Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: "Ο γ. Πορφύριος ΕΒΛΕΠΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΓΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΔΩ"!ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ π. ΑΘΑΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥΣ μιλία του είμνηστος π. θανάσιος εχε πε κα τ ξς γι τν ἅγιο Πορφύριο:Ἅγιος Πορφύριος
π. Ἀθαν. Μυτιληναῖος

«...Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση, μά φοβερή ἐντύπωση· ἔστειλα σέ κάποιον ἀσκητή, εἶναι στήν Ἀττική, λέγεται πατήρ Πορφύριος (ἴσως θά ἔχετε ἀκούσει γι’ αὐτόν, ἔχει τό χάρισμα ὄχι μόνο τῆς διακρίσεως, ἀλλά καί τῆς διοράσεως. Μπορεῖ νά βλέπει)· τοῦ ἔστειλα μιά οἰκογένεια, ἕνα ζευγάρι, καί ἦταν μόνο ἕνα παιδί τους μαζί, ἔχουν περισσότερα παιδιά, γιά ἕνα θέμα πολύ σοβαρό. Ἐγώ εἶχα ἤδη διακρίνει στό παιδί σοβαρά συμπτώματα δαιμονισμοῦ.
      Τούς ἔστειλα, πῆγαν, καί μέ πῆρε τηλέφωνο ὁ πατήρ Πορφύριος, μέ κατέπληξε, καί μοῦ λέει: «Πές τους, ἐγώ δέν τούς τό εἶπα, ὅτι καί τό ἄλλο τους, τό δεύτερο παιδί, ἔχει δαιμόνιο (ἦταν μία κοπέλα αὐτή, μικρή, 15 χρόνων), ἔχει δαιμόνιο, καί οἱ γονεῖς ἔχουν δαιμόνιο».
    Λέω: «Γέροντα, οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἐξομολογοῦνται, κοινωνοῦν».
         «Ἄκου με, πού σοῦ λέγω, ἔχουν δαιμόνιο!».
          «Γέροντα», τοῦ λέγω…
          «Ἔχουν δαιμόνιο», μοῦ ἐπιμένει γιά τρίτη καί τέταρτη φορά.
     Βέβαια, τούς τό εἶπα, γιατί μοῦ τό εἶπε. Οἱ ἄνθρωποι ἐξεπλάγησαν.
    Δέν πέρασε πολύς καιρός, καί πράγματι ἡ κοπέλα ἐξεδήλωσε ἕνα βαρύτατο ἁμάρτημα καί ἐπιμένει νά μένει στό βαρύτατο αὐτό ἁμάρτημα, πού δείχνει ὅτι εἶχε τό δαιμόνιο, τό ἀντίστοιχο αὐτό τοῦ ἁμαρτήματος.
       Μοῦ ἔκανε κατάπληξη!  Αὐτό ἐγώ δέν μποροῦσα νά τό δῶ. Τό ἔβλεπε ἐκεῖνος. Καί πολλά ἄλλα καταπληκτικά!». 
 
http://athanasiosmytilinaios.blogspot.gr (Χριστιανική Ἀνθρωπολογία, ὁμιλία 58η)

Οι Οικουμενιστὲς προωθούν δια των Ορθοδόξων έξυπνα αλλά και "ΑΝΕΞΟΔΑ" το αντίχριστο έργο τους!Ορθόδοξοι παρακολούθησαν τον Εσπερινό
στο Ρωμαιοκαθολικό Καθεδρικό Ναό
του Τιμίου Προδρόμου Βαρσοβίας


DSC03020
 

Τὸ ἔργο τῆς ἐξοικειώσεως τῶν πιστῶν μὲ τὶς θεομίσητες συμπροσευχὲς μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν, ἔχουν ἔξυπνα ἀφήσει οἱ Οἰκουμενιστὲς νὰ ἐπιτελοῦν ἀποτελεσματικὰ τὰ Ὀρθόδοξα ἱστολόγια μὲ τὴ δημοσίευση Video καὶ φωτογραφιῶν!
Ἔτσι προωθεῖται θαυμάσια καὶ «ἀνέξοδα»(!) ὁ λαϊκὸς Οἰκουμενισμός.
Βέβαια, ἐνδείκνυται ἡ δημοσίευση φωτογραφιῶν (ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν «Ἕνωση» Ὀρθοδοξίας καὶ Παπισμοῦ διὰ τῆς «πρακτικῆς» ὁδοῦ), ὅταν δι’ αὐτῶν προτρέπονται οἱ πιστοὶ νὰ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τοὺς Πατριάρχες καὶ τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ ἐπιδίδονται σὲ αὐτὲς τὶς συμπροσευχές.
Ὅταν ὅμως τοῦτο δὲν γίνεται, ὅταν οἱ πιστοὶ βλέπουν ὅτι οἱ λοιποὶ «Ὀρθόδοξοι» Ἐπίσκοποι καὶ γέροντες κοινωνοῦν μὲ τοὺς κοινωνοῦντας «τοῖς αἱρετικοῖς»· ὅταν στὴ συνέχεια μὲ αὐτοὺς τοὺς Ἐπισκόπους καὶ πνευματικοὺς κοινωνοῦν οἱ πιστοί, τότε ἁπλῶς αὐτὲς οἱ φωτογραφίες συντελοῦν στὴν ἀλλοίωση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος, στὴν ἐμπέδωση τοῦ λαϊκοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Αὐτὸ ἤθελαν νὰ ἀποφύγουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὅταν δίδασκαν τὴν ἄμεση ἀπομάκρυνση-ἀποτείχιση ἀπὸ τοὺς αἱρετίζοντες, ποὺ οἱ σύγχρονοι Ποιμένες μὲ χίλιες δυὸ δικαιολογίες δὲν ἐφαρμόζουν,  μετατρέποντες ἀσεβῶς τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση καὶ προσαρμόζοντάς την ἔτσι (ἠθελημένα ἢ κατ' ἀνάγκην, ἀδιάφορο ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἀποτέλεσμα), ὥστε νὰ ἐξυπηρετεῖ τὰ σχέδια τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

Τὴν εἴδηση γιὰ τὴν καινούργια συμπροσευχὴ καὶ τὴ φωτογραφία (ποὺ ἀποτελοῦν πιὰ τὴν καθημερινή μας δηλητηριώδη "Μιθριδάτεια δόση"!)  λάβαμε ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο "Ἀκτῖνες". Ἐκεῖ διαβάζουμε:

Στο κοινό Ρωσοπολωνικό Συνέδριο με τίτλο «Το μέλλον του χριστιανισμού στην Ευρώπη: ο ρόλος των Εκκλησιών και των λαών της Πολωνίας και της Ρωσίας», το οποίο άρχισε τις εργασίες του στο Πανεπιστήμιο Καρδινάλιος Στέφανος Βυσίνσκι, συμμετείχε στις 29 Νοεμβρίου 2013 ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ρωσικής Εκκλησίας, με ευλογία του Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.