Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Αιγύπτιοι Χριστιανοί υπό θρησκευτικό διωγμό από Ισλαμιστές. Οι Μουσουλμάνοι τους κυνηγούν να τους σκοτώσουν

 

   Δείτε πως κυνηγούν να σκοτώσουν οι Μουσουλμάνοι μια οικογένεια Αιγυπτίων γιατί έγιναν ορθόδοξοι Χριστιανοί.Αυτή είναι η θρησκεία του Ισλάμ που σε κρατάει από φόβο στο σκοτάδι και όχι στο φως και στην ελευθερία που ο Θεός μας έδωσε.Οι Χριστιανοί στην Αίγυπτο είναι γύρω στα 14 εκατομμύρια.

ΑΣΤΡΑΨΕ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΗΣΕ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΔΕΣΠΟΤΗ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ μὲ τὸν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ στην πράξη μητροπολίτη ΘΕΟΚΛΗΤΟ!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ!
ΑΣΤΡΑΨΕ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΗΣΕ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΔΕΣΠΟΤΗ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ.
ΕΓΙΝΑΝ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΝΕΑΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΑΝ
γιὰ τὰ αἱρετικὰ φρονήματα τοῦ Οἰκουμενιστῆ Δεσπότη, ὁ ὁποῖος τὸ Σάββατο ὑποδέχθηκε στὴ Λέσβο τὸν Πάπα καὶ τὴν Κυριακὴ 117-4-2016 συλλειτούργησε μὲ τὸν Δεσπότη Φλωρίνης Θεόκλητο!

ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΦΕΪΒΟΛΑΝ, ΤΟΙΧΟΚΟΛΗΘΗΚΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΑΦΙΣΕΣ.

ΟΙ ΕΝΟΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ!
 Ὁ κατάμεστος πάντοτε ναὸς τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος ἄδειασε κυριολεκτικά!

ΣΤΟΠ
    Τοιχοκολήθηκε ἀφίσα, ποὺ ἐνημέρωνε τον πιστὸ λαό. Το πρωΐ τὶς ξέσχισαν ὅλες. Μία γλύτωσε σὲ κεντρικό δρόμο τῆς Φλώρινας τὴν φωτογραφίσαμε καὶ τὴν δημοσιεύουμε.
 Κάποιοι πιστοί μοίρασαν φεϊβολάν γύρω ἀπὸ τὸν μητροπολιτικό ναό, ποὺ γινόταν τὸ συλλείτουργο.


   
   Στὴν ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ τοῦ καθηγητῆ κ. Βασ. Κερμενιώτη ποὺ δημοσίευσε ἱστοσελίδα τῆς Φλώρινας (τὴν δημοσιεύσαμε ἐδῶ) ἀναρτήσθηκαν 67 σχόλια, ποὺ δείχνουν τὶς ἀντιδράσεις τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ νὰ μὴ χάσει τὴν πίστη του.


67 σχόλια:
  1. Περιγραφή: http://img1.blogblog.com/img/blank.gif
ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ ΒΑΣΙΛΗ! ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΦΟΡΗΤΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΩΟ ΔΟΓΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Ο άγιος Αγαπητός δεν κοινωνούσε με τον Πατριάρχη Κων/πόλεως, διότι αιρέτιζε! Ας τον μιμηθούν οι Ποιμένες που μας διδάσκουν την μίμηση των Αγίων!

  γιος γαπητός, πάπας Ρώμης

 (17 Απριλίου)

  
     
Ὁ Ἅγιος Ἀγαπητὸς ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ (527 – 565 μ.Χ.). Ἦταν ἄνδρας ἀσκητικότατος, ἐνάρετος καὶ θαυματουργός, καὶ γιὰ τὴν ἀρετή του ἀνυψώθηκε στὸ θρόνο τῆς Ρώμης τὸ ἔτος 535 μ.Χ.
   Ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανὸς ἐκεῖνο τὸν καιρὸ διεξήγαγε πόλεμο πρὸς τὸν Ὀστρογότθο βασιλέα τῆς Ἰταλίας Θεοδάτο, ἀνέλαβε δὲ νὰ διαμεσολαβήσει μεταξὺ τους ὁ Ἅγιος Ἀγαπητός. Πρὸς ἐκτέλεση τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς, τὸ ἴδιο ἔτος τῆς ἀναρρήσεώς του στὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο ἦλθε στὴν Κωνσταντινούπολη. Στὸ Συναξάρι ἀναφέρεται ὅτι καθ’ ὁδόν, ὅταν ἔφθασε στὴν Ἑλλάδα, εἶδε ἕναν ἄνθρωπο πάσχοντα ἀπὸ δύο ἀγιάτρευτες ἀσθένειες, δηλαδὴ δὲν μποροῦσε καθόλου οὔτε νὰ μιλήσει, οὔτε νὰ βαδίσει. Αὐτὸν λοιπὸν τὸν ἄνθρωπο ὁ Ἅγιος τὸν θεράπευσε. Ἀλλὰ καὶ μόλις ὁ Ἅγιος ἔφθασε στὴ Χρυσὴ Πύλη τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπιτέλεσε κι ἄλλο θαῦμα. Συγκεκριμένα ἔθεσε τὸ χέρι του στὰ μάτια κάποιου τυφλοῦ ποὺ τὸν πλησίασε καὶ τοῦ χάρισε τὴν δυνατότητα τῆς ὁράσεως.
  Στὴν Κωνσταντινούπολη ἔτυχε πάνδημης ὑποδοχῆς ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἰουστινιανό, τὸν κλῆρο καὶ τὸν λαό. Ὁ Ἅγιος Ἀγαπητὸς ποὺ συνοδευόταν ἀπὸ πέντε Ἐπισκόπους τῆς Ἰταλίας, δὲν ἐπικοινωνοῦσε μὲ τὸν Πατριάρχη Ἄνθιμο Α΄ τὸν ἀπὸ Τραπεζοῦντος, ἀλλὰ μόνο μὲ τὸν αὐτοκράτορα, διότι ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εἶχε ἀποδεχθεῖ τὴν διδασκαλία τοῦ αἱρετικοῦ μονοφυσίτου Σεβήρου. Ἔτσι ὁ Ἅγιος Ἀγαπητὸς προκάλεσε ἐπίσημα ζήτημα Πατριάρχου. Ὁ Πατριάρχης Ἄνθιμος κατέθεσε τὸ ὠμοφόριό του στὰ χέρια τοῦ αὐτοκράτορος, ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τὸ πατριαρχικὸ ἀξίωμα. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἐξελέγη ὁ Μηνᾶς (536 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἀγαπητό.
Τὸ ἴδιο ἔτος συνῆλθε Σύνοδος στὴν Κωνσταντινούπολη, ὑπὸ τὴν

Και με την "ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ" που υπέγραψαν οι Προκαθήμενοι στη Λέσβο η νέα Ἐκκλησία των Πρώτων κάθε Εκκλησίας είναι εδώ!


Ἡ «νέα ἐκκλησία», λοιπόν, καὶ ἐπίσημα εἶναι ἐδῶ. Προέκυψε λίγο νωρίτερα, ἀπ' ὅ,τι ὑπολόγιζαν οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές, λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπικύρωσή της στὴν “Ἁγία καὶ μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης.  

    *  Ἡ «Κοινὴ Δήλωση» τῶν «τριῶν Προκαθημένων» τῶν «ἀντίστοιχων Ἐκκλησιῶν» ὑπογράφουν ἀπὸ κοινοῦδηλώνοντας ὅτι ὑπογράφουν «υπακούοντας στο θέλημα του Κυρίου μας»!
    * «Επιβεβαιώνουν» την «πεποίθησή» τους ότι η «συμφιλίωση (μεταξύ των Χριστιανών) [σ.σ. δηλαδὴ ἡ Ἕνωση] περιλαμβάνει την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης εντός και μεταξύ όλων των λαών» καὶ ὡς ἐκ τούτου καμιὰ μετάνοια καὶ καμιὰ ἐπιστροφὴ στὴν Μία Ἐκκλησία δὲν χρειάζεται!
   *  Ἐπαναφέρουν στὸ προσκήνιο τὴν ξεχασμένη «Οικουμενική Χάρτα τοῦ 2001» ποὺ κάποιοι νόμισαν πὼς τὴν ξέχασαν!
   * Καὶ τέλος μιλοῦν γιὰ τὴν κοινὴ «αποστολή των Εκκλησιών, που είναι η διακονία του κόσμου».

  Κι «οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς» θὰ ἀνασκουμπωθοῦν (πάλι κατόπιν ἑορτῆς) γιὰ νὰ συντάξουν τὶς νέες χαρτοπολεμικὲς ἀνακοινώσεις τους! Κι αὐτὸ θὰ κάνουν «ἄχρι καιροῦ»!

     Οἱ πιστοί, ὅμως, θὰ συνεχίσουν νὰ τοὺς ἀκολουθοῦν;

Δείτε τι γράφει η κοινή δήλωση που υπέγραψαν οι Προκαθήμενοι στη Λέσβο


Κοινή δήλωση υπέγραψαν χθες οι Τρεις Προκαθήμενοι που επισκέφθηκαν τη Λέσβο. Διαβάστε τι αναφέρει:

   Ημείς, ο Πάπας Φραγκίσκος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, συναντηθήκαμε στο ελληνικό νησί της Λέσβου για να αποδείξουμε τη βαθειά ανησυχία μας για την τραγική κατάσταση των πολυάριθμων προσφύγων, των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, που έχουν έλθει στην Ευρώπη, προσπαθώντας να ξεφύγουν από καταστάσεις συγκρούσεων και, σε πολλές περιπτώσεις, καθημερινών απειλών για την επιβίωσή τους. Η παγκόσμια κοινή γνώμη δεν μπορεί να αγνοήσει την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που δημιουργήθηκε από την εξάπλωση της βίας και των ένοπλων συγκρούσεων, τις διώξεις και τον εκτοπισμό των θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων και τον ξερριζωμό των οικογενειών από τα σπίτια τους, κατά παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών τους.
  Η τραγωδία της αναγκαστικής μετανάστευσης και της μετατόπισης επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπων, και είναι ουσιαστικά μία κρίση της ανθρωπότητας, καλώντας για μία απάντηση αλληλεγγύης, συμπόνιας, γενναιοδωρίας και άμεσης πρακτικής δέσμευσης πόρων. Από τη Λέσβο, κάνουμε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να ανταποκριθεί με θάρρος στην αντιμετώπιση αυτής της τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης και των βαθυτέρων αιτίων της, μέσω διπλωματικών, πολιτικών και φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών, και μέσα από συλλογικές προσπάθειες, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ευρώπη.
    Ως ηγέτες των αντίστοιχων Εκκλησιών μας, εκφράζουμε από κοινού την επιθυμία μας για ειρήνη και την ετοιμότητά μας να προωθήσουμε την επίλυση των συγκρούσεων μέσω του διαλόγου και της συμφιλίωσης. Καθώς αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που ήδη γίνονται για την παροχή βοήθειας και φροντίδας στους πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο, καλούμε όλους τους πολιτικούς ηγέτες να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο, για να εξασφαλισθεί ότι πρόσωπα και κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών, παραμένουν στις πατρίδες τους και απολαμβάνουν το θεμελιώδες δικαίωμα να ζούν με ειρήνη και ασφάλεια. Μία ευρύτερη διεθνής συναίνεση και ένα πρόγραμμα βοήθειας χρειάζονται επειγόντως, για να διατηρηθεί το κράτος δικαίου, για την προάσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτή τη μη βιώσιμη κατάσταση, για την προστασία των μειονοτήτων, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπορίου, για την εξάλειψη των μη ασφαλών διαδρομών, όπως αυτές μέσα από το Αιγαίο και το σύνολο της Μεσογείου, και για να αναπτυχθούν ασφαλείς διαδικασίες επανεγκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε άμεσα αυτές τις χώρες οι οποίες εμπλέκονται στην ικανοποίηση των αναγκών των πολυάριθμων βασανισμένων αδελφών μας. Ειδικότερα, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τον λαό της Ελλάδας, ο οποίος παρά τις δικές του οικονομικές δυσκολίες, έχει ανταποκριθεί με γενναιοδωρία σε αυτή την κρίση.
    Απευθύνουμε κοινή έκκληση για τον τερματισμό του πολέμου και της βίας στη Μέση Ανατολή, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, και την έντιμη επιστροφή όσων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ζητούμε από τις θρησκευτικές κοινότητες να εντείνουν τις προσπάθειές τους στην υποδοχή, παροχή βοήθειας και προστασίας στους πρόσφυγες όλων των θρησκειών, και από τις θρησκευτικές και πολιτικές υπηρεσίες ανακούφισης (των προσφύγων) να εργάζονται για να συντονίζουν τις πρωτοβουλίες τους. Για όσο διάστημα υπάρχει η ανάγκη, ζητούμε επιμόνως από όλες τις χώρες να παράσχουν προσωρινό άσυλο, να προσφέρουν την ιδιότητα του πρόσφυγα σε όσους έχουν το δικαίωμα, να επεκτείνουν τις προσπάθειες αρωγής τους και να συνεργαστούν με όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης για τον άμεσο τερματισμό των συνεχιζομένων συγκρούσεων.
  Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα μία από τις πιο σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις της από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Για την αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής πρόκλησης, κάνουμε έκκληση σε όλους τους ακόλουθους του Χριστού να ενθυμούνται τα λόγια του Κυρίου, σύμφωνα με τα οποία όλοι μας θα κριθούμε μία μέρα: «επείνασα γαρ και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα και εποτίσατέ με, ξένος ήμην και συνηγάγετέ με, γυμνός και περιεβάλετέ με, ησθένησα και επεσκέψασθέ με, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με … αμήν λέγω υμίν, εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε» (Ματθ 25: 35-36, 40).
    Από την πλευρά μας, υπακούοντας στο θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πιστεύουμε ακράδαντα, ολόψυχα και με αποφασιστικότητα, ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την προώθηση της πλήρους ενότητας όλων των Χριστιανών. Επιβεβαιώνουμε την πεποίθησή μας ότι η «συμφιλίωση (μεταξύ των Χριστιανών) περιλαμβάνει την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης εντός και μεταξύ όλων των λαών… Μαζί, θα κάνουμε το χρέος μας, ώστε να προσφέρουμε στους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, μία ανθρώπινη υποδοχή στην Ευρώπη» (Οικουμενική Χάρτα, 2001). Με την υπεράσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών, καθώς και των πολλών περιθωριοποιημένων ανθρώπων στις κοινωνίες μας, έχουμε ως στόχο να εκπληρώσουμε την αποστολή των Εκκλησιών, που είναι η διακονία του κόσμου.
   Η συνάντησή μας σήμερα έχει ως στόχο να δώσει κουράγιο και ελπίδα σε όσους αναζητούν καταφύγιο και σε όλους εκείνους που τους καλωσορίζουν και τους βοηθούν. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να θέσει την προστασία της ανθρώπινης ζωής ως προτεραιότητα, και σε κάθε επίπεδο, να υποστηρίξει πολιτικές εντάξεις που εκτείνονται σε όλες τις θρησκευτικές κοινότητες. Η φοβερή κατάσταση όλων όσων επηρεάζονται από την παρούσα ανθρωπιστική κρίση, συμπεριλαμβανομένων πολλών Χριστιανών αδελφών μας, απαιτεί συνεχή προσευχή από μέρους μας.

Λέσβος, 16 Απριλίου 2016

Ιερώνυμος Β΄     Φραγκίσκος      Βαρθολομαίος

Μας εμπαίζουν μεθοδευμένα, προκλητικά και αναίσχυντα! Μια ημέρα πριν έρθει ο Πάπας Φραγκίσκος στη Λέσβο

 Το Βατικανό προχώρησε στη "χειροτονία" του ουνίτη "επισκόπου" Αθηνών (Φωτογραφίες)

Το Βατικανό μια ημέρα πριν έρθει ο Πάπας Φραγκίσκος στη Λέσβο προχώρησε στη "χειροτονία σε αρχιερέα",  στη Βασιλική του Αγίου Παύλου της Ρώμης εκτός των τειχών, του ουνίτη "επισκόπου" Αθηνών Manuel Nin.
 Δυστυχώς το θέμα της Ουνίας και η επίσημη συνοδική καταδίκη της δεν υπάρχει στη θεματολογία της, μελλούσης να συνέλθει, Μεγάλης Συνόδου.

"Ποιός σπρώχνει άραγε το Δούρειο Ίππο της παρουσίας σας ανάμεσα σε ευγενικούς λαούς;..."

 ΤΙ ΝΑ ΠΡΩΤΟΘΥΜΗΘΟΥΜΕ;


Είπε ο Παναγιώτατος στον Ποντίφηκα στη συνάντηση της Λέσβου περίπου τα εξής: "Κάθε φορά που σας υποδεχόμαστε θυμόμαστε τι ωραία περάσαμε τις προηγούμενες φορές...".

Δηλαδή, τι θυμόμαστε γενικότερα; Παραδείγματος χάριν:
1. Όταν συλλειτουργούσαμε στον άγιο Πέτρο έπεσαν ταυτόχρονα δύο κεραυνοί στο θόλο του ναού και μυαλό δε βάλαμε για να σταματήσουμε τα θέατρα του παραλόγου.
2. Όταν πήγαμε στους Αγίους Τόπους, μετά την αναχώρησή μας πήρα φωτιά ο Ναός της Γεννήσεως του Χριστού και πάλι δεν υποψιαστήκαμε καν τι ζητεί ο Θεός από μας.
3. Όταν μιλούσαμε για την ειρήνη του κόσμου και εξαπολύσατε συμβολικά δύο περιστέρια από το παράθυρο της κατοικίας σας, το ένα τόφαγε ένας γλάρος και το άλλο ένα κοράκι, μπας και κατανοήσουμε την υποκρισία της τακτικής και ρητορικής σας.
4. Όταν κάναμε τη συμπροσευχή της Ασίζης ήρθαν μάγοι, ειδωλολάτρες και σατανιστές και ευλογούσαν εμάς τους χριστιανούς, πράγμα που σταύρωσε ακόμη μια φορά τον Κύριο της δόξης.
5. Όταν γινόταν ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία είπατε - συμβουλεύσατε τις μεγάλες δυνάμεις ή να αφοπλίσουν τους σέρβους ή να εξοπλίσουν τους μουσουλμάνους και τώρα τους φορτωθήκαμε στο σβέρκο μας, γιατί και μεις τότε είχαμε καταπιεί τη γλώσσα μας.
6. Όταν υπογράψαμε δηλώσεις με Εβραίους και ραββίνους ότι δήθεν δε φταίει ο ιουδαϊκός λαός για το θάνατο του Χριστού, τη στιγμή που οι ίδιοι οι Εβραίοι αναθεμάτισαν τον εαυτό τους, να πέσει το αίμα του Κυρίου στα κεφάλια τους και στα παιδιά τους, ο δε Χριστός προεφήτευσε για τον διασκορπισμό τους και την ερήμωσή του, δεν ακούσαμε τη φωνή του Θεού μέσα στην ιστορία.
7. Πόσες φορές άραγε, σεις και οι προκάτοχοί σας, ζητήσατε συγγνώμη από την επιστήμη, από οικογένειες και κακοποιημένα παιδιά, τη διεθνή κοινότητα, από λαούς φυλές και γλώσσες για τα εγκλήματα του παπισμού... Πού πάει άρα το αλάθητο και το πρωτείο σας;

Αλήθεια τι να πρωτοθυμηθούμε ψευδοεπίσκοπε της πρωτοθρόνου της αγάπης πρεσβυτέρας Ρώμης;...

1. Ότι ενώ διαλεγόμαστε ορθόδοξοι και παπικοί εν αληθεία δήθεν και αμοιβαία αγάπη, για την ενότητα και την ισότητα σείς δημιουργείτε απανταχού ουνιτικές εκκλησίες και παραπλανάτε τον κόσμο ότι είσαστε ορθόδοξοι;
2. Ότι ενώ υπέγραψαν όλοι την ένωση στην ψευδοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας, σεις ομολογήσατε την αποτυχία σας, μόλις διαπιστώσατε την απουσία της υπογραφής Μάρκου του Ευγενικού;
3. Ότι εν καιρώ Ενετοκρατίας στους αγίους Τόπους όλη τη μέρα σαν τους ιερείς της Βάαλ γυρνούσατε πέριξ του κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου για να ανάψει ο Θεός το Πανάγιο Φως και ουδέν εποιήσατε και μετάνοια και επιστροφή στην Ορθοδοξία δεν δείξατε;

Τι να πρωτοθυμηθούμε κυβερνήτα του Βατικανού... Υπάρχει κάτι ευχάριστο και θεάρεστο; Ποιός σπρώχνει άραγε το Δούρειο Ίππο της παρουσίας σας ανάμεσα σε ευγενικούς λαούς και τους κάνετε "υιούς γεένης διπλοτέρους υμών";


(Σχόλιο στο «Καρέ-καρέ η επίσκεψη του Πάπα στη Λέσβο» ἐδῶ.

Ἅγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς: Η πιό μεγάλη μεταξύ των γυναικών, Αγία Μαρία η Αιγυπτία

Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν

   
   δού ἡ πέμπτη Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Κυριακή [πού σφραγίζει τήν ἑβδομάδα] τῶν μεγάλων ἀγρυπνιῶν καί τῶν μεγάλων ἀσκήσεων, τήν ἑβδομάδα τῶν μεγάλων θρήνων καί ἀναστεναγμῶν, ἡ Κυριακή τῆς πιό μεγάλης μεταξύ τῶν ἁγίων γυναικῶν Ἁγίας, τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας…
   Σαράντα ἑπτά χρόνια ἔκανε στήν ἔρημο, καί ὁ Κύριος τῆς ἔδωσε ἐκεῖνο πού σπάνια δίνει σέ κάποιον ἀπό τούς Ἁγίους. Χρόνια ὁλόκληρα δέν γεύθηκε ψωμί καί νερό. Στήν ἐρώτησι τοῦ ἀββᾶ Ζωσιμᾶ ἐκείνη ἀπάντησε: «Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος» (Ματθ. δ΄ 4). Ὁ Κύριος τήν ἔτρεφε μέ ἕναν ἰδιαίτερο τρόπο καί τήν ὡδηγοῦσε στήν ἐρημητική ζωή, στούς ἐρημητικούς της ἀγῶνες. Καί ποιό ἦταν τό ἀποτέλεσμα; Ἡ Ἁγία μετέτρεψε τήν κόλασί της σέ παράδεισο!
   Νίκησε τόν διάβολο καί ἀνέβηκε ψηλά στόν Θεό! Πῶς, μέ τί; Μέ τήν νηστεία καί τήν προσευχή, μέ νηστεία καί προσευχή! Διότι ἡ

Η αίρεση οδηγεί τον άνθρωπο στην α-νοησία!

Ὁ ὑπέρμαχος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ π. Γεράσιμος Φραγκουλάκης, σὲ μιὰ ἐπίδειξη ἀμοραλισμοῦ καὶ πνευματικῆς τυφλώσεως ἀποφαίνεται:

   1. Οἰκουμενισμὸς δὲν ὑπάρχει! «"Ο οικουμενισμός" είναι τελικά ένα κατασκεύασμα κάποιων σούπερ-ορθοδόξων»!

   2. Γράφει: «Εμάς, τους κληρικούς που διακονούμε την Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο "πουλημένους" μας ανεβάζουν "πουλημένους" μας κατεβάζουν» παρότι «τρέχουμε 20-25.000 χιλιόμετρα το χρόνο για να διακονούμε τους ενορίτες μου». Καὶ οἱ αἱρετικοὶ Ἀρειανοί, Νεστοριανοί, …Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ κ.λπλ., τὸ ἴδιο ἔκαναν καὶ κάνουν! Τρέχουν χιλιόμετρα νὰ πουλήσουν τὴν αἵρεσή τους!
   3. Ὁμολογεῖ ὅτι γι’ αὐτὸν …δὲν ὑπάρχουν αἱρετικοί!!! «Θα πουν μερικοί ότι συναναστρεφόμαστε "αιρετικούς". Εμείς δεν ονομάζουμε και δεν χαρακτηρίζουμε κανέναν»!
  4. Συνεχίζει: «Πολεμείται το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βλέπετε, τα καρποφόρα δένδρα πετροβολούνται!». Κύριε Φραγκουλάκη, ὄχι μόνο τὰ καρποφόρα δένδρα, ἀλλὰ καὶ τοὺς αἱρετικοὺς «πετροβολοῦσαν» οἱ Ἅγιοι Πατέρες «τῇ σφενδόνι τοῦ Πνεύματος»! Καὶ τὰ μὲν καρποφόρα δένδρα πετροβολοῦν ὅσοι θέλουν νὰ ἀποκτήσουν τοὺς καρπούς τους, τὰ δὲ σαπρὰ καὶ δηλητηριώδη τὰ πετροβολοῦν οἱ πιστοί, γιὰ νὰ καταστρέψουν μὴν ἐπιτρέψουν οἱ δηλητηριώδεις καρποί τους, νὰ φαγωθοῦν ἀπὸ τοὺς πιστούς! Ἕως ὅτου «πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκοπεῖ καὶ εἰς πῦρ βληθεῖ»!                                           Π.Σ.


Πηγή: "vima orthodoxias"

Τραβάει το σχοινί ο Αρχιμανδρίτης
που ειρωνεύεται όσους αντιδρούν
για Πάπα και Πανορθόδοξη

Πριν από λίγες μέρες δημοσιεύασαμε το άρθρο του Αρχιμανδρίτη Γεράσιμου Φραγκουλάκη από το Αννόβερο της Γερμανίας στο οποίο ειρωνευόταν όσους αντιδρούν στην επίσκεψη του Πάπα και στην Πανορθόδοξη.
   Ο τίτλος "Χολή Αρχιμανδρίτη για τους επικριτές της επίσκεψης του Πάπα και της ΠανορθόδοξηςΤοποθετήσεις που θα τις ζήλευε και η «Χρυσή Αυγή»" και τα σχόλια στον πρόλογο ενόχλησαν τον εν λόγω κύριο και τραβάει το σχοινί ειρωνευόμενος αυτή τη φορά το ΒΗΜΑ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. Σας τον παραδίδουμε στην κρίση σας, διαβάστε τι λέει πάλι: 
   
Δεν θα έκανα ποτέ την χάρη σε κάποιους ανώνυμους σχολιαστές μου να απαντήσω στα εμπαθή, πικρόχολα και εν πολλοίς άνευ λογικής σχόλιά τους. Δεν μπορώ όμως να μείνω απαθής στην παραποίηση των γραπτών μου και στην παραπληροφόρηση που γίνεται από κάποιες "σοβαρές" εκκλησιαστικές ιστοσελίδες.

  Έχω γράψει και άλλη φορά ότι ο λεγόμενος "οικουμενισμός" είναι τελικά ένα κατασκεύασμα κάποιων σούπερ-ορθοδόξων που με αυτό τον τρόπο προσπαθούν να κρύψουν τις ατέλειές τους,

Κυριακή Ε΄ Νηστειών:

Λόγος εις το
«Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα
και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται εις χείρας αμαρτωλών»

(Βασιλείου Επισκόπου Σελευκείας)

Η Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας.

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον Κεφ. ι΄, 32 – 45


Τω καιρώ εκείνω, παραλαβών Ο Ιησούς τους δώδεκα μαθητάς, ήρξατο αυτοίς λέγειν τα μέλλοντα αυτώ συμβαίνειν, ότι ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται τοις αρχιερεύσι και γραμματεύσι, και κατακρινούσιν Αυτόν θανάτω, και παραδώσουσιν Αυτόν τοις έθνεσι, και εμπαίξουσιν αυτώ και μαστιγώσουσιν αυτόν και εμπτύσουσιν αυτώ και αποκτενούσιν αυτόν, και τη τρίτη ημέρα αναστήσεται.
Και προσπορεύονται αυτώ Ιάκωβος και Ιωάννης υιοί Ζεβεδαίου λέγοντες, διδάσκαλε, θέλομεν ίνα ο εάν αιτήσωμεν ποιήσης ημίν. Ο δέ είπεν αυτοίς· τί θέλετε ποιήσαί με υμίν; Οι δέ είπον αυτώ, δός ημίν ίνα είς εκ δεξιών σου και είς εξ ευωνύμων σου καθίσωμεν εν τη δόξη σου. Ο δέ Ιησούς είπεν αυτοίς· ουκ οίδατε τί αιτείσθε. Δύνασθε πιείν το ποτήριον ο εγώ πίνω, και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήναι; Οι δέ είπον αυτώ, δυνάμεθα. Ο δέ Ιησούς είπεν αυτοίς, το μέν ποτήριον ο εγώ πίνω πίεσθε, και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· το δέ καθίσαι εκ δεξιών μου και εξ ευωνύμων ουκ έστιν εμόν δούναι, αλλ’ οις ητοίμασται. Και ακούσαντες οι δέκα ήρξαντο αγανακτείν περι Ιακώβου και Ιωάννου. Ο δέ Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτούς λέγει αυτοίς· οίδατε ότι οι δοκούντες άρχειν των εθνών κατακυριεύουσιν αυτών και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτών· ουχ ούτω δέ έσται εν υμίν, αλλ’ ός εάν θέλη γενέσθαι μέγας εν υμίν, έσται υμών διάκονος· και ός εάν θέλη υμών γενέσθαι πρώτος, έσται πάντων δούλος· και γάρ ο υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι, και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών.

Απόδοση:
Εκείνο τον καιρό, πήρε ο Ιησούς τους δώδεκα μαθητές του κι άρχισε να τους λέει τα όσα ήταν να του συμβούν. «Ακούστε», τους έλεγε· «τώρα που ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, ο Υιός του Ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς, οι οποίοι θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς. Θα τον περιγελάσουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν· και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί».
Πλησιάζουν τότε τον Ιησού ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γιοι του Ζεβεδαίου, και του λένε: «Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνεις τη χάρη που θα σου ζητήσουμε». «Τι θέλετε να κάνω για σας;» τους ρώτησε εκείνος. «Όταν θα εγκαταστήσεις την ένδοξη βασιλεία σου», του αποκρίθηκαν, «βάλε μας να καθίσουμε ο ένας στα δεξιά σου κι ο άλλος στα αριστερά σου». Ο Ιησούς τότε τους είπε: «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιώ εγώ ή να βαφτιστείτε με το βάπτισμα με το οποίο θα βαφτιστώ εγώ;» «Μπορούμε», του λένε. Κι ο Ιησούς τους απάντησε: «Το ποτήρι που θα πιω εγώ θα το πιείτε, και με το βάπτισμα των παθημάτων μου θα βαφτιστείτε· το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σ’ αυτούς για τους οποίους έχει ετοιμαστεί».
Όταν τ’ άκουσαν αυτά οι υπόλοιποι δέκα μαθητές, άρχισαν ν’ αγανακτούν με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τους κάλεσε τότε ο Ιησούς και τους λέει: «Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους, και οι άρχοντές τους τα καταδυναστεύουν. Σ’ εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει υπηρέτης σας· και όποιος από σας θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει δούλος όλων. Γιατί και ο Υιός του Ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους».
(Επιμέλεια κειμένου: Νικολέτα Γεωργία Παπαρδάκη)

Ομιλία του Βασιλείου Επισκόπου Σελευκείας
εις το «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα
και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται
εις χείρας αμαρτωλών»
Αυξάνει την αγωνία της γλώσσης το ενδιαφέρον των ακροατών. Ο πόθος της συνάξεως της Εκκλησίας για θείαν διδασκαλία, μου αυξάνει τον φόβο εμπρός στο εγχείρημα της ομιλίας. Γι’ αυτό ο Δεσπότης, καταπραϋνοντας τον φόβο του λόγου, εβόησε: «Μακάριοι οι λέγοντες εις ώτα ακουόντων», αυτοί που ρίπτουν τον σπόρο της διδασκαλίας σε γόνιμο γη, και συσσωρεύουν δόγματα αγαθά στο αλώνι της ψυχής. Επειδή αξίζει να κοπιάση κανείς γι’ αυτήν, ελπίζοντας να δρέψη τους καρπούς του κηρύγματος.
Και οι μεν Ιουδαίοι και τις προφητείες απέφευγαν να ακούσουν, αλλά και οι νουθεσίες τούς ήσαν ανεπιθύμητες, όπως ευρίσκουμε γραμμένο στους Προφήτες. Διότι λέγει «Κύριε, τίς επίστευσε τη ακοή ημών;». Γι’ αυτό ο

Καλά, ο Τελεβάντος και η παρέα του -αναρωτιόμαστε- έχουν, αν όχι "νουν Χριστού", απλά "νουν" πιστού; (Σχόλιο)ΤΟΥΣ ΤΑ ΨΑΛΛΩ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΣ

Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού

=====
Ο καθήμενος εν δόξη. Ήχος δ΄.
Προκαθήμενος αγάπης εκ της Ρώμης εξέλειπε,αλλά κακοδόξων χορείας νυν κακόφρων προΐσταται.Ον νυν εν Λέσβω προσκαλέσαντες μάτην κράζουσιαιρεσιάρχη προσβλέποντες.

    Καίτοι παραμένω αδιόρθωτα κακόφωνος περί την ψαλτικήν τέχνην αναγκάζομαι να ψάλλω αυτό που λησμόνησαν ή, το χειρότερο, διέγραψαν οι καθ’ ημάς εκκλησιαστικοί ταγοί. Κατ’ αρχάς το ζήτημα ΔΕΝ είναι αν συμφωνώ ή διαφωνώ με την παπική επίσκεψη στη Λέσβο. Πρόκειται για κάτι βαθύτερο και σοβαρότερο. Τι γυρεύει ο αρχηγός του κράτους του Βατικανού να παριστάνει το εκπρόσωπο του Χριστού, αυτού που δεν είχε «που την κεφαλήν κλίναι»; Δεν διακήρυξε ο Χριστός ότι «η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου»; Ξέρουμε τι γυρεύει. Να είναι στραμμένα διαρκώς πάνω του τα φώτα της δημοσιότητος. Να παριστάνει τον αρχηγό. Όλοι οι άλλοι γύρω είναι απλώς τσιράκια. 
Και άδραξε την ευκαιρία που του προσφέρθηκε.  

 Ποιος προσκάλεσε τον «Αγιώτατο»; Το Φανάρι ή η Αθήνα; Δεν μας πολυενδιαφέρει. Ας το ψάξουν οι δημοσιογράφοι. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Αφορά τις σχέσεις μας με τους αιρετικούς. Φυσικά ενοχλούνται οι οικουμενιστές και κατεβάζουν τα μούτρα τους αλλά εμείς, που πιστεύουμε «εις μιαν, αγία, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν», όχι απλώς ενοχλούμαστε μ’ όλ’ αυτά τα τερτίπια και το λαϊκό οικουμενισμό, αλλά απορούμε και εξιστάμεθα και τον νουν καταπληττόμεθα. Οι αποστολικές παραινέσεις για να απομακρυνόμαστε από τους αιρετικούς «μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν» πετάχθηκαν στον κάλαθο των αχρήστων. Μήπως μετακινηθήκαμε «εις έτερον ευαγγέλιον» και δεν το έχουμε αντιληφθεί; 
  Είδε ο Παναγιώτατος τον «αδελφό του Φραγκίσκο» κι αναγάλλιασε η καρδιά του! Μας μίλησε για τον «Αγιώτατο» Πάπα, για την ενότητα των «Εκκλησιών» ονομάζοντας τον Παπισμό «Καθολική Εκκλησία». Το ότι η μέρα αυτή  είναι «ιστορική» καμία αμφιβολία. Πήραμε τη ρεβάνς από τη Μόσχα! Ο Πάπας είναι δικός μας «αδελφός». Εμείς κρατάμε τη σημαία της αγάπης και είμαστε πρωταθληταί της «καταλλαγής». Ποιος συνάντησε πρώτος τον Πάπα στα Ιεροσόλυμα; Εμείς. Πάλι εμείς. Δεν είν’ εμάς που επισκέφθηκε ο Πάπας δυο φορές στην έδρα μας; 
   Κι ένα τελευταίο. Τώρα το «προσφυγικό» είναι λελυμένο. Η καϋμένη η Ελλάς μπορεί να προσβλέπει στη βοήθεια του «Αγιώτατου». Είναι πλεόν δεδομένη. Όπως πλειστάκις στο παρελθόν.

Σχόλιο: Σέ τί διαφέρει, κ. Κυριακού, ὁ κακόδοξος Πάπας ἀπὸ τὸν κακόδοξο Πατριάρχη; Αἱρετικὸς κι ὁ ἕνας, αἱρετικὸς κι ὁ ἄλλος! "Κακοδόξων χορείας κακόφρων προΐσταται" ἀποφαίνεται ὁ κ. Κυριακοῦ γιὰ τὸν πάπα. "Κακοδόξων χορείας κακόφρων προΐσταται" καὶ ὁ κ. Βαρθολομαῖος (κατὰ τὸν κ. Κυριακοῦ), ἀφοῦ δίπλα του ἔχει τὸν μεγάλο αἱρετικὸ διδάσκαλο κ. Ἰωάννη Ζηζιούλα, τὸν Μεσσηνίας Χρυσόστομο, τὸν Προύσης Ἐλπιδοφόρο, τὸν Σύρου Δωρόθεο, τὸν Δημητριάδος Ἰγνάτιο καὶ ὅσους ἄλλους θεωρητικὰ καὶ πρακτικὰ καταλύουν Δόγματα καὶ Ἱεροὺς Κανόνες!
    Ὁ Πάπας (κατὰ τὸν κ. Κυριακοῦ), «ξέρουμε τι γυρεύει. Να είναι στραμμένα διαρκώς πάνω του τα φώτα της δημοσιότητος. Να παριστάνει τον αρχηγό». Κι ὁ Πατριάρχης σας κ. Βαρθολομαῖος, «γυρεύει» κάτι ἄλλο;
   Ὁ Πάπας (κατὰ τὸν κ. Κυριακοῦ), θέλει "όλοι οι άλλοι γύρω είναι απλώς τσιράκια". Κι ὁ Πατριάρχης θέλει κάτι ἄλλο; Μήπως ἔλαβε ὑπ' ὄψιν, ὅσα τόσα χρόνια οἱ ὀρθόδοξοι ποιμένες καὶ ὁ κ. Τελεβάντος ἢ ὁ κ. Κυριακοῦ τοῦ ὑπενθυμίζουν; Μήπως ἀρνήθηκε τὰ περὶ βαπτισματικῆς θεολογίας καὶ ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν; Ὄχι βέβαια, ἀλλὰ ἀπειλεῖ ὅτι ὅποιος τολμήσει νὰ μὴ γίνει «τσιράκι» του, κι ἀντιδράσει στὶς ἀποφάσεις τῆς πανορθόδοξης Συνόδου, θὰ τὸν ἐκδιώξει ἀπὸ τὸ τσιφλίκι του, ὅπως θεωρεῖ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ!
  Μὲ ἔκπληξη καὶ ἔκφραση ἀπορίας μικροῦ καὶ ἀπληροφόρητου παιδιοῦ ὁ κ. Κυριακοῦ διερωτᾶται: «Οι αποστολικές παραινέσεις για να απομακρυνόμαστε από τους αιρετικούς «μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν» πετάχθηκαν στον κάλαθο των αχρήστων. Μήπως μετακινηθήκαμε «εις έτερον ευαγγέλιον» και δεν το έχουμε αντιληφθεί;»!
    Τι λές καλέ μου, κ. Κυριακοῦ. Τώρα ἀντελήφθης ὅτι «πετάχθηκαν στον κάλαθο των αχρήστων οι αποστολικές παραινέσεις για να απομακρυνόμαστε από τους αιρετικούς»; Τώρα ἀρχίζεις νὰ ὑποψιάζεσαι ὅτι μετακινηθήκατε «εις έτερον ευαγγέλιον»; Ὅταν μίλαγαν κάποιοι ἄλλοι γιὰ ὅλα αὐτά, ὅταν παρουσίαζαν τὴν  διδασκαλία τῶν Ἁγίων γιὰ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, τοὺς εἰρωνευόσαστε!!
   Γιὰ νὰ δοῦμε, θὰ βρεῖτε τὸ θάρρος τώρα καὶ τὴν ταπείνωση, νὰ ἀπομακρυνθεῖτε ἀπὸ ἕνα Πατριάρχη καὶ ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, ποὺ τοὺς δώσατε –κοινωνοῦντες μαζί τους- τὸ χρόνο ποὺ χρειάστηκαν ὥστε νὰ ἐπεκτείνουν περισσότερο καὶ περισσότερο, καὶ ἔτι περισσότερο τὴν αἵρεση καὶ ἐπὶ πλέον νὰ ἐξευτελίζουν τόσο πολὺ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, ἀλλὰ κι ἐσᾶς ποὺ τοὺς ἀνεχτήκατε «ἄχρι καιροῦ»;
    Καλὴ μετάνοια. Ἂς μετανοήσουμε εἰλικρινὰ ὁ καθένας γιὰ τὰ λάθη του. Ἂς ζητήσουμε τὸ θεῖο ἔλεος κι ὁ μακρόθυμος Κύριος θὰ μᾶς τὸ δώσει.

ΚΑΤΙ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ... Ένα Βίντεο, "Μήνυμα πρώην μουσουλμάνου προς τον Ομπάμα για το Ισλάμ!" και η Προσευχή του Πάπα, για να αντιληφθείτε το μέγεθος της θεομπαιξίας!

Κάτι συμπτώσεις…


 

Όπως έγραφα σε προηγούμενη ανάρτηση, η επίσημη αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ σημαία της Συρίας έχει δύο αστέρια. Αυτή εδώ, που όχι τυχαία ο Πάπας στέκεται μπροστά της, έχει τρία αστέρια. Οι περισσότεροι, επειδή τα χρώματα είναι ιδια εξαπατώνται και νομίζουν ότι πρόκειται για κακόμοιρους Σύριους πρόσφυγες. Πρόσφυγες μπορεί να είναι μεν, αλλά στην πραγματικότητα είναι οπαδοί ισλαμιστών τζιχαντιστών. Διότι αυτή είναι η σημαία της αντιπολίτευσης, της επονομαζόμενης από την Δύση και ως "μετριοπαθή". Είναι η σημαία των τζιχαντιστών του FSA, (Ελεύθερου Συριακού Στρατού), που ήταν και οι πρώτοι αποκεφαλιστές, ήδη από το 2012, πριν δηλαδή από το Νταές που τους πήρε και την "εργολαβία" των εκτελέσεων. Σήμερα ο FSA πολεμάει στη μάχη του Χαλεπίου στο πλευρό της Αλ Κάιντα (Αλ Νούσρα), του Νταές, διάφορων άλλων ισλαμιστικών οργανώσεων αποκεφαλιστών και των Τούρκων παρακρατικών, εναντίον του νόμιμου Αραβικού Συριακού Στρατού, των Κούρδων και των Ρώσων συμμάχων τους.

Πρόκειται δηλαδή για μια επίσημη απόδειξη μέσω της φωτογραφίας ότι στην Ελλάδα βρίσκονται κανονικά και με τον νόμο οπαδοί τζιχαντιστών, ή είναι τζιχαντιστές οι ίδιοι! Και ποιους αποκεφάλιζαν αυτά τα "καλά" παιδιά του FSA, που ευλογεί ο Πάπας και που επιδοκιμάζουν με τη συμμετοχή τους οι ταγοί της Ορθοδοξίας μας; 

Μα ο FSA έσφαζε και αποκεφάλιζε Αλαουίτες, Σιίτες και Χριστιανούς!

Ναι, Χριστιανούς, καλά ακούσατε! Για τους οποίους Χριστιανούς, οι ηγέτες του Χριστιανισμού Ανατολής και Δύσης αποδεικνύεται πως χύνουν μόνο κροκοδείλια δάκρυα.


Έρχεται ο Πάπας, λοιπόν, και δείχνει την άλληλεγγύη του στους σφαγείς των δύο Επισκόπων του Χαλεπίου και χιλιάδων Χριστιανών Ελληνορθόδοξων και Ασσυρίων. Δείχνει τη συμπάθεια του σε αυτούς που πυροδότησαν το κύμα της προσφυγιάς, υποστηρίζοντας εκείνους που το δημιούργησαν με τις φρικαλεότητες τους. Που όλως τυχαίως είναι και σύμμαχοι της Δύσης εναντίον του Άσαντ. Μα καλά, δεν βρέθηκε να του πει κάποιος ποιοι είναι αυτοί; Να τον προστατέψει, να μην πάει δίπλα τους; 


Η φωτογραφία είναι ξεκάθαρο μήνυμα. 
Διότι σε αυτό το επίπεδο κινήσεων, ανθρώπων όπως ο Πάπας, τα πάντα όσα αφορούν τη δημόσια εικόνα του είναι ελεγχόμενα και τίποτα δε γίνεται, αν δεν υπάρχει λόγος και σκοπιμότητα από πίσω. Δεν πήγε λοιπόν τυχαία να φωτογραφηθεί εκεί.
 Πήρε την πολιτική θέση της Δύσης εναντίον του Άσαντ, ως μη όφειλε ως εκκλησιαστικός παράγοντας. 


Το θλιβερό βέβαια θέαμα είναι, η εικόνα των συρόμενων σε ρόλο κομπάρσων σε αυτή τη διεθνή σκηνοθεσία της αντίχριστης νέας τάξης, Ορθόδοξων σφουγκοκωλάριων του Πάπα.


Αλλά ξέχασα! Εμείς έχουμε διακόψει διπλωματικές σχέσεις με τη νόμιμη κυβέρνηση της Συρίας και είμαστε σύμμαχοι των τζιχαντιστών που θέλουν να ανατρέψουν τον Ασαντ. 
Οπότε!
Γεράσιμος Γερολυμάτος
 Πηγή


Μήνυμα πρώην μουσουλμάνου προς τον Ομπάμα για το Ισλάμ!Ἡ Προσευχὴ τοῦ Πάπα στὴ Λέσβο,

συμπροσευχομένων τῶν "ὀρθοδόξων"

Πατριάρχου Βαρθολομαίου καὶ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου

ὑπὲρ τῶν ἀποθανώντων Μουσουλμάνων!

Ελεήμων Θεέ, Προσευχόμαστε σε σένα για όλους τους άνδρες, γυναίκες και παιδιά που έχουν πεθάνει αφήνοντας τις πατρίδες τους σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής.Αν και πολλοί από τους τάφους τους δεν φέρουν όνομα, σε σένα ο καθένας είναι γνωστός, αγαπητός και λατρευτός.Είθε να μην τους ξεχάσουμε ποτέ αλλά να τιμήσουμε τη θυσία τους με έργα περισσότερο παρά με λόγια.Εμπιστεύομαστε σε σένα όλους εκείνους που έχουν κάνει το ταξίδι αυτό υπομένοντας φόβο, αβεβαιότητα και ταπείνωση, για να φθάσουν σε ένα μέρος ασφαλείας και ελπίδας.Όπως ακριβώς εσύ ποτέ δεν εγκατέλειψες τον Υιό σου καθώς εφερόταν σε ένα ασφαλές μέρος από την Μαρία και τον Ιωσήφ, έτσι τώρα στάσου κοντά σ’αυτούς τους υιούς και τις θυγατέρες σου, μέσα από την τρυφερότητα και προστασία μας.Φροντίζοντας για αυτούς είθε να αναζήτησουμε έναν κόσμο όπου κανένας δεν θα εξαναγκάζεται να αφήσει το σπίτι του, και όπου όλοι θα μπορούν να ζούν ελεύθερα με αξιοπρέπεια και ειρήνη.Ελεήμων Θεέ και Πατέρα όλων, ξύπνησέ μας από τον ύπνο της αδιαφορίας, άνοιξε τα μάτια μας στα βάσανά τους, και ελευθέρωσέ μας από την αναισθησία που έχει γεννηθεί από την κοσμική άνεση και τον εγωκεντρισμό.Έμπνευσέ μας σαν έθνη, κοινότητες και άτομα, να δούμε ότι αυτοί που έρχονται στις ακτές μας είναι αδερφοί και αδερφές μας.Είθε να μοιραστούμε μαζί τους τις ευλογίες που έχουμε λάβει από το χέρι σου, και να αναγνωρίσουμε ότι μαζί, σαν μία ανθρώπινη οικογένεια, είμαστε όλοι μετανάστες, ταξιδεύοντας με ελπίδα σε σένα, την αληθινή κατοικία μας, όπου κάθε δάκρυ θα σκουπισθεί, όπου θα είμαστε ειρηνικοί και ασφαλείς στην αγκαλιά σου.
Μτφρ. Νίκος Κυριακίδης