Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Προς τί οι θρήνοι, κ. Χαραλάμπους, αφού τους συμμετέχοντες στην κοινότητα του Bose «Ορθόδοξους» Επισκόπους τους Μνημονεύετε;

Το συγκρητιστικό «μαρτυρολόγιο» του Bose ΤΟ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΤΙΚΟ ‘’ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟ’’ ΤΟΥ BOSE


    Αν κοιτάξει κανείς το οικουμενιστικό «εορτολόγιο-μαρτυρολόγιο» της συγκρητιστικής οικουμενιστικής κοινότητας του Bose, για παράδειγμα κατά τις 30 Ιουλίου, θα παρατηρήσει ότι η οικουμενιστική αυτή κοινότητα εορτάζει κάποιον Αγγλικανό «άγιο» William Wilbeforce (κοινωνικό μεταρρυθμιστή), τους Λουθηρανούς William Penn και Augast Vilmar, τον μονοφυσίτη Gregory bar Herbraeus κλπ, κατά τις 31 Ιουλίου, τον Λουθηρανό Bartolomé de Las Casas, Συρο, τον μονοφυσίτη Slemun κλπ.
    Θα ήταν παράλειψη να μη σημειώσουμε ότι οι Έλληνες Ορθόδοξοι «εορτολόγιο-μαρτυρολόγιο» της συγκρητιστικής οικουμενιστικής κοινότητας του Bose, συμπεριλαμβάνονται στην ίδια ‘’ενότητα’’ με τους Ουνίτες, οι οποίοι αναφέρονται ως «Ελληνες Καθολικοί». Θα πρέπει να παρατηρήσομε ότι για τους Παπικούς γίνεται ενιαία αναφορά με την ονομασία «Δυτικών Ρωμαιοκαθολικών».

    Συγκρητιστικό οικουμενιστικό «εορτολόγιο-μαρτυρολόγιο» εφαρμόζουν στην καλούμενη «μοναστική» κοινότητα του Bose, η οποία είναι μια κατ’ εξοχή οικουμενιστική κοινότητα. Στο λεγόμενο «εορτολόγιο» του Bose, το οποίο τιτλοφορείται «Εκκλησίες θυμηθείτε», τις οποίες καλούν σκοπίμως «διάφορες παραδόσεις», αναφέρεται ποιός «εορτάζει» κατ’ εκείνη την ημέρα, Αγγλικανός, Κόπτης, Λουθηρανός κλπ. Ως πρόφαση πήραν την εορτή των Αγίων Πάντων, η οποία θεσπίστηκε τον 4ον αιώνα στην Αντιόχεια, λησμονώντας ότι στους Αγίου Πάντες δεν συμπεριλαμβάνοντο οι αιρετικοί.
    Η οικουμενιστική αυτή κοινότητα απευθύνεται πρωτίστως στους Παπικούς, στους Κόπτες και τους Αιθίοπες Μονοφυσίτες, στους Λουθηρανούς, στους Μαρωνίτες, στους Παλαιοκαθολικούς, στους Ορθόδοξους Χριστιανούς και στους «Έλληνες Καθολικούς» (Ουνίτες) κλπ. Στο οικουμενιστικό αυτό «εορτολόγιο-μαρτυρολόγιο» της οικουμενιστικής κοινότητας του Bose, παρατηρείται σε μια μέρα να «εορτάζουν» Αγγλικανούς, Παπικούς, Λουθηρανούς, Μαρωνίτες, Κόπτες της Αιθιοπίας, Ορθοδόξους, Ουνίτες, της λεγόμενης «Ασσυριακής εκκλησίας», της λεγόμενης «Συριακής καθολικής εκκλησίας» κλπ. Ο διαχριστιανικός συγκρητισμός στο αποκορύφωμά του. Τούτο διαφαίνεται φυσικά και από τα τραγούδια-προσευχές των.
   Ο καλούμενος «ηγούμενος» της οικουμενιστικής αυτής κοινότητας, είναι ο Παπικός Enzo Bianchi, ο οποίος έχει διοριστεί από τις 22 Ιουλίου 2014, από τον Πάπα Φραγκίσκο στο Ποντιφικό Συμβούλιο για την Προώθηση της Χριστιανικής «ενότητας». Το Οικουμενιστικό «εορτολόγιο-μαρτυρολόγιο», καταμαρτυρεί πλήρως την συγκρητιστική οικουμενιστική σκοπιμότητα, καθώς επίσης και τι είδους «ενότητα» προωθείται. 

Ο Μεγάλος διωγμός για την Ορθόδοξο πίστη ξεκινά από το Άγιο Όρος!

Η επίσημη ομολογιακή απολογία του π. Σάββα Λαυριώτη

που κατετέθη στην Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας 15/28.7.2016


Διωγμός
γιά τήν Ὀρθόδοξο Πίστη
ἀρχίζει γιά τά καλά

   Σέ ἔκτακτη συνεδρία τῆς Γεροντίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας στίς 12/25-7-2016, μετά ἀπό τήν ἀνάγνωση τοῦ Πατριαρχικοῦ γράμματος πού διαβιβάστηκε ἀπό τήν Ἱερά Κοινότητα καί πού τόνιζε γιά μία ἀκόμη φορά τήν ἀντιεκκλησιαστική συμπεριφορά τοῦ Μοναχοῦ Σάββα Λαυριώτη, ζητήθηκε νά ἐπιληφθοῦν τοῦ θέματος, δηλαδή νά τιμωρήσουν τόν μοναχό Σάββα. Ἡ Μονή μέ αἰτιολογία τήν ἀνυπακοή μου στόν Καθηγούμενο καί στό Μοναστήρι, καταπατώντας τόν ἐσωτερικό κανονισμό καί τόν καταστατικό χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μέ καθαιρεῖ ἀπό τό ἀξίωμα τοῦ Προϊσταμένου, μέ τήν δικαιολογία πώς μοῦ εἶχαν γίνει συστάσεις στό παρελθόν καί ἐγώ δέν τίς λάμβανα ὑπόψιν.

  Τί νά πρωτοπεῖ κάποιος γιά τούς κατά τά ἀλλά ἀγαπητούς πατέρες τῆς Λαύρας, …ἐξ οἰκείων τὰ βέλη; Πρός ἐνημέρωση λοιπόν τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, (διότι ὅ,τι κάνουν θέλουν νά τό κάνουν ἐν κρυπτῷ καί παραβύστῳ) ἐξηγοῦμαι καί ἀπολογοῦμαι. Καί ἄν κάποιος πεῖ, γιατί ἀπολογοῦμαι στά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, εἶναι γιατί δέν μέ ἀφήνουν νά ἀπολογηθῶ, οὔτε διαβάζουν τά γράμματά μου, καί αὐτό θά τό ἀποδείξω μέ ντοκουμέντα, τὰ ὁποῖα θὰ δώσω στὴ δημοσιότητα.
   Ἔχω δηλώσει ἄπειρες φορές, καί στήν Γεροντία καί σέ προσωπικές συζητήσεις, πώς σέ θέματα Πίστεως καί ἀνηθικότητας, δέν κάνουμε ὑπακοή, ἀλλά ἀκολουθοῦμε τίς ἐπιταγές τῶν Πατέρων, καί κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐμένα Πατέρες, μέ καταδικάζετε ἄλλη μία φορά γιά ἀντιεκκλησιαστική συμπεριφορά, διότι εὐθαρσῶς δηλώνω τήν ἀντίθεσή μου μέ τά αἱρετικά φρονήματα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου.
   Σᾶς ἐπισυνάπτω κάποια ἀπό τά λεγόμενα καί πραττόμενα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, καί αὐτά ἐνδεικτικῶς, διότι εἶναι πάρα πολλά, τά ὁποῖα ὅμως  ἀποδεικνύουν τά αἱρετικά φρονήματά του.
  Ἐνδεικτικῶς ἀπό τίς πολλές ἐκκλησιολογικές παρεκκλίσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἀπό τίς ὁποῖες ὁλοφάνερα προκύπτει ὅτι θεωρεῖ τούς Παπικούς, ἀλλά καί τούς Προτεστάντες, ὡς ἐκκλησίες τοῦ Χριστοῦ, μέ βάση τήν αἱρετική «βαπτισματική θεολογία» τῆς Β´ Βατικανῆς Συνόδου πού υἱοθέτησε καί προβάλλει ὁ μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης, θά ἀναφέρω μερικές. Μέ αὐτές καταφρονεῖ τούς Ἱερούς Κανόνες τῶν Ἁγίων Πατέρων, τούς ὁποίους ὑβρίζει ὡς θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως, (καί κατ’ ἐπέκτασιν βλασφημεῖται τό Ἅγιον Πνεῦμα τό ὁποῖον ὁμιλεῖ διά μέσου τῶν Πατέρων) ἐπειδή δῆθεν μᾶς κληροδότησαν τό σχίσμα.
   Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι προστατεύει καί καλύπτει πλήρως τήν αἱρετική Ἀκαδημία «Θεολογικῶν» Σπουδῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, ἡ ὁποία ἐπενόησε καί προβάλλει τήν «Μεταπατερική καί συναφειακή Θεολογία», τήν ὁποία προσφυῶς ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος καί ἄλλοι χαρακτήρισαν ὡς ἐπικίνδυνη αἵρεση.
   Κατά τήν πρόσφατη συνάντησή του στά Ἱεροσόλυμα τόν Μάϊο τοῦ 2014 μέ τόν αἱρεσιάρχη πάπα Φραγκίσκο εἶπε:
  «Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία... λόγῳ τῆς ὑπερισχύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας καί τοῦ πεπερασμένου θελήματος τοῦ ἀνθρωπίνου νοός διεσπάσθη ἐν χρόνῳ. Οὕτω διεμορφώθησαν καταστάσεις καί ὁμάδες ποικίλαι..., αἱ κατά τόπους ἐκκλησίαι ὡδηγήθησαν εἰς διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως, εἰς ἀπομόνωσιν... [σημ. τοῦ γράφοντος: οἱ προτεσταντικές ὁμολογίες καί κοινότητες ποικίλες καί παρασυναγωγές μεταρρυθμιστῶν ἀπό τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία ἤτοι τήν Ὀρθόδοξη ἀπεσπάθησαν ἤ ἀπό τήν πρώτη καί μεγάλη καί αἱρετική ψευδοεκκλησία-κράτος τοῦ Βατικανοῦ;] Ἐρχόμεθα ὁ πάπας καί ἡμεῖς διά νά τάμωμεν ὁδούς... διά νά συνεχισθῇ ἡ πορεία τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, ἤτοι τῆς καταντήσεως εἰς τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας».
    Ἀλήθεια, Πατέρες, ποιός ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους καί τούς Ἁγίους Πατέρες ἐδίδαξε ὅτι ἡ ἀποκοπή τῶν αἱρετικῶν διαιρεῖ καί διασπᾶ τήν Ἐκκλησία, ὅτι, ἐπειδή ὑπάρχουν αἱρετικοί, ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει ἑνότητα καί εἶναι διασπασμένη; Ἡ Ἐκκλησία καί μετά τήν ἀποκοπή τῶν αἱρετικῶν παραμένει πάντοτε Μία, ἀκεραία καί ἀλώβητη, δέν διασπᾶται σέ πολλές ἐκκλησίες, ὅπως θέλει ὁ πατριάρχης, ἐξισώνοντας τήν Ὀρθοδοξία μέ τήν αἵρεση, τήν Μία Ἐκκλησία μέ τίς ὁμάδες τῶν κακοδόξων.
   Ἐπί τόσους αἰῶνες λοιπόν ἡ Ἐκκλησία ἦταν διηρημένη καί διεσπασμένη, μή ἐπιτελοῦσα τό σωτηριῶδες καί ἁγιαστικό της ἔργο, καί περίμενε νά ἔλθουν ὁ πάπας Φραγκίσκος καί ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος, γιά νά τήν ἑνώσουν καί νά τήν σώσουν; Καί οἱ Ἅγιοι τόσων αἰώνων τί ἔκαναν; Προσδοκοῦσαν τούς παρουσιαζομένους σήμερον «θεόσταλτους» σωτῆρες τῆς ἑνότητος; Ἤ μᾶλλον, κατά τήν πατριαρχική θέση, ἔπεσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καί οἱ μετά τό Σχίσμα Ὀρθόδοξοι Πατριάρχες καί Ἀρχιερεῖς «θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως» καί διήρεσαν τήν Ἐκκλησία; Ἠρωτήθη σύμπασα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, ἐάν δέχονται τούς λόγους αὐτούς καί τίς πράξεις τοῦ Πατριάρχου ἤ ὁ Παναγιώτατος αὐτογνωμόνως καί αὐθαιρέτως προχωρεῖ πρός «ἕνωσιν»;
  Φαίνεται, σεβαστοί Πατέρες καί ἀδελφοί, ὅτι δέν ἀναγνώσατε τό ἄριστα κατοχυρωμένο, δογματικά καί πατερικά, κείμενο πού ἐκυκλοφόρησε ἡ «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν» μέ τίτλο «Ἡ Νέα Ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου». Τό κείμενο αὐτό, τό ὑπέγραψαν ἐκτός ἀπό τά μέλη τῆς Συνάξεως καί οἱ σεβασμιώτατοι ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Δρυϊνουπόλεως Ἀνδρέας, Πειραιῶς Σεραφείμ, Γλυφάδας Παῦλος, Ζιχνῶν Ἱερόθεος, Κυθήρων Σεραφείμ, Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς, Γόρτυνος Ἱερεμίας, Ἀντινόης Παντελεήμων (τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας), ἑκατοντάδες μοναχῶν καί κληρικῶν, καί χιλιάδες Ὀρθοδόξων πιστῶν.
   Ἡ ἀναγνώριση τοῦ παναιρετικοῦ Παπισμοῦ ὡς ἐκκλησίας προκύπτει στήν πράξη καί ἀπό τήν σκανδαλώδη ὑποδοχή καί συμμετοχή τοῦ αἱρεσιάρχη καί ἀντίχριστου Πάπα στήν θρονική ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως στίς 30 Νοεμβρίου τοῦ 2014, κατά τήν ὁποία γιά πρώτη φορὰ μετά τό σχίσμα μνημονεύθηκε ἀπό τόν πατριαρχικό διάκονο στά εἰρηνικά τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ πάπας ὡς κανονικός ἐπίσκοπος φέρων τό «ἐπισκοπικόν» του ὠμοφόριον.
   Τά ἴδια πρωτάκουστα καί πρωτοφανῆ δέν ἔγιναν καί κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ προηγουμένου πάπα Βενεδίκτου στήν Κωνσταντινούπολη (Νοέμβριος 2006), ὅταν τοῦ ἔψαλαν πολυχρόνιο, εἰδικά ἀπολυτίκια, τό «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου», τόν ἐθυμίαζαν οἱ διάκονοι προσερχόμενο, τοῦ ἔδωσε λειτουργικό ἀσπασμό ὁ πατριάρχης μέσα στή Θεία Λειτουργία καί τοῦ ἐπέτρεψαν νά πεῖ τό «Πάτερ ἡμῶν» καί πλεῖστα ἄλλα, μέ τά ὁποῖα κουρελιάσθηκαν οἱ Ἱεροί Κανόνες, πού ἀπαγορεύουν τίς συμπροσευχές μέ τούς αἱρετικούς. Καί δέν φτάνει αὐτό, ἀλλά προχωρᾶ ἔτι περαιτέρω καί στόν διαθρησκειακό Οἰκουμενισμό.
   Στήν 6ην Παγκόσμια Συνάντηση «Θρησκείας καί Εἰρήνης» στίς 4-1-1994 ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος δήλωσε: «Ἐμεῖς οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες πρέπει νά φέρουνε στό προσκήνιο τίς πνευματικές ἀρχές τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ἀδελφοσύνης και τῆς εἰρήνης. Ἀλλά γιά νά τό πετύχουμε αὐτό πρέπει νά εἴμαστε ἑνωμένοι στό πνεῦμα τοῦ ἑνός Θεοῦ, ΡΚαθολικοί, καί Ὀρθόδοξοι, Προτεστάνται καί Ἑβραῖοι, Μουσουλμάνοι, Ἰνδοί, Βουδισταί....»! Ποῖον Θεό ἐννοεῖ; Τό διευκρινίζει: «Αὐτόν πού ταιριάζει στόν καθένα»!!!  («ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ» ἀρ. 494, σελ. 23 Γενεύη 1994, καί Ὀρθόδοξος Τύπος 11-9-2009)
   Πλήρης κατάργησις τοῦ Εὐαγγελίου, ὡς τήν μόνη ὁδόν σωτηρίας. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος εἴχε δηλώση (ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ, ἀρ. 523. σελ. 12, Γενεύη 1995): «Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοί σωτηρίας».
   Στήν κοινή δήλωση πού ὑπογράφτηκε στήν διαθρησκιακή διάσκεψη στίς 10 καί 11 Αὐγούστου 2004 δικαιώνει γιά μία ἀκόμη φορά τίς ἄλλες θρησκεῖες ἀναγνωρίζοντας αὐτές ὡς συνδικαιοῦχες τῆς Θείας μακαριότητας λέγοντας: Τό θεῖο θέλημα συναντᾶται σέ κάθε θρησκεία. «Ἀδέσμευτος τύπος Μήτση, 21-9-2004».
  Ἔτσι, ἅγιοι Πατέρες, παραγκωνίζει τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ ὁ Ἴδιος μᾶς λέει: «Οὐδείς ἔρχεται πρός τόν Πατέρα  εἰ μή δι’ ἐμοῦ» (Ἰω. ιδ΄ 6 ), καί ἀναιρεῖ πλήρως τὸ Κυριακό: «ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται» (Μαρ. 16, 16). Οἱ δηλώσεις καί τά πιστεύω τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἀποτελοῦν ἄρνηση τῆς σωτηριολογικῆς μοναδικότητος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πρίν προλάβουν νά χαρακτηρισθοῦν αἱρετικές, πρέπει νά χαρακτηρισθοῦν ὡς δηλώσεις ἀπίστων. Διότι κατά τό ἀπόστολο Παῦλο, μετέτρεψαν τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ σέ ψέμα (Ρωμ. 1, 23)
   Περίτρανη ἀπόδειξις τῶν λεγομένων μου εἶναι τό ὅτι θεωρεῖ τό ἀνίερο κοράνιο ἴσο μέ τήν Ἁγία Γραφή καί ἱερό ὅπως αὐτή!!! (Ο.Τ. 15-3-2002). Σέ ἄλλη περίστασι σέ δήλωσή του

"Δεν συμφωνούσε με τους διαλόγους"

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος δὲν συμφωνοῦσε μὲ τοὺς διαλόγους, οὔτε μὲ τὶς μεταβάσεις τοῦ Πατριάρχη στὴ Ρώμη!

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»

Τοῦ ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, Ἱ. Κ. Φιλαδέλφου, Ἅγιον Ὄρος

    Ὁ γράφων, ὡς γνωρίζων ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὸν ἅγιον Πορφύριον, ἀπὸ τὰ φοιτητικά του χρόνια, κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1960, ὄτε οὗτος ἦτο ἐφημέριος εἰς τὴν Πολυκλινικὴν Ἀθηνῶν τῆς ὁδοῦ Πειραιῶς, καὶ διατηρήσας τὴν πνευματικὴν ἐπικοινωνίαν, μέχρι τῆς κοιμήσεώς του, βεβαιώνει ὅτι ὁ ἅγιος Πορφύριος δὲν συνεφώνει μὲ τὰς μεταβάσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὴν Ρώμην οὔτε μὲ τοὺς διαλόγους, καθ’ ὂν τρόπον γίνονται. Τούτο μοὶ ἀνέφερε ἀπὸ τηλεφώνου, καὶ κατὰ μήνα Δεκέμβριον τοῦ 1987.
    Αἴφνης κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτός, κατὰ τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1987, ὄτε ἠσχολούμην, μὲ τὴν κατόπιν ἐντολῆς τῆς Ἱ. Κοινότητος,

Αυτοί θα σκοτώνουν, αλλ' εμείς θα δείχνουμε ψυχραιμία, για να πετύχει η Πανθρησκεία!

ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑ Η  ΜΕΤΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ


   
  Η Erin Green, εκπρόσωπος της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC), φορέα που εκπροσωπεί χριστιανικές εκκλησίες της Ευρώπης, είπε ότι η επίθεση στην επηρέασε βαθύτατα όλους τους Χριστιανούς και τους κληρικούς διαφόρων εκκλησιών.

   Σημείωσε πως πρέπει να δοθεί βάση στο διαθρησκευτικό διάλογο και την ενότητα μεταξύ των διαφόρων εκκλησιών σε όλη την Ευρώπη προκειμένου να ξεπεραστεί η που είναι πιθανό να αυξηθεί μετά από την επίθεση στην εκκλησία στη γαλλική περιοχή της Νορμανδίας.   

  "Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε περισσότερα στον τομέα της ειρηνικής συμφιλίωσης και στον τομέα του διαθρησκευτικού διαλόγου. Γιατί αυτό που βλέπετε συχνά αμέσως μετά από αυτές τις επιθέσεις είναι μια πραγματικά παρορμητική αύξηση της ισλαμοφοβίας και της ξενοφοβίας, "δήλωσε η Green.
   Πρόσθεσε δε ότι η CEC "θα ενθαρρύνει την υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή κοινότητα στο σύνολό της, προκειμένου να δημιουργήσει μια ευκαιρία για όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης ούτως ώστε να αισθάνονται ασφαλείς"
   "Όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, είναι μια επίθεση εναντίον όλων των ανθρώπων καλής θέλησης, όλων των ανθρώπων της πίστης και όλων των Ευρωπαίων. Επειδή σίγουρα δεν είναι μόνο οι Καθολικοί που θα επηρεαστούν από αυτό. Θα είναι κάθε κληρικος που εργάζεται σε κάθε εκκλησία ... Αυτή η επίθεση αγγίζει όλους τους Χριστιανούς βαθιά ", δήλωσε.

Για 2η φορά για λόγους ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗΣ "σύνεσης", αρνείται να προσευχηθεί στο όνομα του Ιησού Χριστού και της Αγίας Τριάδος ο Αμερικής Δημήτριος! Συμπροσεύχεται -ανάμεσα σε ένα πολυθρησκειακὸ ακροατήριο- στο όνομα του Θεού της Πανθρησκείας!

 Ασταμάτητος!


amerikis.jpeg
Ο Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής κ. Δημήτριος ανέπεμψε την εναρκτήρια προσευχή στο Δημοκρατικό Εθνικό Συνέδριο στη Φιλαδέλφεια.
Ο Σεβασμιότατος έγινε δεκτός με ιδιαίτερες τιμές από τους αξιωματούχους του Δημοκρατικού Κόμματος και τους διοργανωτές του Συνεδρίου.
Τονίζεται ότι το ίδιο είχε συμβεί και κατά την ανάπεμψη της προσευχής στο Ρεπουμπλικανικό Συνέδριο την περασμένη εβδομάδα στο Κλίβελαντ του Οχάιο.

Η προσευχή του Αρχιεπισκόπου κ. Δημητρίου στο Δημοκρατικό Συνέδριο, σε ελεύθερη μετάφραση του «Εθνικού Κήρυκα» είναι η ακόλουθη.
«Παντοδύναμε και φιλεύσπλαχνε Θεέ απείρου αγάπης και ανενδότου πιστότητος,
Κατ’ αυτήν την εύσημο ημέρα και ώρα, επικαλούμεθα το μεγάλο και άγιο όνομα Σου και Σε παρακαλούμε να έλθεις και να μείνεις μαζί μας, φωτίζοντας τον νουν και τις ψυχές μας με το φως της αληθείας και της καλοσύνης Σου.
Έχεις αποκαλυφθεί ως ο προστάτης των πτωχών και ο οδηγός των τυφλών, ο προστάτης των ορφανών και ο ελευθερωτής των καταπιεσμένων, ο φίλος των ξένων και η παρηγοριά των απόκληρων.
Άνοιξε τις καρδιές μας να γίνουμε πιο πολύ σαν κι εσένα, φιλεύσπλαχνε Κύριε. Δίδαξε μας να πορευόμαστε στις δικές Σου ελεήμονες και γενναιόδωρες οδούς.
Ευλόγησε σήμερα το Έθνος μας Κύριε, όπως μας ευλόγησες τόσο πλούσια κατά τα περασμένα χρόνια. Χάρισε μας σταθερότητα και ασφάλεια, δικαιοσύνη και ελευθερία, νομιμότητα και ειρήνη.
Όρισε μας ηγέτες και νομοθέτες και δικαστές οι οποίοι θα μας καθοδηγήσουν να εκπληρώσουμε το Άγιο θέλημα Σου και να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο για όλους τους ανθρώπους.
Εξαπέστειλε τα ελέη Σου επί των δούλων Σου, τους συνέδρους του Δημοκρατικού Εθνικού Συμβουλίου. Ευλόγησε εκείνους οι οποίοι έχουν προταθεί για τις υψηλούς και πολυεύθυνους θεσμούς του Προέδρου και Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής –Χίλαρι Ρόνταμ Κλίντον και Τιμ Κέιν – ώστε να είναι πιστοί στην κλήση τους και όπως υπηρετήσουν εντίμως Εσένα και τους συμπολίτες τους, και όλους τους λαούς του κόσμου, κατά τις μελλοντικές ημέρες, μήνες και χρόνια.
Ασπαζόμαστε τα ιερά σου λόγια, Κύριε, πιστεύοντες πως «η νομιμότατα ανυψώνει ένα έθνος» (Παροιμίες 14:34).
Άγιε Θεέ: εξύψωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να ακολουθούν το νόμο Σου, την ευσπλαχνία Σου, την συμπόνια Σου, την άνευ όρων αγάπη Σου και να πορεύεται στην αλήθεια Σου η οποία μας ελευθερώνει και θα μας διατηρήσει ελεύθερους».
Προσευχόμαστε επίσης επαναλαμβάνοντας τα λόγια της Γραφής: «Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς τω Θεώ ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. (Αποκάλυψη 7:12).

Αλλοπρόσαλλοι Αρχιμανδρίτες, στρατευμένες (αμειβόμενες;) πένες, Μητροπολίτες χωρίς ποίμνιο, συγκροτούν την επαίσχυντη Φαναριώτικη κουστωδία.

Μια επαίσχυντη Φαναριώτικη κουστωδία οδηγεί σε καταστροφή τον Οικ. Πατριάρχη


Η ΤΟΥ
 Αλλοπρόσαλλοι Αρχιμανδρίτες, στρατευμένες (άραγε και αμειβόμενες;) πένες, χωρίς ποίμνιο με ύφος χιλίων καρδιναλίων συγκροτούν την επαίσχυντη Φαναριώτικη
 Είναι αυτοί που όπως τα παράσιτα δηλητηριάζουν τα καρποφόρα δέντρα έτσι έχουν αιχμαλωτίσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή.
   Η Πανορθόδοξη αποτέλεσε απλώς την επιβεβαίωση της υποψίας. Αυλοκόλακες του Φαναρίου επηρεάζουν στο μέγιστο βαθμό τον κ. Βαρθολομαίο και είτε τον κρατούν απομονωμένο από όσα πραγματικά συμβαίνουν είτε όταν δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να κάνουν κάτι τέτοιο τον παραπληροφορούν συστηματικά. Εξ΄ου και η πρωτοχρονιάτικη αναφορά του να μην ακούει το ποίμνιο τα διαδικτυακά μέσα αλλά μόνο ότι λέει ο ίδιος.
Η ασθένεια είναι χρόνια και βαθιά, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε όχι αγιάτρευτη.
      Προσευχόμαστε ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός να τους φωτίσει και να δουν τον ολισθηρό δρόμο που έχουν διαλέξει.
Σχόλιο: Θέλει, δηλαδή, νὰ μᾶς πεῖ τὸ "Βῆμα Ὀρθοδοξίας" ὅτι ὁ καημένος ὁ Πατριάρχης δὲν καταλαβαίνει τίποτα, δὲν εὐθύνεται γιὰ τίποτα! Καὶ ἔπειτα μιλάει τὸ "Βῆμα" γιὰ "στρατευμένες (άραγε και αμειβόμενες;) πένες";

Διαμαρτύρονται για την ΑΠΑΤΗ του Κύπρου Χρυσόστομου εις τα των υπογραφών, αλλά κοινωνούν με τον αυτουργό της απάτης και "ακοινώνητο" ως Οικουμενιστή Αρχιεπίσκοπό τους!!!

ΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ


Panagia-tis-Nikis[1]

Παρθένε Δέσποινα Θεοτόκε ἡ κατά σάρκα γεννήσασα τόν Θεόν Λόγον, γνωρίζω ὅτι δέν εἶναι εὐπρεπές, οὐδέ ἄξιον εἰς ἐμέ τόν πανάσωτον, τόν ἔχοντα μεμολυσμένους τούς ὀφθαλμούς καί τά χείλη ἀκάθαρτα, νά ἴδω τήν εἰκόνα Σου τῆς Ἁγνῆς, τῆς Ἀειπαρθένου, τῆς ἐχούσης τό σῶμα καί τήν ψυχήν καθαρά καί ἀμόλυντα, ἀλλ᾽ ἀπεναντίας πρέπει νά μισηθῶ ὁ ἄσωτος καί νά ἐπιτιμηθῶ ὑπό τῆς ὑμετέρας καθαρότητος. Πλήν ἐπειδή ὁ Θεός τόν Ὁποῖον ἐγέννησες, ἔγινεν ἄνθρωπος ὅπως καλέσῃ τούς ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν, λαμβάνω καί ἐγώ τό θάρρος καί προσέρχομαι πρός Σέ, παρακαλῶν μετά δακρύων.
Πρόσδεξε τήν παράκλησίν μου διά τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν πολλῶν καί χαλεπῶν πταισμάτων μου καί παρακάλεσον τόν Μονογενῆ Σου Υἱόν καί Θεόν ὅπως ἐλεήσῃ τήν ἀθλίαν καί ταλαίπωρον ψυχήν μου. Διότι διά τό πλῆθος τῶν ἀνομιῶν μου ἐμποδίζομαι νά στρέψω