Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019

"Πας ουν όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων..."

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος:

"Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς"


agioi pantes 02


(Ματθ. ι΄32-33, 37-38, ιθ΄27-30)

Eπιλεγμένα αποσπάσματα από τον υπομνηματισμό του αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής των Αγίων Πάντων (ομιλία ΛΔ΄ από το υπόμνημα του αγίου στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο)

Υπομνηματισμός των χωρίων Ματθ. ι΄32-33

[…] Αφού απάλλαξε τους μαθητές Του από τον φόβο και την αγωνία που συντάρασσαν την ψυχή τους, τους ενθαρρύνει και πάλι με τα ακόλουθα λόγια, εκβάλλοντας τον φόβο με τον φόβο, και όχι μόνο με τον φόβο, αλλά και με την ελπίδα για μεγάλα έπαθλα. Και τους απειλεί με πολλή εξουσία, προτρέποντάς τους από κάθε άποψη στο να κηρύττουν με θάρρος την αλήθεια και καταλήγει με τα ακόλουθα: «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς (: Καθένας λοιπόν που με πίστη και θάρρος και χωρίς να φοβάται τους διωγμούς, θα με ομολογήσει σωτήρα του και Θεό του μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ
μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου ως δικό μου. Όποιος όμως με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα αρνηθώ και εγώ να τον παραδεχθώ ως δικό μου μπροστά στον ουράνιο Πατέρα μου) [Μτθ. ι΄32-33]. Δεν προτρέπει, λοιπόν, μόνο με τα αγαθά, αλλά και με τα αντίθετα και καταλήγει στα δυσάρεστα. Και πρόσεξε την ακρίβεια των λόγων Του. Δεν είπε «ἐμένα» αλλά «ἐν ἐμοί», για να δείξει ότι αυτός που ομολογεί δεν ομολογεί με τη δική του δύναμη, αλλά με τη βοήθεια της χάριτος από τον ουρανό. Για εκείνον που το

Η ανασύσταση του "Πατριαρχείου" Κιέβου καταρρίπτει τα περί Αποστολικής διαδοχής των σχισματικών

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Αποτέλεσμα εικόνας για Філарет Київський   Τόση έγνοια να αποδείξουν το δήθεν ‘’νομικό πνεύμα’’ που συνείχε τα περί  συνέχειας της Αποστολικής διαδοχής σε καθαιρεθέντες και αποκοπέντες από την Εκκλησία σχισματικούs; Τώρα που η κληθείσα ανασύσταση του ‘’Πατριαρχείου’’ Κιέβου, διετράνωσε ότι το ‘’Πατριαρχείο’’ Κιέβου ‘’υφίστατο, υφίσταται και θα υφίσταται’’, θα προστρέξουν στο ‘’νομικό πνεύμα’’ κατ’ αυτούς;  Οι εκληφθείσες ολοκληρωμένες μελέτες και οι έπαινοι που συμπαρέσυραν, τώρα καταρρίπτονται;
   Όσοι ήθελαν  την Αποστολική διαδοχή να υφίσταται και μετά τις καθαιρέσεις εκείνων που υπέπεσαν στο έγκλημα του σχίσματος στην Ουκρανία, τι θα αποφανθούν;  Θα καταφύγουν στο κληθέν ‘’νομικό πνεύμα’’. Εφόσον ομιλούν για συνέχιση της Αποστολικής διαδοχής,  θα υπάρχει εγκυρότητα των Μυστηρίων των;   Καμία έννοια δεν μπορεί

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο και η νέα Εκκλησιολογία του Φαναρίου»

Υπερασπίστηκε την καθαρότητα της ορθόδοξης πίστης! --Ας το δουν οι σύγχρονοι ποιμένες, που κοινωνούν με το μολυσμό της αιρέσεως, αλλά και οι πιστοί, που δεν είναι άμοιροι της ευθύνης

Σήμερα τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Εὐσεβίου

 Υπερασπίστηκε την καθαρότητα της ορθόδοξης πίστης

     Ο Άγιος Ευσέβιος, του οποίου η μνήμη τιμάται στις 22 Ιουνίου, έζησε σε δύσκολα χρόνια για τον χριστιανισμό, υπερασπιζόμενος πάντα την ορθόδοξη πίστη που βαλλόταν από αιρετικούς.
    Την εποχή που έδρασε ο Άγιος Ευσέβιος, αυτοκράτορας την εποχή εκείνη ήταν ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνστάντιος, ο οποίος υποστήριζε τη δυσεβή αυτή αίρεση και κατεδίωξε σκληρά όσους έφεραν αντιρρήσεις και αντιστάθηκαν στις προθέσεις του. 
    Ο Άγιος Ευσέβιος, ο οποίος ήταν επίσκοπος Σαμοσάτων διώχθηκε, υπέμεινε όμως με θαυμαστή καρτερία όλες τις κακουχίες και τις ταλαιπωρίες με την ελπίδα ότι η Ορθοδοξία θα εξέλθει στο τέλος νικήτρια. Όταν πέθανε ο αιρετικός και λαομίσητος

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Προς Εβρ. 11, 32-40 και 12,1-2]

Ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου στην αποστολική περικοπή από την «Προς Εβραίους» επιστολή του αποστόλου Παύλου
   
   «Καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ Ἰεφθάε, Δαυΐδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν (:Και τι ακόμη να λέω και να διηγούμαι; Πρέπει να σταματήσω, διότι δε θα μου φτάσει ο χρόνος να διηγούμαι για τον Γεδεών και τον Βαράκ, τον Σαμψών και τον Ιεφθάε, για τον Δαβίδ και τον Σαμουήλ και τους προφήτες)» [Εβρ.11,32].
    Κατηγορούν μερικοί τον Παύλο, γιατί αναφέρει σε αυτό το σημείο τον Βαράκ και τον Σαμψών και τον Ιεφθάε. Τι λες; Αυτός που ανέφερε την πόρνη Ραάβ, δε θα αναφέρει αυτούς; Μη μου αναφέρεις την άλλη ζωή τους, παρά μόνο το αν  πίστεψαν ή έλαμψαν ως προς την πίστη.
    «τῶν προφητῶν, οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας (:και τους προφήτες οι οποίοι, επειδή είχαν πίστη, καταπολέμησαν και υπέταξαν βασίλεια)». Βλέπεις ότι εδώ δεν παρουσιάζει τη λαμπρή ζωή τους· διότι δεν ήταν αυτό προηγουμένως το ζητούμενο· αλλά η εξέταση προηγουμένως ήταν για την πίστη. Διότι, πες μου, δεν τα κατόρθωσαν όλα με την πίστη; Πώς; «Με την πίστη», λέγει, «καταπολέμησαν βασίλεια οι όμοιοι με τον Γεδεών. Άσκησαν δικαιοσύνη». Ποιοι; Αυτοί οι ίδιοι οι παραπάνω. Τη φιλανθρωπία εδώ την ονόμασε δικαιοσύνη.

Σχισματικοί στο Άγιον Όρος: ποιος και γιατί τους επιτρέπει να εισέλθουν

 


Οι Ουκρανοί σχισματικοί, ταξιδεύουν ελεύθερα στο Άγιον Όρος τουλάχιστον από το 2016 -Φωτογραφία UOJ

σ.σ. ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Οι Ουκρανικοί σχισματικοί προετοίμασαν τον δρόμο στο Άγιον Όρος πολύ πριν ληφθεί ο Τόμος.

Στις 4 Ιουνίου του 2019, η επίσημη ιστοσελίδα της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας  [UOC] ανέφερε ότι  στο Άγιον Όρος όλοι οι  προσκυνητέςτης UOC χρειάζονται ειδικές συστάσεις
«Το Γραφείο της Μητροπόλεως Κιέβου της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, με την ευλογία του Μακαριωτάτου Μητροπολίτη Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας Ονουφρίου, σας ενημερώνει ότι κατόπιν αιτήματος των ηγούμενων του Αγίου Όρους, οι κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που επισκέπτονται το Άγιον Όρος θα πρέπει να φέρουν μαζί τους βεβαίωση ότι ανήκουν στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία.  
Το πιστοποιητικό που αναφέρει την περίοδο παραμονής πρέπει να συμπληρωθεί στο επιστολόχαρτο της Επισκοπής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον επίσκοπο της επαρχίας». 
Το κείμενο λέει ότι η πρωτοβουλία ήρθε από τους ηγούμενους (δεν λέει ακριβώς ποιους) του Αγίου Όρους.
[σ.σ. αυτό λέει το κείμενο της Μητροπόλεως, το ίδιο το άρθρο σε άλλο σημείο λέει ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε από μοναχούς] .
Στις 6 Ιουνίου, ο Ορθόδοξος μπλόγκερ Μαξ Κλιμένκο [Max Klimenko] δημοσίευσε στην

Ο Βαρθολομαίος διαιρεί και αποδυναμώνει την Ορθόδοξη Εκκλησία, για την τελική επικράτηση του Βατικανού!


ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΑΝΤΙΣΧΕΔΙΟΝ, «ΡΩΣΙΚΗ ΜΑΤΡΙΟΣΚΑ»


Ὁ Θεοφ. Θεσπιῶν ἀσπάζεται τὴν χεῖρα τοῦ Ψευδοκιέβου κ. Ἐπιφανίου, τοῦ προεξάρχοντος τῶν καθηρημένων καὶ αὐτοχειροτονήτων


Τοῦ Alexei Smirnov, θεολόγου

   Ἀπὸ τὴν ἀνεξαρτησία τὸ 1991 ἡ Οὐκρανία προσπαθεῖ ἀπεγνωσμένα νὰ ἀποκτήσει ὑποκειμενικότητα στὴ διεθνῆ σκηνή. Ἐντούτοις, ἡ χώρα παραμένει ἕνα πολύγωνο, ὅπου «ἀναπτύσσουν» τὶς στρατηγικές τους καὶ ὅπου διάφορα «κέντρα ἐξουσίας» ἐκτελοῦν τὴν ἐξωτερικὴ ἐπέκτασή τους. Πολιτική, οἰκονομικὴ καὶ τώρα καὶ ἐκκλησιαστική.

Τρεῖς κύριαι στρατηγικαί
τῆς ἀναπτύξεως
τῆς παγκοσμίας Ὀρθοδοξίας
     Σήμερα, ταυτόχρονα, ἡ παγκόσμια Ὀρθοδοξία ἐπηρεάζεται ἀπὸ τρεῖς θεμελιωδῶς διαφορετικὲς καὶ ἀνταγωνιστικὲς στρατηγικές.
    Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, πρόκειται γιὰ μία συντηρητικὴ κανονικὴ στρατηγικὴ σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ Κεφαλὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ὅλες οἱ Τοπικὲς Ἐκκλησίες εἶναι ἴσα, αὐτοδιοίκητα μέρη τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἑνότητα τῶν ὁποίων ἐκδηλώνεται σὲ ἕνα ἑνιαῖο δόγμα καὶ ἀμοιβαία κοινωνία στὰ μυστήρια. Ἡ στρατηγικὴ αὐτὴ ὁρίζει ὅτι ὁ Πατριάρχης τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶναι μόνο «ὁ πρῶτος μεταξὺ τῶν ἴσων» καὶ δὲν ἔχει ἄμεση ἐξουσία καὶ εἰδικὲς πληρεξουσιότητες στὴν λήψη ἀποφάσεων σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ἄλλους Προκαθημένους. Οἱ φορεῖς αὐτῆς τῆς στρατηγικῆς εἶναι οἱ Προκαθήμενοι καὶ Ἱεράρχες σχεδὸν ὅλων τῶν Τοπικῶν, μὲ ἐξαίρεση τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, Ἐκκλησιῶν, ποὺ ἐνδιαφέρονται νὰ διατηρήσουν τοὺς ὑπάρχοντες κανόνες. Καὶ εἶναι πεπεισμένοι, ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος τρόπος, γιὰ νὰ προφυλαχθῆ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπὸ ἀπειλὲς ἀπὸ τὸ Βατικανό, τοὺς Οὐνίτες καὶ τοὺς «ἐσωτερικοὺς» σχισματικούς.

Κυριακή μετά την Πεντηκοστή: Των αγίων Πάντων    
   Μια Κυριακή μετά την αγία Πεντηκοστή καλούμαστε να εορτάσουμε την σύναξη των Αγίων Πάντων. Και αυτό διότι κάθε άγιος είναι μια εικόνα, ένας χώρος μιας νέας πεντηκοστής, μιας νέας δόξας του Θεού μέσα στην ιστορία των ανθρώπων. Με απλά λόγια κάθε άγιος είναι ο ζωντανός χώρος που κατέρχεται ο Παράκλητος, το άγιον Πνεύμα και αγιάζει δηλ. ξεχωρίζει αυτό το πρόσωπο από τον κόσμο της αμαρτίας και τον μεταμορφώνει σε στύλο πυρός, που φωτίζει την Εκκλησία με την μακρά και στενή έννοια της. Οι άγιοι είναι ο "αμάραντος καρπός του ευαγγελίου", είναι το αποτέλεσμα του κηρύγματος των αποστόλων μετά το θαύμα της πεντηκοστής. Κατά την γλώσσα της Εκκλησίας, σπορέας ήταν ο Χριστός, εργάτες και θεριστές οι απόστολοι,καρπός και δόξα οι άγιοι πάντες.

Σάββατο 22/06/2019: Απόδοση εορτής Πεντηκοστής


  Ομιλία π. Ευθυμίου Τρικαμηνά