Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018


      «λος ὁ Πατὴρ ἐν ὅλῳ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Παρακλήτῳ·  καὶ ὅλος ὁ Υἱὸς ἐν ὅλῳ τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Παρακλήτῳ·  καὶ ὅλος ὁ Παράκλητος ἐν ὅλῳ τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καταπτεύεται· καὶ ἑνὶ λόγῳ,  ὅλα ἐν ὅλοις ἐστίν»  (Ἱερὸς Ἰωσήφ ὁ Βρυέννιος*).
 

    Ποιός Ζηζιούλειος περὶ «Πρώτου» λόγος χωρεῖ στὴν Ὀρθόδοξη θεολογία;

______________
(*) Ἰωσήφ Βρυεννίου, «Μετά τινος Ἰσμαηλίτου διάλεξις».

Είπε Γέρων...


Είπε  Γέρων:
    Πολύ συχνά ανησυχούμε για το πώς θα μας κοιτάξουν οι άνθρωποι ή τι σκέφτονται για εμάς. Προσπαθούμε συχνά να αποδείξουμε κάτι στη ζωή μας. 

     Μην το κάνετε.
  Θα πρέπει να ανησυχούμε περισσότερο για το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας ενώπιον του δικαστηρίου της συνείδησης μας - τη φωνή του Θεού στην ψυχή μας. Αλλά να βρείτε τον εαυτό σας, καθαρίζοντας όλα τα ψέματα και την αμαρτία.
Πηγή

Απαντητική ...σιωπή!

 π. Χαράλαμπος Μανώλης Χαιρετισμός στην Ημερίδα (16-6-2018)


"Π.Π.":  Μᾶς κάνει ἐντύπωση ποὺ ἡ "Κατάνυξη" τοῦ π. Νικολάου Μανώλη, ἀφοῦ δημοσίευσε τὶς ὁμιλίες τῶν κύριων ὁμιλητῶν τῆς Ἡμερίδος τῆς 16/6/18 (ποὺ μὲ τὸν π. Θεόδωρο Ζήση διοργάνωσε), τώρα δημοσιεύει καὶ χαιρετισμούς, ὅπως αὐτὸς τοῦ π. Χαραλάμπου Μανώλη, μὲ μία ἐξαίρεση: Δὲν δημοσίευσε ἀκόμη (πέρασαν σχεδὸν δύο μῆνες ἀπὸ τότε) τὴν ὁμιλία τοῦ π. Σεραφεὶμ Ζήση, ἡ ὁποία διαπραγματευόταν τὸ κρίσιμο θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς Οἰκονομίας: «Περιπτώσεις Οἰκονομίας στοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία».
Γιατί ἄραγε; Μήπως ἐπειδὴ ἡ ὁμιλία αὐτὴ ἀποκαλύπτει ὅτι, ἡ μεταπατερική-κακόδοξη τοποθέτηση τῶν τριῶν πατέρων τῆς Θεσσαλονίκης περὶ Οἰκονομίας, στέκεται στὸν ἀέρα, ἀφοῦ στηρίζεται σὲ διαστρέβλωση τῆς Ἱστορίας καὶ τῶν ἁγιοπατερικῶν κειμένων;
Δὲν ἔχουν τὴν εὐαισθησία ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁ π. Νικόλαος Μανώλης, ὁ π. Φώτιος Βεζύνιας καὶ ὁ εἰσηγητὴς τοῦ θέματος -π. Σεραφεὶμ Ζήσης- νὰ ὑποστηρίξουν τὴν ἐπιλογή τους, ἐφ’ ὅσον κατεδείχθη ὅτι εἶναι ἐσφαλμένη καὶ νὰ δημοσιεύσουν τουλάχιστον τὴν εἰσήγηση τοῦ π. Σεραφείμ; Γιατὶ τὴν κρατοῦν κρυμμένη;
(Τὰ ἕως τώρα δημοσιευμένα ἄρθρα-, ποὺ καὶ σὲ αὐτὰ δὲν ἔδωσαν ἕως τώρα καμία ἀπάντηση, ἂν καὶ καταδεικνύουν τὴν διαστροφὴ τῆς ἱστορίας καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων ποὺ ἔγινε στὴν Ἡμερίδα, δεῖτε τα ἐδῶ, ἐδῶ, κι ἐδῶ).

  

π. Χαράλαμπος Μανώλης Χαιρετισμός στην Ημερίδα (16-6-2018)

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ εἶναι ὁ χαιρετισμός τοῦ πατέρα μου, τοῦ πρωτοπρ. π.Χαραλάμπους Μανώλη στήν Ἡμερίδα “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ καί Κολυμπάρι, δυό χρόνια μετά. Αἵρεση - Καθαίρεση - Ὀρθόδοξη Ἀντίσταση”, πού πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 16 Ἰουνίου 2018 στό Grand Hotel Palace Θεσσαλονίκης. Τό κείμενο τό

Διακοπή κοινωνίας με όσους δέχονται το Π.Σ.Ε., όσους συμμετείχαν στην Κολυμπάριο Σύνοδο κι όσους --& "ευσεβείς"-- κοινωνούν με αυτούς!

https://www.katanixis.gr/2018/08/blog-post_99.html 


Αίτημα διαγραφής από την Λίστα Μελών του λεγόμενου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.)«Σας επισυνάπτω το αίτημα διαγραφής μου από το ΠΣΕ που απέστειλα στην Εκκλησία της Ελλάδος προς δημοσίευση.
Ευχαριστώ»

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΓ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 Αὐτοί πού καλά γνωρίζουν νά ἀγωνίζονται γιά ἕνα βραβεῖο κατά τούς ἀθλητικούς ἀγῶνες, εὐχαριστιοῦνται ἀπό τά χειροκροτήματα τῶν θεατῶν καί μέ τῶν ἐπάθλων τήν ἐλπίδα ἔντονα παρακινοῦνται πρός τήν νίκη, πού ἁρμόζει σ᾽ αὐτά. Ἀσφαλῶς ὅμως καί ὅσοι ἔχουν σφοδρή ἐπιθυμία νά ἐπιτύχουν τά θεῖα χαρίσματα καί διψοῦν νά γίνουν μέτοχοι τῆς ἐλπίδας πού ἔχει ἑτοιμαστεῖ γιά τούς ἁγίους, ἀφενός ἀναλαμβάνουν μετά χαρᾶς τούς ἀγῶνες χάριν τῆς εὐσέβειας πρός τόν Χριστό.
Ἀφετέρου τήν τιμημένη καί ἔνδοξη ζωή κατορθώνουν ὄχι μέ τό νά προτιμοῦν τήν τεμπελιά, πού εἶναι στερημένη ἀπό μισθό, οὔτε βέβαια ἀγαπώντας τήν ἄνανδρη δειλία, ἀλλά πιό πολύ κινούμενοι μέ ἀνδρεία ἐναντίον κάθε πειρασμοῦ καί συνεπῶς μέ τό νά κρίνουν σχεδόν ὡς ἀνάξεις λόγου τίς ἐπιθέσεις πού προέρχονται ἀπό τούς διωγμούς. Ἔτσι θεωροῦν πλοῦτο τό νά ὑποστοῦν παθήματα γιά χάρη Του. Διότι ἀνακαλοῦν στήν μνήμη τους τόν μακάριο Παῦλο, πού ἔγραφε ὅτι δέν ἔχουν ἀξία τά παθήματα τῆς ἐδῶ ζωῆς ἐμπρός στήν δόξα πού πρόκειται νά φανερωθεῖ σ᾽ ἐμᾶς.
Πρόσεχε, λοιπόν, οἰκονομία ἐξαίρετη πού χρησιμοποιεῖ καί τώρα ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, πρός ὠφέλειαν καί οἰκοδομή τῶν ἁγίων ἀποστόλων. Εἶπε σ᾽ αὐτούς: «Ἄν κανείς θέλει νά μέ ἀκολουθήσει, ἄς ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτό του καί ἄς σηκώσει τόν δικό του σταυρό καί ἄς μέ ἀκολουθεῖ. Διότι αὐτός πού θέλει νά σώσει τήν ζωή του θά τήν χάσει· αὐτός ὅμως πού θά χάσει τήν ζωή του γιά χάρη μου, θά τήν βρεῖ» (Ματθ. 16, 24-25).
Σωτήριο βέβαια τό παράγγελμα καί ταιριαστό σέ ἁγίους. Καί γίνεται τοῦτο πρόξενος τῆς δόξας, γιά τήν