Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Όσιος Βασίλειος ο Ομολογητής


βασίλειος

Ο Όσιος Βασίλειος ο Ομολογητής, ο οποίος τιμάται σήμερα 28 Φεβρουαρίου

Έζησε και έδρασε επί αυτοκρατορίας Λέοντα Γ΄ του Ισαύρου (717 – 741 μ.Χ.) του εικονομάχου.

    Από μικρή ηλικία ο Βασίλειος εγκατέλειψε τη κοσμική ζωή για να αφιερωθεί στη διδασκαλία του Ευαγγελίου και την άσκηση. Αρχικά ζούσε σε κάποιο ερημητήριο τρέφοντας το πνεύμα του και την ψυχή του με τα δώρα της πίστεως και της αγάπης. Έγινε μαθητής και υποτακτικός του Οσίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου (τιμάται 27 Φεβρουαρίου).
   Όταν όμως οι περιστάσεις τον κάλεσαν, ανταποκρίθηκε με θαυμαστή προθυμία και υπερασπίσθηκε την Ορθοδοξία με θάρρος και παρρησία. Διώχθηκε σκληρά, για την άκαμπτη αντίστασή του και τη θαρραλέα συνηγορία υπέρ της ορθοδοξίας. Φυλακίστηκε και υπέστη πολλά βασανιστήρια.
   Όταν πέθανε ο τύραννος Λέων, ο Όσιος Βασίλειος αφέθηκε ελεύθερος και επανήλθε στο ασκητήριό του για να συνεχίσει τους μοναχικούς τους αγώνες.
    Μέγας αγωνιστής της Εκκλησίας, στρατευόταν συνεχώς για την ενίσχυση της ορθόδοξης πίστης, για τη διαφώτιση των αιρετικών, για τη στερέωση των πιστών και τη μετάνοια των αμαρτωλών. Έτσι οσιακά αγωνιζόμενος εκοιμήθη εν ειρήνη.Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.
   Βασίλειον δώρημα, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, ἐδείχθης Βασίλειε, ὡς βασιλεύσας παθῶν, τοὶς θείοις σου σκάμμασι, σὺ γὰρ ὁμολογία, τὸν σὸν βίον φαιδρύνας, λάμπεις δι’ ἀμφοτέρων, ὡς ἀστὴρ σελασφόρος, ἐντεῦθεν τῆς ἀσάλευτου βασιλείας ἠξίωσαι.

Οι άνθρωποι που πιστεύουν είναι άνθρωποι με λίγες στεναχώριες.

Οι ἄνθρωποι ὅμως ποὺ δὲν ἔχουν πίστη
ἔχουν μεγάλες στεναχώριες.
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Ἀμάθεια, θλίψη, στεναχώρια, αὐτὰ εἶναι σὰν τριπλὸ μαστίγιο πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ καθενὸς ποὺ ξεχνάει καὶ ἀρνιέται τὸ Θεὸ καὶ δημιουργό Του. Ὅσο περισσότερο ὁ ἄνθρωπος συγκεντρώνει ἀσήμαντες γνώσεις, τόσο λιγότερο αἰσθάνεται πὼς ξέρει. Και ὅσο περισσότερο μαζεύει πλούτη, τόσο πιὸ φτωχὸς αἰσθάνεται. Ὅσο περισσότερο ὁ τέτοιου εἴδους ἄνθρωπος κυνηγᾶ τὴν τύχη, τόσο πιὸ βαθιὰ βυθίζεται στὸ σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας.
Γνωρίζετε ποια εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀμάθεια; Ἀμαθεῖς εἶναι οἱ ἄνθρωποι, ποὺ δὲν γνωρίζουν τὸν Θεὸ καὶ τὴ δύναμή Του.
Εἶπε ὁ Κύριος στοὺς Σαδδουκαίους: «Πλανάσθε ἐπειδὴ δὲν γνωρίζετε οὔτε τὴν Ἁγία Γραφή, οὔτε τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ!» (Μάτθ. 22:29). Οἱ Σαδδουκαῖοι ἦταν ἄνθρωποι ποὺ γνώριζαν τὰ πάντα, ἀλλὰ δὲν πίστευαν στὸν Θεὸ καὶ στὴν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Γνώριζαν τὰ πάντα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴ δύναμή Του.
Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ εἶναι σὰν τὸ ἁλάτι ποὺ ἁλατίζει κάθε φαγητὸ καὶ τοῦ δίνει γεύση.
Σαδδουκαῖοι στὰ χρόνιά μας εἶναι οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ βαπτισμένοι στὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ! Οἱ Εὐρωπαῖοι, ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν τὴ βάπτισή τους καὶ ντράπηκαν γιὰ τὸ Χριστό, κατέχουν γνώσεις ποὺ εἶναι κατώτερες καὶ ἀπὸ...

Σήμερα με τον Οικουμενισμό, πού βρίσκεται αυτή η πηγή;

  Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ πηγὴ ἀπ’ ὅπου τρέχουνε νὰ ξεδιψάσουνε ἄνθρωποι ποὺ δὲν εὑρήκανε τὴν ἀλήθεια σὲ καμμιὰ ἄλλη ἀπὸ τὶς μυριάδες αἱρέσεις ποὺ ὑπάρχουνε σήμεραΦώτης  Κόντογλου

    ἄνθρωπος θὰ νοιώσει νὰ τὸν σκεπάζει ἡ θεϊκὴ εὐσπλαχνία ἐὰν ἀπελπιστεῖ ἀπὸ κάθε ἄλλη βοήθεια καὶ ταπεινωθεῖ καὶ δὲν λογαριάζει γιὰ τίποτα τὸν ἑαυτό του καὶ δέσει σφιχτὰ τὴν ἐλπίδα του στὸν Θεὸ μοναχά, τότε αὐτὴ ἡ θεϊκὴ εὐσπλαχνία θὰ τοῦ δίνει κάποια δύναμη ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει τίποτα πιὰ γιὰ νὰ τὸν φοβερίζει, κι’ οὔτε καμιὰ ἀνάγκη γιὰ νὰ τὸν κάνει νὰ τὴ συλλογιστεῖ.


Ὅλα του φαίνονται σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουνε, κι’ αὐτὸς ἐλαφρὸς σὰν πνοὴ γεμάτη δύναμη, χαρά, ἐλπίδα καὶ ἀγάπη (γιατί ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη βγαίνει ἀπὸ τὴν πίστη κι’ ἀπὸ τὴν ἐλπίδα), πετᾶ ὑψηλά, γλυτωμένος ἀπὸ τὸ βάρος τῆς σαρκὸς κι’ ἀπὸ τὶς μάταιες φροντίδες τὶς σαρκικῆς διάνοιας, ἤγουν τὴ φιλοδοξία, τὸν μωρὸ ζῆλο νὰ ἐρευνήσει τὸ μυστήριο τοῦ κόσμου, κι’ ὅλες τὶς ἄλλες...

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος Αρχοντώνης και ...Αριστοφάνης!


Σχόλιο στὸν ἐν Βιέννῃ λόγο τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου Ἀρχοντώνη
Δὲν χάνει εὐκαιρία ὁ πατριάρχης Κων/πόλεως Βαρθολομαῖος Ἀρχοντώνης νὰ τραβήξει πάνω του τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητας καὶ νὰ δείξει πόσο πιστὸς ὑπηρέτης εἶναι τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δὲν εἶχαν ἀκόμα προλάβει νὰ τελειώσουν οἱ ἑορτασμοὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὁ δίγλωσσος ὑποτιθέμενος ὀρθόδοξος ἱεράρχης Βαρθολομαῖος μετέβη ἀεροπορικῶς στὴν Βιέννη γιὰ νὰ βγάλει λόγο κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας.
Στὸν λόγο αὐτόν, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται ὡς ὑποδειγματικὸς λόγος στὰ σεμινάρια σαλαμοποίησης/ἀλλαντικοποίησης, διάδοσης σύγχυσης καὶ διαστρέβλωσης ἐννοιῶν καὶ δογμάτων, ἀναφερόμενος ἐμμέσως πλὴν σαφῶς στὶς ἀντιδράσεις ὀρθοδόξων ἐνάντια στὴν αἵρεση ποὺ αὐτὸς μανιωδῶς καὶ στανικῶς προωθεῖ, αὐτὸς ποὺ μερικὲς ὧρες πρὶν εἶπε τὸ «Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν» εἶπε μεταξὺ ἄλλων:

       «Ο διαθρησκειακός διάλογος δεν σημαίνει μία σχετικοποίηση της δικής μας πίστης, ούτε την αποδυνάμωση ή ακόμα και την άρνηση της δικής μας θρησκευτικής ταυτότητας, αλλά εμπλουτίζει ταυτότητες και προφανώς οδηγεί στην αλλαγὴ νοοτροπίας και στάσης απέναντι στον άλλο. Μπορεί να θεραπεύσει τις προκαταλήψεις και να προωθήσει ένα πνεύμα αλληλεγγύης και ειρήνης». Μὰ κύριε, ὑποτιθέμενε ὀρθόδοξε ἱεράρχα, ἂν ὁ διαθρησκειακὸς διάλογος δὲν σχετικοποιεῖ τὴν πίστη μας, γιατὶ ἐπιθυμεῖς καὶ στανικῶς προσπαθεῖς, ὅπως ἐσὺ διατρανῶς κηρύττεις, νὰ τὴν ἐμπλουτίσεις καὶ νὰ τῆς ἀλλάξεις νοοτροπία; Δὲν σοῦ ἀρκεῖ ὅπως εἶναι; Δὲν ἦταν μέχρι τώρα σωστή; Ἄρα γιὰ σένα καὶ τὸ οἰκουμενιστικό σου ἐπιτελεῖο, ἡ Ὀρθοδοξία εἶχε μέχρι τώρα ἕνα ἐσωστρεφή, προκαταλημένο χαρακτῆρα ποὺ στεροῦταν ἀγάπης καὶ πνεύματος εἰρήνης. Πνεῦμα τὸ ὁποῖο ἐσύ, ὁ σημερινὸς σωτήρας τῆς Ἐκκλησίας, «ὁ πρῶτος», «ὁ ἡγέτης», «ὁ ὀρθόδοξος ἀλάθητος Πάπας» «ἡ θεολογικὴ αὐθεντία», θέλεις νὰ διαφημίσεις καὶ νὰ διαδώσεις.
Καὶ συνεχίζει ὁ θρησκευτικὸς δημαγωγὸς Βαρθολομαῖος ἀναφερόμενος στὸ 18ο ἄρθρο τῆς Γενικῆς Συνέλευσης τοῦ Ο.Η.Ε.: «κάθε άτομο έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία για αλλαγή θρησκείας ή πίστης όπως και την ελευθερία, μόνο ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, να εκδηλώνει τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του με τη διδασκαλία, την πρακτική, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών».
Ἂν ζοῦσε σήμερα ὁ Ἀριστοφάνης θὰ παρομοίαζε τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο μὲ τὸν Κλέονα, τὸν δημαγωγὸ ποὺ μιλοῦσε γιὰ

Βιέννη: Θυρανοίξια παρεκκλησίου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Παντοῦ, σὲ κάθε σχεδὸν ἐνέργεια τοῦ
Βαρθολομαίου οἱ
κοκκινοσκούφηδες
Καρδινάλιοι!
     Κανεὶς πιὰ δὲν μπορεῖ νὰ σταματήσει τὸν Πατριάρχη καὶ τοὺς Οἰκουμενιστὲς στὴν προώθηση καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τῆς Παπικῆς Συνόδου (Β΄ Βατικανῆς) περὶ παραχωρήσεων "ἐκκλησιῶν", συμπροσευχῶν, ἀνταλλαγῆς ἐπισκέψεων κ.λπ. Ἐκεῖνοι ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ βάλουν φρένο, ἀναλώνονται στὸ πῶς θὰ ἐξουδετερώσουν ἐκείνους, ποὺ τοὺς ὑποδεικνύουν τὴν ἀπομάκρυνση, τὴν μὴ κοινωνία μὲ τὴν φατρία τοῦ Βαρθολομαίου καὶ ὅσους κοινωνοῦν μαζί του, δίνοντας ΚΥΡΟΣ στὶς ἐνέργειές του καὶ ἐπιτρέποντάς του τὴν παγίωση τῆς Παναιρέσεως!

    Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τέλεσε σήμερα το απόγευμα (27-2-2018) στη Βιέννη της Αυστρίας, τα θυρανοίξια Παρεκκλησίου της Ι. Μητροπόλεως Αυστρίας, πλησίον των ορθοδόξων ναών της Αγίας Τριάδας και του Αγίου Γεωργίου.
    Το νέο Παρεκκλήσιο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.

Από το Απόδειπνο
ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (WC-C) EΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝ ΓΚΟΥΤΑ…    Το WC – C καλεί σε άμεσο τέλος της πολιορκίας και τις επιθέσεις κατά πολιτών στη Συρία.. Σε ανακοινωθέν της 26ης Φεβρουαρίου, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (WCC) εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη δραματική κλιμάκωση των στρατιωτικών δράσεων κατά αμάχων στην Ανατολική Ghouta της Δαμασκού, στη Συρία.
    Περισσότεροι από 550 άνθρωποι – μεταξύ των οποίων 130 παιδιά καθώς και γυναίκες και ηλικιωμένοι – έχουν σκοτωθεί και τουλάχιστον 2.500 τραυματίστηκαν από τότε που ξεκίνησε ο βομβαρδισμός της Ανατολικής Γκούτα στις 18 Φεβρουαρίου…
   «Το WCC λυπήθηκε και σοκαρίστηκε, σημειώνοντας ότι αυτό συμβαίνει ακόμα παρά το ψήφισμα 2401 του Συμβουλίου Ασφαλείας που εγκρίθηκε ομόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου 2018, επιβάλοντας άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός », αναφέρει η δήλωση. « Η συνέχιση της στρατιωτικής επίθεσης του συριακού στρατού που στοχεύει τους αμάχους και εμποδίζει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό, ο οποίος έχει υποστεί πολιορκία τα τελευταία πέντε χρόνια, είναι ηθικά απαράδεκτη και καταδικαστέα από όλους τους κανόνες και τις αρετές, το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο « ……………oikoumene.org 26.2.18            Το Παγκόσμιο Συμβ. Εκκλησιών (WC-C) αποδεικνύεται εντεταλμένο πολιτικό όργανο σε διατεταγμένη υπηρεσία με προβιά μεταφυσική στρατευμένο στην προώθηση της καθυπόταξης των λαών από ξένες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και συνεργός του νεοθωμανικού επεκτατισμού, αρωγός στην εξάπλωση και καταδυνάστευση  του διεθνούς τζιχαντιστικού κινήματος και υποκινητής της ισλαμιστικής τρομοκρατίας και του φονταμενταλισμού.
  Δικαιώνει σταυρώσεις, αποκεφαλισμούς, ομαδικές εκτελέσεις, ακρωτηριασμούς μελών, επιβολή σαρίας,καύση ζωντανών, βαμπιρισμό έφαγαν τα σηκώτια σύριων στρατιωτών, ρίψη ομοφυλοφίλων από ταράτσες, παιδοκτονίες μαζικές χιλιάδες μαθητές σκοτώθηκαν σε θρανία, σχολικά λεωφορεία σε στάσεις, καμικάζι,γιλέκα αυτοκτονίας, απαγωγή επισκόπων και ιερέων, την απαγωγή των μοναχών της Μααλούλα από την αλ Νούσρq, τους αποκεφαλισμούς ιμάμηδων που κάρφωσαν τα κεφάλια τους στους μιναρέδες, την ανατίναξη μνημείων και ιερών, την λεηλάτηση μουσείων και των φυσικών αποθεμάτων της συριακής γης  κ.α. Τάσσεται ανοιχτά και με δουλοπρέπεια υπέρ της αμερικάνικης εισβολής κατοχής και της τουρκικής κατοχής στη Συρία υπέρ της τζιχαντιστικής λαίλαπας……..
   Περιφρονεί και διαγράφει την μνήμη των 1.000.000 θυμάτων και το δράμα των 10.000.000 προσφύγων κι εκτοπισμένων. Γι αυτό και από παλλαική Εκκλησία με την αρχέγονη σημασία του όρου μεταλλάχθηκε  σε ισχνό Συμβούλιο στυγνών Γραφειοκρατών
   …Tέλος με την προβοκατόρικη στάση του καπελώνει κάθε Εκκλησία και ομολογία στη Συρία που όλες ανεξαιρέτως στέκονται στο πλευρό του ηρωικού συριακού στρατού και προβαίνει σε πλαστογράφηση της θέλησης τους….


Πηγή