Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης: Να ...ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ οι Οικουμενιστές Πατριάρχες και Επίσκοποι στην Ορθοδοξία!

Λυπούμαστε πολὺ γιατὶ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές, καὶ ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι ἀντι-Οἰκουμενιστὲς μόνο στὰ λόγια, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι ποὺ διακινδυνεύουν τὴν θέση τους στὸν ἀγώνα ἐναντίον τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τελικὰ ἔχουν καταπιεῖ κάποιο ἀπὸ τὰ δολώματα ποὺ δεκαετίες ἔχουν διασπείρει οἱ Μασωνοκρατούμενοι Οἰκουμενιστές, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διεξάγουν ἕνα ἀγώνα ἀντι-Παραδοσιακὸ καὶ ἀντι-Πατερικό. Τὸ λάθος τους εἶναι κραυγαλέο ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν τὸ παραδέχονται καὶ συνίσταται στὸ ὅτι, ἐνῶ διδάσκουν ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι Παναίρεση, παραμένουν σὲ κοινωνία μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές!
 Μόλις χθές (γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε σὲ παλαιότερα δημοσιεύματα τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, ἢ στὰ ἀναθέματα ποὺ ἐξεφώνισε ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ κατὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων μετὰ τῶν ὁποίων σήμερα συλλειτουργεῖ καὶ συνεορτάζει) δημοσιεύσαμε τὸ βίντεο μὲ τὰ λόγια τοῦ π. Νικολάου Μανώλη, ὁ ὁποῖος μᾶς διαβεβαίωνε ὅτι «ὁ Διάβολος ἔχει παρασύρει στὴν κόλαση τοὺς Οἰκουμενιστές, τοὺς ἔχει δεμένους χειροπόδαρα,  ἔχουν πιαστεῖ στὴν παγίδα καὶ προσπαθεῖ τώρα μὲ αὐτοὺς ὡς δολώματα, νὰ παρασύρει ὅλους τοὺς Χριστιανούς...»· καὶ ὅτι «ὁ Διάβολος βρῆκε τὸν τρόπο  μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ νὰ πάρει τοὺς ἀνθρώπους στὴν Κόλαση». Σήμερα δέ, ἀκούσαμε (καὶ ἀναρτοῦμε) ἕνα ἄλλο βίντεο, πάλι τοῦ π. Νικολάου, στὸ ὁποῖο θεωρεῖ ἐκτὸς Ὀρθοδοξίας τοὺς Οἰκουμενιστὲς ἱερωμένους καὶ θεολόγους!
Καὶ παρὰ ταῦτα οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς κοινωνοῦν μὲ αὐτούς!
         Λέγει στὸ τέλος τοῦ παρακάτω βίντεο:
«Ἐμεῖς νὰ εὐχηθοῦμε, ὄχι ἁπλὰ νὰ ἐπιστρέψουν οἱ Παπικοὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ οἱ Οἰκουμενιστὲς πατριάρχες καὶ μητροπολῖτες, ἱερεῖς καὶ θεολόγοι, ἡγούμενοι καὶ διάκονοι καὶ μοναχοὶ ποὺ εἶναι Οἰκουμενιστές, νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ὀρθοδοξία καὶ νὰ σταματήσουν τὸν δρόμο καὶ τὴν κατρακύλα ποὺ ἔχουν πάρει»!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ! Οι "αντι-Οικουμενιστές" παρουσιάζουν τις "απίστευτες καταγγελίες", ότι οι Οικουμενιστές "κηρύσσουν αιρέσεις από των δωμάτων" (δηλ. "γυμνή τη κεφαλή") και κοινωνούν με πάσαν άνεση με τους καταγγελλόμενους!!!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Πηγή: "Τρελογιάννης"


Διαβάσαμε στη “Ρομφαία”:
 “Όπως επίσης άκουσαν πολλοί σύνεδροι από το στόμα κοσμογυρισμένων ορθοδόξων επισκόπων για σκοτεινά παρασκήνια, κοσμικά διαβούλια και περίπλοκα στις αναγκαστικές κάποτε σχέσεις της Εκκλησίας με τους ανθρώπους του κόσμου τούτου. Πράγματα φυσικά άγνωστα, ανυποψίαστα, απροσπέλαστα σε μας που ζούμε στη μακαριότητα και την αυτάρκεια του εκκλησιαστικού «επαρχιωτισμού» (Ελέχθη και αυτό μετριοφρόνως με δόση ευσεβάστου οίκτου…). Εντύπωση βέβαια όχι τόσο ευχάριστη προκάλεσε η υποστηριζόμενη, μάλλον με αρκετή ευκρίνεια διαφαινόμενη, απ’ όσα σπουδαία ελέχθησαν κατά την διάρκεια των εργασιών της Συνάξεως άποψη, ότι τα ίδια τα πράγματα, η σύγχρονη πολιτική, πολιτιστική και ηθική κατάσταση του κόσμου τούτου, απαιτούν εξάπαντος κάποια υποχωρητικότητα και κάποια ευκαμψία και ευλυγισία διπλωματική στις σχέσεις μας με τους ετεροδόξους χριστιανούς. Επίσης εξένισε πολλούς και η επίμονη άποψη ότι σοβαρότατο εμπόδιο στην καλή και εύρυθμη πορεία των διαλόγων αποτελεί η επίμεμπτη, διαρκής υστεροβουλία των εκπροσώπων της πολυπληθούς Εκκλησίας του Βορρά. Καί εάν μεν κάπως αορίστως ετονίζετο αυτή η απαραίτητη «εκ των πραγμάτων» διπλωματική ευλυγισία της Ορθοδοξίας, μικρή και ανεπαίσθητη θα προκαλούσε εντύπωση. Όμως τούτο έγινε οδυνηρά αντιληπτό, όταν εθίγη το θέμα των συμπροσευχών, κάτι που απασχόλησε, όχι απλώς το παρελθόν, αλλά αυτούς τους θεοπνεύστους ιερούς κανόνες κάποτε η όταν παρελήφθη επίμονα στα κείμενα, που εκφωνούντο, η γνωστή μας γενική από τη λέξη πρωτείον του Ρώμης, δηλαδή η γενική τιμής η εξουσίας η το επαχθέστερο, όταν διεφάνη στα λόγια του συμπροεδρεύοντος κάποια υποτίμηση αρχαίου και επιφανούς εκκλησιαστικού διδασκάλου. Ποίου; Τού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και γενικώτερα του εκκλησιαστικού κινήματος του Ησυχασμού.” 


 Τι καταγγέλλει ο Σεβ. Ελευθερουπόλεως; 1.) Ότι οι Πατριαρχικοί θεωρούν ότι η Εκκλησία της Ελλάδος πάσχει από “εκκλησιαστικό επαρχιωτισμό”. 

2.) Ότι οι σύγχρονες συνθήκες “απαιτούν εξάπαντος κάποια υποχωρητικότητα και κάποια ευκαμψία και ευλυγισία διπλωματική στις σχέσεις μας με τους ετεροδόξους χριστιανούς.” 

 3.) Ότι η Εκκλησία της Ρωσίας προβάλλει εμπόδια στους διαλόγους, χωρίς όμως να διευκρινίζει αν οι αντιρρήσεις της Ρωσίας εστιάζονται στην ερμηνεία του Πρωτείου ή αν άπτονται και άλλων θεμάτων. Αν δηλαδή η Εκκλησία της Ρωσίας αρνείται την εγκυρότητα του κειμένου της Ραβέννας για το πρωτείο ή αν ασκεί γενικότερη κριτική στο οικουμενιστικό ντελίριο του Φαναρίου.

 4.) Ότι οι Πατριαρχικοί δείχνουν περιφρόνηση προς τους Ιερούς Κανόνες οι οποίοι απαγορεύουν την συμπροσευχή με τους αιρετικούς και τους αλλόθρησκους. 

5.) Ότι οι πατριαρχικοί δεν κάνουν σαφή διάκριση, αλλά σύγχυση, των όρων πρωτείο τιμής και πρωτείο εξουσίας του επισκόπου Ρώμης.

 6.) Ότι οι πατριαρχικοί υποτιμούν τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά.
Απίστευτες και λίαν σοβαρές οι καταγγελίες του Σεβ. Ελευθερουπόλεως. Θερμά τον ευχαριστούμε επειδή έσπασε την ομερτά της σιωπής των υπολοίπων ιεραρχών που παρέστησαν στη Σύναξη.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς αντέδρασαν -αν αντέδρασαν- οι ιεράρχες που άκουσαν τους πατριαρχικούς να εκστομίζουν τις φοβερές αυτές κακοδοξίες ή αν τους άφησαν να τους συμπεριφέρονται, όχι ως ιεράρχες, αλλά ως μαθητούδια.
Το δεύτερο ερώτημα αφορά τη ουσία των καταγγελιών. Είναι φανερόν ότι οι Οικουμενιστές απέβαλαν κάθε ορθόδοξο χαλινό και κηρύσσουν αιρέσεις από των δωμάτων. Ευχών χρεία και συστράτευση δυνάμεων για να καθαιρεθούν τα οχυρώματα του εχθρού. 

Η παραβολή του Μεγάλου Δείπνου

Την ομιλία αυτή την βρίσκουμε στην περικοπή του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου, κεφ. κβ΄ 2-14, που αναφέρεται στην ίδια παραβολή.

Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να πιστεύει σ’ Εκείνον, περισσότερο απ’ οποιονδήποτε η οτιδήποτε άλλο στον κόσμο.
Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να ελπίζει σ’ Εκείνον, περισσότερο απ’ οποιονδήποτε ή ο,τιδήποτε άλλο στον κόσμο.
Ο Θεός ζητάει όμως και κάτι παραπάνω: θέλει ο άνθρωπος να προσκολληθεί με αγάπη μόνο σ’ Εκείνον. Και τότε, με την αγάπη που θ’ ακτινοβολεί από μέσα του, θα γίνει ένα και με την κτίση του Θεού.
Αυτή είναι η ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Αυτή είναι η μνηστεία της ψυχής με το Χριστό. Κάθε άλλη ένωση είναι μοιχεία και πορνεία. Μόνο τέτοια στενή ένωση της ψυχής με το Χριστό, που σ’ εμάς απεικονίζεται πιο καθαρά με τον επίγειο γάμο, μπορεί να κάνει την ψυχή πλούσια και καρποφόρα. Όλες οι άλλες σχέσεις που μπορεί να συνάψει η ψυχή είναι αγκάθια και ζιζάνια, που είναι γυμνά και άγονα από κάθε αγαθό. Αν αυτό δεν το γνωρίζουν και δεν μπορούν να το γνωρίζουν οι άνθρωποι που ζουν μακριά από την Εκκλησία του Χριστού, οι χριστιανοί όμως πρέπει να το γνωρίζουν, ιδιαίτερα οι ορθόδοξοι χριστιανοί. Είναι στο πνεύμα και την παράδοσή μας να κατανοήσουμε το βάθος και το πλάτος της αποκάλυψης του Θεού που έγινε με τον Κύριο Ιησού. Να κατανοήσουμε την αιωνιότητα πιο σωστά από τους λαούς της Ανατολής, να κατανοήσουμε το χρόνο πιο σωστά από τους ανθρώπους της Δύσης.
Με ότι είναι πιο στενά δεμένη η ψυχή του ανθρώπου, μ’ αυτό κι έχει δεσμευτεί, είτε αυτό είναι ζωντανό είτε νεκρό πράγμα, είτε πρόκειται για σώμα είτε για κάποιο ρούχο, για χρυσό ή άργυρο ή για οποιοδήποτε επίγειο αγαθό, εγκόσμια δόξα ή τιμή, πάθος ή ότι άλλο στην κτίση, όπως για παράδειγμα κόσμημα, τρόφιμο, ποτό, χορό, φύση ή οτιδήποτε άλλο. Κάθε τέτοια δέσμευση της ψυχής είναι άνομη κι επισύρει ατέλειωτη δυστυχία για την ψυχή, τόσο σ’ αυτόν τον κόσμο όσο και στον άλλον. Το ίδιο συμβαίνει με την άνομη σχέση ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα, που επιφέρει στενοχώριες όχι μόνο σ’ αυτούς τους δύο, αλλά και στα τυχόν παιδιά που θ’ αποκτήσουν. Δεν πρέπει να κρύβουμε εκείνο που η Αγία Γραφή λέει πεντακάθαρα: πως ο Θεός είναι ζηλωτής (Εξ. κ΄ 5, Δευτ. δ΄ 24). Ο ζήλος του Θεού δε στρέφεται εναντίον άλλου στη γη, παρά μόνον στην ψυχή του ανθρώπου.
Ο Θεός θέλει αποκλειστικότητα στην ψυχή του ανθρώπου, την θέλει πιστή με καθαρότητα και ειλικρίνεια. Κι αυτό ο Θεός το θέλει για το καλό της ψυχής. Η άπειρη σοφία του Θεού γνωρίζει –όπως πρέπει και ’μεις να γνωρίζουμε μετά την έλευση του Χριστού– πως αν η πίστη της ψυχής στο Θεό, το Δημιουργό, είναι ελλιπής, πως αν ενωθεί με απόλυτη αγάπη με κάποιον άλλον ή κάτι άλλο στον κόσμο, τότε σιγά σιγά θα υποδουλωθεί, θα γίνει σκλάβα, θα είναι σαν μια σκοτεινή κι απελπισμένη σκιά και τελικά θα καταλήξει σε μια ελεεινή εικόνα εκεί, όπου είναι ο τρυγμός κι ο βρυγμός των οδόντων.
Η θερμή αγάπη της ψυχής προς το Θεό είναι ο μόνος νόμιμος δεσμός. Κάθε άλλη αγάπη, που είναι μακριά από το Θεό ή εναντίον του Θεού, είναι ειδωλολατρία. Με την αγάπη για το σώμα, ο άνθρωπος μετατρέπει το σώμα σ’ έναν ψεύτικο θεό, ένα είδωλο. Με την αγάπη για κάθε επίγειο αγαθό ή κόσμημα, ο άνθρωπος ειδωλοποιεί τα αντικείμενα αυτά. Με την αγάπη για οποιονδήποτε ή για ο,τιδήποτε, ο άνθρωπος ειδωλοποιεί τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει πως ο άνθρωπος καθοδηγεί την αγάπη, που ανήκει αποκλειστικά στο Θεό, σε κάτι μικρότερο και υποδεέστερο από το Θεό, σε κάτι λιγότερο άξιο ν’ αγαπηθεί. Σε οτιδήποτε πιστεύει ο άνθρωπος, ελπίζει ή αγαπά περισσότερο από το Θεό, παίρνει τη θέση του Θεού, καθίσταται είδωλο, ένας ψεύτικος θεός της ψεύτικης ψυχής. Κάθε τέτοια ειδωλολατρία οι προφήτες την ονόμασαν μοιχεία και πορνεία (Ιερ. γ΄ 1, Ιεζεκ. κγ΄ 7).
Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι οι ειδωλολάτρες ταυτίζονται με τα είδωλά τους. Σε κάθε αγάπη, ο άνθρωπος χάνεται σταδιακά στο

Οἱ "ἀντικοικουμενιστικές ἐπιτυχίες", καί ὁ Ἐπίσκοπος Πειραιῶς! (Φωτό)

 Οἱ "ἀντικοικουμενιστικές ἐπιτυχίες",
καί ὁ Ἐπίσκοπος Πειραιῶς!
(Φωτό)
Σέ συνέχεια τῶν ἑξῆς ἄρθρων μας:
1ο ἄρθρο:
Πρός τούς σεβαστούς κληρικούς τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ κειμένου ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ κατά τοῦ οικουμενισμοῦ. Ἐπιστολή τοῦ Ὁμότιμου Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἡλία Κορναράκη γιά τόν "χαρτοπόλεμο" πού δέν ὁδηγεῖ ποτέ στό διά ταῦτα!!! (Καί ἡ θέση τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ)
2ο ἄρθρο:
Τό ἄρθρο τοῦ κ. Τελεβάντου πού βλέπει "ἀντιοικουμενιστικές ἐπιτυχίες" καί ξορκίζει τήν ἀποτείχιση! Καί τό μεγάλο σχόλιο ἀπό τό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ (ὑπάρχουν κι ἄλλα πρός δημοσίευσιν).
3ο ἄρθρο:
Oἱ "ἀντιοικουμενιστικές ἐπιτυχίες", ὁ "ἐξορκισμός τῆς ἀποτείχισης" καί τά σχόλια τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ πού δέν δημοσιεύθηκαν

Συνεχίζουμε μέ ντοκουμέντα ἀπό γνωστό ἱστολόγιο:   
...
Όχι, δεν θα δείξουμε φωτογραφίες ούτε με τον (Οικουμενιστή) Πατριάρχη Βαρθολομαίο να προσκυνά την αιρετική "Αγία Τράπεζα", ούτε να ευλογεί μαζί με τον Πάπα, ούτε να ανταλλάσσει λειτουργικό ασπασμό με τους αιρετικούς (τους οποίους αιρετικούς αποκαλεί "αδερφή εκκλησία" και "αγιότατους").
 
Θα δείξουμε μια φωτογραφία από την ονομαστική εορτή του μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ (ενός εκ των βασικών ηγετών του αντι-Οικουμενιστικού αγώνος):

η φωτογραφία από γνωστό "εκκλησιαστικό πρακτορείο ειδήσεων", ίσως το πιο προσοδοφόρο επάγγελμα στην Ελλάδα της κρίσης

Οι δεσποτάδες παραταγμένοι, επαγγελματίες φωτογράφοι μέσα στο ιερό να αποθανατίζουν ακόμη και τις πιο ιερές στιγμές, άψογες φωτογραφίες των δεσποτάδων (έναν έναν, κοντινό προφίλ, μην παρεξηγηθούν). Δημοσίευμα: 4 Δεκεμβρίου 2015..

Δυστυχώς ο Πειραιώς μας έχει συνηθίσει και σε συλλείτουργα με γνωστούς Οικουμενιστές πχ Σύρου Δωρόθεο, Δημητριάδος Ιγνάτιο  και τον Μεσσηνίας Χρυσόστομο:

Πηγή φωτογραφίας
Ο Πειραιώς βραβεύει τον Σύρου! Πηγή φωτογραφίας

Ο Πειραιώς βραβεύει τον Δημητριάδος! Πηγή φωτογραφίας

13 Νεομβρίου 2015. Ονομαστήρια Μεσσηνίας Χρυσόστομου. Διακρίνεται ο Πειραιώς. Πηγή
Κατά τα άλλα ο Πειραιώς "μάχεται τον Οικουμενισμό και την Μασονία" και θεωρείται αρχηγός του αντι-Οικουμενιστικού αγώνα.


Μία ακόμη φωτογραφία από τα ονομαστήρια του μητροπολίτη  Μεσσηνίας. Δίπλα του ο Πειραιώς Σεραφείμ. Και εμείς περιμένουμε πότε θα μας ανακοινώσουν την διακοπή της μνημόνευσης του οικουμενιστή Πατριάρχη! Μάλλον άδικα περιμένουμε..
Με ομιλητή τον Μεσσηνίας Χρυσόστομο, οι Ροταριανοί τιμούν ...

Όλα αυτά μας θυμίζουν την Κωνσταντινούπολη πριν την Άλωση και τα συλλείτουργα με τους λατίνους. Η διαφθορά και η προδοσία της ορθόδοξης πίστης .. επαναλαμβάνονται.
Ίδια η κατάσταση στο στρατό, στην παιδεία, στην εκκλησία με τότε.
Καλή μετάνοια ..
ΥΓ. Όταν είπαμε ότι δεν χαριζόμαστε ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, το εννοούμε. Έπεται συνέχεια.

Πηγή: http://opaidagogos.blogspot.gr/2015/12/blog-post_9.html

Σεβαστέ Ἐπίσκοπε Πειραιῶς Σεραφείμ
νιώθουμε ἀπογοήτευση καί θλίψη.
Τί εἶναι ὅλα αὐτά πού διαβάζουμε καί βλέπουμε;
Μήπως θά ἔπρεπε νά μᾶς πεῖτε 
τί εἶναι αὐτές οἱ σχέσεις σας μέ γνωστούς πιά τοῖς πᾶσιν
"μεταπατερικούς", οἰκουμενιστές καί (φιλο)μασόνους;    
Ἐπίσης πῶς συνάδουν μέ τήν ὑπογραφή σας
κατά τῆς
 "νέας ἐκκλησιολογίας τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου" 
καί μέ ὅλες τίς κατά καιρόν δηλώσεις σας 
κατά τῆς "μεταπατερικότητας",
τοῦ οἰκουμενισμοῦ
καί τῆς Μασονίας;   
Δέν θά ἔπρεπε εἰδικά Ἐσεῖς
νά ἀποφεύγετε τήν κοινωνία μέ αὐτά τά πρόσωπα;  
Θέλουμε νά βάλουμε τόν καλό λογισμό,
ἀλλά πάντα κάτι συμβαίνει πού θολώνει τό τοπίο
καί δέν τό ἀφήνει νά εἶναι ξεκάθαρο...
Ποιούς νά ἐμπιστευθοῦμε κι ἐμεῖς οἱ πιστοί;