Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Δεν έχουμε κυβέρνηση, αλλά μαφιόζικη συμμορία, η οποία εκτελεί συνταγές γενοκτονίας… – παπα-Ηλίας


Από παντού έρχεται το φοβερό μήνυμα: Δεν έχουμε κυβέρνηση, αλλά μαφιόζικη συμμορία, η οποία εκτελεί συνταγές γενοκτονίας εκ μέρους του τσογλα-ΝΑΤΟ, των σιωνιστών τοκογλύφων και των Γερμανών ναζί. Μας δολοφονούν! Σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα:
Στην οικονομία! Το, λεγόμενο, «χρέος» δεν είναι παρά εφεύρημα. Όπως η «Αλκάιντα», προκειμένου να καταστρέψουν το Αφγανιστάν. Ή τα «πυρηνικά», προκειμένου να καταστρέψουν το Ιράκ. Οδήγησαν την ανεργία στα ύψη. Ελαχιστοποίησαν τους μισθούς και τις συντάξεις και μεγιστοποίησαν τους φόρους. Έτσι ώστε να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στις εξωφρενικές, χάριν των τοκογλύφων, απαιτήσεις τους. Για να πάρουν τα σπίτια μας και να μας πετάξουν σαν τα αδέσποτα σκυλιά, στο δρόμο.
Στην παιδεία: Κλείνουν τα σχολεία και δολοφονούν οικονομικά τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. Ενώ πληρωμένοι κονδυλοφόροι έχουν εξαφανίσει τα αριστουργήματα της ελληνικής λογοτεχνίας, και μπουκώνουν το μυαλό των παιδιών μας με κάθε είδους ανοησία. Προκειμένου να τα ξεριζώσουν απ’ την πολιτισμική μας παράδοση και να επιτύχουν τη συστηματική αποβλάκωσή τους.
Στη θρησκεία: «Πετραδάκι πετραδάκι» πάνε να ανατρέψουν εκ βάθρων τη θρησκευτική μας παράδοση. Αφαίρεσαν απ’ τις ταυτότητες το θρήσκευμα, που είναι η ψυχή και η καρδιά της νεοελληνικής μας ταυτότητας. Κατάργησαν την κυριακάτικη αργία, που ήταν το απάνεμο λιμάνι για την σωματική και πνευματική  ανάπαυση των εργαζόμενων. Και τώρα μας επέβαλαν και το ατιμωτικό «αντιρατσιστικό». Για να μπορούν οι θανάσιμοι εχθροί μας να μας υπονομεύουν κι εμείς να μην τολμούμε ν’ ανοίξουμε το στόμα μας. Γιατί κινδυνεύουμε να βρεθούμε στη φυλακή. Επειδή «έτσι το θέλουν» οι σιωνιστές!…
Κι ακόμη η υγεία: Αφού κλείνουν τα νοσοκομεία, το ένα κατόπιν του άλλου. Και όσα υπολειτουργούν, αδυνατούν να προσφέρουν και την στοιχειώδη έστω περίθαλψη. Ενώ οι άποροι παίρνουν –υποτίθεται- τα φάρμακά τους δωρεάν από τα νοσοκομεία, τα οποία όμως δεν έχουν κανένα φάρμακο….
Αυτά και πάμπολλα άλλα αποδεικνύουν οργανωμένο δολοφονικό σχέδιο, που αποβλέπει:  Στη γενοκτονία του ελληνικού λαού! Στην καταστροφή της πανέμορφης και πάμπλουτης πολιτισμικής μας παράδοσης! Και στην κυριαρχία της διεθνούς αλητείας των σιωνιστών τοκογλύφων και των ναζιστών κακούργων, πάνω στην πάμπλουτη και πανέμορφη πατρίδα μας!…
παπα-Ηλίας

Ο Μολυσμός των Μυστηρίων, π. Ευθ. Τρικαμηνά

Τόν τελευταῖο καιρό κάποιοι ἀδελφοί κατέθεσαν ἀπορίες καί ἀμφισβητήσεις γιά τό θέμα τοῦ μολυσμοῦ τῶν μυστηρίων ἐξ αἰτίας τῆς μνημονεύσεως τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων, κατά τήν τέλεσί των.
Ἡ βασική πρότασις πού προσάγουν ὡς ἐπιχείρημα εἶναι τό ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἀπαθής καί δέν μολύνεται ὁ,τιδήποτε καί ἄν ἐμεῖς κάνουμε, ὅσο καί ἄν προσπαθήσουμε νά τόν μολύνουμε. Τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι πάντοτε τό ἴδιο, ὅσο αἱρετικός καί ἄν εἶναι ὁ μνημονευόμενος Ἐπίσκοπος καί δέν εἶναι δυνατόν οἱ πιστοί νά μεταλάβουν μολυσμένο σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ.

Νομίζω, κατ’ ἀρχάς, ὅτι δέν εἴμεθα ἐμεῖς οἱ ὑπεύθυνοι νά ἑρμηνεύωμε αὐτά πού διδάσκουν οἱ Ἅγιοι παρά μόνο νά τά ἀναφέρουμε καί, φυσικά, νά τά τηροῦμε. Ἐμεῖς θά ἔπρεπε νά ἐλεγχθοῦμε, ἄν διδάξουμε κάτι τό ὁποῖο δέν ἐδίδαξαν οἱ Ἅγιοι ἤ, ἄν αὐτό πού ἐδίδαξαν, δέν τό τηρήσουμε. Συμβαίνει λοιπόν στίς ἡμέρες μας τό ἑξῆς λυπηρό καί τραγικό. Ἐνῶ οἱ μεγάλοι καί ἰσχυροί, καί ἔχοντες τά ἀνώτατα ἐκκλησιαστικά ἀξιώματα, διαρκῶς καί κατ’ ἐξακολούθησι παραβαίνουν βασικές εὐαγγελικές ἐντολές, ἱερούς Κανόνες καί διδασκαλίες τῶν Ἁγίων καί μάλιστα γιά τά θέματα τῆς πίστεως, δέν ἐλέγχονται ἀπό τούς πιστούς, οὔτε οἱ Ὀρθόδοξοι (κλῆρος καί λαός) ἐφαρμόζουν αὐτά πού διακελεύονται οἱ Γραφές, οἱ Κανόνες καί οἱ Ἅγιοι πρός προστασίαν των καί παραμονή των εἰς τήν Ἐκκλησία. Ὅταν ὅμως, ἐκ τοῦ ἀντιθέτου, ἐμεῖς φανεῖ κάπου ὅτι παρανομοῦμε ἤ διαστρέφουμε τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων ἤ, τό χειρότερο, ὑπερβοῦμε τά ὅρια εἰς τά ὁποῖα μᾶς ἐδίδαξαν νά κινούμεθα, τότε ὅλοι ὁμοθυμαδόν ἀσκοῦν ἔλεγχο καί κριτική καί εἶναι ἕτοιμοι νά μᾶς τοποθετήσουν στά τάρταρα.
Ὁ ἀπώτερος σκοπός των, προφανῶς, εἶναι νά ἀκυρώσουν τήν πατερική ὁδό τῆς ἀποτειχίσεως ἀπό τούς αἱρετικούς καί, φυσικά, νά ἀκολουθήσουν ἡσύχως τήν ὁδό τοῦ ἐφησυχασμοῦ καί τοῦ βολέματος. Εἶναι βέβαια στίς ἡμέρες μας δύσκολο νά ἐλέγχης τούς μεγάλους καί ἰσχυρούς, δι’ εὐνοήτους λόγους, ἐνῶ τούς μικρούς καί ἀσήμαντους δύνασαι ἀνά πᾶσαν στιγμή νά τούς ἐλέγχης.
Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, ἄς μᾶς ἀναφέρουν οἱ ἔχοντες τά ἀξιώματα καί τάς περγαμηνάς καί κατέχοντες τάς πανεπιστημιακάς θεολογικάς θέσεις τί ἐννοοῦν οἱ Ἅγιοι, ὅταν ἀναφέρουν ὅτι μέ τήν μνημόνευσι τοῦ αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου μολύνεται τό μυστήριο. Διότι δέν τό ἀναφέρει αὐτό μόνον ὁ ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ὁ ὁποῖος ἀκολουθοῦσε ἐπακριβῶς τήν διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ὅ,τι ἔλεγε τό ἐστήριζε στίς Γραφές καί στούς Ἁγίους, ἀλλά τό ἀναφέρουν (στήν δογματική τους ἐπιστολή πρός τόν αὐτοκράτορα Μιχαήλ τόν Η΄) καί οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες οἱ ἐπί Βέκκου μαρτυρήσαντες. Οἱ Πατέρες μάλιστα αὐτοί χρησιμοποιοῦν τά ἴδια τά λόγια τοῦ ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, τά ὁποῖα ὁμιλοῦν γιά τόν μολυσμό τῶν μυστηρίων μέ τήν μνημόνευσι τοῦ αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου.

Αὐτό βέβαια ἀποτελεῖ καί μία κατοχύρωσι τῶν λόγων τοῦ ὁσίου, καί μία ἀπόδειξι γιά τό ὅτι, αὐτή ἡ διδασκαλία, ἀποτελοῦσε τήν ἐν καιρῷ αἱρέσεως παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας. Διότι ἡ ἐπιστολή αὐτή ἀναφέρεται καθαρά στήν μοιχειανική αἵρεσι, τήν ὁποία κατανομάζει καί γιά τήν ὁποία διδάσκει ὁ ὅσιος νά μήν μνημονεύωμε τούς μοιχειανούς αἱρετικούς διά νά μή μολυνθῆ τό μυστήριο.
Ἄν ἡ διδασκαλία αὐτή τοῦ ὁσίου ἀνεφέρετο στήν εἰκονομαχία, θά ἠδύναντο εὔκολα νά τήν ἀθετήσουν οἱ σημερινοί Ἀντιοικουμενιστές, λέγοντας πχ. ὅτι ὁ ὅσιος ὁμιλοῦσε γιά μία καταδικασμένη ὑπό Συνόδου αἵρεσι, καί μάλιστα Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καί ἄρα, γιά νά ἰσχύη ὁ μολυσμός τῶν μυστηρίων, πρέπει πρῶτα νά καταδικαστῆ ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Τώρα βέβαια πού ὁ ὅσιος ὁμιλεῖ γιά τήν μοιχειανική αἵρεσι οἱ Ἀντιοικουμενιστές προσπερνοῦν τήν διδασκαλία