Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Αθηναγόρας και αντι-Οικουμενιστές: Αυτός γράφει κι αυτοί πράττουν το ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ!


Μεταξύ ἄλλων γράφει ὁ π. Αναστάσιος:
«Η πιο κάτω φράση του “μεγάλου πατριάρχη Αθηναγόρα, είναι τραγική για ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γράφει ο Αθηναγόρας το πλέον αδιανόητο:
«Και επί πλέον έχουσι τοποθετήσει την υμετέραν Εντιμότητα εις την γενναία και τετιμημένην παρεμβολήν των συμμετόχων και συνεργατών της Μητρός Εκκλησίας εν τη προσπαθεία αυτής εις προώθησιν της ενότητος των Χριστιανών»!
«"Η σύγχρονη Οικουμενική Κίνηση, όπως την ζούμε είναι πνευματικός καρπός του τεκτονισμού και της θεοσοφίας και αυτών τα άνομα και ανήθικα σχέδια καλείται να υλοποιήσει". Πέραν πάσης αμφιβολίας, η σύγχρονη Οικουμενική Κίνηση, όπως την ζούμε, πορεύεται βάσει του Τυπικού του 32ου βαθμού του τεκτονισμού!»

 π. Αναστάσιου Κ. Γκοτσόπουλου

Επιστολή Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα
Πάτρα,  25  Σεπτεμβρίου  2015
                                                                               Πηγή: "Ἀκτίνες"
Mέρος Γ΄
Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας προς μασόνο, θεοσοφιστή και εωσφοριστή:
«μελετούμεν αυτό εν μυστική μεθ υμών ψυχική επικοινωνια και αγαλλιάσει, ότι πλουτιζομεθα εκ των υψηλών σκέψεων της ημετέρας Εντιμότητας. Ταύτα δε πάντα... έχουσι τοποθετήσει την υμετέραν Εντιμότητα εις την γενναία και τετιμημενην παρεμβολήν των συμμετόχων και συνεργατών της Μητρός Εκκλησίας εν τη προσπάθεια αυτής εις προώθησιν της ενότητος των Χριστιανών» (Γ΄).


Πρωτοπρεσβύτερος, Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών

Στα δύο προηγούμενα μέρη του άρθρου αναφερθήκαμε στην ιδιαίτερα θερμή, προσωπική επιστολή που απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας στον συγγραφέα Κ. Μελισσαρόπουλο. Όπως είδαμε ο Κ. Μελισσαρόπουλος ήταν δεδηλωμένος μασόνος 33ου βαθμού, μέλος του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου βαθμού της Ελλάδος, χρηματίσας Κραταιός Μέγας Θησαυροφύλακας της Ιεράς [Μασονικής] Αυτοκρατορίας(!) και εν συνεχεία Κραταιός Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης αυτής (δηλ. Υπαρχηγός-Αντιπρόεδρος του Σώματος όλων των υψηλόβαθμων μασόνων της χώρας μας).
Επίσης, ο Κ. Μελισσαρόπουλος διετέλεσε επί δεκαετίες (34 χρόνια) πρόεδρος της Θεοσοφικής Εταιρείας εν Ελλάδι (1952-1957 και 1961-1988) καθώς και ιδρυτής (1956) και επί 33 χρόνια Διευθυντής (1956-1988) και συντάκτης του περιοδικού «ΙΛΙΣΟΣ» (επίσημο όργανο της Θεοσοφικής Εταιρείας Ελλάδος)!
Επίσης, ο Μελισσαρόπουλος ήταν πολυγραφότατος συγγραφέας πληθώρας αποκρυφιστικών, εσωτεριστικών και θεοσοφικών μελετών και άρθρων, καθώς και μεταφραστής και εκδότης δημοσιεύσεων της Μπλαβάτσκυ, Μπέιλυ, Μπέσαντ, Κρισναμούρτι που έχουν εκδοθεί στην Αμερική από την Θεοσοφική Εταιρία και την LUCIS TRUST (=Εταιρεία του Εωσφόρου).
Τέλος, ο Μελισσαρόπουλος, πρώτος αυτός,  αποκάλυψε σε ομιλίες του στη μασονική Στοά σε κλειστό κύκλο υψηλόβαθμων μασόνων ότι ο Μ.Α.Τ.Σ. (ο θεός της μασονίας) είναι ο Εωσφόρος και οι μασόνοι οφείλουν να εργαστούν για να αποκαταστήσουν τη λατρεία του Εωσφόρου στη γη!
Σε ένα τέτοιο συνειδητό αποκρυφιστή, θεοσοφιστή και εωσφοριστή,  ο πατριάρχης Αθηναγόρας έγραψε τα πιο κάτω αδιανόητα για Ορθόδοξο κληρικό :
«Μετά της περί ημάς Ιεραρχίας και του Ι. Κλήρου και του Χριστεπωνύμου Πληρώματος …πολλήν εδοκιμάσαμεν ψυχικήν χαράν κομισάμενοι το υπό τον τίτλο “Τα βήματα της Φιλοσοφίας” σύγγραμμα της ημετέρας λίαν ημίν αγαπητής Εντιμότητας. Και ηρχισαμεν να μελετωμεν αυτό εν μυστική μεθ’ υμών ψυχική επικοινωνια και αγαλλιάσει, ότι πλουτιζομεθα εκ των υψηλών σκέψεων της ημετέρας Εντιμότητας, των ευγενικών αισθημάτων και του πόθου της εξυπηρετήσεως της κοινωνίας και μερικώτερον του ανθρώπου. Ταύτα δε πάντα συγκροτούσι και την προσωπικήν Βιβλιοθήκην την οποιαν καταρτίζομεν εν τη ψυχή ημών και διατηρούμεν ανεξάντλητον».
Και αν τα ανωτέρω θα μπορούσαμε να πούμε ότι αφορούν στην ίδια την προσωπική πνευματική κατάσταση –τραγική και αξιοθρήνητη, ασφαλώς– του “μεγάλου Αθηναγόρα, η πιο κάτω φράση του πατριάρχη είναι τραγική για ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γράφει ο Αθηναγόρας το πλέον αδιανόητο:
«Και επί πλέον έχουσι τοποθετήσει την υμετέραν Εντιμότητα εις την γενναία και τετιμημένην παρεμβολήν των συμμετόχων και συνεργατών της Μητρός Εκκλησίας εν τη προσπαθεία αυτής εις προώθησιν της ενότητος των Χριστιανών»!
Ο μασόνος 33ου βαθμού και θεοσοφιστής και αποκρυφιστής και εωσφοριστής ανήκει «εις την γενναία και τετιμημένην παρεμβολήν των συμμετόχων και συνεργατών της Μητρός Εκκλησίας»! και μάλιστα «εν τη προσπαθεία αυτής εις προώθησιν της ενότητος των Χριστιανών»;!
Στην προσπάθεια για την προώθηση της ενότητας των Εκκλησιών «συμμέτοχος και συνεργάτης της Μητρός Εκκλησίας» ένας δεδηλωμένος μασόνος 33ου βαθμού και θεωρητικός της θεοσοφίας και του εωσφορισμού με την έγκριση και υπογραφή του “μεγάλου Αθηναγόρα!
Ίσως για κάποιους αδαείς που πολύ επιφανειακά προσεγγίζουν την Οικουμενική Κίνηση, όπως την βλέπουμε να υλοποιείται στις μέρες μας, να φαίνονται πολύ παράξενα και αδιανόητα τα λόγια αυτά του Αθηναγόρα. Ίσως κάποιοι προσπαθήσουν να ψελλίσουν ότι ο πατριάρχης δεν γνώριζε τι άνθρωπος ήταν ο Μελισσαρόπουλος! Ίσως κάποιοι τολμήσουν να πουν ότι η επιστολή του Αθηναγόρα στον Μελισσαρόπουλο είναι πλαστή! κοκ
Όποιος όμως παρακολουθεί με προσοχή και υπευθυνότητα και πόνο τα θέματα αυτά δεν τον ξενίζει καθόλου το περιεχόμενο και το ύφος της επιστολής του Αθηναγόρα στον αρχιμασόνο και θεοσοφιστή Μελισσαρόπουλο!
Τα αποκαλυπτικά πέντε άρθρα του Μοναχού Αβερκίου με τίτλο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ» (Α΄-Ε΄) στον Ορθόδοξο Τύπο (τ. 2077/10.7.2015 έως τ. 2081/7.8.2015)[1] και το φυλλάδιο «Αγ. Παΐσιος, σύγχρονος Ομολογητής της Ορθοδόξου Πίστεως», το οποίο Χάριτι Θεού εκδώσαμε, αποδεικνύουν περίτρανα ότι «η σύγχρονη Οικουμενική Κίνηση, όπως την ζούμε είναι πνευματικός καρπός του τεκτονισμού και της θεοσοφίας και αυτών τα άνομα και ανήθικα σχέδια καλείται να υλοποιήσει». Πέραν πάσης αμφιβολίας, η σύγχρονη Οικουμενική Κίνηση, όπως την ζούμε, πορεύεται βάσει του Τυπικού του 32ου βαθμού του τεκτονισμού!
Συνεπώς, το μείζον πρόβλημα δεν είναι αν ο πατριάρχης Αθηναγόρας ήταν 33ου βαθμού μασόνος, όπως κατ’ επανάληψιν έχουν γράψει τα μασονικά περιοδικά, χωρίς – δυστυχώς – να διαψευστούν αρμοδίως[2], αλλά το ότι ο Αθηναγόρας ακολούθησε και προώθησε στο έπακρο την θρησκευτική πολιτική της μασονίας και της θεοσοφίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία και, επιπλέον, οικοδόμησε την προσέγγιση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με το Βατικανό πάνω σε καθαρά θεοσοφικές, μασονικές προϋποθέσεις και όχι στην Ορθόδοξη Πατερική παράδοση.
Αλήθεια, σε τι διαφέρει η Θεοσοφική Εταιρεία εν Ελλάδι από τον Αθηναγόρα όταν γράφουν:
α) η μεν Θεοσοφική Εταιρεία: «Η Θεοσοφική Εταιρεία δεν επιβάλει κανένα δόγμα, αλλά δείχνει προς την Πηγή της ενότητας πέρα από τις όποιες διαφορές. “Μαζί διαφορετικά” θα μπορούσαμε να περιγράψουμε την άποψη των μελών»[3].
β) και ο Αθηναγόρας στον Μελισσαρόπουλο (βλ. Παράρτημα Β΄): «Ιδού η υψίστη Θεολογία. Εάν δε αφ’ ετέρου υφίστανται εισέτι και τινές Θεολογικαί διαφοραί, ο ήλιος της αγάπης αποχρωματίζει αυτάς και πλησιστίους φέρει ημάς εις την αρχαίαν πίστιν, ότι ανήκομεν εις την αυτήν Θρησκείαν και Εκκλησίαν του Χριστού. Χριστιανοί της Ανατολής και της Δύσεως, καλούμεθα νυν να καλλιεργήσωμεν εν εαυτοίς, ημείς εις τους άλλους, τους φίλους ημών, τους γνωστούς, την γλυκείαν ταύτην συνείδησιν, και ούτω το δυνατόν ταχύτερον, ότι είμεθα αδελφοί, ανήκοντες εις την αυτήν Χριστιανικήν Εκκλησίαν»· και πιο κάτω «εις την κίνησιν προς την ένωσιν δεν πρόκειται η μία Εκκλησία να βαδίση προς την άλλην, άλλ’  όλαι ομού προς τον κοινόν Χριστόν, ή  η μία να υποταγή εις την άλλην, αλλ’ ομού να επανιδρύσωμεν την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, εν συνυπάρξει εις την Ανατολήν και την Δύσιν όπως εζώμεν μέχρι του 1054, παρά και τας  τότε υφισταμένας Θεολογικάς διαφοράς»!
«Μαζί και διαφορετικά»! Κοινός ο στόχος, πλήρης ταύτιση απόψεων Αθηναγόρα και Μελισσαρόπουλου!
Βάσει των ανωτέρω, εξηγείται απολύτως η θερμή αλληλογραφία και τα φιλόφρονα και θερμά λόγια του Αθηναγόρα προς τον θεωρητικό της μασονίας και της θεοσοφίας: «Μετά της περί ημάς Ιεραρχίας και του Ι. Κλήρου και του Χριστεπωνύμου Πληρώματος…πολλήν εδοκιμάσαμεν ψυχικήν χαράν κομισάμενοι το υπό τον τίτλο «Τα βήματα της Φιλοσοφίας» σύγγραμμα της ημετέρας λίαν ημίν αγαπητής Εντιμότητας. Και ηρχισαμεν να μελετωμεν αυτό εν μυστική μεθ’ υμών ψυχική επικοινωνια και αγαλλιάσει, ότι πλουτιζομεθα εκ των υψηλών σκέψεων της ημετέρας Εντιμότητας, των ευγενικών αισθημάτων και του πόθου της εξυπηρετήσεως της κοινωνίας και μερικώτερον του ανθρώπου.   Ταύτα δε πάντα συγκροτούσι και την προσωπικήν Βιβλιοθήκην την οποιαν καταρτίζομεν εν τη ψυχή ημών και διατηρούμεν ανεξάντλητον. Και επί πλέον έχουσι τοποθετήσει την υμετέραν Εντιμότητα εις την γενναία και τετιμημένην παρεμβολήν των συμμετόχων και συνεργατών της Μητρός Εκκλησίας εν τη προσπαθεία αυτής εις προώθησιν της ενότητος των Χριστιανών»!
«Μαζί και διαφορετικά»! Κοινός ο στόχος, πλήρης ταύτιση απόψεων Αθηναγόρα και Μελισσαρόπουλου!
Μήπως, λοιπόν, βάσει των ανωτέρω εξηγείται απολύτως και η απέχθεια την οποία αισθάνονται όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι εναντίον του Οικουμενισμού και των πρωτεργατών του; Κανένας σύγχρονος Άγιος δεν μίλησε θετικά για τον Οικουμενισμό και τους πρωτεργάτες του. αντιθέτως, όλοι όσοι ασχολήθηκαν μαζί του απερίφραστα τον καταδίκασαν! Μπορεί να μην γνώριζαν όλα τα στοιχεία-ντοκουμέντα για τη σχέση και την ταυτότητα Οικουμενισμού-μασονίας-θεοσοφίας, αλλά με τον φωτισμένο και καθαρμένο νου και το Ορθόδοξο αισθητήριο, το οποίο είχαν εξαιρετικά ανεπτυγμένο με τη Χάρη και το Φωτισμό του Αγίου Πνεύματος διέγνωσαν τα τεχνάσματα αυτὰ του διαβόλου και αντελήφθησαν την εκτροπή από την Ορθόδοξη Πίστη και το Ορθόδοξο Ήθος που συμβαίνει στην Οικουμενική Κίνηση.
Πράγματι τα γραπτά μένουν !
(σ.σ.: Ἀλήθεια! Σε τί διαφέρουν η Θεοσοφική Εταιρεία-Μελισσαρόπουλος, ο πατρ. Αθαναγόρας και ο Χρυσόστομος Σμύρνης; Για την αγιοκατάταξη, όμως, του τελευταίου, την υποστήριξή του από αντιοικουμενιστές Επισκόπους (ως ο Κονίτσης Ανδρέα) και την Αδελφότητα του «Σωτήρος», ο π. Αναστάσιος σιωπά! Και τα «γραπτά μένουν», βεβαίως, αποθησαυρισμένα στο βιβλίο του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά, προς έλεγχο όλων!).
Μένουν, για να ελέγχονται δι’ αποδείξεων, πλέον,  όλα τα τα εγκλήματα κατά της πίστεως και της Εκκλησίας, εγκλήματα ενεργούμενα δι’ ενεργειών ή παραλείψεων παντός προσώπου.

Η επιστολή του πατριάρχου Αθηναγόρα προς τον Κ. Μελισσαρόπουλο δημοσιεύθηκε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στο θεοσοφικό-μασονικό περιοδικό «Ιλισός» [τ. 13(1968) τεύχ.  63-64  σ. 323-324] (ιδρυτής, και Διευθυντής του οποίου ήταν επί δεκαετίες ο Κ. Μελισσαρόπουλος) με τίτλο:
«Γράφει ο Οικουμενικός πατριάρχης Αθηναγόρας για το βιβλίο του Κ. Μελισσαροπούλου: Πλουτιζόμεθα εκ των υψηλών σκέψεων».
Μάλιστα σε σχόλιό του το περιοδικό «Ιλισός», (στήλη Χρονικά, σελ. 379-380) κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο «εσώκλειστον φύλλον» που αναφέρει ο Αθηναγόρας στην επιστολή του στον Μελισσαρόπουλο. Σύμφωνα λοιπόν με το περιοδικό «Ιλισός» ο Αθηναγόρας στο «εσώκλειστον φύλλον»,  αφού δίνει αναφορά στον Μελισσαρόπουλο για τις μέχρι τότε συναντήσεις του με τον πάπα Παύλο Στ΄ γράφει  επί λέξει μεταξύ άλλων :
«Εις και ο ίδιος Ιησούς Χριστός, η ιδία Παναγία Παρθένος, το ίδιον Ευαγγέλιον, το ίδιον Βάπτισμα, η ιδία Πίστις εν Χριστώ, το ίδιον Άγιον Ποτήριον, η ιδία Εκκλησία, η αυτή ζωή, ενταύθα και εν τη αιωνιότητι. Ιδού ο ύμνος των Αγγέλων της Γεννήσεως του Χριστού, ψαλλόμενος σήμερον από κοινού, εν τη Δύση και τη Ανατολή. Ιδού η υψίστη Θεολογία. Εάν δε αφ’  ετέρου υφίστανται εισέτι και τινές Θεολογικαί διαφοραί, ο ήλιος της αγάπης αποχρωματίζει αυτάς και πλησιστίους φέρει ημάς εις την αρχαίαν πίστιν, ότι ανήκομεν εις την αυτήν Θρησκείαν και Εκκλησίαν του Χριστού. Χριστιανοί της Ανατολής και της Δύσεως, καλούμεθα νυν να καλλιεργήσωμεν εν εαυτοίς, ημείς εις τους άλλους, τους φίλους ημών, τους γνωστούς, την γλυκείαν ταύτην συνείδησιν, και ούτω το δυνατόν ταχύτερον, ότι είμεθα αδελφοί, ανήκοντες εις την αυτήν Χριστιανικήν Εκκλησίαν».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας  τονίζει περαιτέρω στο «εσώκλειστον φύλλον» προς τον Μελισσαρόπουλο,  ότι «εις την κίνησιν προς την ένωσιν δεν πρόκειται η μία Εκκλησία να βαδίση προς την άλλην, άλλ’  όλαι ομού προς τον κοινόν Χριστόν, ή η μία να υποταγή εις την άλλην, αλλ’ ομού να επανιδρύσωμεν την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, εν συνυπάρξει εις την Ανατολήν και την Δύσιν όπως εζώμεν μέχρι του 1054, παρά και τας  τότε υφισταμένας Θεολογικάς διαφοράς» («Ιλισός» τ. 13(1968),  τεύχ.  63-64  σ. 379-380).
Αναδημοσίευση από τον ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ,  φ. 2088/9.10.2015,  σ.  1, 6.
[1] http://www.orthodoxostypos.gr/Photos/Pages/2077.pdf . Για την εύρεση όλων των άρθρων αλλάζει μόνο ο αριθμός 2077 σε 2078, 2079, 2080 και 2081.
[2] Είναι αξιοπρόσεκτος ο σάλος που προκάλεσε σε Οικουμενιστικούς κύκλους και μη η δημοσίευση σε φυλλάδιο της επιστολής του Αγ. Παϊσίου που αφορά στα οικουμενιστικά ανοίγματα του πατριάρχη Αθηναγόρα. Εντύπωση όμως προκαλεί ότι όλοι όσοι επώνυμα προσπάθησαν να υπερασπιστούν τον Αθηναγόρα δεν τόλμησαν ούτε καν να αγγίξουν όσα με πολύ πόνο του καταλόγισε ο Άγ. Παΐσιος. Επίσης, οι ίδιοι –που συνδέονται στενά και προσωπικά με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα στελέχη Του και γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις– προσπάθησαν μεν να απαντήσουν, άμεσα ή έμμεσα,  αλλά τήρησαν αξιοσημείωτη σιωπή για τις μασονικές δημοσιεύσεις ότι ο Αθηναγόρας ήταν τέκτονας. μίλησαν για άλλα στοιχεία της προσωπικότητας του Αθηναγόρα -σωστά και αληθή ίσως - αλλά εκτός της … “ταμπακιέρας”: Οι αγαπητοί και σεβαστοί μου συμπολίτες θεολόγοι κ. Χρ. Τσούβαλης και Παν. Μαρτίνης, αλλά και οι Μ. Πρωτοπρ. Γεωργ. Τσέτσης [το λάθος που βρήκε στα κείμενά μου είναι ότι ο πληθυσμός της Πόλης όταν έγινε Πατριάρχης ο Αθηναγόρας το 1948 ήταν 100.000 και όχι 250.000, που έγραψα εγώ!], ο καθηγ. Γρ. Λαρεντζάκης  κ.ά. σιώπησαν για το θέμα της σχέσης του Αθηναγόρα με τη μασονία. Νομίζω ότι κάτι παραπάνω από μας ξέρουν αυτοί, και συνετώς ενεργούντες σιώπησαν για το σκάνδαλο αυτό και δεν θέλησαν να εκτεθούν… (σ.σ.: Εσείς, πάτερ Αναστάσιε, το ίδιο δεν κάνεις ως προς τον Χρυσοστομο Σμύρνης;).
Μάλιστα, ούτε και ο καυχώμενος για τη βράβευσή του από το Βατικανό, Αριστ. Πανώτης, διέψευσε τα μασονικά δημοσιεύματα περί της τεκτονικής ιδιότητος του Αθηναγόρα… Αυτό και μόνο λέει πολλά… Επειδή όμως κάτι έπρεπε να πει, επέλεξε το ιστολόγιο (θεολόγου και ιεροψάλτη!) που διακρίνεται για την ολοκληρωτική νοοτροπία του, τις ύβρεις, τους λεκτικούς προπηλακισμούς, τη βωμολοχία και την αισχρολογία εναντίον των διαφωνούντων με τις απόψεις του για να μου απαντήσει, υβρίζοντάς με ως «τυμβωρύχο ρασοφόρο», επειδή τόλμησα να μιλήσω για τον Αθηναγόρα (ενώ όταν αυτός κατηγορεί τον κεκοιμημένο Χριστόδουλο, ασφαλώς, δεν είναι!).
(σ.σ.: Λυπούμαστε, π. Αναστάσιε, γιατί στον «βόθρο της Πάτρας», όπως έχει χαρακτηρισθεί το ιστολόγιο του συγκεκριμένου θεολόγου και ιεροψάλτη(!), απαντάς συχνά. Στις δικές μας, όμως, κριτικές (αλλά ευπρεπείς) θέσεις αρνείσαι να απαντήσεις χρόνια τώρα, ακολουθώντας τὴν «αγαπητική γραμμή του π. Θεοδώρου Ζήση και των άλλων αντι-οικουμενιστών)!
Επίσης, μη μπορώντας να απαντήσει σε αυτά που πραγματικά εγώ έγραψα, μου απάντησε σε όσα θα ήθελε αυτός να έχω πει εγώ (!) και αναφέρθηκε εκτενώς στην εθνική δράση και προσφορά του Αθηναγόρα στο Μοναστήρι -λες και εγώ αμφισβήτησα την εθνική του ευαισθησία! Δυστυχώς, κάποιοι θέλουν να εθελοτυφλούν: Εγώ έγραψα ότι η ιστορικά αδιαμφισβήτητη αδυναμία του Αθηναγόρα να πληροφορηθεί το τόσο καλά οργανωμένο από κράτος και παρακράτος πογκρόμ του τουρκικού όχλου εναντίον του Ελληνισμού της Πόλης και να ενημερώσει το ποίμνιό του, δεν οφείλεται, ασφαλώς, σε μειωμένη εθνική ευαισθησία και ενδιαφέρον για τον Ελληνισμό – ουδέποτε είπα ή υπονόησα κάτι τέτοιο –  αλλά για μένα έχει καθαρά πνευματικά αίτια δυστυχώς για κάποιους οι πνευματικοί νόμοι λειτουργούν… Αυτό και μόνο έγραψα εγώ, αγαπητοί μου…

Δείτε και:
στις 3:39 μ.μ.
7 σχόλια:
Ανώνυμος είπε...
Οι επιθέσεις σε βάρος του ομολογητού κληρικού χαρακτηρίζονται από ένα μείγμα ευτελείας, πανικού, εμπαθείας και φαιδρότητος. Είναι σαφές ότι οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις του π.Αναστασίου αναφορικά με τα "κατορθώματα" του κεκοιμημένου πατριάρχου "έτσουξαν και τσιγάρισαν" τους θαυμαστές και υποστηρικτές του τελευταίου και αντέδρασαν σπασμωδικά. Καλούνται, πάντως, οι εξ αυτών καλοδιάθετοι να υπερβούν τους συναισθηματισμούς και να αντικρύσουν την αλήθεια με "καθαρό όμμα" αναπροσαρμόζοντας τις περί "μεγάλου" Αθηναγόρα στρεβλές τους απόψεις.
Επιπροσθέτως ευχόμαστε υγεία κατ’ άμφω στον πεπαρρησιασμένο ιερέα ούτως ώστε εν ταπεινώσει αλλά και σθένει ψυχής και θαρραλέως πάντοτε να υπερμαχεί της πατρώας Πίστεως.
Λ.Ν.
Ανώνυμος είπε...
Επιτυχέστατη η αναφορά του πατρός Αναστασίου Γκοτσόπουλου στο ιστολόγιο με τα "καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα" που του επιτέθηκε και συνεχίζει να του επιτίθεται με απαίσιο τρόπο. ΝΤΡΟΠΗ!
Ανώνυμος είπε...
http://panagiotisandriopoulos.blogspot.gr/2015/10/blog-post_16.html
Διαβάζουμε στο γνωστό "ιδιωτικό ιστολόγιο" που σήκωσε πολύ ψηλά τον αμανέ:
"Μια ματιά στο διαδίκτυο αρκεί. Όσοι προβάλλουν τα κείμενα του Α.Γ. είναι αποτειχισμένοι, παλαιοημερολογίτες, σκανδαλοποιοί, οι οποίοι από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός σπείρουν ζιζάνια στο σώμα της Εκκλησίας".
Θα πρέπει να ντρέπεται αυτός που το έγραψε. Να κοιτάξει τα χάλια του ιστολογίου του και να αφήσει ήσυχους τους άλλους ιστολόγους.
Ανώνυμος είπε...
http://anastasiosk.blogspot.gr/2015/10/blog-post_0.html
"Η ανοησία του π. Αναστασίου δεν έχει όρια". "Να δοξάζει τον θεό ο π. Αναστάσιος που δεν είμαι Πατρινός διότι θα τον αντιμετώπιζα έτσι όπως γνωρίζω".
"Με σεβασμό σας λέω βουλώστε το στόμα σας διότι με προκαλείς". "Να έχεις χάρη στην λογοκρισία του ιστολόγου. Είχα και έχω πολλά για την γούνα σου. Γεμίσαμε με παλληκάρια της τρύπιας χωρίς αξία δεκάρας".
Απ το "ανθολόγιο" των αχαρακτήριστων σχολίων σε βάρος του π. Αναστασίου. Πρόκειται για φραστικό τραμπουκισμό εναντίον του.
Ανώνυμος είπε...
ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΝ ΧΑΜΠΑΡΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΤΙ Ο ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕ ΦΙΜΩΝΕΤΑΙ!

(σ.σ.: Δυστυχώς, φιμώνεται, αλλά κατ’ επιλογήν!).
Πηγή: "Ἀκτίνες"

Με ανακοίνωσή της η ORIGINAL (Πάοκ) παίρνει θέση ΚΑΤΑ της ΚΑΡΤΑΣ φιλάθλου.

Η Οικουμενίζουσα, όμως, Εκκλησία του
Ιερώνυμου και οι συνταυτιζόμενοι μαζί του,

πότε θα πάρουν θέση;
Πηγή: "filonoi"
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι μας μετατρέπουν σε μαρκαρισμένα ζώα... σε ΔΟΥΛΟΥΣ!

 ΕΧΟΥΜΕ  ΧΡΕΟΣ να ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ!

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΟΧΙ ΑΡΙΘΜΟΙ!

Καλλιόπη Σουφλή


Κάρτα πολίτου, καθὼς καὶ κάρτα ὅλων τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Δημοσίου, τῶν τραπεζικῶν συναλλαγῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ὑγείας σημαίνει φακέλλωμα, ἀπόλυτος ἐξάρτησις ἀπὸ τὶς ὀρέξεις παρανοϊκῶν καὶ τελικῶς ἀπόλυτος φίμωσις κάθε φωνῆς ποὺ θὰ ἐκφέρη ἀντίλογον!!!

(Ὄχι ἀπαραιτήτως φωνῆς ἀνατρεπτικῆς, ἀλλὰ σίγουρα φωνῆς δικαίου καὶ ἰσονομίας.)

Φακέλλωμα, σὲ ἁπλᾶ ἑλληνικά, σημαίνει ἄπειρα πράγματα, ταὐτοχρόνως μὰ κυρίως ἀδρανοποίησις τοῦ ὁποιουδήποτε γιὰ τὸ ὁ,τιδήποτε. 
Ποιός θά τολμήση νά ἀντιδράσῃ γενικῶς καί εἰδικῶς, ἐάν γνωρίζῃ πώς μία δική του …«ἀντίδρασις» θά σταθῇ ὡς ἀφορμή …ἀκυρώσεώς του ὡς πολίτου;


Κι ὅλα αὐτά γιά τήν …ἀσφάλειά μας;;

Ὅπως δῆλα δή ὅλα τά ἄλλα …«καλά», ποὺ ἔχουμε ὑποστεῖ,

Ποιοι συντελούν και διευκολύνουν την αλλοίωση του φρονήματος των Ορθοδόξων!

metanasteftiko-2
Με καλοσυνάτο χαμόγελο ο "άκακος "λύκος" εν μέσω δυό αδιάφορων για το ποίμνιο Ποιμένων!
Το περιεχόμενο των συζητήσεων κατά τους θεολογικοὺς Διαλόγους, ο απλός λαός ούτε το γνωρίζει, ούτε το καταλαβαίνει. Ο μολυσμός, λοιπόν, της αιρέσεως (για τον οποίον μιλά η Γραφή) διοχετεύεται δια των συμμετεχόντων Οικουμενιστών θεολόγων και Επισκόπων και κυρίως δια των εικόνων-βίντεο  του διαδικτύου, που παρουσιάζει αιρετικούς και «ορθόδοξους» να δραστηριοποιούνται από κοινού για την διεκπεραίωση ζητημάτων κοινωνικών, πολιτικών και θρησκευτικών.    Τούτο σημαίνει ότι οι κοινές αυτές εμφανίσεις και συνεργασίες, παρουσιάζουν στον πολύ κόσμο, τους αιμοβόρους αιρετικούς λύκους (όπως αντιμετωπίζονται οι κακόδοξοι άνθρωποι σε εκκλησιαστικό επίπεδο), ως άκακα συνεργάσιμα αρνιά!   Κι αυτό, βεβαίως, έρχεται σε άκρα αντίθεση με την ΟΛΗ διδασκαλία του Κυρίου και των Αγίων, που εντέλλονται ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ την απομάκρυνση από τους αιρετικούς, για να μη δίδεται αυτή ακριβώς η εντύπωση και εξαπατώνται οι πιστοί!   Αυτή, λοιπόν, η αλλοιωτική του φρονήματος των Ορθοδόξων εντύπωση δίδεται εξ αιτίας της επικοινωνίας αιρετικών και οικουμενιστών, όπως μας διδάσκουν και οι αντι-οικουμενιστές.        Θέλαμε, όμως, να γνωρίζουμε τι λένε οι σοφές κεφαλές των αντιοικουμενιστών: Η δική τους επικοινωνία και κοινωνία με τους Οικουμενιστές, δίδει άλλο σημειολογικό μήνυμα στους πιστούς; Ή επιδρά κατά τον ίδιο και χειρότερο τρόπο, στη διάβρωση του ορθοδόξου φρονήματος;

Συνάντηση Αντιπροσωπείας του Π.Σ.Ε. με τον Αρχιεπίσκοπο (ΦΩΤΟ)

Το μείζον θέμα του μεταναστευτικού και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι Εκκλησίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μέλη της Αντιπροσωπείας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.) με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο, ιεράρχες, αλλά και στελέχη της Εκκλησίας της Ελλάδος που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα ζητήματα.
Το πρωί της Πέμπτης η αντιπροσωπεία που αποτελούνταν από τους

Ο παντογνώστης και εν εαυτώ σοφός δεν ακούει ό,τι τα νήπια, γι’ αυτό αθετεί τις Εντολές του Θεού!

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015,  ΚΥΡΙΑΚΗ Κ’
Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· κοων μν μο κοει, κα θετν μς μ θετε· δ μ θετν θετε τν ποστελαντ με.  πστρεψαν δ ο βδομκοντα μετ χαρς λγοντες· Κριε, κα τ δαιμνια ποτσσεται μν ν τ νματ σου.  Επε δ ατος· θερουν τν σατανν ς στραπν κ το ορανο πεσντα.  δο δδωμι μν τν ξουσαν το πατεν πνω φεων κα σκορπων κα π πσαν τν δναμιν το χθρο, κα οδν μς ο μ δικσ.  πλν ν τοτ μ χαρετε, τι τ πνεματα μν ποτσσεται· χαρετε δ τι τ νματα μν γρφη ν τος ορανος.  ν ατ τ ρ γαλλισατο τ πνεματι ησος κα επεν· ξομολογομα σοι, πτερ, κριε το ορανο κα τς γς, τι πκρυψας τατα π σοφν κα συνετν, κα πεκλυψας ατ νηποις· να, πατρ, τι οτως γνετο εδοκα μπροσθν σου.