Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

Δεν πρέπει ένας κακούργος να βρίσκεται με τους αθώους!

Ένας Βασιλιάς την ημέρα της ονομαστικής του εορτής, επισκέφθηκε τους φυλακισμένους με την πρόθεση να χαρίσει σε μερικούς την ποινή τους.
– Τί έχεις κάνει εσύ; ρωτά τον πρώτο.
– Εγώ τίποτε, άρχοντά μου, είμαι αθώος.
Την ίδια απάντηση έδωσαν και ο δεύτερος και ο τρίτος.Τότε ρώτησε τον τέταρτο.
– Εγώ, άρχοντά μου, είμαι ένας άθλιος κακούργος.
– Πολύ καλά, είπε ο μονάρχης και γυρνώντας στον δεσμοφύλακα, του λέει:
– Αυτόν εδώ να τον βγάλετε γρήγορα από εδώ, δεν πρέπει ένας κακούργος να βρίσκεται με τους αθώους.   
Έτσι ελευθερώθηκε εκείνος που ταπεινά ομολόγησε τα σφάλματά του.
Πηγή 

Όχι λέει ο σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδας στη συμφωνία Κυβέρνησης με Εκκλησία

Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος απορρίπτει τη νέα πρόταση για συμφωνία μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας.

Ο αντιπρόεδρος του ΙΣΚΕ, πατήρ Γεώργιος Βαμβακίδης, δήλωσε σε εκπομπή της ΕΡΤ πως «εμείς εμμένουμε στην αρχική μας θέση και στη θέση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, η οποία είναι δεσμευτική για όλη την Εκκλησία. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση από την κυβέρνηση, απλώς μας χρυσώνουν το χάπι με κάποιες αλλαγές στην ορολογία. Είναι αβέβαιο το μέλλον. Αν

Ας μην ποδοπατάμε τα όσια των προγόνων μας, για να μην ποδοπατηθούμε οι ίδιοι…

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος νικολαος βελιμιροβιτς

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς 

«Μὴ παροργίζουμε τὴν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ»

~ δελφοί μου, ἁμαρτήσαμε καὶ στὴ συνέχεια ἐξαγνιστήκαμε. Προσβάλαμε τὸν Παντοδύναμο Θεό μας, καὶ γι’ αὐτὸ τιμωρηθήκαμε. Σπιλώσαμε τὶς ψυχές μας καὶ ξεπλύναμε τὴν κάθε ἁμαρτία μας, μὲ τὸ αἷμα καὶ μὲ τὰ δάκρυά μας.
Ποδοπατήσαμε κάθε τι, ποὺ ἦταν ἱερὸ γιὰ τοὺς πατέρες μας, καὶ γι’ αὐτὸ στὴ συνέχεια ποδοπατηθήκαμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι.
Ἡ καταστροφὴ μας ἦταν ἀναμενόμενη ἀφοῦ τὰ σχολεῖα μας ἦταν χωρὶς πίστη στὸ Θεό, οἱ πολιτικοί μας δὲν ἦταν ἔντιμοι, ὁ στρατός μας δὲν εἶχε πατριωτισμὸ καὶ οἱ κυβερνῆτες μας δὲν εἶχαν τὴν

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (13/2)


Σήμερα 13/2 εορτάζουν:


  • Όσιος Μαρτινιανός
  • Άγιοι Ακύλας και Πρίσκιλλα οι Απόστολοι
  • Άγιος Ευλόγιος Αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρειας
  • Άγιοι Πατήρ και Υιός
  • Όσιος Συμεών Κτήτορας της Μονής Χιλανδαρίου Αγίου Όρους
  • Άγιος Γεώργιος Αρχιεπίσκοπος Λευκορωσίας
  • Οσία Σεραφείμα εκ Ρωσίας
  • Ανάμνηση των Εγκαινίων του Ναού της Θεοτόκου και της Αγίας Θέκλας εν τω όρει Ποσαλέως
  • Όσιος Μαϋουμάς
  • Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Edward βασιλέα της Αγγλίας
Ὁ Ὅσιος Μαρτινιανός

13.-Agios-Martynianos

Ὁ Μαρτινιανὸς ἔζησε στὰ χρόνια του Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ, στὶς ἀρχὲς τοῦ Ε´ μ.Χ. αἰῶνα. Καταγόταν ἀπὸ τὴν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης καὶ ἀπὸ μικρὸς ἔτρεφε στὴν ψυχή του, ἀκοίμητη τὴν φλόγα τῆς εὐσέβειας. Θέλοντας δὲ νὰ ἀφοσιωθεῖ στὴν ἐρημικὴ ζωή, ἔστησε τὴν σκήτη του στὰ ὅρια τοῦ ὄρους Κιβωτοῦ, ὅπου ἁπλωνόταν κατάλληλη ἔρημος γιὰ τὴν καλλιέργεια τοῦ ἡσυχαστικοῦ βίου. Ἐκεῖ περνοῦσε τὸν καιρό του μὲ προσευχή, μελέτη, ἐργασία καὶ ἄσκηση. Ἡ φήμη τῆς εὐσέβειας καὶ τῆς ἀρετῆς του, δὲν ἄργησε νὰ φθάσει σ᾿ ὅλη τὴν γύρω περιοχὴ καὶ νὰ φέρει στὸ κελλί του πλήθη μετανοούντων καὶ δυστυχισμένων, ποὺ ζητοῦσαν τὶς συμβουλὲς καὶ τὴν παρηγοριά του. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἔρχονταν καὶ γυναῖκες καὶ κόρες, ζητῶντας στήριγμα κατὰ τῶν καταιγίδων καὶ ἀσπίδα κατὰ τῶν πειρασμῶν τῆς ζωῆς. Ὁ Μαρτινιανός, κάνοντας τὸ ἔργο τοῦ πνευματικοῦ, πῆγε σὲ πολλὰ μέρη. Τελικὰ κατέληξε σ᾿ ἕνα ἡσυχαστήριο ἔξω ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Συχνὰ δὲ ἔλεγε τὰ λόγια τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου: ὅτι ὁ Διάβολος περιέρχεται σὰ θηρίο καὶ ζητᾷ ποιὸν νὰ καταπιεῖ. Ὀφείλουμε λοιπὸν νὰ προφυλαγώμαστε ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις του, ἕτοιμοι πάντοτε γιὰ νὰ τὸν ἀποκρούσομε. Πέθανε σὲ βαθιὰ γεράματα στὸ ἐρημητήριό του.

Οἱ Ἅγιοι Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα οἱ Ἀπόστολοι

Akilas-kai-Priskilla

Δυ­ό ἱ­ε­ρές μορ­φές τῶν πρώ­των χρι­στι­α­νι­κῶν χρό­νων! Κα­τέ­χουν καί οἱ δυ­ό ἐ­ξέ­χου­σα θέ­ση στό βι­βλί­ο τῶν Πρά­ξε­ων τῶν Ἀ­πο­στό­λων ὡς σπου­δαῖ­οι συ­νερ­γά­τες τοῦ ἀ­πο­στό­λου Παύ­λου. Ἀ­πο­τε­λοῦν πρό­τυ­πο Χρι­στια­νῶν συ­ζύ­γων καί ἱ­ε­ρα­πο­στό­λων.

1. Συ­νάν­τη­ση καί συ­νερ­γα­σί­α.
Ἰ­ου­δαῖ­οι ἦ­ταν ὁ Ἀ­κύ­λας καί ἡ Πρί­σκιλ­λα καί κα­τά­γον­ταν μᾶλ­λον ἀ­πό τόν Πόν­το. Γρή­γο­ρα ὅ­μως ἐγ­κα­τα­στά­θη­καν στήν πο­λυ­άν­θρω­πη τό­τε Ρώ­μη. Ἀλ­λά κι ἐ­κεῖ δέν φαί­νε­ται νά ἔμει­ναν γιά πο­λύ. Δι­ό­τι ὅ­ταν ὁ αὐ­το­κρά­τωρ Κλαύ­διος (49 μ.Χ.) μέ δι­ά­ταγ­μά του ἐκ­δί­ω­ξε ὅ­λους τους Ἑ­βραί­ους ἀ­πό τή Ρώ­μη, ἀ­ναγ­κά­σθη­καν καί οἱ δυ­ό αὐ­τοί εὐ­λα­βεῖς Ἰ­ου­δαῖ­οι νά ἐγ­κα­τα­λεί­ψουν τή ρω­μα­ϊ­κή πρω­τεύ­ου­σα καί νά ἐγ­κα­τα­στα­θοῦν στήν Κό­ριν­θο. Ἐ­δῶ συ­νέ­χι­σαν τό βι­ο­πο­ρι­στι­κό τους ἔρ­γο, πού ἦ­ταν ἡ κα­τα­σκευ­ή σκη­νῶν.

Μισθωτοί ποιμένες: Πως να αντιδράσουν κατά του Οικουμενισμού; --Ποτέ τους δεν κατάλαβαν ότι "ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα", ούτε τον μέσα άνθρωπο!    Η Λάρισα εχει τον  βραβευμένο από τον Ιερώνυμο αρχιμανδρίτη να τραγουδάει στους δεσποτάδες τον «Αμάραντο»
Αντί να φέρνουν καλλιτέχνες του πενταγράμματος γιατί  δεν συνεργάζονται με τον δεσπότη Τρικάλων και τον ιεροχορευτικό κλήρο του; Μάλλον θα αποδώσει καλύτερα από τον Μητσιά και άλλους της Λαρίσης…


Αυτά βλέπει ο κόσμος και για Ναό έχουν τα κοσμικά κέντρα.

«Το αντι-εκκλησιαστικό περίγραμμα της “Δυνητικής” Ερμηνείας»
Τοῦ Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ Όση υψηλή εκκλησιολογία εμπεριέχει ο 15ος Κανόνας της Α–Β Συνόδου, τόση αυθαίρετη φιλοσοφία–διανόηση διαμορφώνει η «Δυνητική» ερμηνεία του κανόνα, που διατύπωσε ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Ο 15ος Κανόνας αποτελεί μια Ορθόδοξη εκκλησιολογική δύναμη προώθησης της Εκκλησίας, για να διαφύγει από το πεδίο της κάθε αιρέσεως, ενώ η «Δυνητική» ερμηνεία καταστρέφει τη ζωτική επικοινωνία της Εκκλησίας με την διαχρονική στάση–παράδειγμα των αγίων έναντι των αιρέσεων.
Στο βιβλίο του π. Επιφανίου «ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ» δεν υπάρχει, δυστυχώς, πρόσδεση με την ζωντανή Πατερική παράδοση αλλά, υπάρχει, εκλεκτικισμός αυτόνομης σκέψης.
Ο τρόπος ερμηνείας του 15ου Κανόνα από τον π. Επιφάνιο δεν αποτυπώνει, για παράδειγμα, την εκκλησιολογική ορθότητα–ανωτερότητα των Αγιορειτών Πατέρων του 1274 μ.Χ., που διέκοψαν την κοινωνία και το μνημόσυνο του λατινίσαντος Πατριάρχου Ιωάννου Βέκκου.