Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Οι ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ, καταργούν την Ορθόδοξη ΟΜΟΛΟΓΙΑ και την ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ! Οι μετανάστες, άλλος ένας μοχλός πιέσεως γιὰ την αλλοίωση της Ορθοδοξίας!Όλα όσα ειπώθηκαν στην ημερίδα για τον διαθρησκειακό διάλογο.
Τα συμπεράσματα και οι τοποθετήσεις.

Σχόλιο Π.Π.: Τὰ πράγματα ὅλο καὶ περισσότερο ξεκαθαρίζουν. Οἱ Ἅγιοι ἔκαναν «Διάλογο» μόνο μὲ σκοπὸ νὰ δώσουν τὴν μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο καὶ σύμφωνα μὲ τὴν Ἐντολή Του: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη…» καὶ «καὶ ὃς ἐὰν μὴ δέξηται ὑμᾶς (δὲν ἔχει πνεῦμα μαθητείας) μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν» (Ματθ. 10, 14).  Τοῦτο ἔκαναν οἱ Ἀπόστολοι στὴν Ἀντιόχεια, πιστοὶ καὶ ὑπάκουοι στὴν Ἐντολήν Του, ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι τῆς περιοχῆς «ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ τοῦ Παύλου λεγομένοις»: «Οἱ δὲ (Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας) ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν αὐτῶν ἐπ᾿ αὐτοὺς ἦλθον εἰς ᾿Ικόνιον» (Πράξ. 13, 51). Τοῦτο ἔκαναν καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι.
«Τοῦτο», ὅμως, δὲν κάνουν οἱ Οἰκουμενιστές (οὔτε ὅσοι ποιμένες κοινωνοῦν μαζί τους καὶ τοὺς ἀνέχονται)· ἀντίθετα διαλέγονται μαζί τους, παρότι οἱ σύγχρονοι «Ἰουδαῖοι» (δηλ. Παπικοὶ καὶ Προτεστάντες), ὄχι μόνο ἀντιλέγουν ἀπὸ «δικαιολογημένο» φανατισμό, ἐπειδὴ θίγεται ἡ Θρησκεία τους, ἀλλὰ μεταχειρίζονται τὴν δολιότητα, παριστάνουν τοὺς συνεργάτες καὶ φίλους. Καὶ ὅσοι μὲν Οἰκουμενιστὲς συμμετέχουν στὸ δόλιο παιχνίδι τῶν αἱρετικῶν, ἔχουν ταυτισθεῖ μαζί τους καὶ ἀποτελοῦν φανεροὺς ἐχθροὺς τοῦ Θεοῦ· οἱ ἄλλοι ὅμως, Ποιμένες, ἐνῶ βλέπουν τὴν δολιότητα, ἐπιμένουν νὰ στηρίζουν τοὺς «Διαλόγους», ὅπως σὲ μόνιμη βάση κάνει τὸ ἱστολόγιο «Τελεβάντος», ὅπως κάνουν ὅλοι οἱ Μητροπολίτες δεχόμενοι-ἀνεχόμενοι τὴν διαιώνιση τῶν θεομίσητων Διαλόγων, καὶ ὅπως δίδασκε προχθὲς ὁ μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ («Οἱ ἐπαφές τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μέ τόν Πάπα, ἄν περιορίζονταν σέ ἐπίπεδο θεολογικῶν συζητήσεων ἤ συνομιλιῶν καί συνεργασίας σέ θέματα πού ἀφοροῦν στήν εἰρηνική συνύπαρξι καί τίς καλές καί ὁμαλές σχέσεις μεταξύ τῶν λαῶν δέν θά ἦσαν κατακριτέες»! ἐδῶ), καὶ ὅπως, τέλος, φαίνεται στὴν «Ἡμερίδα γιὰ τὸν διαθρησκειακὸ διάλογο», ρεπορτάζ τοῦ ὁποίου δημοσιεύουμε στὴ συνέχεια.
Σὲ αὐτὸν ὁ καθηγητὴς Θ. Σακελλαρόπουλος «επεσήμανε την ανάγκη διαχωρισμού των εννοιών διάλογος (ο οποίος γίνεται με στόχο την ειρηνική συμβίωση) και αντιπαράθεσης που έχει ως στόχο την επιβολή της μιας άποψης έναντι των υπολοίπων» (σὲ τί διαφέρει αὐτὴ ἡ τοποθέτηση ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Κυθήρων Σεραφείμ;). Ἄλλοι σύνεδροι μίλησαν γιὰ διαθρησκειακὸ μάθημα Θρησκευτικῶν, ἀνοχὴ κ. ἄ., ἀπ’ ὅπου ἀπουσιάζει πλήρως-καταργεῖται ἡ ἔννοια Ἱεραποστολῆς καὶ ὁμολογίας, κατὰ τὶς ἐπιταγὲς ταῶν Οἰκουμενιστῶν!

Όλα όσα ειπώθηκαν στην ημερίδα για τον διαθρησκειακό διάλογο
Τα συμπεράσματα και οι τοποθετήσεις

Πηγή: «agioritikovima»

Σε ένα ευρύ διεθνές ακροατήριο και με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Ημερίδα για τον Διαθρησκειακό Διάλογο την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 09.00-14.00 στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδας στην Ιερά Μονή Πεντέλης. Σκοπός της Ημερίδας ήταν να συζητήσει τα προβλήματα του διαθρησκειακού διαλόγου και της συμβολής του στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
                  Ὁ Οκος
Τρνωσν μου τν γλτταν Σωτρ μου, πλτυνν μου τ στμα, κα πληρσας ατ, κατνυξον τν καρδαν μου, να ος λγω κολουθσω, κα διδσκω, ποισω πρτος, πς γρ ποιν κα διδσκων, φησν, οτος μγας στν, ἐὰν γρ λγω, κα μ πρττω, ς χαλκς χν λογισθσομαι, Δι λαλεν μοι τ δοντα, κα ποιεν τ συμφροντα δρησαι, μνος γινσκων τ γκρδια.

φῶς ὑπάρχων πρὸ πάντων τῶν αἰώνων,
ὅτε κατηξίωσας πρὸς με τὸν ἄνθρωπον,
ἐπιδημῆσαι δι' ἄφατον, φιλανθρωπίαν,
καὶ σάρξ γενέσθαι δι' ἀγαθότητα,
τότε φῶτα δεύτερα τῆς σῆς λαμπρότητος,
καὶ ἀστραπῆς ἀποστίλβοντα,
τοὺς   Ἀποστόλους,
καὶ μαθητάς σου Σῷτερ ἀνέδειξας,
οἳ καὶ πεμφθέντες κτίσιν ἅπασαν,
τῷ φωτί σου τῷ θείῳ κατηύγασαν,
δυσωποῦντές σε σῶσαι,
καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

ΠΑΡΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ, Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ! Γιατί η "Νέα Εκκλησία" είναι εδώ!Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΩΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ" ΠΟΙΜΕΝΩΝ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ!

  Ως Καρδινάλιοι ἀνάμεσα σὲ Καρδινάλιους οἱ «Ὀρθόδοξοι» ἐκπρόσωποι τοῦ «Ὀρθόδοξου» Πατριαρχείου Κων/πόλεως, συμπροσεύχονται μαζί τους καὶ δέχονται τὶς (εὐ)ἀλογίες τοῦ Πάπα!

Κι ἐδῶ περιχαρεῖς λαμβάνουν τὸ δῶρο τους καὶ οἱ τρεῖς ἀπὸ τὸν Πάπα Φραγκίσκο καὶ «ταπεινά»... προσκυνοῦν  τὸν ἀρχιαιρεσιάρχη και Πανθρησκειαστή! 
Δὲν ἔλλειψε καὶ τὸ κατάπτυστο φίλημα τῶν χειρῶν τοῦ Ἰησουΐτη Πάπα!