Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

Η μακροθυμία του Θεού (Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου)Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ

«Κύριε, μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ πάντα σοι 

ἀποδώσω»  (Ματθ. 18,26)
«Ο όσιος γέροντας βάζει ΔΑΙΜΟΝΕΣ καί ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ στην ίδια σειρά»!

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ακτινεσ

Μέ σιωπή  ἤ  μέ θυμό;

ὅσιος γέροντας Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής σέ ἀπαντητική του ἐπιστολή(1), σχολιάζοντας τό πάθος τοῦ θυμοῦ,  γράφει: «…Ὅταν σοί ἔλθῃ θυμός, κλεῖσε τό στόμα δυνατά καί μή ὁμιλήσῃς εἰς τόν ὑβρίζοντα ἤ ἀτιμάζοντα ἤ ἐλέγχοντα ἤ πολυειδῶς σε πειράζοντα ἄνευ λόγου». 

Αὐτά συμβουλεύει σέ δόκιμο μοναχό, δηλαδή, αὐτοσυγκράτηση, γιά τίς περιπτώσεις ἐκεῖνες, πού ἡ καρδιά του κινδυνεύει νά καταληφθεῖ ἀπό θυμό ἐξ αἰτίας προσβολῶν, ὕβρεων και γενικῶς ἀπρεποῦς συμπεριφορᾶς ἄλλων μοναχῶν ἀπέναντί του. 
Γιά τόν θυμό, ὅμως, πού εἶναι δυνατόν νά γεννηθεῖ μέσα μας σέ περιπτώσεις δαιμονικῶν ἐπιθέσεων ἤ σέ ἀπόπειρες αἱρετικῶν νά ἀλλοιώσουν τήν Πίστη μας, ὁ ὅσιος γέροντας Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής προτείνει ἐντελῶς ἀλλιώτικη τακτική. Στήν ἴδια ἐπιστολή γράφει ἐπί λέξει τά ἑξῆς: «Ὁ θυμός καθ’ ἑαυτόν εἶναι φυσικός. Ὅπως τά νεῦρα στό σῶμα. Εἶναι καί αὐτός νεῦρον ψυχῆς. Καί ὀφείλει νά τόν μεταχειρίζεται ὁ καθείς ἐναντίον τῶν δαιμόνων, ἀνθρώπων αἱρετικῶν, καί παντός κωλύοντος ἀπό τήν ὁδόν τοῦ Θεοῦ».
Ὅταν, δηλαδή, ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός ἐμποδίζεται στόν ἁγιαστικό του ἀγῶνα ἀπό τούς δαίμονες ἢ ἀπό ἀνθρώπους αἱρετικούς, τότε ὁ θυμός ὀφείλει  νά γίνει μέσον προστασίας καί ἀντίστασης πνευματικῆς στά χέρια τοῦ Πιστοῦ. 
Ἀξίζει να παρατηρήσουμε, ὅτι ὁ ὅσιος γέροντας βάζει τούς δαίμονες καί τούς αἱρετικούς στήν ἴδια σειρά. Διότι τήν ἴδια λύσσα ἔχουν ἐναντίον μας, τόν ἴδιο κίνδυνο διατρέχουμε καί ἀπό.... τίς δυό πλευρές!
Ἐδῶ εἶναι, πού ἐφαρμόζεται τό ἁγιογραφικό «ὀργίζεσθε καί μή

Φλωρίνης Θεόκλητος: Πρέπει να σεβόμαστε τους θεσμούς, τον Πατριάρχης μας!"Την πρώτη σχισματική φατρία στη Φλώρινα την έκανε ο δεσπότης Θεόκλητος" Πασσαλής!


ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗ

ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΕΔΟΝΑ ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΗ, ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ


Γραμμένο απο την Ανδρονίκη Καπλάνογλου

     Πάτερ, Xρυσόστομε Tσίρη για ποια αγωνιστική Φλώρινα μιλάς; Για τον δεσπότη σου Θεόκλητο, που αγωνίστηκε να γίνη δεσπότης και να παραιτηθῆ, με ανέντιμο τρόπο ο π. Αυγουστῖνος;   (Διαβάστε ἐδῶἐδῶ κι ἐδῶ). 
   Για τον εαυτό σου; Δεν νομίζω. Ωραία θέση σου έδωσε ο δεσπότης, μόλις σε χειροτόνησε και καλά κάνεις που τον επαινείς, αλλά πρόσεχε να μη προκαλεῖς μ᾽ αυτά που γράφεις!
   Ο πιστός λαός της Φλώρινας ανησυχεί και φοβάται μη χάση την Ορθόδοξη του πίστη του. Ένας ἐκπαιδευτικός ἀπο τη Φλώρινα αγανακτισμένος μου είπε: Μη ξαναπής τον δεσπότη, πατέρα Θεόκλητο, γιατι είναι πατριός, πατέρας μας είναι ο π. Αυγουστίνος.  Ο π. Αυγουστίνος, λοιπόν, έλεγε: Γεννηθήκαμε Ορθόδοξοι, αλλά φοβάμαι οτι δεν θα πεθάνουμε Ορθόδοξοι. Εσείς π. Χρυσόστομε Τσιρη, δεν το σκέπτεστε αυτό;
    Τί θέλετε νὰ κάνει ακόμα ο πατριάρχης για νὰ τον ονομάσετε αιρετικό; Δεν βλέπετε που προσεύχεται με τους φραγκοπαπάδες, με τους ουνίτες, με τον Πάπα,  με τις δεσποτίνες και παπαδίνες των Προτεσταντών και με όποιον διάβολο φανταστείτε! Δεν είδατε που μοίρασε το κοράνι, που πάει στο ραμαζάνι και στην συναγωγή των Εβραίων, πράγματα που απαγορεύουν οι Ιεροί Κανόνες; Δεν είδατε τι απόφαση έβγαλαν στο συνέδριο της Κρήτης που το ονόμασαν πανορθόδοξη Σύνοδο;
   Κατηγορείς τον π. Παΐσιο για σχίσμα! Κάνεις λάθος· την πρώτη σχισματική φατρία στη Φλώρινα την έκανε ο δεσπότης σου ο Θεόκλητος, εναντίον του αγίου ιεράρχου π. Αυγουστίνου Καντιώτου. Και επειδή με προκαλείς με τα λόγια σου, θα σου γράψω απομαγνητοφωνημένα τα λόγια του γέροντος, που