Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Η μια βλαστήμια γεννά την άλλη! --Κι όλες τις επωμίζονται οι Οικουμενιστές κι όσοι κοινωνούν μαζί τους!


Ξέσπασε σάλος: 

Η εκκλησία της Σουηδίας σταματά να βάζει γένος στη λέξη «Θεός» – «Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος» λένε!


Τέλος σε οτιδήποτε παραπέμπει σε γένος και αφορά στο Θεό αποφάσισε να βάλει η εκκλησία της Σουηδίας, απαγορεύοντας προσδιορισμούς όπως “αυτός”  ή  “Κύριος”.  Αντ’ αυτού, οι κληρικοί καλούνται να χρησιμοποιούν “γλωσσική ουδετερότητα” όταν αναφέρονται στην υπέρτατη θεότητα. 

Η απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κινήσεων της Ευαγγελικής Εκκλησίας των Λουθηρανών, ενόψει της ανανέωσης

"Οι θλίψεις στην παρούσα ζωή είναι περισσότερες από τις χαρές"

Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
    δρόμος τοῦ χριστιανοῦ εἶναι γεμάτος ἐμπόδια, πού γίνονται ὁλοένα καὶ πιὸ πολλά. Ἀγωνισθεῖτε λοιπὸν μὲ ἀνδρεία καὶ ἠρωϊσμό, ἀκολουθώντας τὸν Ἀπόστολο Παῦλο. Ὅποιος παλεύει μὲ τὰ πάθη τοῦ ἐκπληρώνει τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου. Ἀνάλογα μὲ τὸν ἀγώνα του ἐξαγνίζεται. Καὶ ἀνάλογα μὲ τὸν ἐξαγνισμὸ του πλησιάζει τὸν Κύριο, πού ὑποσχέθηκε ὅτι: «ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν ποιήσομεν» (Ἰωάν.14, 23) στὴν καθαρὴ καρδιά».
    «Ὅταν ψυχραίνεται ὁ ζῆλος γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ πρέπει μὲ κάθε τρόπο νὰ τὸν θερμαίνουμε καταφεύγοντας μὲ φόβο καὶ τρόμο στὸν Θεό. Ἡ ραθυμία, ἡ ἀκηδία, ἡ ἀθυμία, ἡ κατάθλιψη τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ σώματος θὰ μᾶς ἔρχονται καὶ καμιὰ φορᾶ θὰ μᾶς ταλαιπωροῦν ἀρκετὸ καιρό. Δὲν πρέπει νὰ δειλιάζουμε.
   Θὰ παραμένουμε σταθεροὶ καὶ ἀνδρεῖοι στὶς ἀρχές μας, ἐκτελώντας μὲ ὑπομονὴ τὰ καθήκοντά μας.
    Ἂς μὴν πιστεύουμε ὅτι θὰ ἔχουμε πάντοτε ἐσωτερικὴ θέρμη ἢ ὅτι θ’ ἀπολαμβάνουμε διαρκῶς ἐσωτερικὴ γλυκύτητα. Αὐτὸ μὴν τὸ ἐλπίζετε.
    Ἀντίθετα, νὰ περιμένετε συχνὰ ξαφνικὲς μεταπτώσεις. Γι’ αὐτὸ ὅταν σᾶς πολεμᾶ ἡ ἀκηδία καὶ ἡ κατάθλιψη νὰ τὶς ἀντιμετωπίζετε σὰν κάτι συνηθισμένο στὴν πνευματικὴ ζωή. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γογγύζουμε. Ἂς κάνουμε ὑπομονὴ τὴν περίοδο αὐτὴ καὶ θὰ ἔρθουν φωτεινὲς ἡμέρες. Ἔχετε θάρρος καὶ ἀγωνισθεῖτε στὴν προσευχή. Εἶναι πηγὴ παρηγοριᾶς, Εἶναι φωτισμὸς στοὺς λογισμοὺς καὶ δύναμη στὸν ἀγώνα.
      Οἱ θλίψεις στὴν παροῦσα ζωὴ εἶναι περισσότερες ἀπὸ τὶς χαρές.
   Ἄλλοτε τὶς στέλνει ὁ Θεὸς γιὰ νὰ ξυπνήσουμε ἀπὸ τὸν πνευματικὸ ὕπνο, νὰ σταματήσουμε τὶς ἁμαρτίες, νὰ καθαρισθοῦμε μὲ τὴν μετάνοια.
     Καὶ ἄλλοτε τὶς στέλνει γιὰ νὰ ὑποταχθοῦμε περισσότερο σ’ Αὐτὸν ποὺ ὅλα τὰ ρυθμίζει.
     Νὰ δείξουμε ἀνδρεία καὶ ὑπομονὴ δοξάζοντας Τὸν. Σὲ κάποια ἀπ’ αὐτὲς τὶς αἰτίες ὀφείλονται καὶ οἱ δικές σας θλίψεις. Ἐξετάζεται λοιπὸν τὸν ἑαυτό σας, εἰρηνεύεται καὶ ἐμπιστεύεσθε στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ σοφὸ καὶ ἅγιο.
Πηγή: Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἀπάνθισμα Ἐπιστολῶν-Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου», Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου, 2008.
Πηγή 

Αλλαγή ανακοίνωσης...


Ομιλία του Γέροντα Σάββα του Λαυριώτη με θέμα την

ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ και τον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ


Φωτογραφία της Άννα Βαρουδάκη.

    Τὴν 21η Νοεμβρίου ἀναρτήσαμε τὴν εἴδηση γιὰ τὴν ὁμιλία ποὺ θὰ κάνει τὴν 26η Νοεμβρίου ὁ Γέροντας Σάββας Λαυριώτης μὲ θέμα τὴν «ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ και τον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ». Στὴν  ὁμιλία (ὅπως ἀνακοίνωναν οἱ διοργανωτές) θὰ συμμετέχουν καὶ οἱ Γέροντες ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ. Αὐτὸ παραξένεψε κάποιους καὶ ἔστειλαν σχόλια μὲ τὰ ὁποῖα ἐκφράζουν τὴν ἀπορία τους. 
    Γράφουν (ἐδῶ):
   Πῶς ἐξηγεῖται ἡ συνύπαρξη σὲ κοινὴ ὁμιλία τῶν τριῶν, ἀφοῦ ὁ Γέροντας Κύριλλος δὲν ἔχει διακόψει τὸ Μνημόσυνο τῶν Οἰκουμενιστῶν; Αν είναι έτσι, αν ο μ. Κύριλλος δεν έχει αποτειχιστεί, αν πιστεύει ότι η αποτείχιση σε βγάζει από την Εκκλησία, και κάνουν κοινή παρουσία αποτειχισμένοι και μη αποτειχισμένοι, τότε έχετε δίκιο. Οι Αγιορείτες δημιουργούν προβλήματα στην αποτείχιση με κάθε τρόπο! [Ι].

   Χθές, ὅμως, μᾶς ἐστάλη σχόλιο ποὺ δημοσιεύσαμε (ἐδῶ). Σ’ αὐτό, ὁ π. Σάββας (διὰ τοῦ ἱστολογίου «synaksiorthodoxon») μᾶς πληροφορεῖ γιὰ μιὰ ἀλλαγὴ ποὺ ἔγινε στὴν Ἀνακοίνωση γιὰ τὴν ὁμιλία. Ποιά εἶναι ἡ ἀλλαγή; Μᾶς πληροφορεῖ τὸ σχόλιο ὅτι στὴν παραπάνω ἐκδήλωση δὲν θὰ συμμετέχει ὁ Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης!
   Ἀλλὰ γιὰ ποιό λόγο; Μήπως ἐπειδὴ πράγματι, δὲν εἶναι ἀποτειχισμένος; Αὐτὸ δὲν τὸ ἤξερε ὁ π. Σάββας; Ἢ ὑπάρχει κάποιος ἄλλος λόγος;

Δημοσιεύουμε τὴν νέα, διορθωμένη, Ἀνακοίνωση:

ΣΟΚ! Συντροφικά μαχαιρώματα στην Ιεραρχία


 


Ποιους αποκαλεί ο μητροπολίτης Φθιώτιδος:
“Νευρωτικούς, υβριστές του Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου, με ψυχολογικά προβλήματα”!
katanixis.gr: Σε ένα αδικαιολόγητο επιθετικό και ισοπεδωτικό κρεσέντο επιδόθηκε ο (κατά τ’άλλα διαλλακτικός) Μητροπολίτης Φθιώτιδος, που μίλησε για όλους και για όλα, σε τηλεοπτικό σταθμό της Περιοχής του. Από το 47:50 έως το 48:20 εξαπολύει μύδρους. Ακούστε και βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας. Στο τέλος της ανάρτησης και ένα tip που ξεκλειδώνει τον γρίφο.
Βοήθειά μας.  

"Η Εκκλησία στηρίζει τους αδυνάμους"
 Συνέντευξη Σεβασμιωτάτου στην Εκπομπή "Βήμα για όλους" του Star Κεντρικής Ελλάδος (VIDEO)
Παρακολουθείστε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στον Διευθυντή του "Star Κεντρικής Ελλάδος" κ. Γεώργιο Σιμόπουλο και στην Εκπομπή "Βήμα για όλους", εν όψει της διεξαγωγής του Εράνου Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως καθώς και για το ευρύ φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί η Ιερά Μητρόπολις μας.


Ο Άγιος Κλήμης επίσκοπος Ρώμης (24 Νοεμβρίου)


   Ο μακάριος πατήρ ημών Κλήμης έζησε στη Ρώμη επί Δομητιανού και των διαδόχων του, Νέρβα και Τραϊανού (μεταξύ 81 και 117). Σύμφωνα με ορισμένους καταγόταν από πριγκιπική οικογένεια και φέρεται ως μαθητής των Αποστόλων <1> και του ιδίου του αγίου Πέτρου: «Το κήρυγμά τους αντηχούσε στα αυτιά του, ή παράδοση τους ήταν ακόμη μπροστά στα μάτια του», έγραψε γι’ αυτόν ο άγιος Ειρηναίος <2>. Αφού έδωσε δείγματα του ευαγγελικού του ζήλου χειροτονήθηκε επίσκοπος Ρώμης (περί το 91), μετά τον άγιο Λίνο και τον άγιο Ανέγκλητο <3>. Υποστηρίζεται από κάποιους ότι υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος της Ρώμης. Αλλά δεν υπάρχει πραγματική αντίφαση, διότι την εποχή εκείνη το επισκοπικό αξίωμα δεν

Χριστός γεννάται, δοξάσατε…

Ἅγιο Σαρανταήμερο


img005

Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε…

«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν εὐφροσύνη, ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται».
   Μὲ τὴν ἔναρξι τῆς Τεσσαρακοστῆς στὶς 15 Νοεμβρίου καὶ τὴν εὐφρόσυνη ψαλμωδία σὲ Α’ ἦχο τοῦ «Χριστὸς γεννᾶται…» ἀπὸ τὴν 21η Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς προετοιμάζει σταδιακά, ψυχολογικὰ καὶ πνευματικὰ ὥστε νὰ ἑορτάσωμε, τὸ κατὰ δύναμιν, ἐπαξίως, τὴν ἀναμενόμενη μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων.
    Ζώντας ἤδη αὐτὴ τὴν προχριστουγεννιάτικη λειτουργικὴ περίοδο, μᾶς δίδεται ἡ ἀφορμή καὶ ἡ εὐκαιρία γιὰ ἕνα ἐπίκαιρο θεολογικὸ σχολιασμὸ τοῦ περιεχομένου τοῦ χαρακτηριστικοῦ αὐτοῦ προεξαγγελτικοῦ καὶ εἰσαγωγικοῦ -στὸ πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων- ὕμνου τῆς προμετωπίδος τοῦ παρόντος ἄρθρου. Ἂς σημειωθῆ ὅτι αὐτὴ ἡ παιδαγωγικὴ ἀρχή τῆς προεξαγγελίας κάποιου γεγονότος δημιουργεῖ εὐχάριστα αἰσθήματα ὑπομονῆς, χαρᾶς κι ἐλπίδος καὶ δημιουργικὴ διάθεσι προετοιμασίας, προβληματισμοῦ καὶ περισυλλογῆς. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀρχή αὐτὴ ἐφαρμόζεται πάντοτε ἀπό τούς Ὑμνωδοὺς καὶ Ὑμνογράφους στοὺς ὕμνους, κυρίως, τῶν Δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν ἑορτῶν.
   Τὸ ἀνωτέρω ὑμνολογικό κείμενο ἀνήκει στὸν Ἅγ. Γρηγόριο τὸν Θεολόγο, ὁ ὁποῖος τὸ εἶπε ὡς προοίμιο τῆς χριστουγεννιάτικης

Οι Οικουμενιστές απολογούνται ...ψευδόμενοι! --"Ρίχνουν στάχτη στα μάτια"!


Το Πατριαρχείο Ρουμανίας αναλύει την Σύνοδο της Κρήτης:

  – Δεν είναι νέο δόγμα ο οικουμενισμός ούτε παναίρεση

 – Δεν ετοιμάζουμε μια υπερ-Εκκλησία

Σχίσμα η διακοπή μνημόνευσης του Επισκόπου-Τι λέει για τους Ιεράρχες που δεν υπέγραψαν κείμενα, για τους διαχριστιανικούς διαλόγους, την Ελλαδική Εκκλησία, το Άγιο Όρος και τους αντιδρώντες

Του Μάνου Χατζηγιάννη

Νερό στο μύλο της αντιπαράθεσης που έχει προκύψει μετά την περσινή Σύνοδο της Κρήτης ρίχνει με ανακοίνωσή του το Πατριαρχείο Ρουμανίας.
Με την μορφή ερωταπαντήσεων αναλύει όσα αποφασίστηκαν στο Κολυμπάρι και δίνει την δική του ερμηνεία.
Αρχικά περί της συμμετοχής των Επισκόπων στη Σύνοδο τονίζει, απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν πως θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί όλοι οι Επίσκοποι, πως αυτό δεν συνέβαινε ποτέ ούτε σε άλλες