Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Παιδιά συνελήφθησαν και προπηλακίστηκαν από αστυνομικούς, επειδή μοίραζαν έντυπο που περιείχε έλεγχο για τον τοπικό Επίσκοπο!

 ΠΟΓΚΡΟΜ στην Λάρισα.

Παιδιά της εκκλησίας (μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου) συνελήφθησαν και προπηλακίστηκαν από αστυνομικούς.


  Σύμφωνα με πληροφορίες από Αγωνιζόμενους Ορθοδόξους Χριστιανούς της Λάρισας, χθες (Κυριακή 15/5/2016) το απόγευμα, ενώ αυτοί (150 περίπου άτομα) είχαν συγκεντρωθεί σε σημείο ΕΚΤΟΣ της "ζώνης απαγόρευσης συγκεντρώσεων" της αστυνομίας, και διαμαρτυρόταν ειρηνικά.

Βαπτίστηκε Ορθόδοξος με κατηχήτρια τη σύζυγό του! Μιά γυναίκα πέτυχε ό,τι δεν πέτυχαν επί δεκαετίες οι Οικουμενιστές, που όχι μόνο δεν έφεραν ούτε ένα ετερόδοξο στην Ορθοδοξία, αλλ' αντίθετα αποτρέπουν την επιστροφή στην ορθή Πίστη!


goumenissis-12

Tαυτίζοντας τή σπουδαιότερη ἐκδοχή τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ τήν κατάφαση τῆς πίστης στό μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας.
Kαί μεταφράζοντας αὐτήν τή θερμότατη αἴσθηση μέ τίς ἱερές Ἀκολουθίες προπαντός τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.
Δυνάμει “ἀναδεκτός” τῆς ἅγιας πρόνοιας τοῦ ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος “πάντας θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν”.
Λαχταρώντας νά γίνει κι ἐκεῖνος ὁλότελα δεκτός μέ τό εἰσαγωγικό μυστήριο τοῦ ἁγίου βαπτίσματος. Ἀφημένος στά χέρια τοῦ ἐνανθρωπισμένου ζῶντος Θεοῦ.
Ἔτσι ζοῦσε ἑπτά χρόνια στή Γουμένισσα ἕνας ὑπερήλικας πιά Ἀμερικανός μέ τήν ὑπερήλικα Ἀμερικανίδα σύζυγό του καί πρόσμενε τό δικό του Πάσχα μέσα στό ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικό (καί πανανθρώπινο σωτηριῶδες) Πάσχα, ὁ κ. Raymond Brown ἀπό τό Michigan τῶν Η.Π.Α.. Ἐκεῖνος τό ἔλεγε καί τό ξανάλεγε: “Ἐγώ αἰσθάνομαι Ἕλληνας! Ἕνα μοῦ λείπει: νά βαπτισθῶ ὀρθόδοξος χριστιανός!”
Κατηχήτρια ἤθους καί πίστης ἡ σύζυγός του Ἐλισάβετ, βαπτισμένη πρό πολλῶν δεκαετιῶν στή Γουμένισσα. Ἐκείνη ἔζησε μιάν 20ετία

Δήλωση υποστηρίξεως Ομολογιακής Επιστολής Πατέρων Αγίου Όρους

.
  Σεβαστοὶ πατέρες τοῦ Ἁγιοβαδίστου  Ὄρους  Ἄθωνος
              Χριστός Ἀνέστη!
       λαβα καὶ ἀνέγνωσα μὲ μεγάλη χαρὰ καὶ συγκίνηση τὴν ὁμολογιακὴ ἐπιστολὴ σας, ὅπως ἐδημοσιεύθη στὸ ἀγωνιστικὸ ἱστολόγιο «Ἀποτείχιση καὶ Πατερικὴ Παράδοση» (ἐδῶ) τὴν 13η τοῦ Μηνὸς Μαΐου  τρέχοντος ἔτους. Ἄν και ὁ ἀριθμὸς σας λιγοστὸς ἐν τούτοις ἐδηλώσατε εὐθαρσῶς ὅτι δὲν θὰ παραβλέψετε οὔτε θὰ ἀναγνωρίσετε τὶς κατὰ πάσαν πιθανότητα αἱρετικές ἀποφάσεις τῆς προκειμένης νὰ συνέλθη Συνόδου πού, κατά τὰ φαινόμενα, οὔτε Ἁγία, οὔτε Οἰκουμενική, ἀλλὰ οὔτε καὶ Ὀρθόδοξη θὰ εἶναι· ἀλλά, ἀκολουθώντας τὴν γραμμὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων, θὰ προχωρήσετε σὲ ἀποτείχιση καὶ διακοπὴ μνημοσύνου ὅλων τῶν ἱεραρχῶν ποὺ θὰ συντελέσουν μὲ τὴν ψήφο τους στὴν ἀναγνώριση ὅλων αὐτῶν τῶν αἱρετικῶν δοξασιῶν πρὸς ὄλεθρον τῶν ψυχῶν τοῦ ἀμαθοῦς καὶ εὑρισκομένου στὸ σκοτάδι ποιμνίου.
Εὑρίσκομαι στὸ πλευρὸ σας, σεβαστοὶ πατέρες, καὶ δηλώνω ὅτι προσυπογράφω καὶ ὑποστηρίζω ἐν λευκῷ τὴν στάση καὶ θεολογικὴ τοποθέτησή σας καθότι καὶ ἡ ταπεινότης καὶ ἁμαρτωλότης μου διατελῶ ἐν ἀποτειχίσει ἀπὸ ὅλες τὶς «Ὀρθόδοξες» ἀρχιεπισκοπὲς τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου (Θυατείρων καὶ Μ. Βρεταννίας, Πατριαρχείου Μόσχας, Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, Ἐξαρχείας τοῦ Πατριαρχείου Άντιοχείας, Πατριαρχείου Ρουμανίας) ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 2013, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐνορία στὴν πόλη τοῦ Μπελφάστ (Belfast) εἰς τὴν ὁποία ζῶ ἀπὸ τὸ 2002 ποὺ ἦρθα στὴ χώρα αὐτὴ. Ἐπικοινωνῶ μόνον καὶ ὑπόκειμαι στὸν σεβαστὸ Ὀρθόδοξο ὁμολογητὴ ἱερομόναχο π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ εἰς τὸν ὁποῖον καὶ ὑπακούω, ἐξαγορεύομαι, καὶ μεταλαμβάνω τῶν φρικτῶν Μυστηρίων ὅποτε ἐπισκέπτομαι τὴν πατρίδα μας. Ἄν καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν ἐβοήθησα καὶ συνετέλεσα εἰς τὴν ἀνάπτυξη πολλῶν ἐκ τῶν προαναφερθεισῶν ἐνοριῶν στὸ Μπελφάστ, τώρα, καὶ εἰδικὰ μετά τὴν ἀποτείχισή μου, δὲν θέλει νὰ μὲ ξέρει κανείς. Βέβαια αὐτὸ οὐδόλως μὲ πτοεῖ, σεβαστοὶ πατέρες, καθότι ἐβαπτίσθηκα εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ὄχι εἰς τὸ ὄνομα τοῦ τάδε ἤ τοῦ δεῖνα ἐπισκόπου, οἱ ὁποῖοι αὐτή τὴν στιγμή βλασφημοῦν τὸ Πανάγιον Ὄνομά Του μὲ τὴν συμμετοχὴ τους σὲ κάθε λογῆς Οἰκουμενιστικῶν δραστηριοτήτων σὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποίες ὑπῆρξα αὐτόπτης μάρτυς.
Δὲν θὰ μακρηγορήσω ἄλλο, σεβαστοὶ πατέρες, διότι καὶ πένης στὸ λόγο εἶμαι, ὅπως καὶ στὴν ψυχικὴ καθαρότητα καὶ στὴν θεολογία· ἐπίσης δέν εἶμαι σὲ θέση νὰ σᾶς διδάξω, ἀλλ’ ἐγὼ χρείαν ἔχω διδαχθεῖναι ὑφ’ ὑμῶν. Θέλω μόνο νὰ κατακλείσω μὲ ἕνα λόγο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ (τὸν ὁποῖο λόγο σίγουρα θὰ ἐνθυμεῖσθε) γιὰ νὰ ἀφήσω νὰ μιλήση ἡ φωνὴ τῆς ἐκκλησίας τὴν ὁποία ἀποφάσισα νὰ ακολουθῶ ἔστω καὶ τελευταῖος καὶ καταϊδρωμένος:
«Ποῖος κλῆρος, ποία μερίς, τίς γνησιότης πρὸς τὴν Χριστοῦ ἐκκλησίαν, τῷ συνηγόρῳ τοῦ ψεύδους, ἐκκλησίαν ἥ στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας κατὰ Παῦλον ἐστιν, ἥ καὶ μένει χάριτι Χριστοῦ διηνεκῶς ἀσφαλῆς καὶ ἀκράδαντος, ἐστηριγμένη παγίως οἷς ἐπεστήρικται ἡ ἀλήθεια; Καὶ γὰρ οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας τῆς ἀληθείας εἰσί· καὶ οἱ μὴ τῆς ἀληθείας ὄντες οὐδὲ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας εἰσί, καὶ τοσοῦτο μᾶλλον, ὅσον ἄν καὶ σφῶν αὐτῶν καταψεύδοιντο, ποιμένας καὶ ἀρχιποιμένας ἱεροὺς ἑαυτοὺς καλοῦντες καὶ ὑπ’ ἀλλήλων καλούμενοι· μηδὲ γὰρ προσώποις τὸν χριστιανισμόν, ἀλλ’ ἀληθείᾳ καὶ ἀκριβείᾳ πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα» (Ἀναίρεσις γράμματος Ἰγνατίου Ἀντιοχείας, ΕΠΕ 3, 606).

Νικόλαος Κυριακίδης, BEng Electrical and Computer Engineering, MSc Telecommunications
Belfast, UK

Email: perseas1975@gmail.com

Οι Μασωνικές παρεμβάσεις ως προς το "Αυτοκέφαλο" ενοχλούν τον π. Βασίλειο, το άλλο κατόρθωμα των Μασώνων (ο Οικουμενισμός) εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του;

"Προτάσσω τόν σεβασμό μου πρός τόν Πατριάρχη, τόν οποίο μνημονεύω σέ κάθε Θ. Λειτουργία"! 

Ἐνεργεῖ ὡς Πατριαρχικό ἡφαίστειο, τό ὁποῖο ἀπειλεῖ καί νά “πετρώση“ πνευματικά ὁλόκληρη τήν Βόρεια Ἑλλάδα καί σταδιακά νά τήν προσαρτήση ἐδαφικά στήν Τουρκία.


ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΠΡΑΞΙΣ ΤΟΥ 1928!

Ὁ συντάκτης της, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 

Βασίλειος ὁ Γ΄, νεωτεριστής, πιστός ὑπηρέτης

τῶν Τούρκων καί Μασῶνος, ὡς μαρτυρεῖ

ἡ Μεγάλη Στοά τῆς Ἑλλάδος!

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη

Χαράσσω τίς γραμμές πού ἀκολουθοῦν, μέ βαθύτατον σεβασμό πρός τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, τό ἀγωνισθέν ἐπί πολλούς αἰῶνες ὑπέρ τῶν δικαίων τῆς Πίστεως ἀλλά καί ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας τῆς Πατρίδος, γιατί στήν ἐλεύθερη καί πνευματική Πατρίδα καλλιεργεῖται ἡ Πίστη.

Προτάσσω τόν σεβασμό μου πρός τό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως (τόν ὁποῖον –ἐξ ἄλλου– ἔχω πλειστάκις καταθέσει, ὅπως καί πρός τό ἀξίωμα τοῦ ἑκάστοτε Πατριάρχου, τόν ὁποῖο μνημονεύω σέ κάθε Θ. Λειτουργία πού τελῶ), γιά νά γνωρίζουν οἱ καλοπροαίρετοι ὅτι ὅσα γράφω δέν ἔχουν σκοπό νά πλήξουν τόν θεσμό τοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά τίς ἐνέργειες τῶν Ὑπευθύνων τοῦ Πατριαρχείου, παλαιοτέρων καί συγχρόνων.
Ἡ διευκρίνησή μου αὐτή γίνεται γιά τούς καλοπροαιρέτους, διότι οἱ κακοπροαίρετοι ἐξακολουθοῦν καί θά ἐξακολουθήσουν νά μέ συκοφαντοῦν ὅτι πλήττω τόν Πατριαρχικό

Κρατήστε αυτήν την επισήμανση στα αρχεία σας και δυστυχώς θα μας θυμηθείτε…!

Πηγή
Με τις ευλογίες του Ισραήλ ο νέος διάδοχος του Ιερωνύμου! Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Ἰσραῆλ...
Ο Μέγας διδάσκαλος της μεταπατερικής θεολογίας (άλλος ένας εκ των πολλών) Ιγνάτιος Δημητριάδος, έχει γίνει πρώτη φίρμα σε όλα τα γκαλά των Εβραίων, όχι μόνο τα εγχώρια αλλά και τα διεθνή!

Πριν την κατάρρευση και την αποκάλυψη της Οικουμενιστικής δυσοσμίας που ήδη εκπέμπει, μαζεύτηκαν οι "ειδικοί" ως δεκανίκια για να την στηρίξουν!

Συμπόσιο για την στήριξη
της «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου»!


2eb8ef7887ade3f54ae33d9df5d626d5_L.jpg
   Ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πραγματοποιεῖται ἀπὸ χθὲς στὴν Κρήτη μὲ "ἐκλεκτούς" ὁμιλητές, ὅπως ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Σαββᾶτος, ὁ Μητροπολίτης Ἀβύδου Κύριλλος Κατερέλος, ὁ Μητροπολίτης Προύσης Ἐλπιδοφόρος, ὁ Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέας Νανάκης, ὁ Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μακάριος, ὁ Προηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβήρων  Αρχιμ. Βασίλειος Γοντικάκης καὶ καθηγητὲς πανεπιστημίων, ὅπως οἱ «κοσμήτορες» τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ χώρου Πέτρος Βασιλειάδης καὶ Στυλιανὸς Τσομπανίδης καὶ ἐπίσης, ὁ γνωστὸς καθηγητής Παναγιώτης Σκαλτσῆς.

Προφητική Ομιλία του π. Αθανάσιου Μυτιληναίου για την Πανορθόδοξη

Η  ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΕΝΗ   ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΣΥΝΟΔΟΣ,
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ,  Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ,  Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ
1991: Προφητικὴ Ὁμιλία τοῦ π. Ἀθανάσιου Μυτιληναίου

πειδ κάποια πατριαρχικ παπαγαλάκια (πίσημα μ πίσημα) ποστηρίζουν κριτα κα νιστόρητα τν «γία κα Μεγάλη Σύνοδο» δημοσιεύουμε παλαιότερο κείμενο π μιλία το π. θανασίου Μυτιληναίου, π Δελτίο τς Φ.Ε. "Κοσμς Φλαμιτος" κα ν συνεχεί θ πανέλθουμε μ κάποιους σχολιασμούς τν ν λόγ δημοσιεύσεων.
Δεκαετίες προετοιμάζεται ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος. Τελευταῖα παρατηρεῖται μία βιασύνη γιὰ τὴν σύγκλησή της, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὶς δηλώσεις καὶ τὶς διαβουλεύσεις τοῦ Πατριάρχη στὸ Φανάρι μὲ ἄλλους προκαθημένους Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καὶ Ἐκκλησιῶν, χωρὶς ὅμως νὰ ὑπάρχει καὶ ἐπαρκὴς ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Πῶς λύθηκαν, ἀλήθεια, ὡς διὰ μαγείας, ὅλα τὰ προβλήματα καὶ οἱ δυσκολίες ποὺ δὲν ἐπέτρεπαν τὴν σύγκλησή της; Πῶς θὰ ἐμπιστευθεῖ ὁ λαὸς ἀποφάσεις Πανορθοδόξου Συνόδου, τῆς ὁποίας μέλη ἔχουν κατηγορηθεῖ γιὰ Οἰκουμενισμό; Δὲν πρέπει νὰ ξεκαθαρίσει πρῶτα τὸ τοπίο, γύρω ἀπὸ τὸ ἂν ἀποτελεῖ αἵρεση ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ ἂν στοὺς φορεῖς του ὑπάρχουν Ἐπίσκοποι; Καὶ ἀρκοῦν οἱ αὐτοδιαβεβαιώσεις τῶν Πατριαρχικῶν περὶ τῆς Ὀρθοδοξίας τους, ὅταν ὑπάρχουν παράλληλα «αἱρετικὲς διατυπώσεις» ποὺ δὲν διορθώθηκαν, ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνονται, ὅταν παραβαίνουν κατά κόρον πολλοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, π.χ. περὶ συμπροσευχῶν;(1)
Εἶναι, ὡς ἐκ τούτου, ἐπιβεβλημένο νὰ παρασχεθεῖ κάποια ἐνημέρωση στὸ λαὸ ποὺ ἀγνοεῖ, ἀλλὰ καὶ ἀγνοεῖται παντελῶς, ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικούς του ἡγέτες, οἱ ὁποῖοι περισσότερες συζητήσεις, συνεδριάσεις, διαλόγους κάνουν, καὶ περισσότερη σημασία, ἀξία, φιλικὴ διάθεση, ἀναφορὰ δίνουν πλέον στὸ Π.Σ.Ε., στὸν Πάπα καὶ στὸ Βατικανό, παρὰ στὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα(2) ποὺ ἔχει τὶς ἀνησυχίες καὶ τὶς ἀντιρρήσεις του γιὰ ὅσα ἐρήμην αὐτοῦ πράττουν. (Ἡ ένημέρωση ποὺ προσφέρουν, ὅταν τὴν προσφέρουν, γίνεται ἐπιλεκτικά, παραμορφωτικὰ καὶ μὲ τὸ σταγονόμετρο).
Καὶ εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐνημέρωση γιὰ τὴν προετοιμαζόμενη Πανορθόδοξο Σύνοδο, γιατὶ αὐτὴ τὴν Σύνοδο, θὰ τὴν παρουσιάσουν ὡς «φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας», στὶς ἀποφάσεις τῆς ὁποίας θὰ πρέπει πλέον ὅλοι νὰ ὑπακούουμε ἀναγκαστικά.
Καὶ ἐπειδὴ βρισκόμαστε στὴν ἐποχὴ τῆς Νέας Τάξεως, ποὺ ὅλα κατευθύνονται καὶ ὅλα τεχνηέντως ἐπιβάλλονται, θὰ εἶναι εὔκολο νὰ ἐπιβάλουν ὑποχρεωτικὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς «Πανορθοδόξου» Συνόδου, καθὼς μάλιστα διὰ τῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας (γιὰ τὴν ὁποία οἱ ἀντιδράσεις εἶναι μικρές) ὅλα θὰ ἐλέγχονται. Καὶ ὅπως στὴν ἐποχὴ τοῦ Βυζαντίου ὁ αὐτοκράτορας ἐξόριζε τοὺς αἱρετικούς, ἔτσι καὶ στὴν ἐποχή μας, οἱ ἡγήτορες τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων θὰ «ἐξορίζουν» τοὺς πιστούς, ὅπως διεφάνη στὴν παράνομη κράτηση ἐπὶ τετράμηνο τοῦ διωκόμενου Σέρβου ἱερομόναχου π. Συμεὼν Βιλόφσκι, τὸν ὁποῖον ἡ Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη πρὶν μία βδομάδα ἐλευθέρωσε, δικαιοπραγοῦσα.
Στὸ παρὸν Ἐνημερωτικό Δελτίο τῆς ΦΕΚΦ παρουσιάζουμε μιὰ ὁμιλία τοῦ ἀείμνηστου π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου, ὁ ὁποῖος ἦταν (κατὰ κοινὴ ὁμολογία ὅσων τὸν ἔζησαν καὶ τὸν ἄκουσαν) ὀρθοδοξότατος στὸ φρόνημα, ἐμβριθὴς μελετητὴς τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ πιστὸς ἀναλυτής της. Διαβάζοντας κανεὶς τὴν ὁμιλία αὐτή, ἂν καὶ ἔγινε πρὶν ἀπὸ εἴκοσι χρόνια, νομίζει πὼς εἶναι τωρινή, ἀφοῦ θίγει σύγχρονα φλέγοντα θέματα, ὅπως:
* γιά τὴν μέλλουσα νὰ συνέλθει Πανορθόδοξο Σύνοδο (τὴν ὁποία ὀνομάζει ἀνορθόδοξο Σύνοδο τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ κατευθυνόμενη ἀπὸ τὸν ἀντίχριστο),
* γιὰ τὴν ἁπλούστευση-κατάργηση τῆς "νέας" νηστείας ποὺ ἑτοιμάζεται,
* γιὰ τὸ χρέος τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ποὺ ἐντέλλεται ἡ Καινὴ Διαθήκη, ἀλλὰ ἀρνοῦνται νὰ ἐφαρμόσουν οι διοικοῦντες,
* γιὰ τὸ ποιό ἀκριβῶς σημεῖο τῆς Πίστεως προσβάλλει ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ,
* γιὰ τὸ «ἔρχομαι ταχὺ» τῆς Ἀποκαλύψεως,
* γιὰ τὸν Ἀντίχριστο κ.ἄ.
Ἡ σημαντικὴ αὐτὴ ὁμιλία(3) (μὲ κάποιες συντομεύσεις) ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Τ θέμα μας (ἀπὸ τὸ βιβλ. Πράξ. 15, 30) εναι γύρω π τν Σύνοδον τν ποστολική. (Ἡ ἀπόφασή της ἐγράφη καί) ἐδόθη στοὺς δύο Ἀποστόλους, τὸν Σίλα καὶ τὸν Ἰούδα, γιὰ νὰ μεταφέρουν τὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ εἰς τὴν Ἀντιόχεια. «Κα συναγαγόντες τ πλθος πέδωκαν τν πιστολήν». Βλέπουμε, λοιπόν, τι δῶ δίδεται πιστολ δημόσια.
Ἔχει σημασία ατό. Δημόσια πίδοσις, δημόσια νάγνωσις. Δηλαδ δὲν χουμε παρασκήνια. Προσέξτε ατό, τ πολ σπουδαο. Δὲν θ θελα νὰ πῶ, τι κάποια πράγματα δὲν πρέπει νὰ εναι μυστικά, διότι λοι ο νθρωποι δὲν εναι τοιμοι νὰ κούσουν κάτι. Δὲν θ βγάλουμε τ «ν οκῳ…ἐν δήμῳ». Ὅμως κενο πο μᾶς βοηθάει μς να δομε ἐδῶ, εναι τι δὲν πάρχουν παρασκήνια. Στὴν κκλησία δὲν πῆρχαν, ―στὴν πρώτη, τν χριστιανικ κκλησία― δὲν ὑπῆρχαν παρασκήνια. Πολ δ παραπάνω, δὲν ὑπῆρχε, θ λέγαμε, μία πολιτικ συμπεριφορά.
Πόσες φορές, στὶς μέρες μας λέγετε ατό, τι ρχοντες τς Ἐκκλησίας σκον μίαν πολιτικήν, καθενάς ―πως κα ο πολιτικοίξαγγέλλουν τ πρόγραμμά τους! Πολλς φορές, ξαγγέλλουν να πρόγραμμα κα λέγουν τι ατ εναι πολιτική τους. Ἡ κκλησία δὲν μπορε νὰ χει πολιτική. πολιτικ εναι τερτίπια το κόσμου τούτου, εναι νόθο πργμα,