Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

«Ως λειτούργημα διακονίας εσχήκασι»(Μ. Αθανάσιος – Προς απανταχού Μοναχούς – ΒΕΠΕΣ 31,259)

Τοῦ Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ

 Αναμφίβολα, ποτέ οι άγιοι (μάρτυρες) δεν ανέπτυξαν μια αυτόνομη φιλοσοφία–θεολογία. Βρίσκονται στον αντίποδα μιας «αναίσθητης» ζωής, που θεωρείται–χαρακτηρίζεται από τον άγιο Ιωάννη της Κλίμακος ως «νεκρωμένη αίσθησις εκ χρονίας νόσου και αμελείας εις αναισθησίαν καταλήξασα» (Λόγος 17).
Τίποτε δεν εξυγιαίνει την ανθρώπινη κοινωνία εάν οι συνειδήσεις των πιστών δεν κινητοποιηθούν στον άξονα–ζήλο των αγίων.
Ο Αστέριος Αμασείας (ομιλία 10), υπογραμμίζει:
«Ουκ ίστε, ως αρχιμάρτυς Χριστός, πρώτος παθών, και τοις δούλοις τον ζήλον αφείς;» (P.G. 40, 324 D -, 325A).
Ο ζήλος αυτός αποτρέπει τα υπαρξιακά ναυάγια, την τραγωδία της απώλειας της ψυχής, την κατάφαση στο ψεύδος της αμαρτίας, τον εγκλωβισμό στην αίρεση.

Το πνεύμα των Πατέρων για παρόμοιες εορτές με τις σημερινές καρναβαλικές εκδηλώσεις


Παραθέτουμε τον 62 κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος καταδικάζει τις μεταμφιέσεις και τις μάσκες, όπως και τους χορούς και τους αστεϊσμούς, που ελάμβαναν χώρα σε παρόμοιες καρναβαλικές εορτές του παρελθόντος.

ΚΑΝΩΝ ΞΒ΄

    Τας ούτω λεγομένας Καλάνδας και τα λεγόμενα Βοτά, και τα καλούμενα Βρουμάλια, και την ν τη πρώτη του Μαρτίου επιτελουμένην πανήγυριν, καθάπαξ εκ της των πιστών πολιτείας περιαιρεθήναι βουλόμεθα. Αλλά μην και τας των γυναικών δημοσίας ορχήσεις, και πολλήν λύμην και βλάβην εμποιείν δυναμένας. Έτι μην και τας ονόματι των παρ’ Έλλησι ψευδώς ονομασθέντων θεών, ή εξ ανδρών, ή γυναικών, γινομένας ορχήσεις και τελετάς, κατά τι έθος παλαιόν και αλλότριον του των Χριστιανών βίου, αποπεμπόμεθα, ορίζοντες, μηδένα άνδρα γυναικείαν στολήν ενδιδύσκεσθαι, ή γυναίκα την ανδράσιν αρμόδιον. Αλλά μήτε προσωπεία κωμικά, ή σατυρικά, ή τραγικά υποδύεσθαι· μήτε το του βδελυκτού Διονύσου όνομα την σταφυλήν εκθλίβοντας εν ταις ληνοίς επιβοάν· μηδέ τον οίνον εν τοις πίθοις επιχέοντας, γέλωτα επικινείν αγνοίας τρόπω, ή ματαιότητος, τα της δαιμονιώδους πλάνης ενεργούντας. Τους ουν από του νυν τι των προειρημένων επιτελείν εγχειρούντας, εν γνώσει τούτων καθισταμένους, τούτους, ει μεν Κληρικοί οίεν, καθαιρείσθαι  προστάσσομεν, ει δε Λαϊκοί, αφορίζεσθαι.

Ερμηνεία υπό του Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου:

Δύο χιλιάδες άνθρωποι θα βαπτιστούν Ορθόδοξοι στην Ινδία,

 ανάμεσά τους και 47 πρώην Προτεστάντες

Πάστορες..!


Τα κατορθώματα του πατρ. Βαρθολομαίου!

Οι Αθωνικές Μονές θα αποφασίζουν από μόνες τους εάν θα δεχτούν τους σχισματικούς, 4 Μονές καταδικάζουν την στάση της Ρωσικής Εκκλησίας

κ α ι


 Απειλή διχασμού στην Ελληνική Εκκλησία Αμερικής
Μετάφραση: Μιχαήλ Στυλιανού
Όπως μεταδίδει  δημοσίευμα της  ιστοσελίδας του ρωσικού τηλεοπτικού δικτύου Ρ.Τ., «ο αμερικανικός κλάδος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως απειλείται με διάσπαση, μετά την απονομή αυτοκεφαλίας στους Ουκρανούς σχισματικούς», δήλωσε Ρώσος ιερέας στο Τέξας. Μια ελληνική ενορία αποσχίστηκε ήδη και προσέφυγε στο Πατριαρχείο Μόσχας.
Οι Ορθόδοξοι πιστοί στις ΗΠΑ αντέδρασαν «πολύ διαφορετικά» στην ενέργεια του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, τον Ιανουάριο, να ικανοποιήσει την αίτηση της Ουκρανίας για την ανεξαρτησία της ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από την Μόσχα, είπε ο Αρχιερέας John Whiteford, της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Εξωτερικού.

Ανοιχτές επιστολές της ΠΕΘ προς τον Αρχιεπίσκοπο και τον Υπουργό Παιδείας


Ανοιχτή επιστολή
προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερώνυμο

Θέμα: Η προκήρυξη έκδοσης βιβλίων Θρησκευτικών από το Υπουργείο Παιδείας.

                 Μακαριώτατε,

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακίνηση του θέματος για το μάθημα των Θρησκευτικών, με αντικείμενο την προκήρυξη έργου για συγγραφή διδακτικών βιβλίων, ετέθησαν εκ του Υπουργού Παιδείας τα ακόλουθα θέματα, για τα οποία η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ), ζητά από Εσάς, τον προκαθήμενο της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, διασαφηνίσεις:
Ο κ. Γαβρόγλου διατείνεται ότι για τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των Θρησκευτικών που προτίθεται να εκδώσει υπάρχει "συμφωνία" μεταξύ θεσμικής εκκλησιαστικής αρχής και Υπουργείου Παιδείας.