Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Να σας το πούμε λαϊκά, Σεβασμιώτατε: Μας δουλεύετε;

Σχόλια στὶς ἐσκεμμένα «ἀφελεῖς» κηρυγματικὲς ἀλήθειες τοῦ μητροπολίτη Γόρτυνος.

Ο Μητρ. Γόρτυνος Ιερεμίας για τη μέλλουσα να συνέλθει «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» (β)

            ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
    ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 10 Ἀπριλίου 2016

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ


1. Στό προηγούμενο κήρυγμά μου, ἀδελφοί χριστιανοί, σᾶς μίλησα γιά τήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο», ὅπως τήν ὀνόμασαν, αὐτήν πού πρόκειται νά συνέλθει ἐφέτος τήν Πεντηκοστή. Στό κήρυγμα αὐτό σᾶς εἶπα ὅτι πάντοτε ἡ Ἐκκλησία μας συγκαλεῖ Οἰκουμενικές Συνόδους, γιά νά καταδικάσει τίς ἐμφανιζόμενες αἱρέσεις καί γιά νά διευθετήσει διάφορα προβλήματα καί θέματα. Καί σᾶς εἶπα ἀκόμη στό προηγούμενο κήρυγμά μου ὅτι ἤδη ἔχει ἀργήσει νά συγκληθεῖ στά χρόνια μας ἡ Οἰκουμενική Σύνο­δος, γιατί μᾶς ἔχει ἐμφανιστεῖ, μέ δυναμισμό μάλιστα, ἡ μεγάλη αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί περιμένουμε τήν καταδίκη της ἀπό Οἰκουμενική Σύνοδο. Γι᾽ αὐτό καί ἀκούσαμε μέ χαρά τήν σύγκληση μιᾶς Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
2. Ὅμως εἴπαμε γιά τήν Σύνοδο αὐτή, πού πρόκειται τώρα σύντομα νά συγκληθεῖ, ἐπικρατεῖ σέ πολλούς μία ἀμφιβολία, γιατί δέν δίνουν καλή ἐγγύηση οἱ γενόμενες γι᾽ αὐτήν Διασκέψεις, ἀφοῦ βλέπουν σ᾽ αὐτές μία ἀτμόσφαιρα οἰκουμενιστικοῦ πνεύματος. Γι᾽ αὐτό καί στό προηγούμενο κήρυγμά μας προέτρεψα σέ προσευχή, γιά νά φωτισθοῦν οἱ πατέρες Ἐπίσκοποι, πού θά μετάσχουν στήν Σύνοδο, νά μιλήσουν καί νά ἀποφασίσουν κατά τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῶν προηγουμένων Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ἔτσι καί ἡ δική μας αὐτή Οἰκουμενική Σύνοδος θά εἶναι στήν ἴδια γραμμή μέ αὐτές. [σ.σ.: Μᾶς λέτε, Σεβασμιώτατε, πὼς ἁπλῶς «ἐπικρατεῖ μιὰ ἀμφιβολία», τὴν στιγμὴ ποὺ τὴν Σύνοδο τὴν συγκαλοῦν παν-αἱρετικοὶ Οἰκουμενιστές; Ὅταν αὐτοὶ ἔχουν ἐκδώσει κείμενα ποὺ ἡ Ἡμερίδα τοῦ Πειραιῶς κατέδειξε ὅτι ἀφίστανται τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως; Καλῶς προτρέψατε σὲ προσευχή· ἀλλὰ πεῖτε μας: αὐτὸ διδάσκουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες; Ὅταν δηλαδὴ διαδίδεται μιὰ αἵρεση, μᾶς διδάσκουν νὰ ἀποκρύπτουμε ἀπὸ τοὺς πιστοὺς τὰ ὀνόματα τῶν αἱρετικῶν ποὺ τὴν προωθοῦν, νὰ κοινωνοῦμε μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ ἀρκούμαστε στὴν προσευχὴ καὶ στὸν ἔλεγχο ἀνώνυμων αἱρετικῶν;].
Εἴπαμε ὅμως καί τό ξαναλέμε ὅτι, ἄν ἡ Σύνοδος πού πρόκειται νά συγκληθεῖ ἔχει ἀποφάσεις ἐνάντιες πρός τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, θά τήν ἀποκηρύξουμε καί δέν θά τήν κάνουμε δεκτή. [Ἐκτὸς τοῦ ὅτι μᾶς λέτε τί ΘΑ κάνετε τότε, ταυτόχρονα ὑπεκφεύγετε κ. Ἱερεμία. Μᾶς λέτε πὼς δὲν θὰ κάνετε δεκτὴ τὴν Σύνοδο. Ὡραῖα. Δὲν μᾶς λέτε, ὅμως: θὰ κοινωνεῖτε μὲ αὐτοὺς ποὺ θὰ τὴν κάνουν δεκτὴ ἢ θὰ τὴν ἀνέχονται; Ναί, ἢ ὄχι; Δὲν μᾶς λέτε, ἐπίσης, γιατί, ἀφοῦ στὶς ἀποφάσεις τῶν Συνοδικῶν Διασκέψεων ἐπισημάνατε αἱρετικὲς ἀποκλίσεις, γιατὶ κοινωνεῖτε μὲ τοὺς συντάκτες τους, ποὺ τυχαίνει νὰ εἶναι καὶ οἱ διοργανωτὲς τῆς Συνόδου; Ποὺ τυχαίνει νὰ ἔχουν μὲ τέτοιο τρόπο ὀργανώσει τὴν Σύνοδο (κατὰ τὶς διαπιστώσεις σας), ὥστε νὰ ἐπικρατήσουν τὰ κακόδοξα κείμενά τους καὶ οἱ ἀποφάσεις τους; Οἱ κληρικοὶ καὶ λαϊκοί (τοὺς ὁποίους ὁ ἅγιος Κύριλλος ἐπαινοῦσε ποὺ ἀποτειχίστηκαν ἀπὸ τὸν Νεστόριο ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμα καταδικαστεῖ), περίμεναν πρῶτα τὴν ἀπόφαση κάποιας Συνόδου, ἢ ἀπομακρύνθηκαν ἀμέσως ἀπὸ τὸν Νεστόριο;]
3. Γιά νά εἶναι σύμφωνη μέ τήν γραμμή τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡ μέλλουσα

Οι αγιορείται θα μένωμεν απαθείς;


«Η μοναχική γενιά της δεκαετίας του 1960 έδωσε το πρέποντα αγώνα στα πρώτα προδοτικά βήματα του Πατριάρχου Αθηναγόρα με επιστολές διαμαρτυρίας και διακοπή μνημοσύνου.
Σήμερα την μαρτυρία υποχρεούμεθα να δώσουμε εμείς οι σύγχρονοι αγιορείτες, για τα ασυγκρίτως και κατά πολύ μεγαλύτερα και περισσότερα παράνομα, που λαμβάνουν χώρα γύρω μας; “Στώμεν καλώς στώμεν μετά φόβου”»!
(Αγιορείτης Μοναχὸς Νικόλαος)

Κι ὅμως, πάτερ, μένετε σκανδαλωδῶς ἀπαθεῖς! Ἐνῶ τὰ γνωρίζετε ὅλα, δὲν ἵστασθε καλῶς, οὔτε μετὰ φόβου!Οι αγιορείται θα μένωμεν απαθείς;

Tου Αγιορείτου Μοναχού Νικολάου

Η παρατεταμένη τεχνητή και πονηρή οικονομική κρίση, που μαστίζει την ελληνική κοινωνία και που διατηρείται αμείωτη μέχρι σήμερα, άμβλυνε και ενέκρωσε τα αντανακλαστικά του πιστού ανθρώπου. Και έτσι επέρασαν και θα περάσουν από το κοινοβούλιο, χωρίς σθεναρή αντίδραση, πολλοί αντιχριστιανικοί νόμοι.
Το ίδιο συμβαίνει δυστυχώς και στην Ορθόδοξο Εκκλησία του Χριστού. Ο πολύχρονος δήθεν θεολογικός διάλογος μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και παπικής αιρετικής «εκκλησίας» και οι προχωρημένες προδοτικές συμπροσευχές έχουν κατά πολύ αμβλύνει τα αντανακλαστικά του ορθοδόξου πιστού. Και τώρα που έχουν ωριμάσει τα πράγματα, θα βαδίσουμε πλέον με εντολή της Μεγάλης Συνόδου για την «ποθούμενη ένωση» της ορθοδόξου αληθείας με την παπική αίρεση. Είναι η εποχή που έχει κατά πολύ αμαυρωθή και απαξιωθή, και ευτελισθή το πρόσωπο της αληθινής αγάπης. 

Ο,τι παράνομο έχει περάσει μέχρι σήμερα ως νόμιμο και όποιος διάλογος έχει γίνει μεταξύ ορθοδόξου αληθείας και παπικής αιρέσεως, με το πρόσωπο αυτής της αγάπης έχει πάρει την «νομιμότητα». Όπως ο πόθος των σκοτεινών δυνάμεων της Ν. Εποχής, που εργάζονται πυρετωδώς στο σκοτεινό παρασκήνιο είναι η παγκοσμιοποίηση, βλέπε και δήλωση έλληνα

Πειραιώς Σεραφείμ: ''Άστοχη και εσφαλμένη η απόφαση της Δ.Ι.Σ.''

Ἡ ἀπόφασις τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς 5ης Ἀπριλίου 2016 διά τῆς ὁποίας συγκατατίθεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν ἐπίσκεψιν τοῦ ἀντικανονικῶς διακατέχοντος τόν πάλαι ποτέ περίπυστον Πρεσβυγενή Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Παλαιᾶς Ρώμης καί τῆς Δύσεως κ. Φραγκίσκου Μπεργκόλιο, στήν μαρτυρική μας Πατρίδα, ἐξεδόθη κατά πρόδηλον ὑπέρβασιν τῶν ὁρίων τῆς διακριτικῆς της εὐχέρειας καί κατά παράβασιν τῶν διατάξεων τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ν 590/1977), καί εἰδικώτερα τοῦ ἄρθρ. 9 παράγραφος 1, πού καθορίζει τίς

Οι Κληρικοί του Λονδίνου για την Πανορθόδοξη Σύνοδο

  london-5Οι Κληρικοί του Λονδίνου

για την Πανορθόδοξη Σύνοδο

Του Πρωτοπρ. Αναστασίου Δ. Σαλαπάτα


      Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5η Απριλίου 2016 στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου Βαπτιστού στο Βόρειο Λονδίνο Έκτακτη Σύναξη του Ιερού Κλήρου Μείζονος Λονδίνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, προεξάρχοντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Γρηγορίου.
    Στη Σύναξη συμμετείχαν οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Κυανέων κ. Χρυσόστομος και Τροπαίου κ. Αθανάσιος, καθώς και η

Αρνήθηκε να υπακούσει σε Σύνοδο Ορθοδόξων (ως η Πανορθόδοξη των Οικουμενιστών), καθηρέθη και ...αξιώθηκε να επιτελεί θαύματα!

Ὁ Ἅγιος Εὐτύχιος
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

      Ἅγιος Εὐτύχιος γεννήθηκε τὸ ἔτος 512 μ.Χ. καὶ ἔζησε κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ Α’ τοῦ Μεγάλου. Καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη Θεία Κώμη τῆς Φρυγίας καὶ ἦταν υἱὸς τοῦ Ἀλεξάνδρου, σχολαρίου ὑπὸ τὸν στρατηγὸ Βελισσάριο καὶ τῆς Συνεσίας. Διδάχθηκε τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ βαπτίσθηκε Χριστιανὸς ἀπὸ τὸν ἱερέα Ἡσύχιο, ὁ ὁποῖος ἦταν παππούς του καὶ λειτουργοῦσε στὴν Ἐκκλησία τῆς Αὐγουστοπόλεως. Σύμφωνα μὲ τὸ

Οι πρωταγωνιστές και οι …κομπάρσοι!

Πάπας Φραγκίσκος, Πατριάρχης Βαρθολομαίος, Πρόεδρος Παυλόπουλος, Πρωθυπουργός Τσίπρας, Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, Ν. Ιωνίας Γαβριήλ


Και ο Τσίπρας στη Λέσβο μαζί με τους Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, Πάπα Φραγκίσκο και Πατριάρχη Βαρθολομαίο
Στη Λέσβο θα βρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Πάπα Φραγκίσκο, οι οποίοι θα επισκεφθούν τους πρόσφυγες την Παρασκευή 15 Απριλίου.
"Η ελληνική κυβέρνηση θα καλωσορίσει τον Πάπα Φραγκίσκο και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ως πολύτιμους υποστηρικτές και φίλους στον αγώνα για την ανακούφιση των προσφύγων και ο

Ο ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ... ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ! "Το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός των τελευταίων 1.200 χρόνων"

 Τί θὰ δοῦμε καὶ τί θὰ ἀκούσουμε ἀκόμα;


   Ὅπως εἶναι γνωστὸ ὁ μητροπολίτης Προικοννήσου Ἰωσήφ, συνυπάρχει στὸν Ἱ. Μ. Πειραιῶς μετὰ τοῦ οἰκείου ἀντι-Οἰκουμενιστῆ μητροπολίτη κ. Σεραφείμ. Δὲν πάει μάλιστα καὶ πολὺς καιρός, ποὺ κατὰ τὴν ἡμέρα τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ κ. Ἰωσήφ, ἦταν παρὼν καὶ ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς, σὲ Θ. Λειτουργία ποὺ τέλεσε ὁ Προικοννήσου στὸν Ἱερό Ναὸ Ἁγ. Κωνσταντίνου & Ελένης. Καὶ ὁ κ. Σεραφεὶμ «ευχήθηκε στον Άγιο Προικοννήσου λέγοντας πως “κοσμείτε το Σώμα της Αγίας και Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και η ζωή σας και η προσωπικότητά σας είναι ηγιασμένη όπως του εφόρου και προστάτου σας”»! (ἐδῶ).
     Ὁ κ. Ἰωσήφ, λοιπόν, ὁ φιλοξενούμενος ἀπὸ τὴν Μητρόπολη καὶ διδάσκαλος τῶν Πειραιωτῶν (ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν πιστῶν τῆς Ἑλλάδος ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸ ραδιόφωνο τῆς «Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας») μετὰ "ΤΟ ΦΡΙΚΤΟ ΨΕΜΑ…" ποὺ ἐξεφώνησε τὸ 2013 (ἐδῶ), ἔρχεται τώρα νὰ τορπιλίσει τὰ Πορίσματα καὶ τὸ Ψήφισμα τῆς  Ἡμερίδα ποὺ διοργάνωσε ἡ Μητρόπολη τοῦ Πειραιῶς! Ἔρχεται συνήγορος τοῦ Φαναρίου, γιὰ νὰ διασκεδάσει ἀσφαλῶς τὰ ἐνοχλητικὰ Πορίσματα τῆς Ἡμερίδος, διὰ τῶν ὁποίων ἐφάνη ὅτι ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος «ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τοὺς ἁγίους Πατέρες, ὅτι ἔχει μεγάλο ἔλλειμμα Συνοδικότητος, ὅτι εἶναι ξένη πρὸς τὴν Κανονικὴ καὶ Συνοδική μας Παράδοση, ὅτι ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ μέλλουσα νὰ συγκληθεῖ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἐπιχειρεῖ νὰ νομιμοποιήσει καὶ νὰ ἑδραιώσει τὴν αἵρεση».
     Καὶ τί λέγει ὁ κ. Ἰωσήφ Χαρκιολάκης;  Ὅτι
ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος εἶναι «ίσως το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός των τελευταίων 1.200 χρόνων από την 7η Οικουμενική Σύνοδο μέχρι σήμερα»!
    Νὰ τὸν χαίρεται ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ νὰ δίνει βῆμα στὴν «ἡγιασμένη μορφὴ» τοῦ κ. Ἰωσήφ ὥστε νὰ προπαγανδίζει τὶς Φαναριώτικες οἰκουμενιστικές σκοπιμότητες.

________________________________________________________________________________________________________________

Ο ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΟΥ... ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ!
"Το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός των τελευταίων 1.200 χρόνων"

Πηγή: "Κατάνυξις"        
Για το κορυφαίο γεγονός στην εκκλησιαστική ιστορία της Κρήτης και ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα στην μακραίωνη χριστιανική ιστορία του νησιού, μίλησε ο Μητροπολίτης Προικοννήσου Ιωσήφ στους