Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018

Μακάριος ανήρ ός υπομένει πειρασμόν·

 ὅτι δόκιμος γενόμενος λήψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.

Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.
   Mνήμη των 20000 μαρτύρων που κάηκαν στην Νικομήδεια. Μια ολόκληρη πόλη θυσία στον Χριστό. 556 επιθέσεις σε χριστιανικούς ναούς και χώρους λατρείας το 2018. Το βρέφος της Βηθλεέμ σημείον αντιλεγόμενον εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών! Και είμαστε ακόμα ζωντανοί...

Πηγή

Κρίμα! Πανεπιστημιακός δάσκαλος να διαστρέφει τόσο προκλητικά την Ορθόδοξη Παράδοση!


Ο παλαιός π. Γ. Μεταλληνός
και ο νεώτερος 
[ΒΙΝΤΕΟ 2018]Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης

Τό πρόσφατο δημοσιευθέν ἄρθρο μου περί τῶν ἀνυπόφορων ἀπόψεων τοῦ πρωτοπρ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, προκάλεσε κάποιες ἀντιδράσεις στό διαδίκτυο μέ κύρια θέση πώς ὁ π. Γεώργιος ὅταν τά ἔλεγε αὐτά ἦταν νεώτερος ἐνῶ πλέον ἔχει ἀναθεωρήσει. 

Δέ θά πῶ δικά μου λόγια. Ἁπλά θά σημοδιεύσω ἕνα νέο βίντεο τοῦ 2018 μέ τίς ἀπολύτως ὅμοιες θέσεις τοῦ πατρός. Ἔτσι γιά νά μήν πλανώμεθα. Εἶναι ξεκάθαρο πώς συνεχίζει νά διακατέχεται ἀπό τίς ἴδιες θεωρίες πού ἐδράζονται στίς αἱρετικές θέσεις τοῦ ἐπισκόπου Περγάμου. Πρόκειται γιά μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία του ἐδῶ.

Εἶναι ξεκάθαρο πώς ὁ π. Γεώργιος καί ὡς μέλος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας ὑπό τήν προεδρία τοῦ μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου, δέν ἔχει τή βούληση νά τά “σπάσει” μέ τήν Ἱεραρχία σέ θέματα Πίστεως. Συνεργαζόμενος μέ αὐτήν, φαντάζομαι πώς εἶναι πολύ δύσκολο νά διακόψει τήν πνευματική κοινωνία μέ αἱρετίζοντες ἐπισκόπους. Γιά αὐτόν, ἡ πλάνα θέση “δέν φεύγω ἀπό τήν Ἐκκλησία, δέν ἀποτειχίζομαι” , εἶναι ἐκ τοῦ μή ἄνευ. Ἀπό τούς συνεργάτες του νά φύγει; Ἀλλά δέν σκέπτεται ὅτι ὑποστηρίζοντας καί διαδίδοντας αὐτήν τήν κακόδοξη θέση προσβάλλει τήν μνήμη ὅλων τῶν ἀποτειχισμένων ἁγίων; Εἶναι δυνατόν οἱ ἅγιοι τῆς Πίστης μας πού διέκοψαν τό μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν ἐπισκόπων τους νά τέθηκαν αὐτομάτως ἐκτός Ἐκκλησίας; 
     Ὅπως θά τόν ἀκούσετε θά καταλάβετε πώς δέν λαμβάνει ὑπόψιν του ὅτι ἡ μνημόνευση τοῦ ἐπισκόπου ὑποδηλώνει τήν κοινή πίστη μαζί του. Κατά συνέπεια, ἡ μνημόνευση τοῦ αἱρετικοῦ ἐπισκόπου δηλώνει κοινή πίστη μέ τίς αἱρετικές του διδασκαλίες. Ἐπίσης συμφωνεῖ μέ τή θέση πώς ἄν ἡ Ἐκκλησία ἀντιδράσει στά κακῶς κείμενα θά προκληθεῖ ἐμφύλιος!!! Τό ἄκρον ἄωτον τοῦ νανουρίσματος δηλαδή

Ο άγιος Σιλουανός βεβαιώνει ότι,

αν δεν αποκτήσουμε την αγάπη προς τους εχθρούς, η σωτηρία μας είναι αβέβαιη…   Ο άγιος Σιλουανός βεβαιώνει ότι, αν δεν αποκτήσουμε την αγάπη προς τους εχθρούς, η σωτηρία  μας είναι αβέβαιη…
   Τα τέκνα του παρόντος αιώνος, που εφαρμόζουν την ανθρώπινη δικαιοσύνη, θα βρεθούν αναπολόγητα. Αλλά όσοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο θα διατρανώσουν τη νίκη του Χριστού στην ίδια τη ζωή τους, αναδεικνύοντας Τον Νικητή και Κατακτητή του κόσμου αυτού. «Μικρόν και ου θεωρείτε με», είπε ο Κύριος (Ιωάν. 16,16). Αυτό σημαίνει ότι όχι πια Εκείνος, αλλά το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος θα επικυρώσει την αιώνια νίκη μας με τη νέα πραγματικότητα της θεϊκής Του δικαιοσύνης…

Η εντιμότητα εξέλιπε!

 π. Θεόδωρος Ζήσης, Παρουσίαση των Πρακτικών της Ημερίδος της 16ης Ιουνίου 2018 [ΒΙΝΤΕΟ 2018]


     «Π.Π.»: Ἀσφαλῶς καὶ δὲν θὰ εἶχε κανεὶς ἀντίρρηση νὰ δημοσιευτοῦν τὰ Πρακτικὰ μιᾶς Ἡμερίδας, γιὰ τὴν ὁποία οἱ διοργανωτές της τόσο κουράστηκαν καὶ τόσο διαφήμισαν.
   Πόσο ἔντιμο ὅμως εἶναι για Χριστιανούς, καὶ μάλιστα πρωτοπρεσβυτέρους, νὰ θριαμβολογοῦν γιὰ μιὰ Ἡμερίδα ποὺ πολλὲς θέσεις της ἀνατράπηκαν, καὶ οἱ διοργανωτές της νὰ μὴν κάνουν οὐδεμία ἀναφορὰ στὴν κριτικὴ ποὺ ἐδέχθη αὐτὴ ἡ Ἡμερίδα; Μιὰ κριτικὴ ποὺ ἀπέδειξε σωρεία ἐπιστημονικῶν λαθῶν καί, τὸ χειρότερο, διαστρέβλωση τῶν Ἁγίων Πατέρων μας; Τόσο πιὰ ἔχουν πορωθεῖ οἱ Πατέρες τῆς Θεσσαλονίκης, ὥστε νὰ μὴν λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν τὸν ἔλεγχο, ὁ ὁποῖος εἶναι συντριπτικὸς καὶ κατοχυρωμένος γιὰ τὶς λανθασμένες θέσεις τους; Πόσο ἀντέχουν στὴν πραγματικότητα οἱ θριαμβολογίες τοῦ παρουσιαστῆ π. Θεοδώρου Ζήση, ὅτι αὐτὸ τὸ τεῦχος "σὰν νὰ ἐπέμπει ἕνα φῶς"; Ἀκόμα καὶ οἱ ἡγεσίες τῶν ψεύτικων πολιτικῶν κομμάτων γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου ψελίζουν κάποιους παραπλανητικοὺς λόγους γιὰ νὰ καθησυχάσουν τὸ κοινό τους! Οἱ «ἀντι-Οἰκουμενιστὲς» αὐτοὶ πατέρες δὲν ἔχουν οὔτε τῶν πολιτικῶν τὴν «εὐαισθησία»;


    Δημοσιεύουμε τὴν σχετικὴ ἀνάρτηση τοῦ ἱστολογίου «Κατάνυξις», καὶ στὴ συνέχεια τὰ ἄρθρα τῆς «Πατερικῆς Παράδοσης» ποὺ κατέδειξαν τὰ λάθη καὶ τὴ διαστρέβλωση τῆς ἁγιοπατερικῆς μας Παραδόσεως ἀπὸ τοὺς ὁμιλητὲς τῆς Ἡμερίδας.

 π. Θεόδωρος Ζήσης, Παρουσίαση των Πρακτικών της Ημερίδος της 16ης Ιουνίου 2018 [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
     Ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης παρουσιάζει τά Πρακτικά τῆς Ἡμερίδας πού διοργάνωσαν τά τέσσερα ἀγωνιστικά σωματεῖα μας γιά τήν Ὀρθοδοξία, τήν ψευδο - σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου καί τήν Ὀρθόδοξη Ἀντίσταση (διακοπή μνημοσύνου - ἀποτείχιση). Ἡ ἡμερίδα πραγματοποιήθηκε