Ποικίλες εκφάνσεις έχει η ελληνοσλαβική αντιπαλότητα στον Ορθόδοξο κόσμο, για την οποία κάναμε λόγο και χθες.
Η κόντρα Φαναρίου-Μόσχας έχει διεισδύσει και στα διπλωματικά κλιμάκια της Ορθοδοξίας.

“Η διάσπαση στην Ορθοδοξία επηρέασε αρνητικά τις σχέσεις μεταξύ των λαών της Ρωσίας και της Ελλάδας, αλλά υπάρχει η βούληση για την ενδυνάμωσή τους”,

δήλωσε ο πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, ο επικεφαλής της επιτροπής Κρατικής Δούμας για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, και για θέματα δημοσίων και θρησκευτικών οργανώσεων Σεργκέι Γαβριλόφ από την Αθήνα.