Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Απομάκρυνση παραδειγματική από τους ...Λυκοποιμένες!Οι συμπαθέστατοι μα εμπαθεστάτοι Αντι-Αποτειχισιαστές, οι πολυτεχνίτες-ερημοψυχίτες, Σιγονταρο-Οικουμενιστές, είναι όντως επικινδυνότεροι και πολύ χειρότεροι από τους Λυκοποιμένες, Γυμνητηκεφαλίτες Οικουμενιστές.
Ομολογουμένως είναι οι πιο ένοχοι, αυτοκατάκριτοι και καταδικαστέοι, διότι όχι μόνο συμπορεύονται με την αίρεση, αλλά αντί να απομακρύνονται πάραυτα απ' αυτήν, αντί να αποφεύγουν σα φίδια τους Οικουμενιστές, τους αποδέχονται και τους μνημονεύουν ως "Ορθοδόξους" Ποιμένες, διατηρούν εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους και επευλογούν τα βλάσφημα και αιρετικά τους πεπραγμένα.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, γελοιοποιούν, κοροϊδεύουν, συκοφαντούν και υβρίζουν εμάς τους απομακρυνομένους και αυτοαφοριζομένους από τους αιρετικούς αυτούς ηγέτες, κατ' εντολήν Χριστού του Παντοκράτορος:
"Εξέλθετε (Προστακτική) εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος!"
Ποιός το λέγει; Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ! "Μα, ο γέροντάς μου, μου λέει να περιμένουμε πρώτα" και τους διακόπτει ο Λόγος του Θεού: "Σσσσσσσστ!!! Θεϊκού Αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή ΠΑΥΣΑΤΩ! ΣΙΩΠΗ! ΠΕΦΙΜΩΣΟ! Δεν πρέπει ούτε "κιχ"...
Το λέγει ο Θεός σου!
Το λέγει ο Θεόπνευστος Λόγος Του και οι Απόστολοί Του.
Το λέγει των Αγίων Πατέρων ο Χορός και το ομολογούν επίσης οι Άγιοι Πάντες!
"ΑΦΟΥ το λέγει ο Χριστός, ευχαρίστως θα το κάνω!
Μόνο που το λέγει ο Χριστός, αυτό και μόνο έπρεπε να σας αρκεί!

Θεέ μου, τι πώρωση ειν' αυτή! Γιατί όλα τα δικαιολογούν;
Γιατί το Ευαγγέλιό Σου καταπατούν;
Γιατί την Αλήθειά Σου αγνοούν και τους Αγίους Σου Πατέρες καταφρονούν; Πώς περιμένουν