Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

γ. Ἰουστίνου Πόποβιτς


ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
(Ἀποσπάσματα)

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.


      Σήμερα, ἀδελφοί καί ἀδελφές, εἶναι ἡ ἁγία Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, μία ἀπό τίς πενήντα δύο Κυριακές τοῦ ἔτους πού ὀνομάζεται Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.
     Μεγάλη καί ἁγία Κυριακή. Κυριακή, κατά τήν ὁποία ἑορτάζεται ἡ νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας ἐναντίον κάθε ψεύδους, ἐναντίον κάθε ἀναλήθειας, ἐναντίον κάθε αἱρέσεως, ἐναντίον κάθε ψευδοθεοῦ· νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας ἐναντίον κάθε ψευδοῦς διδασκαλίας, ἐναντίον κάθε ψευδοῦς φιλοσοφίας, ἐπιστήμης, πολιτισμοῦ, εἰκόνος. Ἁγία νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας. Καί αὐτό σημαίνει ἁγία νίκη τῆς Παναληθείας.
      Ποιός ὅμως εἶναι ἡ Παναλήθεια σέ αὐτόν τόν κόσμο; Ποιός εἶναι ἡ Ἀλήθεια σέ αὐτόν τόν κόσμο; Αὐτός πού εἶπε γιά τόν ἑαυτό Του: Ἐγώ εἰμί ἡ ἀλήθεια! Ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
      Ὁ Θεός ἐν σαρκί. Νά, αὐτή εἶναι ἡ Ἀλήθεια στόν γήινο κόσμο μας, αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια γιά τόν ἄνθρωπο. «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί». Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἔλαβε σῶμα, ὥστε μέ τό σῶμα μας νά εἰπῇ σέ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους τί εἶναι ἀλήθεια, πῶς ζῆ κανείς ἐν ἀληθείᾳ, πῶς πεθαίνει γι’ αὐτήν, καί πῶς δι’ αὐτῆς ζῆ αἰωνίως. Ὁ Χριστός συνεκέντρωσε ὅλες τίς ἀλήθειες καί μᾶς ἔδωσε τήν Παναλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας. [σελ. 81-82]
    Ὅταν ὁ Θεός κατέβηκε σέ αὐτόν τόν κόσμο, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, Αὐτός ἔγινε ὁρατός γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους. Ὁ Θεός ἔγινε ὁρατός. Καί ἐμεῖς βλέποντάς Τον, στήν πραγματικότητα βλέπουμε τόν Ζῶντα Θεό. Αὐτός εἶναι ἡ ζῶσα Εἰκών τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο.
      Διαφυλάσσοντας τήν ζῶσα Εἰκόνα τοῦ Θεοῦ σέ αὐτόν τόν κόσμο,

Κυριακή της Ορθοδοξίας 2017     Ἀλήθεια πῶς μποροῦν;
    Βλέπουμε στὶς φωτογραφίες –σὲ κάθε ἑορτὴ καὶ βέβαια τὴν ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας– τοὺς χρυσοστόλιστους Ἐπισκόπους κατάφορτους μὲ λαμπυρίζοντα ἄμφια, μίτρες, πατερίτσες καὶ ἐγκόλπια νὰ εἶναι παρόντες στοὺς θρόνους τους, καὶ διερωτόμαστε οἱ πιστοί: πόσο ἡ καρδιά τους συνταυτίζεται μὲ τὰ λεγόμενα καὶ ψαλλόμενα;
     Ἡ γενικὴ ἀπάντηση ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὶς πράξεις τους εἶναι σαφὴς καὶ ὁλοκάθαρη, ἀλλὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀποκαλύπτει ὅλη τὴν τραγικότητα τῶν συγχρόνων μὴ ὁμολογητῶν Ἐπισκόπων, καθὼς οἱ παραλείψεις τους, ὡς πρὸς τὴν ὑπεράσπιση τῆς Πίστεως, καθρεπτίζεται στὰ λόγια τοῦ Κυρίου:
     «Ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν καὶ τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ· μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων» (Ματθ. ιε΄ 8-9).
     
     Καὶ πῶς ἀλλιῶς νὰ ἐξηγήσει κανεὶς τὰ γεγονότα τῆς ἀφωνίας καὶ ἀδιαφορίας τῶν συγχρόνων Ποιμένων γιὰ τὸ μεῖζον πρόβλημα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Τοὺς ἀκούει κανεὶς νὰ ψάλλουν περὶ τοῦ θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοὺς βλέπει ταυτόχρονα νὰ ἀνέχονται τὴν ταπείνωση τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές!
     
   Τοὺς βλέπει ὑποκριτικὰ καὶ φαρισαϊκὰ νὰ ἐκστασιάζονται γιατί σήμερα
 
     «γυμνοῦται, κατηφείας καὶ σκότους αἱρέσεως, ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, καὶ φορεῖ χιτῶνα τῆς εὐφροσύνης, καὶ τῇ θείᾳ, καὶ φωσφόρῳ πυκάζεται χάριτι» (Ὄρθρος ἑορτῆς),

          καὶ ταυτόχρονα ἔχει διαπιστώσει ὅτι στὴν πράξη δὲν τοὺς “καίγεται καρφί”,  ἐνῶ βλέπουν ὅτι στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία συμβαίνει τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο: Δὲν εὐφραίνεται καὶ δὲν λαμπροφορεῖ ἡ Ἐκκλησία σήμερα, ἀλλὰ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΜΑΣ

"... Καί σήμερα, καί σήμερα σ’ αὐτή τήν ἔνδοξη ἐκκλησία, ἔρχονται ἀχάριστα κι ἀγνώμονα παιδιά, καί τήν προσβάλλουν τήν ὑβρίζουν ἀδιάντροπα, ἀσύστολα, τήν ὑβρίζουν ἀδίσταχτα τήν ἐκκλησία μας καί θαυμάζουν τούς Φράγκους. Καί λένε, Ὀρθοδοξία εἶναι αὐτή;  Καί τό πουλοῦν δῆθεν προηγμένα μυαλά. Τόσο τά φτάνει.  Μάλιστα ἔτσι ἔχουν τά γεγονότα ..."
 
Κυριακή Α΄ Νηστειῶν
(Τῆς Ὀρθοδοξίας)
π. Λεωνίδας Στ. Ἀμοργιανός
Σήμερα Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ὅπου ὑπάρχει ἐκκλησία Ὀρθόδοξη, χτυπᾶ εὐφρόσυνα τίς καμπάνες της γιά νά διαλαλήσει στά πέρατα τῆς γῆς ὅτι νίκησε ἡ πίστη τῶν Ὀρθοδόξων.  
Ποιά εἶναι ἡ αἰτία τῆς μεγάλης αὐτῆς χαρᾶς; Ἡ Ὀρθοδοξία μας, μιά βασίλισσα τιμημένη, μέ κορόνα καί στέμμα ἔπεσε στή μάχη, ἐχθροί πολλοί τήν πολέμησαν. Βάλθηκαν νά τήν ἐξοντώσουν. Ἔδωσε

Αυτή είναι η νέα εκκλησία του Βαρθολομαίου!

ΝΤΡΟΠΗ !

Ο μητροπολίτης του Οικουμ. Πατριαρχείου Χαληδόνος Αθανάσιος, αγκαζέ με "καρναβάλια"!


Αυτοί, είναι οι καλοξυρισμένοι και με κουστούμια και γραβάτες, δεσποτάδες του Φαναρίου.
Σ' αυτούς μας καλούν "να κάνουμε υπακοή" και από αυτούς υποτίθεται περιμένουμε να "ορθοτομήσουν τον λόγο της αληθείας" ...

Οι φωτογραφίες, με τον κουστουμαρισμένο και καλοξυρισμένο κύριο, με την γραβάτα, αγκαζέ με "διαβολάκια" και λοιπές

Τεμενάδες στον Βαρθολομαίο και καρφιά για τους αντιδρώντες από τα εξαπτέρυγα του Φαναρίου


Του Άγγελου Ρούσσου

Μόνο γέλωτα μπορεί να προκαλέσει ο διακαής πόθος των εξαπτέρυγων του Φαναρίου να ανυψώσουν το καταρακωμένο γόητρο του Οικουμενικού Πατριάρχη γράφοντας βιβλία που τον υμνούν και καταδικάζοντας όσους τον κατακεραυνώνουν.
Πριν από περίπου 20 μέρες ο Επίσκοπος Χριστουπόλεως Μακάριος, που οφείλει την αρχιερωσύνη του στον Οικουμενικό

ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΕΙΝ ΕΣΤΙ ΣΩΤΗΡΙΟΝ

Π ρ ο σ ο χ ή.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

   Επειδή γίνεται μία προσπάθεια, τι λέγω προσπάθεια… αγώνας, αγωνίας και άγχους, κάποιων θεολόγων, αλλά δυστυχώς και Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος, να αποδείξουν το μαύροάσπρο, περί την εις Κρήτην Σύνοδο, θα προσπαθήσουμε με απλούς συνειρμούς να κάνουμε τα πράγματα κατανοητά εις τον απλό ΛΑΟ.


   Από την μια μεριά, η σύνοδος της Κρήτης αγαπητοί καθηγητές θεολόγοι, και Άγιοι Ιεράρχες, για ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ των πραγμάτων, έκανε αυτά που λέγει ο κ. Γρηγόριος Λαρεντζάκης σε άρθρο του στο amen.gr (ἐδῶ)

   Από την άλλη μεριά, το κείμενο προς τον ΛΑΟ συνετάχθη για να ενημερώσει τον πιστό ΛΑΟ, για την σύνοδο της Κρήτης. ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΑΧΘΗ ΓΙΑ NA ΘΟΛΩΘΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Το κείμενο προς τον ΛΑΟ είναι μεν ως προς τις θέσεις του Ορθόδοξο, αλλά δεν είναι αυτό με το οποίο μπορούμε να ισχυρισθούμε ούτε πλαγίως ούτε ευθέως, ότι η Ιεραρχία Ομολογεί Ορθοδοξία.
   Αν οι Άγιοι Ιεράρχες μας, θέλουν πραγματικά να ομολογήσουν την ΑΛΗΘΕΙΑ, ταπεινά τους παρακαλούμε, να συγκαλέσουν ΤΩΡΑ έκτακτη Ιεραρχία και να πουν στο ποίμνιο που αγωνιά, ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.
  Τα πλάγια και πομπώδη κείμενα, τα πλήρη  Ορθοδόξου Ομολογίας, περιέχοντα όμως το ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ, της μισής αλήθειας, έστω και ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ τους, είναι χειρότερα από την ίδια την ΑΙΡΕΣΗ.
   Και όσοι δεν καταλαβαίνουν, ας διαβάσουν κάποιες εγκυκλίους Ιεραρχών, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας, και αμέσως μετά το παραπάνω άρθρο του Κ. Λαρεντζάκη για να καταλάβουν.
   Δεν είναι δυνατόν Ιεράρχης με περγαμηνές στον ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ, οξύνους  και οξυδερκής,   να θεωρεί ότι είναι ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ το κείμενο προς τον ΛΑΟ, λέγοντας: «Γι’αὐτό καί ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὅπως διακήρυξε μέ τό κείμενό της ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ πρόσφατα, ἀρνεῖται κάθε ὀνοματοδοσία τῶν αἱρέσεων ὡς Ἐκκλησιῶν.»
ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ; ΒΕΒΑΙΑ ΟΧΙ.
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΧΕΙ ΔΕΧΘΕΙ – ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ – ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ.κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ».
   Αν λοιπόν οι Άγιοι Ιεράρχες θέλουν να καθησυχάσει ο πιστός ΛΑΟΣ, ας συνέλθουν εις "Ιεραρχία" και ας  αποφασίσουν αν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν με τα κείμενα της Κρήτης.
   Διαφορετικά τα σύννεφα πυκνά στον ορίζοντα… και πλέον η καταιγίδα εγγύς…..
                                                        
                                                         Με θλίψη ψυχής
π. Φώτιος Βεζύνιας.

Ευδοξία Αυγουστίνου, «Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Κυριακή»

Την ομιλία μπορείτε να την ακούσετε ΕΔΩ

Αποτέλεσμα εικόνας για μεγασ κωνσταντινος
Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017, η θεολόγος – φιλόλογος της Δ.Ε. Γρεβενών κ. Ευδοξία Αυγουστίνου μίλησε στην αίθουσα του ιεραποστολικού συλλόγου «Κυριακή» με θέμα: «Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Κυριακή». 

Η κ. Αυγουστίνου κατάγεται από τη Φλώρινα και υπηρετεί ως φιλόλογος στο 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών. Στην πόλη αυτή