Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Η ψυχρότητα στὴν προσευχή.Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ π. ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ; (Η Εισήγηση του Πατριάρχη και ο «Αγιορειτικός Τόμος»).    πὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἱεροθέου Βλάχου, Μητροπ. Ναυπάκτου, «Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὡς ἁγιορείτης» (σελ. 306-309) παραθέτουμε ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο γίνεται φανερό ὅτι, πρὶν κάποια Σύνοδος καταδικάσει τοὺς ἀντι-ἡσυχαστὲς καὶ τὸν Βαρλαάμ, οἱ Ἁγιορεῖτες ἀποφάσισαν τὴν διακοπὴ κοινωνίας μὲ αὐτούς!
Εἶναι γνωστὸ ὅτι στὶς 29 Αὐγούστου ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος κατὰ τὴν Εἰσήγησή του πρὸς τὴν Σύναξη τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, ἐκφώνησε οὐσιαστικὰ τὶς Οἰκουμενιστικὲς «προγραμματικὲς» δηλώσεις, διὰ τῶν ὁποίων ἐπιβεβαιώνει τὶς Οἰκουμενιστικὲς του διδασκαλίες καὶ τὴν ἔμπρακτη ἐμμονὴ γιὰ τὴν ὑλοποίησή τους. Τοῦτο ἔγινε ἐπίσημα ἐνώπιον τῆς Συνάξεως Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ δὲν διεχώρησαν τὴν θέση τους καὶ δὲν ὁμολόγησαν τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, οὐσιαστικὰ ἀποδέχτηκαν τὶς κακόδοξες θέσεις του κ. Βαρθολομαίου.
Ὡς ἐκ τούτου προκύπτει τὸ ἐρώτημα γιὰ τοὺς Ἁγιορεῖτες πατέρες, τοὺς θεωρούμενους ὡς ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους καὶ Ποιμένες:
Οἱ Ἁγιορεῖτες τῆς ἐποχῆς τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, πρὶν κάποια Σύνοδος καταδικάσει τοὺς ἀντι-ἡσυχαστές, δήλωσαν τὴν διακοπὴ τῆς κοινωνίας μὲ ὅσους συμφωνοῦν μαζί τους. Τί θὰ κάνουν οἱ σύγχρονοι ὀρθόδοξοι; Θὰ συνεχίσουν τὴν κοινωνία μὲ τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος δὲν πρεσβεύει μόνο κάποιες ἀόριστες οἰκουμενιστικὲς ἰδέες, ἀλλὰ καταλύει ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, ἀποδεχόμενος Συνοδικὰ πλέον (ὑπὸ τὴν ἀνοχὴ ἢ τὴν συμφωνία τῶν Ἐπισκόπων ποὺ παρέστησαν στὴ ΣΥΝΑΞΗ τοῦ ΦΑΝΑΡΙΟΥ) τὴν ὕπαρξη πολλῶν Ἐκκλησιῶν καὶ πολλῶν βαπτισμάτων; 
Ὑπ’ ὄψιν ὅτι τὸ Δόγμα περὶ Μιᾶς Ἐκκλησίας διατυπώθηκε ἀπὸ τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ ἐπεκυρώθηκε καὶ ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες, ἐφ’ ὅσον στηρίζεται στὸν λόγον τοῦ Κυρίου περὶ Μίας Ἐκκλησίας!

Γράφει ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος:
«Ἁγιορειτικὸς Τόμος» ἐγράφη τὸ 1340 (βρισκόμαστε ἀκόμα στὴν ἀρχὴ τῆς ἡσυχαστικῆς ἔριδος, σελ. 309) καὶ ἀπετέλεσε σημαντικὸ στποιχεῖο στὴν Σύνοδο τοῦ 1341, ποὺ ἔγινε στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐνῶ συντάκτης τοῦ κειμένου εἶναι ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὅμως ὑπεγράφη ἀπὸ τοὺς ἐγκρίτους Πατέρες… καὶ ἐπεκυρώθη ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους Ἰάκωβο…, ὁ ὁποῖος προσέφερε τὴν μαρτυρία ὅτι μὲ τὸ κείμενο αὐτὸ συμφωνεῖ ὅλο τὸ Ἅγιον Ὄρος…
Θὰ ἤθελα νὰ παραθέσω αὐτὴν τὴν μαρτυρία, ποὺ εἶναι ἀρκετὰ χαρακτηριστικὴ καὶ διαφωτιστική.
«Ὁ ταπεινὸς ἐπίσκοπος Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους Ἰάκωβος, ταῖς ἁγιορειτικαῖς καὶ πατερικαῖς ἐντεθραμμένος παραδόσεσι καὶ μαρτυρῶν ὅτι διὰ τῶν ἐνταῦθα ὑπογραψάντων λογάδων ἅπαν τὸ Ἅγιον Ὄρος συμφωνοῦντες ὑπέγραψαν, καὶ αὐτὸς συμφωνῶν καὶ ἐπισφραγίζων ὑπέγραψα, καὶ τοῦτο μετὰ πάντων προσγράφων, ὅτι τὸν μὴ συμφωνοῦντα τοῖς ἁγίοις καθὼς καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ μικρῷ πρὸ ἡμῶν πατέρες ἡμῶν, ἡμεῖς τὴν τοῦ αὐτοῦ κοινωνίαν οὐ παραδεξόμεθα».

Με αυτούς τους δημοσιοσχετίστες Επισκόπους, φίλους των Μασώνων και Οικουμενιστές, μας προτρέπουν να κοινωνούμε οι Ποιμένες!

Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τιμήθηκε με τον μασονικό αστέρα των Ναϊτών!!! (Φωτό)


 
Οι σχέσεις του αρχιεπισκόπου κ. Ιερώνυμου με το Τάγμα των Ναϊτών χρονολογείται από το 2009 την εποχή που τιμήθηκε με τον Αστέρα του Τάγματος των Ναϊτών και του απενεμήθη το σχετικό Δίπλωμα καθώς και επιταγή 1.000 δολαρίων ως πρώτη δόση για τα έργα  επισκευής του Καθεδρικού Ναού.
Αυτό διαβάζουμε σε δημοσίευμα του εντύπου "Ναϊτικά Νέα" (φωτο).

Μάλιστα στο ίδιο δημοσίευμα διαβάζουμε ότι ο μακαριώτατος έδωσε τον Νοέμβριο του 2009 εντολή στον μητροπολίτη Μαραθώνος κ. Μελίτωνα να παραστεί ως εκπρόσωπός του σε «Τελετή Περικοσμήσεως των Νέων Ιπποτών».
Διαβάζουμε λοιπόν στα Ναϊτικά Νέα (τεύχος 1-Ιανουάριος-Μάρτιος 2010), στην τέταρτη σελίδα (φωτο): (συνέχεια)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ PATRIC E. REA ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ.Κ ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΤΟΝ Β'

 
«Στις 27 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, ο Μέγας Διοικητής του Παγκοσμίου Τάγματος, Στρατηγός PATRIC E.REA, συνοδευόμενος από τον Μεγάλο Προκαθήμενο Σταμάτη Κοντογεώργη, τον Μεγάλο Καγκελάριο Δημήτριο Τζίμα, τον Διοικητή Αθηνών Στέλιο Κατσέλη και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων Γεώργιο Παπαχρήστο, επισκέφθηκαν εθιμοτυπικώς τον Μακαριώτατο αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ.Ιερώνυμο τον Β'.»
Και παρακάτω διαβάζουμε:
«Ο Στρατηγός Μέγας Διοικητής ενημέρωσε τον Μακαριώτατο για το Διεθνές Τάγμα των Ιπποτών του ναού των Ιεροσολύμων, το φιλανθρωπικό έργο που επιτελεί και ανεπτύχθη η σύσφιξη των σχέσεων των δύο πλευρών. Τέλος ο Στρατηγός Μέγας Διοικητής παρέδωσε στον Μακαριώτατο, το ποσό των 1.000 δολαρίων, σαν πρώτη δόση, για τη συμβολή του προσωπικά στα έργα επισκευής του Καθεδρικού Ναού Αθηνών.
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε τον Στρατηγό Μεγάλο Διοικητή για την ευγενική προσφορά. Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το Τάγμα και έδωσε εντολή όπως κατά την Τελετή της Εθνικής Περικοσμήσεως των Νέων Ιπποτών την 28η Νοεμβρίου 2009, να παραστεί και τον εκπροσωπήσει ο Μητροπολίτης Μαραθώνος κ.κ.ΜΕΛΙΤΩΝ.
Στη συνέχεια έγινε η απονομή του ΑΣΤΕΡΑ του ΤΑΓΜΑΤΟΣ από τον Στρατηγό Μεγάλο Διοικητή προς τον Μακαριώτατο και ανεγνώσθη το σχετικό ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ».


Πηγή: https://taneaonline.wordpress.com/2015/08/23/%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%83-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5/