Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Για "άπιστους Θωμάδες"!


Ανατριχιαστικά συγκλονιστικό!"ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ...ΔΙΑΒΟΛΟ"!

(Ὁ τίτλος, εἶναι σχόλιο ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο "Κατάνυξις")
   Στὴν παρακάτω ἀνάρτηση, ὁ Ἄγγελος Ροῦσσος, μᾶς ἀποπροσανατολίζει ὀλίγον ὡς πρὸς τὴν "ἀγωνία" τοῦ Οἰκουμενιστὴ Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος μία "ἀγωνία" ἔχει: μήπως καὶ στενοχωρήσει τὸν αἱρετικὸ Πατριάρχη, καὶ χάσει τὴν εὔνοιά του γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τῶν φιλοδοξιῶν του! Τὴν πραγματικὴ "ἀγωνία" καὶ ἀγανάκτηση ἔχουν οἱ πιστοί, ποὺ βλέπουν τοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ αὐτοὺς ποὺ ἀκολουθοῦν τὴν Ζηζιούλια θεολογία περὶ Ἐπισκόπου, νὰ αὐξάνουν! 


Δήλωση αγωνίας από τον Μητροπολίτης Λαγκαδά για τις διακοπές μνημονεύσεων Επισκόπων:

Όποιος διακόπτει την σχέση του με τον Επίσκοπο είναι σαν να διακόπτει την σχέση του με τον Χριστό»!Του Άγγελου Ρούσσου

Εφιάλτης κατά πως φαίνεται έχουν γίνει για πολλούς Ιεράρχες της Ελλαδικής Εκκλησίας οι διακοπές μνημονεύσεων Επισκόπων από ιερείς!
Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι Δεσπότες που δεν χάνουν ευκαιρία να ανακινούν το θέμα με…παρατηρήσεις!
Σημερινό παράδειγμα ο Μητροπολιτης Λαγκαδά, Λητης και Ρεντίνης Ιωάννης ο οποίος σε συνέντευξή του σε εκκλησιαστικό ραδιόφωνο για πνευματικά θέματα βρήκε την ευκαιρία να…καρφώσει τους αντιδρώντες ιερείς.
“’Όποιος διακόπτει την σχεση του με τον Επίσκοπο είναι σαν να διακόπτει την σχέση του με τον Χριστό” είπε χαρακτηριστικά

Θα πάρουμε το μήνυμα -ιδιαιτέρως οι εκκλησιαστικοί ταγοί- απ΄ αυτά που γίνονται αλλού; Δεν φαίνεται!

Πανικός στη Σουηδία:

Χωρίς μάθημα Θρησκευτικών οι Σουηδοί στράφηκαν στο Ισλάμ


Ολόκληρη η Σκανδιναβία οχυρώνεται, επειδή οι χώρες της έχουν τρομοκρατηθεί από τα γεγονότα στη Σουηδία. Βλέπουν πανικοβλημένες πως οι κάποτε ειρηνικές, πολιτισμένες, ήσυχες πόλεις της, έχουν μετατραπεί σε εμπόλεμες ζώνες, με αποτέλεσμα τα μικρά παιδιά να πηγαίνουν σχολείο μόνο με συνοδεία αστυνομικών! Εν τούτοις, φαινόταν από πολύ καιρό τι θα

Αγιασμός σε μασονική λέσχη από τον Μητροπολίτη Μαρωνείας


mitropolitis-maronias.jpg
Τι λέει η Εκκλησία της Ελλάδος για την μασονία (βίντεο)
Ο ίδιος Ιεράρχης που προκάλεσε άμα τη ενάρξει της διακονίας του στην περιοχή σάλο με τις δηλώσεις του περί Γκιουλμουτζίνας, έρχεται τώρα να δημιουργήσει νέο σάλο με αγιασμό στη μασονική λέσχη.

Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων είναι υπόλογος! Το βίντεο που ακολουθεί τον δείχνει να τελεί τον αγιασμό στην Λέσχη Lion’s Club η οποία είναι συνδεδεμένη με την μασονία!
Δείτε το βίντεο:

«Γυναῖκες μετά μύρων θεόφρονες... Πάσχα τό μυστικόν, σοῖς Χριστέ μαθηταῖς εὐηγγελίσαντο».

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΧΟΛΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ  (Συνέχεια ε΄)

Ἀνδρέου Θεοδώρου Τροπάρια
«Γυναῖκες μετά μύρων θεόφρονες,
ὀπίσω σου ἔδραμον.ὅν δέ ὡς θνητόν,
μετά δακρύων ἐζήτουν, προσεκύνησαν,
χαίρουσαι ζῶντα Θεόν,
 καί Πάσχα τό μυστικόν,
σοῖς Χριστέ μαθηταῖς 
εὐηγγελίσαντο».
  Μέσα εἰς τό ἱστορικόν πλαίσιον τῶν γεγονότων τῆς Ἀναστάσεως προέχουσαν θέσιν κατέχουν αἱ Μυροφόροι Γυναῖκες (Λουκ. 23, 55-56. 24, 1 ἑξ.) Αὗται ἦσαν γυναῖκες θεόφρονες. Τετρωμένη ἡ καρδία των ἐκ τοῦ πρός τόν Διδάσκαλον θείου ἔρωτος ἔδραμον μετά δακρύων ὀπίσω του. Ὅπως, ἀφωσιωμέναι καί πισταί, τόν ἠκολούθουν κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἐπί γῆς ἔργου του (Ματθ. 27, 55), τό αὐτό ἀφωσιωμέναι τόν ἠκολούθησαν καί μέχρι τῆς τελευταίας κατοικίας του. Ἐν τῷ τάφῳ ἐζήτουν τόν Σωτῆρα ὡς θνητόν, διά νά ἀποδώσουν εἰς αὐτόν τόν τελευταῖον φόρον τῆς τιμῆς καί τῆς ἀγάπης των. Τοῦτο ὅμως αἱ Μυροφόροι δέν ἐπέτυχον. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἐματαίωσε τάς φυσικάς ζητήσεις καί προσδοκίας των. Αἱ προσδοκίαι ὅμως τῶν γυναικῶν ἦσαν εὐσεβεῖς καί φιλόθεοι. Ἦσαν τό ἐκχείλισμα τῆς ἀγάπης των πρός τήν ἐνσαρκωθεῖσαν Ἀγάπην καί Ἀγαθότητα. Διά τοῦτο καί πρῶται κατηξιώθησαν εἰς τάς ὑπερλογικάς διαστάσεις τοῦ θαύματος. Παροῦσαι εἰς τόν ἱστορικόν χῶρον τοῦ μνήματος δέν εὗρον μέν τόν Διδάσκαλον ὡς θνητόν, εἶδον ὅμως καί προσεκύνησαν αὐτόν ὡς ζῶντα καί παντοδύναμον Θεόν!
    Αἱ Μυροφόροι ὑπῆρξαν οἱ Πρῶτοι μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως. Αἱ μεταπεποιημέναι ὑπό τῆς ἀγάπης καρδίαι των ἀνεῴχθησαν εἰς τόν μυστικόν χῶρον τοῦ θαύματος. Εἰσέδυσαν εἰς τό ἐσώτερον βάθος τοῦ μυστικοῦ Πάσχα τῆς Χάριτος. Ὑπό τήν γοητείαν τῆς ὑπερτάτης ταύτης ἀποκαλύψεως, ἔφυγον μετά σπουδῆς διά νά ἀναγγείλουν τό χαρμόσυνον γεγονός καί εἰς τούς ἄνδρας Μαθητάς (Λουκ. 24, 10). Οἱ πόδες των ἐχάραξαν πρῶτοι τήν ὁδόν τοῦ σωτηρίου ἀγγέλματος, τό ὁποῖον ἔμελλε νά στηρίξῃ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, τό κήρυγμα τῆς νέας ὑπερλόγου πίστεως.

«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅιδου τήν
καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν,
 καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον, τόν μόνον
εὐλογητόν τῶν Πατέρων, Θεόν καί ὑπερένδοξον».

    θριαμβικός τόνος τῆς Ἀναστάσεως συνέχει τήν ψυχήν τοῦ ὑμνογράφου. Σκιρτᾷ ἡ καρδία του, ὅταν βλέπῃ τήν διά τῆς Ἀναστάσεως κατάργησιν τοῦ θανάτου. Ἐπισείει δέ μεγαλοπρεπῶς τό βαρύτιμον τοῦτο λάφυρον τῆς Ἐγέρσεως. Ὄντως κατεπόθη ὁ θάνατος! «ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; ποῦ σου, ᾃδη, τό νῖκος;» (1 Κορ. 15, 54-55). Ὁ θάνατος, ὁ νεκρώσας τήν φύσιν τῶν βροτῶν διά τῆς παραβάσεως, νεκροῦται τώρα διά τῆς ἀπειροδυνάμου σοφίας τοῦ κτίστου τῆς φύσεως. Ὁ δέ Ἅιδης, τό σκοτεινόν τοῦ θανάτου καταγώγιον, ἀποκενοῦται ἐκ τοῦ μακαβρίου πλούτου του, ἐκ τῆς πενθίμου συγκομιδῆς τῆς πρώτης καί πικρᾶς ἐκείνης παραβάσεως. Τόσον τά ἐν τῷ Ἅιδῃ πνεύματα, ὅσον καί τά σώματα τά ἐν τοῖς τάφοις νεκρά ἀποκείμενα, δραστηριοποιοῦνται ὑπό τοῦ ἐνδόξου νικητοῦ. Ἀποτινάσσοντα τήν φθοράν, ἐμπεριχωροῦνται ὑπό τῆς ζωτικῆς δυνάμεως τοῦ Λυτρωτοῦ, σπεύδοντα πρός τήν θείαν ἐξανάστασιν καί τήν ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ σταθεράν των ἐγκατάστασιν. Διότι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀπαρχή μιᾶς νέας καί αἰωνίου βιοτῆς. Εἶναι ἡ ἄφθαρτος ζύμη ἡ μεταποιοῦσα πρός ἑαυτήν ὁλόκληρον τό φύραμα τῆς νέας πνευματικῆς ἀνθρωπότητος. Διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἐγκαινιάζεται μία νέα διά τόν κόσμον ζωή, τῆς ὁποίας αἱ ὁλόλαμπροι διαστάσεις ἐκβάλλουν καί ἀναλύονται εἰς τήν αἰωνιότητα. Εἶναι ἡ νέα ζωή, ἡ ὑπέρ τόν θάνατον καί τήν φθοράν, τό νέον γνήσιον καί αὐθεντικόν εἶναι, ἡ ἀλήθεια τοῦ λόγου τῆς δημιουργίας, ἡ ζωή ἐν τῷ Πνεύματι, ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ καί τῇ χαρᾷ τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῆς νέας ταύτης ζωῆς ἐλλείπει τό ξένον παράσιτον τῆς ἁμαρτίας (ἐν τῇ ἐννοίᾳ βεβαίως τῆς κατανικήσεως αὐτοῦ ὑπό τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀνθρωπίνης συνεργείας), ἡ μελάνωσις καί ἡ ἀκαθαρσία τῆς φθορᾶς. Ἡ νέα ζωή εἶναι σύμμορφος πρός τό νέον πνευματικόν δημιούργημα, τό ὁποῖον ἀκτινοβόλον ἀνέτειλεν ἐκ τοῦ τάφου τοῦ ἐξ Ἀριμαθείας Ἰωσήφ!
    Εὔλογον, λοιπόν, τό σκίρτημα τοῦ Ὑμνῳδοῦ καί κατ᾿ ἐπέκτασιν ὁλοκλήρου τῆς Ἐκκλησίας, διά τά ζωηφόρα ἀποτελέσματα τῆς Ἐγέρσεως. Εὔλογος καί ἡ δοξολογία, τήν ὁποίαν ἀπευθύνουν πρός τόν αἴτιον τῆς ὑπερτάτης ταύτης ἀναστασίμου χαρᾶς, τόν μόνον εὐλογητόν τῶν Πατέρων, Θεόν καί ὑπερένδοξον!