Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Απάντησις του Ιερομονάχου Ευθ. Τρικαμηνά προς τον κ. Ν. Μάννη και το ιστολόγιον «Κρυφό Σχολειό»


Ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, κ. Νικόλαε Μάννη καὶ λοιποὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ τοῦ ἱστολογίου «Κρυφό Σχολειό».

    Χαίρετε ἐν Κυρίῳ.

    Εἶναι γεγονὸς ὅτι δὲν εἶχα καμμία πρόθεσι ἢ διάθεσι νὰ ἐπικοινωνήσω καὶ μάλιστα μὲ ἀντιπαράθεσι, μαζί σας, ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι, οἱ προηγούμενες ἐπικοινωνίες μας, δὲν εἶχαν κανένα οὐσιῶδες ἀποτέλεσμα. Μάλιστα μοῦ ἔδωσαν τὴν ἐντύπωσι, χωρὶς νὰ σᾶς γνωρίζω προσωπικά, ὅτι ἔχετε ὅλα τὰ γνωρίσματα τῶν Γ.Ο.Χ., βασικὰ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἐμμονὴ στὴν δογματοποίησι τοῦ ἡμερολογίου καὶ ἡ δικαιολογία ὅλων τῶν πλανῶν καὶ διαστροφῶν τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὶς Συνόδους ποὺ ἐδημιούργησαν, τὶς χειροτονίες Ἐπισκόπων, τὴν Ἐπισκοποκεντρικὴ Ἐκκλησία, τὴν λῆξι καὶ τὸ τέλος τῆς ἀποτειχίσεως καὶ τῆς διακοπῆς τῆς μνημονεύσεως τοῦ Ἐπισκόπου, τὴν λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως σὲ καιρὸ εἰρήνης καὶ τῆς μὴ ὑπάρξεως αἱρέσεως, χωρὶς αὐτὴ νὰ καταδικασθῆ Συνοδικῶς κ.λπ.
   Δὲν σᾶς κρύβω ὅτι ἀπὸ ὅλη τὴν ἐπικοινωνία καὶ ἀντιπαράθεσί μου μὲ τοὺς Γ.Ο.Χ. ἑδραιώνεται καὶ κατασταλάζει ἡ γνώμη μου ὅτι, ὄχι μόνο κάτι δὲν πάει καλὰ στοὺς Γ.Ο.Χ., ἀλλὰ καὶ ὅτι αὐτὸ μὲ κάθε τρόπο τὸ καλύπτουν καὶ τὸ δικαιολογοῦν σὲ σημεῖο, ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τους νὰ μὴν εἶναι ὁ αἱρετικός, Οἰκουμενιστὴς κ.λπ., ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ θὰ τοὺς θίξη ἢ θὰ τοὺς ὑποδείξη τὰ λάθη τους.
   Ἐρχόμενος, μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ λίγα εἰσαγωγικά, στὸ θέμα τὸ ὁποῖο ἀνακινήσατε καὶ ἀφορᾶ δύο ἐπιστολὲς τὶς ὁποῖες ἐδημοσιεύσατε στό ἱστολόγιο   «Κρυφὸ Σχολειό» (ἐδῶ) καὶ οἱ ὁποῖες ἀντηλλάγησαν πρὶν ἀπὸ εἴκοσι ἑπτά (27) περίπου χρόνια, ἔχω νὰ παρατηρήσω τὰ ἑξῆς, πρὶν ἀναφερθῶ στὴν οὐσία καὶ τὸ περιεχόμενο τῶν ἐπιστολῶν.

   Μοῦ ἐπροκάλεσε ὄντως ἀλγεινὴ καὶ οἰκτρὰ ἐντύπωσι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο προσπαθεῖτε νὰ ἀντιπαρέλθετε τὰ θέματα, στὰ  ὁποῖα διαφωνήσαμε, καὶ νὰ μετατοπίσετε ἀλλοῦ τὸ πρόβλημα, δημιουργώντας τοιουτοτρόπως στοὺς ἀναγνῶστες τῶν ἱστολογίων σας, καὶ ὄχι μόνο, τὴν ἐντύπωσι ὅτι καλῶς καὶ ὁμολογιακῶς βαδίζετε καὶ ὅτι αὐτά, διὰ τὰ ὁποῖα κατηγοροῦνται οἱ Γ.Ο.Χ., εἶναι ψέματα ἐξ αἰτίας αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι τὰ διαδίδουν. Νομίζω ὅτι δὲν ἔχετε καταλάβει βασικὰ πράγματα (ἢ τὸ χειρότερο κάνετε πὼς δὲν τὰ καταλαβαίνετε), ὅτι δηλαδὴ δὲν ἔχει σημασία ποῖος ἀναφέρει κάτι, ἀλλὰ ποῦ τὸ στηρίζει καὶ ἔτσι, ἀντὶ νὰ πολεμήσετε τὰ ἐπιχειρήματά του μὲ ἀνάλογες ἀποδείξεις, μεταφέρετε ἀλλοῦ τὸ θέμα, προσπαθώντας νὰ ἀποδείξετε τὴν ἀθωότητα τῶν Γ.Ο.Χ. ἀπὸ τὶς ὑποτιθέμενες πλάνες καὶ παραβάσεις τῶν ἄλλων.
  Τί ἄλλο ἄραγε θὰ μποροῦσα νὰ σκεφθῶ, ὅσο καλὸ λογισμὸ προσπάθησα νὰ βάλω, ὅταν ἀνακινεῖτε ἕνα γεγονός πού συνέβη πρὸ τριακονταετίας καὶ μὲ αὐτὸ προσπαθεῖτε νὰ πείσετε τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ ἱστολογίου σας, γιὰ τὸ ποιός εἶναι σήμερα αὐτός, ὁ

Οι Παπικοί Άγιοι, που σε λίγο θα είναι και ...δικοί μας! --Η Μητέρα Τερέζα των φτωχών τελικά ήταν πλούσια, τσιγκούνα και άκαρδη

Πηγή


Η Μητέρα Τερέζα των φτωχών τελικά ήταν πλούσια, τσιγκούνα και άκαρδηΜια νέα έρευνα Καναδών ακαδημαϊκών βάζει φωτιά στην παπική "Εκκλησία" και απειλεί να γκρεμίσει τον μύθο της Μητέρας Τερέζας, καθώς υποστηρίζει ότι η αγιοποίηση της εικόνας της ήταν περισσότερο επικοινωνιακό κόλπο παρά πραγματικότητα.
Σύμφωνα με αυτή την αμφιλεγόμενη έρευνα που πρόκειται να εκδοθεί τον επόμενο μήνα στον Καναδά, η Μητέρα Τερέζα έβρισκε «όμορφο» θέαμα το να υποφέρουν οι καταπιεσμένοι και προτιμούσε περισσότερο να προσεύχεται για τους αρρώστους
(Οι συντάκτες της έκθεσης εδώ νομίζουμε μιλάνε για κάτι που δεν γνωρίζουν, για την δύναμη της προσευχής)
παρά να τους προσφέρει πραγματική ιατρική βοήθεια.
Προσθέτουν, επίσης, ότι το Βατικανό «έριξε κάτω από το χαλί» ορισμένες αιτιάσεις για ύποπτες συναλλαγές και επαφές ώστε να παραμερίσει την αναγκαία χρονική περίοδο των πέντε ετών μέχρι να την «αγιοποιήσει».
Ενας από τους ερευνητές ο Σερζ Λαριβέ από το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ εκφράζει

π. ΘΕΟΚΛΗΤΕ! ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ!

Ἀπὸ e-mail ποὺ μᾶς ἐστάλη:


ΠΡΟΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

Γράφει ο Δημήτριος Β. Εμμανουήλ ως εκπρόσωπος του Συλλόγου "ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ".

ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ''ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ'', στο οποίο και επενδύσαμε  πολλες από τις οικονομίες μας για την ανέγερσή του και οχι μόνο!!!).

ΑΝ ΑΚΟΥΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΜΑΣ
.


π. ΘΕΟΚΛΗΤΕ!
.

ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ
ΠΟΥ ΠΑΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΟΤΙ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ «ΜΙΑ»,

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ
ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ «ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΕΣ»!


ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΥ ΜΥΑΛΟ;;;;

Στην προδοσία της Πίστεως ο Τελεβάντος βλέπει μόνο "ασχήμιες", ενώ ο Πειραιώς και οι λοιποί "αντι-Οικουμενιστές" δεν είδαν, δεν άκουσαν!

 ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ:

Μαζί με Ρ/καθολικό γιόρτασε την Αρχή της Ινδίκτου ο Μητροπολίτης Σικάγο (ΦΩΤΟ)

Πηγή: "katanixis"

4646b4b01be1af0a83b8b66ec7317c02_M.jpg
Παρουσία εκπροσώπου των Ρωμαιοκαθολικών την Τετάρτης 31 Αυγούστου τελέστηκε ο εσπερινός για τη γιορτή της Ινδίκτου και την προστασία του περιβάλλοντος στον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου & Παύλου χοροστατούντος του Μητροπολίτη Σικάγο Ιάκωβου...

Φωτογραφίες Τζον Vlahakis

Δεν χρειάζεται να είσαι ιδιαιτέρα έξυπνος να καταλάβεις ...

 Δεν χρειάζεται να είσαι ιδιαιτέρα έξυπνος να καταλάβεις γιατί υποστηρίχθηκε με μανία αυτό το φασιστικό μόρφωμα που κυβερνά την Ελλάδα από κάθε εχθρό της Ελλάδας, Σόρρος και Σία


 

Ποιοι και γιατί έχουν βάλει στο μάτι την περιουσία της Εκκλησίας, επιχειρώντας ταυτόχρονα την εθνολογική αλλοίωση του πληθυσμού – Τι κρύβεται πίσω από τις εμμονές του ΣΥΡΙΖΑ για αλλαγές στη Παιδεία και στην Θρησκεία
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι την ώρα που διεξάγονταν ο διαγωνισμός με τις τηλεοπτικές άδειες, ο  Τσίπρας βρήκε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Aρχιεπίσκοπο Αθηνών και να συζητήσουν μαζί για αρκετές ώρες. Tην ίδια ώρα έχει βουίξει ο τόπος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να φέρει τα πάνω κάτω στην εκπαίδευση και να μετατρέψει το μάθημα των θρησκευτικών σε θρησκειολογία. Όχι, τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο.

ΕΙΣΗΓΑΓΕ «ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ» ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ Η "ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ" ΣΥΝΟΔΟΣ!

Του Κυριάκου Κυριαζόπουλου


            
ΜΕΛΕΤΗ (Διευρυμένη)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΩΝ «ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ»
[ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΜΟΝΟΝ
ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ (1/3) ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ],
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΣΗΓΑΓΕ «ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ» ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (Ή ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΥ – GNOSIS, Ή ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΥ),
ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ
ΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΩΝ «ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ»,
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ, ΩΣ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ, ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ

-        Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΧΘΗ «ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ» (ΔΗΛ. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΚΑ (10) ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΕΣ ΠΟΥ; ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΚΑΘΟΤΙ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ -


Του Κυριάκου Κυριαζόπουλου

καθηγητή (επ.) του Εκκλησιαστικού Δικαίου
στη Νομική Σχολή ΑΠΘ
25-7-2016 (αρχική μορφή) / 2-9-2016 (διευρυμένη μορφή)

  Ερωτάται: 1) αν στη λεγόμενη «Πανορθόδοξη Σύνοδο» εισήχθη «συνοδικώς» η Παναίρεση του Οικουμενισμού από τις δέκα (10) Αυτοκέφαλες που προσήλθαν στην Κρήτη, και 2) αν εκκλησιολογική συνέπεια της εν λόγω εισαγωγής συνιστά η διακοπή κοινωνίας με τις αρχές και τους κληρικούς αυτών των δέκα (10) Αυτοκέφαλων.
Απαντάται θετικώς και για τα δύο (2) ερωτήματα,
Κατ’ υποχρεωτικήν εφαρμογήν της Αγίας Γραφής για τη διακοπή κοινωνίας με τους αιρετικούς (Ιωαν. 1, 5. Β΄ Θεσ., 3, 6. Τιμ. 1, 3-5. Γαλ. 1, 8)
  Κατ’ υποχρεωτικήν εφαρμογήν της Ιεράς Παραδόσεως για τη διακοπή κοινωνίας με τους αιρετικούς (ενδεικτικά: Αποστολικές Διαταγές (2, 19): «Ώσπερ δε τω καλώ ποιμένι το μη ακολουθούν πρόβατον λύκοις έκκειται εις διαφθοράν, ούτως τω πονηρώ ποιμένι το ακολουθούν πρόδηλον έχει τον θάνατον, ότι κατατρώξεται αυτό. Διό φευκτέον από των φθοροποιών ποιμένων». Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος (TLG, Ep. 10,ch. 2, s.. 1. l. 1): «Καθένας που λέει πράγματα διαφορετικά από τα παραδεδομένα, ακόμη και αν είναι αξιόπιστος, και αν είναι νηστευτής, και αν παρθενεύει, και αν κάνει θαύματα, και αν προφητεύει, να σου φαίνεται σαν λύκος που φοράει προβιά και αποσκοπεί να θανατώσει τα πρόβατα… Και να μοιράζει τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και μετακινεί βουνά, και αν παραδίδει το σώμα του στο μαρτύριο, να σου φαίνεται σιχαμερός, αν φαυλίζει το νόμο ή τους προφήτες, τους οποίους ο Χριστός με  την παρουσία Του στη γη επαλήθευσε. Να σου φαίνεται σαν αντίχριστος…».
  Κατ’ εφαρμογήν του 15ου Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου (880), ο οποίος ως νομικός κανόνας της Εκκλησίας, είναι υποχρεωτικής εφαρμογής, αφού δεν υπάρχουν γενικά νομικοί κανόνες δυνητικής εφαρμογής, δεδομένου ότι, αν υπήρχαν τέτοιοι, τότε οι νομικοί κανόνες θα επέτρεπαν την αυτοκατάργησή τους, και ο οποίος ρητά εφαρμόζεται πριν τη συνοδική καταδίκη της Παναίρεσης του Οικουμενισμού από Ορθόδοξη Σύνοδο.
  Κατ’ εφαρμογήν της πατερικής διδασκαλίας του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτη, της εφαρμοζόμενης εν καιρώ (Παν)αιρέσεως, ο οποίος γράφει:

Ο ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ -ΠΟΛΥΜΕΡΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΩΣ- ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑΣ ΟΔΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥ ΤΑΣ ΕΥΘΕΙΑΣ. ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙ!

   
   
πολὺς Τελεβάντος, ἐνῶ δὲν ἔβγαλε ἄχνα γιὰ τὶς κακοδοξίες τοῦ
Φλωρίνης Θεόκλητου (φαίνεται τὸν πῆρε ὑπὸ τὴν προστασία του), τὰ ἔβαλε τώρα μὲ τὸν π. Παΐσιο Παπαδόπουλο! Ἀποφαινόμενος ὡς Πάπας, πρὶν ἀποφανθεῖ ὁ Ἐπίσκοπός του καὶ ἡ Σύνοδος, μᾶς λέγει ὅτι ὁ π. Παΐσιος εἶναι σχισματικός. Τελικὰ ὁ ἄνθρωπος, εἶναι ἀπὸ μόνος του μιὰ ὁλόκληρη Σύνοδος! Ξεπέρασε καὶ τὸν πνευματικό «του», π. Ἐπιφάνιο, ὁ ὁποῖος γράφοντας σὲ κάποιον τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου (τὸν π. Νικόδημο, στὶς 22 Ἰουλίου 1971) πρὶν τὶς προδοσίες τοῦ Μπάλαμαντ, πρὶν τὸ ξεπούλημα τὴς Ὀρθοδοξίας στὸ Πόρτο Ἀλέγκρε καὶ στὸ Πουσὰν και, ΚΥΡΙΩΣ, πρὶν τὴν Κολυμπάριο Σύνοδο, μετὰ τὴν ὁποία, ὅσοι μνημονεύουν τὸν Βαρθολομαῖο καὶ τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ ἀποφάσισαν Συνοδικὰ αἱρετικὲς θέσεις (καὶ γιὰ τοῦτο δὲν ἀμφιβάλλουν οὔτε οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές, πλὴν Λακεδαιμονίων) ἔγραφε (ὁ π. Ἐπιφάνιος)  τὰ ἑξῆς:


   «Ἀλλ’ οἱ αἱρετικοὶ εἶνε δύο εἰδῶν: Ἐκεῖνοι, τοὺς ὁποίους ἡ ἐκκλησία ἐδίκασε καὶ κατεδίκασε καὶ ἀπέκοψε ἐκ τοῦ Σώματος αὐτῆς, καὶ ἐκεῖνοι, οἱ ὅποιοι οὔτε κατεδικάσθησαν ἀκόμη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας οὔτε ἐξῆλθον αὐτοβούλως ἐξ αὐτῆς, ἄλλα διατελοῦν ἀκόμη ἐντός της ἐκκλησίας. Μία τοιαύτη περίπτωσις εἶνε ἡ περίπτωσις τοῦ Πατριάρχου (Ἀθηναγόρας). Ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἔχει κηρύξει αἱρετικὰ φρονήματα. Οὔτε κατεδικάσθη ὅμως εἰσέτι ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας οὔτε ἀπεκήρυξεν αὐτὸς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῆς. Παραμένει καὶ ἐνεργεῖ ἐντός της ἐκκλησίας». [σ.σ.: Παρότι διαφωνοῦμε μὲ ἐκεῖνες τὶς τοποθετήσεις τοῦ π. Ἐπιφανίου ποὺ δὲν στηρίζονται στοὺς Πατέρες, χρησιμοποιοῦμε τὶς θέσεις του, γιατὶ αὐτὲς μᾶς προβάλλει ὁ Τελεβάντος καὶ οἱ ἄλλοι "ἀντι-Οἰκουμενιστές", γιὰ νὰ στηρίξουν σ’ αὐτὲς τὶς ἀντι-Ὀρθόδοξες θέσεις του, περὶ ἀπαγορεύσεως στὴν παροῦσα στιγμὴ τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν. Προσέξτε, ὅμως, ὅτι ὁ π. Ἐπιφάνιος δὲν διδάσκει αὐτὰ ποὺ διδάσκει ὁ Τελεβάντος].   Συνεχίζει ὁ π. Ἐπιφάνιος: « Ἂν δὲ ἡ συνείδησις τινος δὲν ἀνέχηται νὰ μνημονεύη τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ [σ.σ.: δηλ. τοῦ Πατρ. Ἀθηναγόρα, ποὺ εἶχε ἐκφράσει αἱρετικὲς θέσεις, ἀλλὰ δὲν εἶχε φτάσει στὸ κατάντημα τοῦ Βαρθολομαίου καὶ τοῦ Ζηζιούλα, δὲν τὶς εἶχε κατοχυρώσει τὶς αἱρέσεις Συνοδικά], ἔχει τὸ δικαίωμα, προβαίνων ἔτι περαιτέρω, νὰ παύση τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ, συμφώνως τῷ ΙΕ’ Κανόνι τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Τοῦτο ὅμως εἶνε το ἔσχατον βῆμα, εἰς τὸ ὁποῖον δύναται νὰ προχώρηση, ἂν θέλη νὰ μὴ εὑρεθῆ εἰς σχίσματα καὶ εἰς ἀνταρσίας. Παύων δηλαδὴ τὸ μνημόσυνον, δὲν θὰ μνημονεύη ἑτέρου Ἐπισκόπου…, ἀλλὰ θὰ ἀναμένη μετ' ἠρέμου συνειδήσεως τὴν κρίσιν Συνόδου.
   Ἕτερον πρόβλημα: Οἱ παύοντες τὸ μνημόσυνον πῶς θὰ φέρωνται πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τοῦ Πατριάρχου; Οἱ κοινωνοῦντες μετὰ τοῦ Πατριάρχου εἶνε δύο κατηγοριῶν: α') Οἱ ὁμόφρονες αὐτ (ὡς ὁ Ἀμερικῆς Ἰάκωβος, ὁ Χαλκηδόνος Μελίτων κ.λ.π.) καὶ β') οἱ μὴ συμφωνοῦντες αὐτῷ (ὡς πάντες σχεδὸν οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος). Ἔναντι τῶν πρώτων θὰ φέρωνται ὅπως καὶ ἔναντι τοῦ Πατριάρχου».
   Ἐδῶ βέβαια, εἶναι φανερὸ ὅτι τὰ γεγονότα μᾶς δείχνουν ὅτι σήμερα, οἱ περισσότεροι (οὐσιαστικὰ ὅλοι) ἀνήκουν στὴν (α) κατηγορία: εἶναι ὁμόφρονες τοῦ Πατριάρχη, ἀφοῦ ἔχουν συμβεῖ ὅλα ὅσα μνημονεύσαμε προηγουμένως, ἀλλὰ κυρίως διότι συνυπέγραψαν τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου, ἢ μνημονεύουν ὅσους τὶς συνυπέγραψαν! Οὐσιαστικά, βέβαια, ὅλοι ἀνήκουν στὴν (α) κατηγορία, διότι διὰ τῆς σιωπῆς ἀποδέχονται τὰ παραπάνω.
   Ἔτσι κι ἀλλιῶς, ὅμως, ὁ π. Παΐσιος διέκοψε τὸ Μνημόσυνο τοῦ Ἐπισκόπου του, ὁ ΟΠΟΙΟΣ κοινωνεῖ, μνημονεύει τὸν Πατριάρχη καὶ διδάσκει, καὶ ὑποχρεώνει (ἐπὶ ποινῇ καθαιρέσεως) τοὺς κληρικούς του νὰ μνημονεύουν τὸν (ἀκόμα καὶ κατὰ τὸν π. Ἐπιφάνιο)  ἀκοινώνητο  (ὡς αἱρετικό)  Πατριάρχη Βαρθολομαῖο!


Τὸ κακόψυχο ἄρθρο τοῦ Τελεβάντου:


Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Ουαί τοις σχισματικοίς! Ούτε το αίμα του μαρτυρίου δεν ξεπλένει το κρίμα του σχίσματος σύμφωνα με τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο (σ.σ.: Ξεχνάει, ὅμως, δόλια ὁ Τελεβάντος νὰ μᾶς ἐξηγήσει, γιὰ ποιές περιπώσεις ἀναφέρει αὐτὰ τὰ λόγια ὁ Ἅγιος! Ξεχνάει, ἐπίσης -ὁ μεγάλος διαστροφέας τῶν Ἁγίων- νὰ μᾶς ἀναφέρει τὰ δεκάδες ἄλλα χωρία τοῦ Χρυσοστόμου καὶ τῶν ἄλλων Ἁγίων Πατέρων, ποὺ μᾶς λένε ὅτι σχίσμα δὲν κάνουν ὅσοι ἀπομακρύνονται ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ οἱ αἱρετικοί!!! Ξεχνάει νὰ μᾶς πεὶ ὅτι οἱ Ἅγιοι μᾶς διδάσκουν νὰ πεταγόμαστε ἐπάνω καὶ νὰ φεύγουμε ἀπὸ προσώπου αἱρετικοῦ, ὅπως φεύγουμε ὅταν βλέπουμε ὀχιά. Λέγει στὴ συνέχεια κι ἄλλα διαστρεβλωτικὰ τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων, ἀλλὰ μένουμε πρὸς τὸ παρόν σ' αὐτά).

Διακοπή μνημοσύνου επιτρέπεται -προσοχή επιτρέπεται ΔΕΝ επιβάλλεται- πριν συνοδική διαγνώμη ΜΟΝΟΝ αν ο οικείος επίσκοπος κηρύσσει γυμνή τη κεφαλή αίρεση. Ο Σεβ. Φλωρίνης Θεόκλητος ουδέποτε κήρυξε οικουμενιστική αίρεση. Αντίθετα πολλές φορές καταφέρτηκε εναντίον του Οικουμενισμού και σε συνέντευξή του πριν τη Σύνοδο της Κρήτης έθεσε ορθόδοξα κριτήρια για τη λειτουργία της. Σε ιδιωτικές μάλιστα συνομιλίες δεν κρύβει καθόλου τη δυσφορία του για τα οικουμενιστικά ανοίγματα.

Επομένως καμία δικαιολογία δεν ευσταθεί για διακοπή του μνημοσύνου του Σεβ. Φλωρίνης. Η διακοπή του μνημοσύνου δεν γίνεται επειδή δεν μας αρέσει ο επίσκοπος, ούτε επειδή δεν τον θεωρούμε θαρραλέο, ούτε επειδή ανέχεται συνεπισκόπους τους να διατυπώνουν αιρετικές δοξασίες ή να παραβαίνουν τους Ιερούς Κανόνες.

Ο Αρχιμανδρίτης Παίσιος Παπαδόπουλος έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει ότι ο Σεβ. Φλωρίνης πρέπει να διακόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου αλλά ο ίδιος επ’ ουδενί λόγω δεν νομιμοποιείται να διακόψει το μνημόσυνο του Σεβ. Φλωρίνης.

Πολλώ μάλλον δεν νομιμοποιείται κληρικός οποιουδήποτε βαθμού να προσχωρήσει σε σχίσμα. Και προσχωρεί σε σχίσμα ένας κληρικός όταν διακόψει το μνημόσυνο όχι απλά του οικείου ιεράρχη αλλά κάθε επισκόπου που δεν προχωρά σε αποτείχιση.

Κάνουμε θερμή έκκληση προς τον π. Παΐσιο Παπαδόπουλο να αναθεωρήσει την απόφασή του να προσχωρήσει σε σχίσμα για να μη γίνει αίτιος της δικής του απώλειας αλλά και όσων τον ακολουθήσουν στον κατήφορο που πήρε.

Τρίβουν τα χέρια από χαρά οι Οικουμενιστές με αυτές τις σχισματικές ενέργειες. Μεγαλύτερους συμμάχους από τους σχισματικούς δεν θα μπορούσαν να βρουν. Τώρα είναι κολλημένοι στον τοίχο και δέχονται σοβαρή κριτική από παντού για όσα άνομα έπραξε η Σύνοδος της Κρήτης. Οι σχισματικοί θα τους δώσουν το δικαίωμα να ζητούν και τα ρέστα.

Ο π. Παΐσιος διώκεται διότι έκανε υπακοή στην Εκκλησία και στον γέροντά του Αυγουστίνο Καντιώτη!
 Η ΑΓΙΑ ΑΝΥΠΑΚΟΗ (ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ)
.
ΚΑΙ Η ΚΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ!

Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη

    «Μέχρις ποίου σημείου πρέπει νὰ φτάνει ἡ ὑπακοή; Δὲν εἶναι ἀδελφοί μου, ἀπόλυτος ἡ ὑπακοή. Ὑπάρχουν περιπτώσεις κατὰ τὰς ὁποίας ὁ χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ ὑπακούσει εἰς τὸν ἱερέα του. Δὲν εἶναι φοβερὸς ὁ λόγος αὐτός; Ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος τὸ Εὐαγγέλιον μᾶς συνιστᾶ ὑπακοὴ στὸν ἱερέα τοῦ ὑψίστου· καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ὑπάρχει περίπτωσις κατὰ τὴν ὁποίαν δὲν πρέπει νὰ ὑπακούσεις εἰς τὸν ἱερέα. Ποιά εἶναι αὐτὴ ἡ περίπτωση; Ὑπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες; Ὑπάρχουν. Ὑπῆρχαν πάντοτε. Ὑπῆρχαν ὀλιγότεραι εἰς ἀρχαιοτέραν ἐποχήν, πυκνότεραι τώρα εἰς τὴν σύγχρονον ἐποχήν, ἐποχὴν Βαβὲλ καὶ μεγάλης συγχύσεως. Ὅταν ὁ ἱερεύς, μὴ γένοιτο, διατάξει τὸν Χριστιανὸ κάτι ποὺ εἶναι ἀντίθετο μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, τότε ὁ Χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ ὑπακούσει τὸν ἱερέα. Ὄχι…».

Σχόλιο: Καὶ νά, λοιπόν, ποὺ οἱ Δεσποτάδες μᾶς «διατάζουν» νὰ παραμένουμε σὲ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς, νὰ παραμένουμε μέσα στὸ Π.Σ.Ε. τῶν αἱρέσεων, καὶ ἔτσι ἰσοπεδώνουν τὴν Μία Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου, μὲ τὶς αἱρετικὲς ὁμολογίες! Ποὺ μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ ἀνεχόμαστε τὴν Μνημόνευση τοῦ Παναιρετικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου! Ποὺ μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ δεχόμαστε τὶς ἀποφάσεις τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου, τὰ ὑποπροϊόντα δηλαδὴ τῆς σκέψης τοῦ μεγάλου αἱρετικοῦ Ἰωάννου Ζηζιούλα. Ποὺ μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ δεχόμαστε αἱρετικὲς θέσεις (ὡς αὐτὴ τοῦ Φλωρίνης Θεόκλητου) ὅτι ἡ μὴ μνημόνευση τοῦ κακόδοξου Ἐπισκόπου, καθιστᾶ ἄκυρα τὰ μυστήρια, καὶ τόσα ἄλλα.
   Πρέπει, σ' αὐτὲς τὶς περιπτώσεις νὰ κάνουμε ὑπακοὴ στὸ Δεσπότη; Ὄχι λέει ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοή! Ὄχι βροντοφώναζε ὁ Καντιώτης!
   Αὐτὸ ἔκανε ὁ π. Παΐσιος καί, δυστυχῶς, ὁ διάδοχος τοῦ Καντιώτη θέλει νὰ τὸν ἐξοντώσει. Καὶ συνεχίζει τὰ λάθη του!Μετὰ τὶς ἐκκλησιολογικὲς κακοδοξίες, προέβη καὶ σὲ παρανομίες σὲ Νομοκανονικὸ ἐπίπεδο τώρα. Πέφτει ἀπὸ τὴν μία πτώση στὴν ἄλλη. Ἔτσι, ἀντὶ νὰ ἐφαρμόσει στὴν περίπτωση τοῦ π. Παΐσιου τὸν ἐκκλησιαστικὸ νόμο, ποὺ θέλει νὰ ἐξετάζεται, καὶ νὰ δικάζεται, καὶ νὰ ἀπολογεῖται ὁ κατηγορηθεὶς πρῶτα στὸ Ἐπισκοπικὸ Συμβούλιο, ὁ κ. Θεόκλητος, «νίπτων τὰς χεῖρας του» ὡς ἄλλος Πόντιος Πιλᾶτος, παραπέμπει τὸ θέμα στὴν Σύνοδο!


   Καὶ θὰ ἀκολουθήσουν κι ἄλλες πτώσεις, ὅσο συνεχίζει νὰ ἀποτελεῖ ἕνα φοβισμένο ἐξάρτημα τῆς Οἰκουμενιστικῆς φατρίας.
  Καὶ κάνουμε ἕνα ὑπαρξιακὸ ἐρώτημα στὰ πνευματικοπαίδια τοῦ Καντιώτη, τοὺς ἱερεῖς τῆς Φλωρίνης, ποὺ σήμερα καταφέρονται κατὰ τοῦ π. Παϊσίου: Αὐτὰ ἔμαθαν κοντὰ στὸν π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη; Τὰ ξεπούλησαν ὅλα γιὰ νὰ τάχουν καλὰ μὲ τὸν ἀντι-Καντιώτη, δηλ. τὸν σημερινὸ Δεσπότη;
     Ἀλλά, πατέρες, ὁ Δεσπότης σήμερα εἶναι, αὔριο δὲν θὰ εἶναι. Δὲν σκέπτεσθε τὴν ἀπολογία σας ἀπέναντι στὸν αἰώνιο Θεό;