Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Σύρου Δωρόθεος:

«ΟΥΔΕΠΟΤΕ συνευχήθημεν μετά ΡΚαθολικῶν….»

Συμπροσευχήθηκες, και μάλιστα σε Θ. Λειτουργία Παπικών!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β'
ΠΡΟΣ ΤΟΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ"


Μιά πρώτη ἀπάντηση
ἀπὸ σχόλιο τῶν "Ἀκτίνων"

Οφειλω να ομολογησω τον λεγομενον υπο του Σεβασμιοτατου Συρου, κυρου Δωροθεου, εν πολλοις ακατανοητον.
Προ της επιτελεσεως της συμπροσευχης, εχουμε αλλα, εξ ισου φοβερα...
1) «είτις έρχεται προς υμάς και ταύτην την διδαχήν ου φέρει μεθ' εαυτού, χαίρειν αυτώ μη λέγετε και εις οικίαν μη λαμβάνετε Ω ο γαρ λέγων αυτώ χαίρειν κοινωνεί τοις έργοις αυτού τοις πονηροίς» (πρβλ. β΄ Ιω. 10-11).
2) «εί τις ευαγγελίζεται υμάς παρ' ό παρελάβετε, κάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού, ανάθεμα έστω» (πρβλ. Γαλ. Α΄ 8).
3) Β΄ ΙΩΑΝΝΟΥ στιχ. 9 "πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει• ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε• 11 ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς"
4) «ων το φρόνημα αποστρεφόμεθα, τούτους από της κοινωνίας προσήκει φεύγειν» ( βλ. Μ. Αθανασίου, Τοις τον μονήρη βίον ασκούσι P.G. 26, 1188ΒC)
5) Ιερος Κανὼν των Αγιων Αποσοτλων ΞΔ'
Εἴ τις κληρικός, ἢ λαϊκός, εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν Ἰουδαίων ἢ αἱρετικῶν προσεύξασθαι, καὶ καθαιρείσθω καὶ ἀφοριζέσθω.
Το κοινωνικως χαιρειν προς τοις αβαπτισπτοις και αιρειτικοις λατινοις, ως αναγκαιον επι τω ευαγγελισμω αυτων, ινα ευρωσι την εν Χριστω σωτηριαν τω αγιω βαπτισματι, ευσεβες και φιλανθρωπινον...
Το θεολογικον χαιρειν επι των αβαπτιστων και αιρετικων Λατινων, αισχρον και της εν Χριστω σωτηριας απολεστικον.
Ελπιζω, συν Θεω, να τα κατανοησετε αυτα ταχεως, Σεβασμιοτατε Συρου, κε Δωροθεε...

Ο των αθλιοτατων Γερασιμος Θηκαρας,
εκ του Ορους και της Χωρας των σπουδαιων.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β'
ΠΡΟΣ ΤΟΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ"

Ἀριθμ.Πρωτ.:2654

Πρός

τόν Ἀξιότιμον

κ. Γεώργιον Ζερβόν

Διευθυντήν τῆς Ἐφημερίδος «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ»

Εἰς Ἀθήνας
Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,

 
Φιλοξενηθείσης εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 2038/26.09.2014 φύλλον, σελίς 8, τῆς Ἐφημερίδος «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» τῆς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοπροαιρέτως ἐκ τῆς Ἐκκλησίας