Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Το Πατριαρχείο Βουλγαρίας ζητά να μετατεθεί η διενέργεια της Συνόδου διαφορετικά δε θα λάβει μέρος   Κατά τη σημερινή συνεδρίαση 01.06.2016 της Ιεράς Συνόδου της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, έγιναν διεξοδικές συζητήσεις σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, 16 έως 26 Ιουνίου 2016 στην Κρήτη.

    Για την Πανορθόδοξη Σύνοδο η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να μη λάβει μέρος αν οι βουλγαρικές προτάσεις για θεματικές και οργανωτικές αλλαγές  δεν γίνουν σεβαστές.
   Μεταξύ άλλων η Ιερά Σύνοδος κάνει λόγο,  για ελλείψεις στο ζήτημα των σχέσεων με το σύγχρονο κόσμο που έχουν σύγχρονο ενδιαφέρον, για διαφωνίες αρκετών Αυτοκεφάλων Εκκλησιών για κείμενα που χρειάζεται περισσότερος χρόνος προετοιμασίας για να μελετηθούν, ενώ γίνεται λόγος για χωροταξικό πρόβλημα και την ακατάλληλη θέση των παρατηρητών και επισκέπτων στη Σύνοδο και  τέλος ζητείται να ξεκαθαριστεί και το οικονομικό θέμα αφού γίνεται λόγος για σημαντικά και αδικαιολόγητα έξοδα σε περίπτωση συμμετοχής στη Σύνοδο.
   Μετά από ψηφοφορία η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε ομόφωνα:
   Να μη λάβει μέρος στην Πανορθόδοξη της Κρήτης στην περίπτωση που δε μετατεθεί η τέλεσή της και πως είτε δε θα γίνει το διάστημα 16-26 Ιουνίου 2016 είτε η Εκκλησία της Βουλγαρίας δε θα λάβει μέρος.
……………………………………………………………………….


РЕШЕНИЕ на Св. Синод от 1 юни 2016 г. относно ВСЕПРАВОСЛАВНИЯ СЪБОР (16 – 26 юни 2016 г., о-в Крит)

01 юни 2016 13:28, Българска Патриаршия
На днешното си заседание Св. Синод на БПЦ-Българска Патриаршия в пълен състав, прот. №12 / 1.06.2016 г., проведе обстойни разисквания по въпросите, свързани със свикването на Велик и Свят Събор на Православната църква, 16 – 26 юни 2016 г., остров Крит.
Във връзка с Всеправославния събор Св. Синод реши да предложи неговото отлагане, както и да не участва в Събора, ако българските предложения за тематични и организационни промени не бъдат отчетени и уважени.
За своята позиция Св. Синод взе предвид следните съществени причини и обстоятелства:
1) липсата в дневния ред на Всеправославния събор на особено важни за св. Православие теми, които да имат актуално значение и да изискват своевременно всеправославно съборно решаване;
2) възникналите официално заявени от Поместни православни църкви несъгласия по някои от вече одобрените текстове за Събора;
3) невъзможността, според вече приетия регламент за провеждането на Великия и Свят Събор на Православната църква, да бъдат редактирани текстове в хода на работата на Събора;
4) предложеното разположение на Предстоятелите на Поместните православни църкви в залата, предвидена за провеждане на заседанията на Събора, което разположение нарушава принципа на равнопоставеност на Предстоятелите на Автокефалните Православни църкви;
5) неподходящото месторазположение на наблюдателите и гостите на Събора;
6) необходимостта от извършването на големи и необосновани финансови разходи в случай на участие на БПЦ-БП в Събора.
След проведеното гласуване Св. Синод единодушно Р Е Ш И:
I. Настоява Великият и Свят Събор на Православната църква, 16 – 26 юни т.г., да бъде отложен, като подготовката за неговото провеждане да продължи;

II. В противен случай Св. Синод на БПЦ – БП категорично заявява решението си за неучастие в работата на насрочения за 16 – 26 юни т.г. Велик и Свят Събор на Православната църква.
На днешното си заседание Св. Синод на БПЦ-Българска Патриаршия в пълен състав, прот. №12 / 1.06.2016 г., проведе обстойни разисквания по въпросите, свързани със свикването на Велик и Свят Събор на Православната църква, 16 – 26 юни 2016 г., остров Крит.
Във връзка с Всеправославния събор Св. Синод реши да предложи неговото отлагане, както и да не участва в Събора, ако българските предложения за тематични и организационни промени не бъдат отчетени и уважени.
За своята позиция Св. Синод взе предвид следните съществени причини и обстоятелства:
1) липсата в дневния ред на Всеправославния събор на особено важни за св. Православие теми, които да имат актуално значение и да изискват своевременно всеправославно съборно решаване;
2) възникналите официално заявени от Поместни православни църкви несъгласия по някои от вече одобрените текстове за Събора;
3) невъзможността, според вече приетия регламент за провеждането на Великия и Свят Събор на Православната църква, да бъдат редактирани текстове в хода на работата на Събора;
4) предложеното разположение на Предстоятелите на Поместните православни църкви в залата, предвидена за провеждане на заседанията на Събора, което разположение нарушава принципа на равнопоставеност на Предстоятелите на Автокефалните Православни църкви;
5) неподходящото месторазположение на наблюдателите и гостите на Събора;
6) необходимостта от извършването на големи и необосновани финансови разходи в случай на участие на БПЦ-БП в Събора.
След проведеното гласуване Св. Синод единодушно Р Е Ш И:
I. Настоява Великият и Свят Събор на Православната църква, 16 – 26 юни т.г., да бъде отложен, като подготовката за неговото провеждане да продължи;

II. В противен случай Св. Синод на БПЦ – БП категорично заявява решението си за неучастие в работата на насрочения за 16 – 26 юни т.г. Велик и Свят Събор на Православната църква.
Πηγή: "Ἀκτίνες"

ΣΧΟΛΙΟ:
   Πάγια θέση τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν εἶναι νὰ μὴ γίνει ἡ "Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος" τῆς Κρήτης. Καὶ ἡ μάχη ποὺ κυρίως δίνουν στρέφεται πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση. Προκαλεῖ ἐντύπωση τὸ γεγονός ὅτι, μετὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση στὴ Βουλγαρία, ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας προέβαλε αὐτὸ τὸ αἴτημα τῆς μεταθέσεως τῆς ἡμερομηνίας τῆς Συνόδου.
    Παρ' ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ δεῖ κανεὶς ὡς σωστὴ αὐτὴ τὴ θέση, ὅμως, ἐπειδὴ στὴν Ὀρθοδοξη Ἐκκλησία μεγάλη σημασία ἔχουν οἱ προθέσεις, εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀπαντήσουν οἱ ἐπιδιώκοντες τὴν ματαίωση τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου, ποιά εἶναι τὰ κίνητρά τους. Γιατί δὲν ἔθεταν αὐτὸ τὸ "βέτο" ὅταν ἐλαμβάνοντο οἱ κακόδοξες ἀποφάσεις στὶς Προσυνοδικὲς Διασκέψεις;
   Ἔχουμε τὴν αἰσθηση ὅτι ἡ ἀναβολὴ τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου εἶναι δίκοπο μαχαίρι, παρ' ὅτι εἶναι βέβαιο ὅτι σ' αὐτὴν θὰ παρθοῦν ἀποφάσεις ὀδυνηρὲς γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Διότι, θὰ καθυστερήσει μὲν τὰ σχέδια τῶν Οἰκουμενιστῶν -καὶ κυρίως τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου (τοῦ μοιραίου καὶ σκοτεινοῦ προσώπου, ποὺ ἔχει ἀναλάβει παρόμοιο ρόλο μ' αὐτὸν τοῦ Ἰούδα Ἰσκαριώτη γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία)- ἀλλ' ὅμως θὰ ὁδηγήσει σὲ μεγαλύτερη ἀδράνεια καὶ ἐφησυχασμὸ τὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, θὰ τοῦ δώσει τὴν ψευδαίσθηση τῆς νίκης. Τώρα, ποὺ οἱ πιστοὶ ἔχουν ἤδη ἀρχίσει νὰ ἀγανακτοῦν, καθὼς συνειδητοποιοῦν τὰ ἀνήκουστα καὶ πρωτοφανῆ αἴσχη τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἡ ἀναβολὴ τῆς Συνόδου (καὶ καθόσον οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ἀμετανόητοι συνεχίζουν νὰ ἀρνοῦνται τὴν Ἐντολὴ τοῦ Κυρίου γιὰ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς κοινωνοῦντες μετ' αὐτῶν), θὰ συμβάλλει στὴν μεγαλύτερη ἀλλοίωση τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν, ὥστε νὰ ὡριμάσουν καὶ σὲ εὐθετότερο χρόνο, χωρὶς ἀντίσταση, νὰ ὑποκύψουν στὰ κελεύσματα τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὅταν θὰ ἐκλείψουν οἱ ἀντιστάσεις ποὺ σήμερα ἀκόμα ὑπάρχουν.
   Βέβαια, ἄλλη θὰ ἦταν ἡ κατάσταση, ἂν οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Πατέρες εἶχαν γνωστοποιήσει ὅτι, σὲ περίπτωση κακοδόξων ἀποφάσεων, θὰ διέκοπταν τὸ Μνημόσυνο τῶν κακοδόξων. Τοῦτο ὅμως, ἀρνοῦνται νὰ τὸ κάνουν, διότι οἱ προθέσεις τους στρέφονται στὴν συνύπαρξη μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές, γιὰ νὰ μὴν διωχθοῦν! Δὲν ἔχουν ἀποφασίσει νὰ ἀκολουθήσουν τὴν ὀρθόδοξη στάση τῶν Ἁγίων Πατέρων ἔναντι κάθε αἱρετικοῦ, ποὺ ὅπως ἔχει ἀρκούντως ἀποδειχθεῖ, εἶναι ἡ Διακοπὴ Μνημοσύνου.
Σημάτης Παναγιώτης


Μια προσπάθεια προσέγγισης με την (κοινή) λογική (Α).


Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας.

Μιά προσπάθεια προσέγγισης μέ  τήν (κοινή)  λογική

Εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχει "κρυφὴ ἀτζέντα τῶν προκαθημένων";

   
  Στὶς 27 τρέχοντος, στὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο τῆς Μητροπόλεως Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου ἔγινε συγκέντρωσι γιὰ «Ἐνημέρωση» σχετικῶς μὲ τὴν Συνοδο  (Ἀγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο, ὅπως ἀποκαλείται) ποὺ θὰ γίνει στὸ Κολυμπάρι. Τελικῶς ἐνημέρωσις γιὰ τὴν οὐσία καὶ τὴν διαδικασία αὐτῆς  τῆς  Συνόδου  δὲν ὑπῆρξε παρὰ τὴν παρουσία «ἐγκρίτων» ὁμιλητῶν, ὅπως ἀναφερόταν στὴν πρόσκλησι ποὺ ἀπευθύνθη στὸν κόσμο.
Ἀκούστηκαν διάφορες γενικόλογες τοποθετήσεις περὶ Συνόδων, περὶ ἐκκλησίας κλπ. καὶ ἀρκετὸς  χρόνος ἀναλώθηκε σὲ καταγγελίες γιὰ κακόβουλους ἐχθροὺς καὶ ὑπονομευτὲς τῆς Συνόδου. Αὐτὸ ἀπεκόμισε ὄποιος βρέθηκε ἐκεῖ. Ἀπόδειξις καὶ ὁ τίτλος τῆς ἀνταποκρίσεως τοπικῆς  ἐφημερίδας:  «Καταγγελίες γιὰ «κακόβουλες φωνές». (Χαν. Νέα.  Σάββ. 28 Μαϊου, σελ 5)».
Γιὰ τὸ τί πρόκειται νὰ συζητηθεῖ, δηλαδὴ ἀνάλυσι τῶν θεμάτων καὶ τῶν συγκεκριμένων προβλημάτων ποὺ πιθανόν κάποιοι  ἐντοπίζουν, ἄν θὰ ὑπάρξει συζήτησι οὐσιαστικὴ ἤ ἀπλὴ ἐπικύρωση προειλημένων ἀποφάσεων, ποιὰ διαδικασία θὰ ἀκολουθηθεῖ  δὲν ἔγινε οὔτε κἄν νύξις καὶ μάλιστα ὅσοι ἐρώτησαν συγκεκριμένα πράγματα ἀντιμετωπίστηκαν  μὲ ὄχι ἐνδεδειγμένο τρόπο γιὰ ἐνημερωτικὴ συνάντησι……………………………………Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας.
Μιὰ προσπάθεια προσέγγισης μὲ τὴν (κοινὴ) λογική.

Α΄
Ἀπὸ τὴν Πόλη ἔρχομαι καὶ στὴν κορφὴ κανέλλα
  (Λαϊκή παροιμία).

Πλησιάζουν οἱ ἡμέρες ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Κολυμπάρι ἡ λεγομένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας. Μεγάλη τιμὴ γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ὅπως δηλώνουν οἱ ἐπίσκοποί μας καὶ μεγάλος ὁ κόπος –καὶ τὰ ἔξοδα– γιὰ τὴν προετοιμασία της. Μεγάλη ἐπίσης ἡ σιγὴ περὶ αὐτῆς στὴν λεβεντογέννα Κρήτη μας, ἐνῷ πολλὰ λέγονται καὶ γράφονται στὸ διαδίκτυο.
Πέραν τῶν ὀνομασιῶν καὶ τῶν τίτλων ὁπωσδήποτε καλὸν εἶναι νὰ γνωρίζομεν περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται γιὰ σύνοδο ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν. Δηλαδὴ γιὰ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο.

Ο ένας μετά τον άλλο οι Οικουμενιστές-Πανθρησκειαστές εκδηλώνονται!Ὁ κ. Μάριος Μπέγζος, ἀφοῦ μᾶς ἀνακοίνωσε τὶς ἱστορικίστικες ἀμφιβολίες του γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ Χριστοῦ (ἐδῶ), τώρα μᾶς ἀνακοινώνει τὶς ἀφ’ ὑψηλοῦ θεωρήσεις του γιὰ τὴν "ἀφασίατῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, καὶ διερωτᾶται βλάσφημα: Πότε θὰ συνέλθει ἀπὸ τὴν ἀφασία της ἡ Ὀρθοδοξία; Πότε θὰ ἀφουγκρασθεῖ τὰ μηνύματα τῶν καιρῶν καὶ θὰ βαδίσει τὸν δρόμο τῆς Πανθρησκείας, ὅπως αὐτὸς καταδείχτηκε στὴν συνάντηση τῶν Προκαθημένων στὴν Λέσβο;

Πότε  θα  «συνέλθει»
η  Ορθοδοξία;


     Γράφει ο Μάριος Π. Μπεγζος,
Tέως Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Συγκριτικής Φιλοσοφίας της Θρησκείας.


Συνέρχεται Πανορθόδοξη Σύνοδος στην Κρήτη (Ιούνιος 2016). Η διατύπωση «συνέρχεται» έχει διττή σημασία.
Κυριολεκτικά σημαίνει τη σύγκληση σε σύνοδο 14 Πατριαρχείων (Οικουμενικό, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων) και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών (Ρωσίας, Ρουμανίας, Σερβίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, Κύπρου, Ελλάδος, Αλβανίας, Πολωνίας, Τσεχίας) που συγκροτούν το σύνολο της Ορθοδοξίας.
Μεταφορικά το «συνέρχεται» υπονοεί ότι η Ορθοδοξία οφείλει να αντιληφθεί την πραγματικότητα, να ανταποκριθεί στα αιτήματα των καιρών μας, να προσγειωθεί στην καθημερινότητά μας και να αποκτήσει επαφή με την ιστορία απαντώντας στα καίρια διλήμματα της κοινωνίας.
Η συνάντηση των Προκαθημένων (Ρώμης, Κωνσταντινουπόλεως και Αθηνών) στη Λέσβο (16 Απριλίου 2016) ήταν ένα θετικό παράδειγμα προς μίμηση, το οποίο δυστυχώς απουσιάζει από την Πανορθόδοξη Σύνοδο.
Η πρωτοκαθεδρία των προκαθημένων, δηλαδή ποιος θα υπογράφει πριν

Οφειλόμενη απάντηση στο κείμενο του Δρ. Ν. Κουρεμένου περί διωγμού των μη με την Σύνοδο συμφωνούνων.

Οφειλόμενη απάντηση
στις απειλές του τίτλω μεν διδάκτορος,
τρόπω δε δικτάτορος Νίκου Κουρεμένου


   Ου πολλού δέω χάριν έχειν τω οικουμενιστή θεολόγω, ότι μοι παρεσκεύασε τον αγώνα τουτονί. Ο τίτλω μεν διδάκτωρ τρόπω δε δικτάτωρ –διότι ένας διδάκτωρ διδάσκει ορθά και δεν απειλεί –Νίκος Κουρεμένος αναδεικνύωντας τον πραγματικό απολυταρχικό και καταργώντα την εκ Χριστού χαρισάμενη ελευθερία χαρακτήρα των οικουμενιστών γράφει μέσα στα άλλα στο amen (ἐδῶ):
«...Μ’ αυτό το πρίσμα μπορούν να ερμηνευτούν οι έντονες και ακραίες αντιδράσεις μιας φωνασκούσας θεολογικής και εκκλησιαστικής μειοψηφίας, η οποία μετά το πέρας της Συνόδου δε θα έχει λόγο ύπαρξης, τουλάχιστον εντός των ορίων της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας». 

  Ο με υποτροφία της Παπικής “Εκκλησίας”, συστάσει της Εκκλησίας της Ελλάδος μετεκπαιδευμένος στη Ρώμη, και λαβών Διδακτορικό Δίπλωμα στις Ανατολικές Εκκλησιαστικές Επιστήμες από το Ποντιφικό Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών, “ορθόδοξος θεολόγος” γεμάτος παπική, οικουμενιστική “αγάπη” προδικάζει και προαναγγέλλει χαιρέκακα τον διωγμό των μη με τα προς συμφωνία συμμορφωθέντων ορθοδόξων πιστών μετά την σύνοδο της Κρήτης από τα όρια της Εκκλησίας. Σε όλο το κειμενό του δε δεν υπάρχει ούτε μία πατερική αναφορά που να θεμελιώνει τις απειλές του παρά μόνο μία βησσαριωνική θεολογία. Επειδή λοιπόν είναι Θεολόγος ας αφήσουμε τους Αγίους Πατέρες, τους οποίους συνειδητώς αγνοεί, μάλλον επειδή δεν σπούδασαν στο Βατικανό, να του απαντήσουν.
   Του απαντούν λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς και ο μαθητής του Ιωσήφ ο Καλόθετος σε ελεύθερη μετάφραση:
   «Μας λένε όσοι αποκαλούν τους εαυτούς τους και καλούνται από τους άλλους ειδήμονες και ιερούς ότι θα μας κάνουν απόβλητους της Εκκλησίας. Από ποιά Εκκλησία θα μας κάνουν απόβλητους; Από Αυτήν των Αποστόλων; Από αυτήν των Ομολογητών; Αφού με αυτούς είμαστε σύμφωνοι. Άρα λοιπόν θα μας εκδιώξουν από την νέα εκκλησία με τα νεοφανή δόγματα. Γιατί που φαίνεται η ευσέβεια σε αυτήν την νεοφανή εκκλησία; Στις απειλές, στους λοιδορισμούς, στο εναντίον των αγίων στασιακό φρόνημα, στο ψεύδος και στην παραποίηση των Ιερών Κανόνων, στον ισοσκελισμό Αγίων και βεβήλων; Η δική μας Εκκλησία, είναι αγνή, καθαρά, ειρηνική, απέχει του οποιοδήποτε φαύλου καί πονηρού καί κάθε κακίας, είναι ἐλευθέρα καί δεν αναμιγνύεται με ρύπους καί σπίλους, πρεσβεύει τά υγιά καί καθαρά καί απειλικρινημένα δόγματα των θεοφόρων ἀνδρῶν. Μόνη κεφαλή δέ της Εκκλησίας είναι ὁ Kύριος ημών Ιησούς Χριστός, μέλη δέ καί μέρη τῆς τοιαύτης Εκκλησίας είναι τό σύστημα καί η σύνοδος των ευσεβών και όχι των αυτοανακηρυχθέντων δεδικαιωμένων. (Από την Ἀναίρεσιν γράμματος Ἰγνατίου Ἀντιοχείας, ΕΠΕ 3, 606 και από Ἰωσήφ Καλοθέτου Συγγράμματα, παρά Δημητρίου Τσάμη, τόμος 1, σελ. 294-296).
  Ας μήν πτοούμεθα, αδελφοί Χριστιανοί. Όπως έλεγε ο μακαριστός και αληθινός Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης παρά τις τόσες αμαρτίες μας «ας γίνετε μικροί Αθανάσιοι, μικροί Φώτιοι, μικροί Μάρκοι Ευγενικοί. Αν δεν είστε αγωνισταί είστε άχρηστοι». Πυξίδα μας είναι –πάντα εντός της Εκκλησίας, η οποία ανήκει μόνο στον Χριστό και σε κανέναν άνθρωπο – οι Άγιες Γραφές, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες, οι Άγιοι μάρτυρες και Ομολογητές και όχι οι εκάστοτε βατικάνιοι λόγιοι. Aς μην ξενίζουν όμως και τέτοιες δηλώσεις διότι πας «ο θέλων ευσεβώς ζειν διωχθήσεται».

________________________________________
2 σχόλια ( Ἀπὸ ἱστολόγιο "Ἀκτίνες"):
Ανώνυμος είπε...
Να είστε καλά κ.Τσακίρογλου, συμφωνούμε και επαυξάνουμε.
Είναι ντροπή και κρίμα να γράφονται τέτοια άρθρα απο νέους σαν τον κ.Κουρεμένο.
Λιγή συστολή δεν έχει ο κ.Κουρεμένος, τόσο εύκολα, τόσοι πολλοί χαρακτηρισμοί και τόσο αφοριστικοί. Κρίμα.
Ο πλούτος των Πατέρων της Πίστεως μας δεν σημαίνει κάτι γι' αυτόν; Η ξεκάθαρη θέση των Θεοφόρων Πατέρων έναντι του Παπισμού και του Οικουμενισμού δεν του βάζει έναν λογισμό ότι δεν πολιτεύεται πνευματικά ορθά;
α.κ.κ.
Ανώνυμος είπε...
Παρα πολυ ωραια τα λεγει ο κυριος Τσακιρογλου.
Θα ηθελα να προσθεσω το λογο του Χρυσοστομου : Τίποτα δεν φοβήθηκα όσο τους αρχιερείς, εκτός από λίγους
Και μια και ο λογος περι διωγμων ας δουμε τι επραξαν στον αειμνηστο αξιο εργατη του ευαγγελιου Νικολαο Σωτηροπουλο. Ακολουθει το μεχρι προ δυο ετων αγνωστο κειμενο του αφορισμου του http://kappa100.byethost14.com/viewtopic.php?f=35&t=855&start=40#p4420
Αξιο μνειας ειναι οτι ειχαν δωσει εντολη να κηδευτει εκτος του κοιμητηριου της μονης. Αυτη ακριβως ειναι η αγαπολογια του οικουμενισμου. Οι φιλοοικουμενιστες ομως δεν μπορουν να πεισουν κανενα διοτι τα εργα τους ειναι φανερα......

Ανώνυμος Ο/Η Αντιοικουμενιστής είπε...
    Με άπειρην χαράν αναμένομεν τους διωγμούς ημών, "φίλοι" οικουμενισταί. Εμπρός, λοιπόν τολμήστε, μη φείδεστε χρόνου... Τίνας θα χρησιμοποιείσετε εις τους διωγμούς υμών; Τα ΜΑΤ οίοι φυλάσσουν τους βολευτάς και τους πολιτικάντηδες των οφ σορ εκ της οργής του Λαού; Ή τους Ρωμαίους στρατιώτας οίοι εβασάνισαν και εφυλάκισαν τον Θεάνθρωπο Ιησούν Χριστόν; Διαχρονικώς συνεργάται της εκάστοτε μισάνθρωπης και μισόθεης εξουσίας του κόσμου τούτου: Ει ο κόσμος υμάς μισεί, γινώσκετε ότι εμέ πρώτον υμών μεμίσηκεν. ει εκ του κόσμου ήτε, ο κόσμος αν το ίδιον εφίλει· ότι δε εκ του κόσμου ουκ εστέ, αλλ' εγώ εξελεξάμην υμάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισεί υμάς ο κόσμος. μνημονεύετε του λόγου ου εγώ είπον υμίν· ουκ έστι δούλος μείζων του κυρίου αυτού. ει εμέ εδίωξαν, καὶ υμάς διώξουσιν· Αδελφοί, Χριστός Ανέστη!
    31 Μαΐου 2016 - 11:30 μ.μ.

Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
    Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια τόσο στον κ.Αδαμάντιο Τσακίρογλου όσο και στους κυρίους Ανδρέα Κυριακού και Βασίλειο Χαραλάμπους για τις από μέρους τους τεκμηριωμένες και εμπεριστατωμένες απαντήσεις στο επιεικώς απαραδεκτο κείμενο (μάλλον βαρύτερο χαρακτηρισμό θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε) του νεαρού θεολόγου. Η καταλυτική κριτική που ασκήθηκε από την πλευρά τους στο προδιαληφθέν κείμενο αποδόμησε πλήρως τις στρεβλότατες θέσεις του εν λόγω κυρίου, του οποίου τα γραφέντα προκάλεσαν τη δίκαιη αγανάκτηση πολλών όπως εικάζω.
    Εκείνο που μου προξένησε χειρίστη εντύπωση (φαντάζομαι και σε πολλούς άλλους)είναι, μεταξύ των άλλων, και το παρακάτω απόσπασμα που αναφέρεται στην επιβεβλημένη αντίδραση ενίων ιεραρχών της κατ Ελλάδα Εκκλησίας απέναντι στη σύγκληση της προβληματικότατων προδιαγραφών ΔΗΘΕΝ "Αγίας και Μεγάλης Συνόδου" και το οποίο έχει ως εξής: "Ο ενστερνισμός παλαιοημερολίτικου ύφους και επιχειρημάτων θα παρέμενε στα όρια του γραφικού αν δεν υιοθετούνταν εσχάτως από ορισμένους μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να οργανώσουν Ημερίδα και να επικυρώσουν Ψήφισμα, με το οποίο προδικάζουν ότι «η μέλλουσα να συγκληθεί Αγία και Μεγάλη Σύνοδος δεν θα είναι ούτε Μεγάλη, ούτε Αγία, διότι με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, δεν προκύπτει ότι αυτή θα είναι σύμφωνη με την Συνοδική και Κανονική Παράδοση της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας» ενώ ταυτόχρονα προεξοφλούν ότι αυτή θα επιχειρήσει και θα εδραιώσει την «παναίρεση του Οικουμενισμού".
    Μου "άρεσε" η φράση "δε δίστασαν" από την πλευρά του συντάκτη του άρθρου.
    Ευτυχώς που δε δίστασαν κε Κουρεμένε! Εάν δίσταζαν θα υπήρχε πρόβλημα και μεγάλο μάλιστα! Δυστυχώς, ΔΥΣΤΥΧΕΣΤΑΤΑ, κάποιοι άλλοι δίσταζαν και διστάζουν να αντιδράσουν και δε διαφωτίζουν το λαό του Θεού για το μέγεθος της πνευματικής ζημίας που θα προκύψει για το εκκλησιαστικό σώμα από την τυχόν σύγκληση και τις τυχόν υπό της εν θέματι συνόδου ληφθησόμενες αποφάσεις.
   Οι προαναφερθέντες επίσκοποι, όπως και οι λοιποί κληρικοί και λαικοί, που διοργάνωσαν την ομολογιακή ημερίδα τυγχάνουν άξιοι υπερεξάρσεως, τιμής και επαίνου και ουδόλως ψόγου. Αντιθέτως, τυγχάνουν υπόλογοι έναντι της αδιαφθόρου πανορθοδόξου συνειδήσεως εκείνοι οι επίσκοποι, κληρικοί, μοναχοί και λαικοί, όπως και κάποιοι θεολόγοι, ακαδημαικοί και μη, που με σοφιστείες και σαθρά (ψευδο)επιχειρήματα υπερμαχούν της αναγκαιότητας της συγκλήσεως μίας συνόδου που επί τη βάσει των όσων διαλαμβάνουν τα προσυνοδικά κείμενα και ο προβληματικός κανονισμός λειτουργίας της ευτελίζει κάθε έννοια συνοδικότητας, θεσμοθετεί τον επάρατο οικουμενισμό, νοθεύει το Ορθόδοξο Ήθος, πυροδοτεί διαιρέσεις και σχίσματα κ.ο.κ.
    Και επί τη ευκαιρία: ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του κου Κουρεμένου για τον οικουμενισμό; Για τις συμπροσευχές με αιρετικούς και αλλοθρήσκους; Για το Μπάλαμαντ, το Σαμπεζύ, το Πόρτο Αλέγκρε, την Ασσίζη, το Πουσάν, τη Γροιλανδία, την Καμπέρα, τις "θρονικές" εορτές του Φαναρίου και τα όμοια αυτοίς;
    Υ.Γ. Τα υπό του συντάκτου του κειμένου γραφέντα επί τη βάσει των οποίων "Η ανοχή του εκκλησιαστικού και του συνοδικού σώματος σε τέτοιες ενέργειες και νοοτροπίες με το πρόσχημα του φιλάδελφου και ενωτικού πνεύματος θα πρέπει κάποια στιγμή σταματήσει. Ο διχαστικός λόγος μια φωνασκούσας μειοψηφίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο με το χαμόγελο της συγκατάβασης" δεν πρόκειται ΕΠ ΟΥΔΕΝΙ να πτοήσουν όσους αντιδρούν μέχρι στιγμής και πρόκειται να αντιδράσουν και αντισταθούν και στο μέλον απέναντι στην απόπειρα εκκλησιολογικής "νομιμοποιήσεως" του οικουμενιστικού συγκρητισμού.
    Την κατευθυντήρια γραμμή δράσεως, εν προκειμένω, από την πλευρά του ορθοφρονούντος κλήρου και λαού την καθορίζουν η αποστολική και πατερική παρακαταθήκη και τίποτε άλλο, πολύ δε περισσότερο κάποιες "προειδοποιήσεις" και εκφοβισμοί από τη μεριά των ενόχων και των υποστηρικτών τους.
    Συνεπώς μάλλον με χαμόγελο συγκατάβασης θα πρέπει να υποδεχθούμε το συγκεκριμένο απόσπασμα του κειμένου.
    Όσο για την υποτιθέμενη ανοχή που έχει επιδειχθεί προς τους διαφωνούντες το μόνο που μπορεί κανείς να πει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το εξής: η υπομονή και η άχρι τουδε ανοχή του εκκλησιαστικού πληρώματος απέναντι στη συντελούμενη προδοσία από την πλευρά κορυφαίων εκκλησιαστικών αξιωματούχων τείνει να εξαντληθεί. Είναι γνωστή από την εκκλησιαστική Ιστορία η "υποδοχή" που επεφύλαξε ο πιστός λαός στους προδότες που υπέγραψαν την επαίσχυντη συμφωνία της Φερράρας-Φλωρεντίας! Ας το έχουν υπόψει αυτό όσοι "φιλοδοξούν" να τους μιμηθούν!
    Λ.Ν.
    1 Ιουνίου 2016 - 12:11 π.μ.

Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
    Σαν πολύ δεν τον σήκωσαν τον αμανέ κάποιοι νεοσσοί και μείρακες;
    1 Ιουνίου 2016 - 2:31 π.μ.

Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
    Αυτός είναι ο τύπος του "νέου θεολόγου" που φιλοδοξούν να πλάσουν κάποιες "θεολογικές" σχολές;

    Πού καταντήσαμε!

Κύριλλος προς Βαρθολομαίο: «Πρώτα πώς θα καθίσουμε και μετά η Σύνοδος - Προσεγγίζει τα Ρωμαιοκαθολικά πρότυπα»


·    Όχι της Μόσχας στην προσπάθεια τοῦ κ. Βαρθολομαίου νὰ τὸ παίξει ΠΡΩΤΟΣ σημειολογικά!
·    Οἱ ἑτερόδοξοι Παρατηρητὲς νὰ κάθονται πίσω καὶ μακρὰν τοῦ σώματος τῶν μελῶν τῆς Συνόδου!

    
 Τὸ αἴτημα τοῦ Μόσχας Κυρίλλου πρὸς Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, θυμίζει τὸ ἀντίστοιχο τοῦ τότε Πατριάρχη στὴν Σύνοδο Φερράρας πρὸς τὸν Πάπα Εὐγένιο ὅπου ἡ ὀρθόδοξη ἀντιπροσωπεία ἀρνήθηκε νὰ ἀποδεχτεῖ τὶς ἐξουσιαστικὲς ἀπαιτήσεις τοῦ Πάπα! 

    Μετά τα προβλήματα πρωτοκόλλου που προέκυψαν προσφάτως στο Άγιον Όρος, ζήτημα εγείρεται μεταξύ Μόσχας και Κωνσταντινούπολης για το "πρωτόκολλο" της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.
   Δεκαπέντε ημέρες πριν την έναρξη της Πανορθοδόξου Συνόδου, της πρώτης μετά το Σχίσμα των Εκκλησιών που θα διεξαχθεί στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, ο Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος μ' επιστολή του