Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών δήλωσε πως «τα Θρησκευτικά θα διδάσκονται με το παλιό βιβλίο, μέχρι να συμφωνηθούν οι αλλαγές».
Πιο συγκεκριμένα και εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, ο αρχιεπίσκοπος δήλωσε πως «ήρθησαν όλες οι παρεξηγήσεις».
«Έγινε μια συνάντηση, είπαμε, μιλήσαμε, ήρθησαν όλες οι παρεξηγήσεις, και ο διάλογος για τα θρησκευτικά πώς θα γίνει. Θα