Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

Και μοναχός να είσαι, αν δεν προσέξεις χάθηκες…


Διδακτική ιστορία:


Αποτέλεσμα εικόνας για και μοναχος να εισαι αν δεν προσεξεις χαθηκες
Κάποιος μοναχός κατέβηκε από την σπηλιά που μόναζε, με ευλογία του πνευματικού του στην πόλη για να πουλήσει τα εργόχειρά του.

Επειδή έφτιαχνε πράγματι αριστοτεχνικά ξύλινες κούπες, σταυρούς και άλλα κομψοτεχνήματα, σε πολύ λίγη ώρα ξεπούλησε. Επιστρέφοντας στην σπηλιά του, του μπήκε ο λογισμός να ξαναφτιάξει γρήγορα κι άλλα ερχόχειρα, προκειμένου να τα πουλήσει και να κάνει και φιλανθρωπίες!

Οι διαθρησκειακές "επιτυχίες" του Πατριάρχη ...επεκτείνονται!

Αντί  για  την  Θεολογική  Σχολή

 η  Τουρκία  ανοίγει  στην  Χάλκη

 κέντρο  Ισλαμικών  Σπουδών !!!


Του Μανώλη Κείου 

Την στιγμή που ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μαζί με τους εκπροσώπους των μειονοτικών εκκλησιών και θρησκειών στην Τουρκία στέλνουν γραπτά μηνύματα στήριξης στο καθεστώς Ερντογάν υποστηρίζοντας πως στην γείτονα χώρα δεν καταγράφονται θρησκευτικές διακρίσεις, η τουρκική κυβέρνηση έχει απλώσει για τα καλά τα νύχια της στην Χάλκη.
Η τουρκική κυβέρνηση προέβη σε μια ανακοίνωση σύμφωνα με

Παρά τις ύβρεις επιμένουμε αγιοπατερικά!Οἱ θιασῶτες τῆς διαμαρτυρίας, τοῦ δυνητισμοῦ καὶ τῆς κακῆς “Οἰκονομίας”
«ξέχασαν» τὸν Ἰωσὴφ Βρυέννιο

Τοῦδαμάντιου Τσακίρογλου

Εἶναι πιὰ ἡλίου φαεινότερον, ὅτι οἱ θιασῶτες τῆς διαμαρτυρίας, τοῦ δυνητισμοῦ καὶ τῆς κακῶς ἐφαρμοσμένης καὶ παρανοημένης «Οἰκονομίας» δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ ἀπορροφοῦν τὶς ἀντιδράσεις τοῦ ποιμνίου καὶ νὰ ἐπιτρέπουν στὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νὰ παγιωθεῖ. Τὸ μάταιο κάθε καταγγελίας τους ἄνευ ἀντικρύσματος, τὸ ἀτελέσφορο τῶν ἐπιφανειακῶν διαμαρτυριῶν τους ἄνευ τῆς πρακτικῆς συνέπειας καὶ ἡ συντήρηση μίας ψευδαισθητικῆς ὁμολογίας ἄνευ μαρτυρίου παγιώνουν ὄχι μόνο τὴν Παναίρεση ἀλλὰ καὶ τὴν παθητικότητα τῶν πιστῶν ποὺ βλέπει τὴν ἔλλειψη συνέπειας ἔργων καὶ λόγων καὶ παραιτεῖται.
Μία ἀπόδειξη γιὰ τὰ παραπάνω ἀποτελεῖ τὸ γεγονός, ὅτι οἱ θιασῶτες αὐτοὶ «ξεχνοῦν» πιὰ νὰ ἀναφέρουν στὴν ἐπιχειρηματολογία τους ἐνάντια στὴν αἵρεση ἐκκλησιαστικοὺς συγγραφεῖς, γιὰ τοὺς ὁποίους στὴν ἀρχὴ τῆς φαντασμαγορικῆς καὶ ψευδαισθητικῆς ἀντιαιρετικῆς ἀγόρευση τους ἦταν λαῦροι. Μετατρέποντας τὴν ἐκκλησιαστικὴ γραμματεία σὲ ἐκκλησιαστικὸ λάφυρο, ξεχνοῦν νὰ ἀναφέρουν αὐτοὺς πού, ἂν ζοῦσαν σήμερα, θὰ τοὺς εἶχαν καταδικάσει. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ὁ Ἰωσὴφ Βρυέννιος, γιὰ τὴν διδασκαλία τοῦ ὁποίου ἕνας ἐκ της Συνάξεως τῆς Γατζέας ἔχει ἐκδόσει μιὰ μικρὴ μελέτη.
Ὁ ξακουστὸς αὐτὸς ἐκκλησιαστικὸς ἀνήρ, ὁ «διδάσκαλος τῶν διδασκάλων» κατὰ τὸν Εὐγένιο Βούλγαρη, ἔδωσε μεγάλες μάχες ἐνάντια στοὺς Λατίνους καὶ στὶς φιλενωτικὲς προσπάθειες τῶν σύγχρονών του ὀρθοδόξων. Κυρίως ὅμως καταπολέμησε μὲ τοὺς λόγους του τὴν ἀντιπατερικὴ πρακτικὴ τοῦ συμβιβασμοῦ μὲ τὴν αἵρεση καὶ τὴν ἐπιφανειακὴ ὀρθόδοξη βιωτή. Γιὰ τὸν Βρυέννιο ἡ πίστη βρίσκεται πάντα σὲ κίνδυνο, ὅταν οἱ ὑπερασπιστές της δὲν εἶναι εἰλικρινεῖς ὡς πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία τους καὶ γι’ αὐτὸ αὐτοὶ εἶναι καταδικαστέοι «ὁ νεύματι μόνῳ τὸν Θεὸν ἀπαρνούμενος ἀπωλείᾳ ὑπόκειται» (Ἀ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, «Ἰωσὴφ Βρυεννίου Πρακτικά» σελ. 50-51).
Γιὰ τὸν Βρυέννιο «κάθε προσθήκη ἀφαίρεσις μεταποίησις διαφθοράσἕνα δόγμα ἐπιφέρει ἀλλοίωση ὁλόκληρης τῆς πίστεως καὶ τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅσοι τὴν προκαλοῦν ἐκπίπτουν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, χωρὶς ὅμως Ἐκκλησία νὰ χάνει τὴν πληρότητά της, τὴν καθολικότητά της τὴν ἁγιότητά της» (ἀρχιμ. Νικολάου Ἰωαννίδη, «Θεολογία καὶ Γραμματεία ἀπὸ τὸν Θ΄ αἰῶνα καὶ ἑξῆς», σελ. 224).

Κι όμως, το μοναστήρι «τους», δεν φοβάται την αίρεση και επιστρέφει πλαγίως προς αυτήν

Πηγή: emmadimitris


  Στάρετς Ἀνατόλιος τῆς Ὄπτινα Νὰ μὴ φοβῆσαι τὶς θλίψεις, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ φοβῆσαι τὴν ὀλέθριον αἵρεσιν, διότι αὐτὴ εἶναι ποὺ μᾶς γυμνώνει ἀπὸ τὴν Θεία Χάρη καὶ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Χριστόν!

«Νὰ φοβῆσαι τὸν Κύριον, παιδί μου. Νὰ φοβῆσαι μήπως ἀπολέσεις τὸν στέφανο ποὺ ἑτοιμάστηκε γιὰ σένα. Νὰ φοβῆσαι μὴν ἀποβληθεῖς παρὰ τοῦ Κυρίου εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον καὶ τὴν αἰώνιαν κόλασιν. Στέκε ἀνδρείως εἰς τὴν πίστιν καὶ ἐὰν εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ὑπομένεις διωγμοὺς καὶ ἄλλες θλίψεις, διότι ὁ Κύριος θὰ εἶναι μαζί σου καὶ οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες καὶ Ὁμολογητὲς θὰ βλέπουν μὲ χαρὰ τοὺς ἀγῶνες σου. Ὅμως ἀλλοίμονον στοὺς μοναχοὺς σ' αὐτὲς τὶς ἡμέρες ποὺ θὰ εἶναι δεμένοι μὲ ὑπάρχοντα καὶ πλούτη, οἱ ὁποῖοι ἕνεκα τῆς ''ἀγάπης'' καὶ τῆς ''εἰρήνης'' θὰ εἶναι ἕτοιμοι νὰ ὑποταχθοῦν στοὺς αἱρετικούς. Αὐτοὶ θὰ ἀποκοιμίζουν τὴ συνείδησή τους μὲ τὸ νὰ

Η "ένωση" των οικουμενιστικών "εκκλησιών" προχωρεί «υποχρεωτικά», όσο ο αγώνας μας παραμένει «δυνητικός»!

Ἐν τῷ μεταξὺ ἐπανεμφανίσθηκε
Βρεσθένης Θεόκλητος σὲ νέο ρόλο!

____________++++++++++++++++++++__________________

Όταν η Αποστολική Διακονία διδάσκει Ορθοδοξία και ΠολιτισμόORTHODOXIA.INFO | Ανδρέας Λουδάρος Τι θα μπορούσε να είναι αυτό που έφερε στην Αθήνα 22 Ρωμαιοκαθολικούς κληρικούς , από την Ιταλία, τη Βραζιλία, το Μεξικό, τη, Λιβερία την Ουκρανία και τις Φιλιππίνες αλλά και τη Νιγηρία, το Κονγκό, την Αϊτή και την πιο μακρινή απ’ όλες… Ινδία; Η απάντηση είναι απλή: Η επιθυμία τους να γνωρίσουν την Ελλάδα και την ορθόδοξη παράδοση της και η ευκαιρία που τους έδωσε για μια ακόμη φορά η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος να τα συνδυάσουν όλα αυτά μέσα από την εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας.
    «Ο Έλληνας από τη φύση του είναι οικουμενικός και πάντοτε μοιραζόταν την παράδοση και τον πολιτισμό του με τους άλλους λαούς» μας λέει ο