Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

Ποιμένες: "Δεν επαναστατεί η συνείδησή σας καθώς βλέπετε τέτοιον εμπαιγμό του πιστού λαού; Η σιωπή πλέον συνιστά συνενοχή"!


Πατριαρχικός “εμπαιγμός” στα Ιεροσόλυμα!

Σχόλιο Ιστολογίου Κατάνυξις: Μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα λοιπόν; Μήπως η “πανηγυρική” ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αναφέρει με την “Ιστορική τους ονομασία” τους αιρετικούς παπικούς, κόπτες και μονοφυσίτες ως Χριστιανικές Εκκλησίες; Ο ασκός του Αιόλου που άνοιξε στην ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου, φέρνει τέτοιες Οικουμενιστικές θύελλες. Οι μετριοπαθείς Επίσκοποι της Εκκλησίας της Ελλάδος, χρειάζονται και άλλες αποδείξεις, για να καταδικάσουν τις αποφάσεις της; Δεν επαναστατεί η συνείδησή τους, να βλέπουν τέτοιον εμπαιγμό του πιστού λαού; Αυτές οι απαράδεκτες και ξεδιάντροπες ανακοινώσεις, ολοένα θα πληθαίνουν.  Οικοδομείται έτσι σιγά σιγά η εμπέδωση της χρήσης του όρου Εκκλησία, για τους αιρετικούς. Η σιωπή πλέον συνιστά συνενοχή. Οι πυκνούμενες διαρκώς παράνομες και αντιπατερικές διώξεις, εις βάρος Ορθοδόξων κληρικών και μοναχών που στέκονται ανυποχώρητοι στην Ορθόδοξη γραμμή των Πατέρων, απλά αποκαλύπτει το βαθμό της προδοσίας. Καταντήσατε στη συνείδηση του πιστού λαού, αρνητές της Ορθοδοξίας, είτε ως άφωνοι ποιμένες, είτε ως λαλίστατοι διώκτες.

Συνάντηση των αρχηγών των Χριστιανικών “Εκκλησιών” των Ιεροσολύμων
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 12ης/ 25ης Αὐγούστου 2017, ἔλαβε χώραν Συνάντησις  τῶν  Ἀρχηγῶν  τῶν  Χριστιανικῶν  Ἐκκλησιῶν  τῆς Ἱερουσαλήμ  εἰς τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὑπό τόν

Η Εκκλησία δεν προέβλεψε να υπάρχει δυνατότητα να αντιδράσει κάποιος κληρικός όταν διαπιστώνει αίρεση;

Μᾶς  ἐστάλη

«Ο  ΕΓΚΑΛΩΝ  ΟΥΚ ΕΓΚΑΛΕΙΤΑΙ»

ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
______________________________________________
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ


Α’ Μέρος
Αντί Έγγραφης Απολογίας
του υπ΄ αριθμ. 936 εγγράφου της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης που θυροκόλλησε δικαστικός επιμελητής στην Ιερά Μονή στις 3/8/2017 σύμφωνα με το οποίο είχα κληθεί να απολογηθώ εντός τριών ημερών απαντώ προς τον Μητροπολίτη Φλωρίνης τα κάτωθι:

1.  Επειδή με Σύνοδο της Ιεραρχιας αποδεχθείκατε τις αποφάσεις της Κολυμβάριας Ψευτο-Συνόδου και δεν ξεχωρίσατε την θέση σας επ’ αυτού στην συγκεκριμένη συνεδρία είστε εκτός Εκκλησίας και δεν έχετε το δικαίωμα να με εγκαλείτε καθώς και να με δικάσετε ούτε εσείς ούτε όσοι δέχθηκαν τις αντορθόδοξες εκείνες αποφάσεις!

 2.  Θέτω ερώτημα: Η Εκκλησία δεν προέβλεψε να υπάρχει δυνατότητα να αντιδράσει κάποιος κληρικός όταν διαπιστώνει αίρεση;

3.  Επειδή τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει, οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θεοφόροι Πατέρες διατύπωσαν και τέτοιους κανόνες που προβλέπουν όχι απλώς το δικαίωμα αλλά την υποχρέωση της διακοπής κοινωνίας με επισκόπους που αλλοτριώνουν την πίστη.

ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ (βλέπε ομολογία πίστεως Αγιορειτών Πατέρων)!
     1)   Ὁ Πατριάρχης δὲν πιστεύει εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως, δηλαδὴ εἰς «Μίαν Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν».
   Τὸ Μάϊο τοῦ 2014 στὴ συνάντησή του μὲ τὸν Πάπα στὰ Ἱεροσόλυμα στὸ λόγον του εἶπε: «Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία… λόγῳ τῆς ὑπερισχύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας καὶ τοῦ πεπερασμένου θελήματος τοῦ ἀνθρωπίνου νοὸς διεσπάσθη ἐν χρόνῳ… αἱ κατὰ τόπους Ἐκκλησίαι ὡδηγήθησαν εἰς διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως…». (Προσφώνησις Πατριάρχου πρός Πατριάρχην Ἱεροσολύμων 24 Μαΐου 2014, βλ. ἱστολόγιο amen).
   Ἔχει πεῖ, «…Ἐφ᾿ ὅσον δηλονότι ἡ μία Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει ὅτι ἄλλη τις Ἐκκλησία εἶναι ταμιοῦχος τῆς χάριτος καὶ ἀρχηγὸς σωτηρίας, ἀποκλείεται, ὡς ἀντιφάσκουσα εἰς τὴν παραδοχὴν ταύτην, ἡ προσπάθεια ἀποσπάσεως πιστῶν ἀπό τῆς μιᾶς καὶ προσαρτήσεως αὐτῶν εἰς τὴν ἑτέραν… δὲν εἶναι ἀνταγωνίστρια τῶν ἄλλων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ἀλλ᾿ ἕν σῶμα μετ᾿ αὐτῶν». (Προσφώνησις πρὸς τήν παπικὴν ἀντιπροσωπίαν εἰς τὴν θρονικὴ ἑορτὴ, Κων/πολις 1998, περ. Ἐπίσκεψις).
  Σὲ ἄλλη του ὁμιλία εἶπε: «Ἀπηλλαγμένοι λοιπὸν τῶν

Ποιός είναι πλούσιος!

Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου:

Περί πλούτου και πλουσίων
(Αγ. Λουκάς Κριμαίας)   Ακούσατε σήμερα το ευαγγελικό ανάγνωσμα περί του πλούσιου νεανίσκου, ο οποίος δεν ήθελε να μοιράσει την περιουσία του για να γίνει κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών. Τότε ο Κύριος είπε στους μαθητές του ότι είναι πιο εύκολο να περάσει καμήλα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιος στην Βασιλεία των Ουρανών.
Πριν δώσουμε ερμηνεία για τον λόγο που είπε ο Χριστός στον πλούσιο νεανίσκο, ακούστε τι λέει ο απόστολος Ιάκωβος για τους πλούσιους:
    «Άγε νυν οι πλούσιοι, κλαύσατε ολολύζοντες επί ταις ταλαιπωρίαις υμών ταις επερχομέναις· ο πλούτος υμών σέσηπε και τα ιμάτια υμών σητόβρωτα γέγονεν, ο χρυσός υμών και ο άργυρος κατίωται, και ο ιός αυτών εις μαρτύριον υμίν εσται και φάγεται τας σάρκας υμών· ως πυρ εθησαυρίσατε εν εσχάταις ημέραις· ιδού ο μισθός των εργατών των αμησάντων τας χώρας υμών ο απεστερημένος αφ’ υμών κράζει, και αι βοαί των θερισάντων εις τα ώτα Κυρίου Σαβαώθ εισεληλύθασιν· ετρυφήσατε επί της γης και εσπαταλήσατε, εθρέψατε τας καρδίας υμών ως εν ημέρα σφαγής, κατεδικάσατε, εφονεύσατε τον δίκαιον ουκ αντιτάσσεται υμίν» (Ιακ. 5, 1-6).
    Βλέπετε τι φοβερά λόγια είπε ο απόστολος Ιάκω­βος για τους πλούσιους και πόσο βαριά τους κατηγόρησε; Και τί μπορεί να είναι πιο φοβερό από τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού που λέει ότι δύσκολο είναι για έναν πλούσιο να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού;
Γιατί είναι δύσκολο; Κατά την εποχή του Χριστού μεταξύ του λαού του Ισραήλ κυριαρχούσε η γνώμη ότι ο πλούτος είναι ευλογία του Θεού, γι’ αυτό τους πλούσιους ανθρώπους τους σέβονταν και