑΞΙΟ δεσπότη Λαγκαδά Ιωάννη, ντροπή φωνάζουν!!! Η σύνοδος θα αναλάβει τα αρμόζοντα μέτρα;;; Ποιοί λόγοι επέβαλαν τέτοια απαράδεκτη πράξη;;;

Ο αστρολόγος Νίκος Χορταρέας χειροτονήθηκε ιερομόναχος! 
 
Ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης, επιβεβαιώνει τη χειροτονία Χορταρέα! Διάβασε τη δήλωσή τουΟ αστρολόγος Νίκος Χορταρέας χειροτονήθηκε ιερομόναχος! Τι λέει ο ίδιος;  Φωτογραφία | tlife.gr

Μετά το θόρυβο και το ενδιαφέρον που προκάλεσε το αποκλειστικό ρεπορτάζ του TLIFE, σύμφωνα με το οποίο ο γνωστός αστρολόγος Νίκος Χορταρέας αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του και να χειροτονηθεί ιερομόναχος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά κ.κ. Ιωάννης επιβεβαίωσε τη χειροτονία μιλώντας στο εκκλησιαστικό site ekklisiaonline.gr