Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Το πνευματικό αλτσχάϊμερ του κ. Αμβρόσιου!Σφοδρή κριτική κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη εξαπολύει σε νέα παρέμβασή του ο Μητροπ. Αιγιαλείας και Καλαβρύτων Αμβρόσιος τόσο για τις σχέσεις με την Ελλαδική Εκκλησία όσο και για την Πανορθόδοξη αλλά και τις επαφές με τον Πάπα. 

Αναλυτικά αναφέρει:

Πηγή: http://mkka.blogspot.gr/2016/05/blog-post_16.html

_________Μερικά πραγματικά γεγονότα οδηγούν ενίοτε την πέννα μας σε μια αυστηρή κριτική τοποθέτησή μας έναντι του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. Είμεθα υποχρεωμένος για μια ακόμη φορά να χρησιμοποιήσουμε την γλώσσα της αληθείας, αποβλέποντες όχι στην κολακεία των Προσώπων, αλλά στη δόξα της Μητρός Εκκλησίας και στην υπηρεσία της Αληθείας του Χριστού! Άλλωστε με την Α.Θ.Π. τον Πατριάρχην μας κ. Βαρθολομαίον γνωριζόμεθα από της εποχής,  που αμφότεροι ήμασταν Διάκονοι! 
Ιδού, λοιπόν, μερικά δεδομένα, ένεκα των οποίων αποφασίσαμε να αναδημοσιεύσουμε ένα όχι και τόσο κολακευτικό κείμενο για τον Πατριάρχη μας, καθώς προαισθανόμεθα, ότι, μετά τήν Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης, η Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και η «Θυγατέρα»  Εκκλησία της Ελλάδος θα οδηγηθούν σε κρίση! Αιτία θα είναι η επεκτατική και η κατακτητική Του διάθεση σε βάρος της Εκκλησίας της Ελλάδος! Είθε τα πράγματα να μας διαψεύσουν!  
 [σ.σ.: Ξεχάσατε ἀνεπίτρεπτα, κ. Ἀμβρόσιε, ὅτι ἡ αἰτία τῆς κρίσης δὲν εἶναι ἡ ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ τοῦ Πατριάρχη, ἀλλὰ ἡ ἀποδοχή τοῦ Παπισμοῦ ὡς Ἐκκλησίας μὲ μυστήρια καὶ ἡ προωθούμενη ἕνωση μὲ τοὺς αἱρετικούς;]. 
Δεδομένον 1ον. 
 _________Η πρόσφατη συνάντηση του Πάπα της Ρώμης κ. Φραγκίσκου και του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στη νήσο Λέσβο, με πρόφαση την δήθεν συμπαράσταση προς τους πρόσφυγες, επλήγωσε βαθύτατα  την καρδιά μας ως Ορθοδόξων. Διότι εκεί ο Πάπας της Ρώμης μέ τήν υπεροπτική συμπεριφορά Του, κεκαλυμμένη πάντοτε με ένα ανθρωπιστικό δήθεν ένδυμα, έλλαμψεν ως ο Μέγας Ηγέτης της Χριστιανωσύνης στον σύγχρονο κόσμο, ενώ την ίδια ώρα ο ημέτερος Πατριάρχης, ο Ηγέτης της αληθινής Χριστιανωσύνης  και της ανόθευτης Ορθοδοξίας, παρίστατο ως ο «φτωχοσυμπέθερος» στήν όλη υπέρ-μεγαλοπρεπή υποδοχή Του!
[σ.σ.: Ξεχάσατε, κ. Ἀμβρόσιε, ὅτι ἐσεῖς συνηγορήσατε (καὶ ὑποστηρίξατε παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τῶν πιστῶν) τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴν Ἀθήνα τὸ 2001; Ξεχάσατε ὅτι γιὰ νὰ τὴν δικαιολογήσετε φτάσατε στὸ σημεῖο νὰ κηρύξετε: "Ποτὲ δὲν θὰ σᾶς διδάξω ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση. Εἶναι (μόνο) σχίσμα. Γι' αὐτὸ οἱ Παπικοὶ ἔχουν μυστήρια"; Ξεχάσατε ὅτι αὐτὸ οὐδέποτε τὸ ἀποκηρύξατε, ζητώντας συγγνώμη ἀπὸ τοὺς πιστούς; Μήπως γι' αὐτὸ ἑστιάζετε τὴν κριτική σας πρὸς τὸν Πατριάρχη τὴν "επεκτατική και η κατακτητική Του διάθεση", ἀφοῦ στὸ βασικὸ αὐτὸ σημεῖο τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν Μυστηρίων τῶν Παπικῶν -ποὺ σᾶς κατατάσσει στὸ χῶρο τῶν Οἰκουμενιστῶν- συμφωνεῖτε μαζί του;].

Δεδομένον 2ον. 
__________Ως δεύτερον, θα θέλαμε να απαριθμήσουμε την αναμενόμενη Μεγάλη Πανορθόδοξο Σύνοδο, η οποία πρόκειται να συνέλθη στην Κρήτη τον επόμενο μήνα Ιούνιο, όπου -κατά την ταπεινή μας γνώμη- η Ορθοδοξία θα εξέλθη τραυματισμένη και πολυ-πληγωμένη!  Κραυγές αγωνίας ακούονται ήδη από πολλές κατευθύνσεις! Θιασώτες του Οικουμενισμού, δηλ. «Οικουμενιστές»  Ιεράρχες και Πανεπιστημιακοί Διδάσκαλοι, θα έχουν τον πρώτο λόγο! 

[σ.σ.: Ξεχάσατε, κ. Ἀμβρόσιε, ὅτι ἤδη ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι πληγωμένη, ἀφοῦ παρὰ τὶς αἱρετικὲς διδασκαλίες καὶ πράξεις τοῦ Πατριάρχη, τοῦ μητρ. Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα, τοῦ μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, ἐσεῖς κοινωνεῖτε μαζί τους;]. 
Δεδομένον 3ον. 
________Έχει γνωστοποιηθή ήδη, ότι ο Πατριάρχης μας εζήτησε τόν Σεβ. Μητροπολίτην Εδέσσης και Πέλλης κ. Ιωήλ να προστεθή στην Πατριαρχική Αντιπροσωπεία, δηλ. να είναι Μέλος της Συνοδείας του Οικουμενικού Πατριάρχου. Αυτό εξ επόψεως εκκλησιαστικού Δικαίου είναι απαράδεκτον! Διότι πως είναι δυνατόν ένας Ιεράρχης να ανήκει σε δύο εκκλησιαστικές Συνόδους; Τις ανησυχίες μας έχουμε ήδη αναπτύξει εκτενώς τόσο πρός την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος διά της από 18.04.2016 αναφοράς μας, όσο και από το χώρο αυτό (βλ. mkka.blogspot.com: ανάρτηση επίσης της 18ης Απριλίου 2016). Σχετίζεται με το γνωστό θέμα των «Νέων Χωρών». Εάν όντως ο Πατριάρχης μας εζήτησε από τήν Κυβέρνηση κ. Τσίπρα την  υπαγωγή των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών στην κανονική Δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, (οπότε η Εκκλησία της Ελλάδος θα περιορισθή και θα τελειώνη στην περιοχή της Λαρίσσης), τότε η ενέργεια αυτή αποτελεί μια προδοτική  και γι' αυτό αυτόχρημα μια εγκληματική πράξη! 
________Ευτυχώς η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με πρόσφατη Απόφασή Της αρνήθηκε την συμμετοχή του εξονομασθέντος Σεβ. Αρχιερέως!

Δεδομένον 4ον. 
_________Εξ αφορμής της παραπάνω διοικητικής ενεργείας μας ο επώνυμος και αξιοσέβαστος Δικηγόρος της Θεσσαλονίκης κ. Δ.Ν., διά της από 3ης Μαΐου ε.έ. προσωπικής πρός ημάς επιστολής του, μας ήλεγξεν δριμύτατα για τη θέση μας ως πρός τις «Νέες Χώρες», διαμαρτυρόμενος δε, μας έγραψε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ανέγνωσα μετά αφάτου αγανακτήσεως εις τον Ο.Τ. την από 18ης Απριλίου τ.ε. επιστολήν σας πρός τήν Ι.Σ. με οχετόν ύβρεων κατά της Α.Θ.Π. του Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου, όπου βιάζετε τήν αλήθειαν και προσπαθείτε  να κάνετε το άσπρον μαύρον!!»
__________Αυτή η ενέργεια του κατά τα άλλα αξιοσέβαστου Δικηγόρου κ. Δ.Ν.  ηρέθισε το πνεύμα μας, καθ' όσον δι αυτής αυτο-εντάσσεται στους «νεο-ειδωλολάτρες» της εποχής μας, ως πρός τον Πατριαρχικόν Θρόνον, οι οποίοι, ατυχώς, κινούμενοι εκ σεβασμού πρός τα Πρόσωπα,  παραβλέπουν απαράδεκτες ενέργειες Εκκλησιαστικών Ταγών εις βάρος της αμωμήτου ημών Πίστεως! Υποστηρίζουν δηλ. τα Πρόσωπα και αμνηστεύουν πράξεις των προδοτικές! Όταν π.χ. ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαίος μετέδωσε τα Άχραντα Μυστήρια σε Δημόσιο Πρόσωπο της μεγάλης πόλεως Θεσσαλονίκης, όστις όμως τυγχάνει όχι μόνον υμνητής, αλλά και προστάτης και προβολεύς των ανωμάλων τύπων και ομοφυλοφίλων προσώπων, ΔΕΝ ΑΝΕΓΝΏΣΑΜΕ ΚΑΠΟΥ ΜΙΑΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΝ του κ. Δικηγόρου και υβριστού μας. Εφ' όσον, λοιπόν, ο Δικηγορος κ. Δ.Ν., αφρόνως φερόμενος, ηρέθισε την Ορθόδοξον συνείδησίν μας, ας δεχθή τώρα την έκρηξιν της ψυχής μας.     
[σ.σ.: Ὤ τῆς ὑποκρισίας! Κατηγορεῖτε τὸν κ. Δ.Ν. γιὰ πράγματα ποὺ κι ἐσεῖς κάνατε, καὶ ποὺ ἦσαν μάλιστα φοβερότατα! Ξεχάσατε δηλαδή, κ. Ἀμβρόσιε, πόσες φορὲς "παραβλέψατε απαράδεκτες ενέργειες Εκκλησιαστικών Ταγών", ὅπως τοῦ "Παναγιώτατου Πατριάρχη σας κ. Βαρθολομαίου, ἢ ἄλλων Ταγῶν που μετέδωσαν τα Άχραντα Μυστήρια" σὲ παπικούς (π.χ. Ραβέννα) συμπροσευχήθηκαν μὲ αἱρετικούς (π.χ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος), ἢ ἀποδέχτηκαν στὸ Μπάλαμαντ ἢ σὲ συνέδρια τοῦ Π.Σ.Ε. (π.χ. στὸ Πόρτο Ἀλέγκρε)  προδοτικὲς ἐνέργειες κι ἐσεῖς "λουφάξατε";].
________Όθεν, έχοντες τα παραπάνω δεδομένα, αποφασίσαμε να δώσουμε στη δημοσιότητα ένα κείμενο, διά του οποίου πολύ θα πληγωθή ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαίος. Πρέπει όμως να γνωρίζη, πως σκέπτονται οι άλλοι δι' Αυτόν! 
[σ.σ.: Ἀπορίας ἄξιον! Γιατί διαλέξατε ἕνα παλαιότερο κείμενο "ἀπὸ κάποιο περιοδικὸ τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου", (ὅπως γράφετε σὲ ὑποσημείωση στὸ τέλος μὲ τὸ ὁποῖο "δὲν συμφωνεῖτε σὲ ὅλα"; Ξεχάσατε ὅτι ὑπάρχουν κείμενα (δημοσιεύτηκαν μάλιστα πρὸ ἑβδομάδων) ὅπως π.χ. τοῦ καθηγητῆ Δογματικῆς κ. Τσελεγγίδη;].
________Εκ προοιμίου δηλούμεν, ότι ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΑ,  όσα καταγράφονται εκ μέρους τρίτων προσώπων στο παρακάτω επικριτικό για τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη σημείωμα. Πλήν όμως η καταγραφή πράξεων και ενεργειών του Πατριάρχου μας, διά των οποίων έχει σκανδαλισθή το Πλήρωμα της Εκκλησίας, θα είναι χρήσιμη σε ένα τόσο Μεγάλο Εκκλησιαστικό Ηγέτη, ιδιαίτερα τώρα που ετοιμάζεται για το μεγάλο τόλμημα, την σύγκληση δηλ. της Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου. Πρέπει εκεί ο Παναγιώτατος να συμπεριφερθή -εάν τελικά πραγματοποιηθή η Σύναξη-, με περισσή σύνεση, ώστε να αμβλύνη ή και να διορθώση την μέχρι σήμερα κακήν εικόνα, την οποίαν έχει δώσει στο Πανορθόδοξο Πλήρωμα με πράξεις όχι απλώς απαράδεκτες, αλλά ενίοτε και προδοτικές για την Ορθοδοξια μας, όπως π.χ. είναι η μετάβασή Του στην Εβραϊκή Συναγωγή, οι συμπροσευχές Του με τους Ρωμαιοκαθολικούς, ο χαρακτηρισμός του Κορανίου ως «το άγιο Κοράνιο», η εμμονή Του στην διεκδίκηση της κυριότητος για τις λεγόμενες «Νέες Χώρες»   κ. ά.
Αίγιον,  16 Μαΐου 2016
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
******************************

Η ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Α) Εις τον ένδοξον Πατριαρχικόν θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως, εκάθησαν μορφές ευσεβών, αγωνιστών και ομολογητών Πατριαρχών, οι οποίοι με τους αγώνες των υπέρ πίστεως και πατρίδος, ελάμπρυναν και εδόξασαν την Ορθοδοξίαν και τον Πατριαρχικόν θρόνον.
Β) Τέτοιοι αληθείς Αρχιερείς του Θεού και της Ορθοδοξίας πρόμαχοι και Διδάσκαλοι υπήρξαν οι: Ιωάννης Χρυσόστομος, Γρηγόριος Θεολόγος,

"Θα συμπορευτούμε και θα διακονήσουμε τον θεάρεστο αγώνα των αγιορειτών Πατέρων

Λυπήθηκε ο Αναστάς Κύριος το εξουθενωμένο και απροστάτευτο ποίμνιο Του  και άνθισε στις ψυχές  του λαμπριάτικα αγριολούλουδα απ΄τον Άθωνα!

Γιατί δεν ήταν άλλο από άνθη και ευωδία του Αγίου Πνεύματος η πρόσφατη διακήρυξη των Αγιορειτών Πατέρων να υψώσουν πνευματικό ανάχωμα απέναντι στην εξάπλωση της χολέρας του οικουμενισμού, με την απειλή της διακοπής της εκκλησιαστικής κοινωνίας.
Εξήνθησε η έρημος λοιπόν από τα  λόγια των Αγίων, των Διδασκάλων, των Μαρτύρων και  Ομολογητών που τώρα πλέον ξαναήρθε ο καιρός να γίνουν  βίωμα και πράξη.
Εμείς, το πλήρωμα των λαϊκών της Ορθόδοξης

Γέρων Σάββας Λαυριώτης: H πρόθεση της Συνόδου είναι η αναγνώριση των αιρέσεων (Βίντεο)

    Ο Αγιορείτης πατέρας Σάββας Λαυριώτης, στην εκπομπή «Εντός Εκτός Συνόρων» στο Blue Sky, ομολογεί Ορθόδοξη ανόθευτη πίστη.
     Ένα δικό μας συμπέρασμα από τις παρεμβάσεις των τηλεθεατών αλλά και τις απόψεις του παρουσιαστή, τις οποίες θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, είναι ότι ο κόσμος είναι ακατήχητος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο και παροτρύνουμε τους αγιορείτες πατέρες, σας άλλοι Άγιοι Κοσμάδες, να βγούνε έξω από το Άγιο Όρος και να διδάξουν την ανόθευτη Ορθόδοξη πίστη. Την οποίοι κάποιοι άλλοι ποιμένες επέτρεψαν να ξεχαστεί και να παραγκωνιστεί.

Υποστήριξη της επιστολής Αγιορειτών πατέρων από πιστούς. Φρανκφούρτη Γερμανίας.


Ομολογία πίστεως και υποστήριξης
της ανοικτής επιστολής των Αγιορειτών πατέρων
σχετικά με την Πανορθόδοξη Σύνοδο της Κρήτης


   Είμαστε μία οικογένεια ορθοδόξων Χριστιανών στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας.
      Δηλώνουμε την θλίψη μας για τις οικουμενιστικές  κινήσεις και δηλώσεις Πατριαρχών, Επισκόπων και ιερέων των Αυτοκ. Ορθοδόξων Εκκλησιών.
      Παραμένουμε στην Ορθόδοξη πίστη, την οριοθετημένη απο τους Πατέρες της Εκκλησίας, και απομακρυνόμαστε απο οποιονδήποτε δεν παραδέχεται την αγιότητα και εγκυρότητα αυτών.
   Υποστηρίζουμε την ανοικτή επιστολή των Αγιορειτών Πατέρων γ. Γαβριήλ της Ι. Κ. Αγίου Χριστοδούλου, Ι. Μ. Κουτλουμουσίου, γ. Σάββα Λαυριώτη της Ι. Μ. Μ. Λαύρας, γ.  Ιλαρίωνος της Ι. Κ. Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, Ι. Μ. Κουτλουμουσίου, μ. Δοσιθέου της Ι. Κ. Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, Ι. Μ. Κουτλουμουσίου, γ. Κυρίλλου της Ι. Η. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Καρούλια, Ι. Μ. Μ. Λαύρας, γ. Χαρίτωνος  Ιερομ.  της Ι. Κ. Αναλήψεως, Ι. Μ. Βατοπαιδίου, γ. Χερουβείμ της Ι. Κ. Αρχαγγέλων, Ι. Μ. Μ. Λαύρας κ.λ., σχετικά με την Πανορθόδοξη Σύνοδο της Κρήτης, την οποία  Σύνοδο θεωρούμε αντορθόδοξη, προδοτική και άκυρη, για τους λόγους που αναλύουν οι Πατέρες.
      Ομολογούμε την πίστη μας στον Άγιο Τριαδικό Θεό και αποστρεφόμαστε οποιαδήποτε άλλη λεγόμενη θεότητα και θρησκεία, όπως επίσης και τις αιρέσεις του Πάπα της Ρώμης και των Διαμαρτυρομένων.
      Ευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους της γης και για την σωτηρία όλων μας δια της μόνης Οδού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Γεώργιος Leyde
Αναστασία Leyde

Έλλη Leyde

Άκαρπο δένδρο!