Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019

«Η ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ»


                    

     Κάποτε, αγαπητοί μου, ο Κύριος βρέθηκε σε μία Συναγωγή κατά την ημέρα του Σαββάτου, όπου και δίδαξε τον λόγο του Θεού. Ανάμεσα στο πλήθος, ήτο και μία γυναίκα ραχητική και μη δυναμένη καν να ανορθώσει το κεφάλι της. Την είδε ο  Κύριος και της λέγει: «Γύναι,  ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου». Και έθεσε τα χέρια Του επάνω της και αμέσως η γυναίκα εκείνη ανορθώθηκε.
     Ο αρχισυνάγωγος φθόνησε τον Ιησού και δήθεν γεμάτος από αγανάκτηση, ότι τάχα Σάββατο έγινε η θεραπεία, στρέφεται προς τον όχλο και ζητά να μην προσέρχεται σε ημέρα Σαββάτου και να θεραπεύονται την ημέρα αυτήν, διότι ο νόμος έλεγε ότι ήτο αργία. Και τότε ο Κύριος στρέφεται προς αυτόν και τον αποκαλεί

Ο πνευματικά υγιής άνθρωπος


«Τῆς μυστικῆς ἑνώσεως Θεοῦ καί ἀνθρώπου,
τῆς ἐνυποστάτου δι' Ἁγίου Πνεύματος ἐλλάμψεως»

Ὁ πνευματικά ὑγιής ἄνθρωπος

    Πολλοί ἄνθρωποι νομίζουν ὅτι ἔχουν πνευματική ζωή ἀλλά οὐσιαστικά δέν ἔχουν. Πολλοί πηγαίνουν στήν Ἐκκλησία καί στούς χριστιανικούς κύκλους γιά χρόνια ἀλλά δέν ἔχουν πάψει λ.χ. νά κατακρίνουν. Ἔχουν συνδυάσει τήν πνευματική ζωή μέ τά πάθη τους καί νομίζουν ὅτι π.χ. μποροῦν νά κατακρίνουν ἤ νά ἔχουν ἐμπάθειες καί ἀπό τήν ἄλλη νά κοινωνοῦν καί νά ἐξομολογουνται. 

    Πραγματικά πνευματικός ἄνθρωπος εἶναι αὐτός πού ἔχει πνευματική ὑγεία. Ἄς δοῦμε κάποια χαρακτηριστικά του:

    1) Ὑγιής πνευματικά ἄνθρωπος, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι αὐτός πού ἔχει τόν καρπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δηλ. ὁ ἅγιος. Αὐτός ἔχει τά χαρακτηριστικά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γίνεται ὅμοιος μέ τόν Ταπεινό, πλήρη ἀγάπης καί χαρᾶς Παράκλητο. Ἡ ὑγιής πνευματικά ψυχή εἶναι αὐτή πού ἔχει φανερό μέσα της τόν καρπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
    Τότε έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ὁ ἄνθρωπος «γίνεται χαριτωμένος καί ζεῖ ἔτσι πάνω ἀπ' τό κακό. Τό κακό γι' αὐτόν δέν ὑπάρχει. Ὑπάρχει μόνο τό ἀγαθό, ὁ Θεός. Δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει κακό. Δηλαδή, ἐφόσον ἔχει τό φῶς, δέν μπορεῖ νά ἔχει σκοτάδι. Οὔτε μπορεῖ νά τόν καταλάβει τό σκοτάδι, διότι ἔχει τό φῶς». Δηλ. ὁ πνευματικά ὑγιής ἄνθρωπος δέν ἁμαρτάνει...

''Το νερό της αγάπης...''


Το νερό της αγάπης
Άνθη Αγίας Ρωσίας ~ Μελινού Μανώλη, Αθήνα 1995.

   Ένας ιερέας στη Ρωσία, μετά τον Αγιασμό των Θεοφανείων, γέμιζε τα μπουκαλάκια των ενοριτών...
     Κάποια μεσόκοπη κυρία τον πλησίασε και του έδωσε ένα όμορφο μπουκάλι. Μόλις, όμως, εκείνος έβαλε μέσα Αγιασμό, το μπουκάλι έγινε θρύψαλα!
     - Κυρία μου, τι είχε μέσα το μπουκάλι; ρώτησε σαστισμένος ο ιερέας.

Οικουμενιστικός Εσπερινός στο Κολέγιο Capranica της Ρώμης σε παπικό ναΰδριο

Κολέγιο Capranica της Ρώμης, παπικό ναΰδριο of St. Agnes
Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Πόσο βαθειά και πονηρή είναι η παναίρεση του Οικουμενισμού!

Είναι πραγματικά τραγικό το γεγονός της ανερυθρίαστης καταπάτησης των Ιερών Κανόνων των Αποστολικών και Οικουμενικών Συνόδων από τους οικουμενιστές ρασοφόρους. Μερικοί από αυτούς πηγαίνουν για σπουδές σε ποντιφικά πανεπιστήμια και ίσως για την Εκκλησία, αλλά και για τους ίδιους, θα ήταν καλύτερα να μην επιστρέψουν. Δηλαδή να γίνουν μια και καλή καρδινάλιοι στην παπική θρησκευτική κοινότητα, ώστε τουλάχιστον να τα έχουν καλά με τη συνείδησή τους, που ενδεχομένως κάποτε θα τους ελέγξει…
Για την ιστορία πάντως να γράψουμε πως καταπατούνται δεκάδες ιεροί κανόνες από το γεγονός του δημοσιεύματος, όπως για παράδειγμα ο Κανών ΞΕ΄ των Αγ. Αποστόλων: «Εἴ τις Κληρικός, ἤ Λαϊκός εἰσέλθοι εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων, ἤ αἱρετικῶν προσεύξασθαι, καί καθαιρείσθω, καί ἀφοριζέσθω».
Διαβάσαμε στο orthodoxianewsagency.gr:
————————————————————————–

Ορθόδοξος Εσπερινός στο Κολέγιο Capranica της Ρώμης

Τελέσθηκε στο ιστορικό Κολέγιο Capranica, στο κέντρο της Ρώμης η ακολουθία του εσπερινού επι τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου υπό του Πανοσ. Αρχιμ. Νεκταρίου Δαρδανού. Ο π. Νεκτάριος διαμένει στο ως άνω κολλέγιο με σκοπό την περάτωση των Μεταπτυχιακών του σπουδών στο Ποντιφικό Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο.

Τι εννοούμε όταν λέμε: σεβασμός στους Πατέρες της Εκκλησίας;


 Είπε  Γέρων:
 Όσοι ομιλούν περί Εκκλησίας χωρίς να λαμβάνουν υπ’ όψει τους Πατέρας δεν είναι ορθόδοξοι.
Όσοι διδάσκουν, βασιζόμενοι μόνον εις την Αγίαν Γραφήν και δεν ακολουθούν την ερμηνείαν αυτής υπό των Αγίων Πατέρων, προτεσταντίζουν.
Όσοι υπευθύνως ενεργούν, ανατρέποντες όσα άχρις ημών η πολιά αρχαιότης διέσωσε, πλήττουν εις τα καίρια την Εκκλησίαν.
Όσοι δεν έπονται εις την ποικίλην διδασκαλίαν των Αγίων Πατέρων, αντιπίπτουν εις το Πνεύμα το Άγιον.

Αντί Χριστουγεννιάτικου δέντρου …καλικάντζαροι!Περιμένουν ἄμεση ἐπέμβαση ἀπὸ τὸ νέο μητροπολίτη Αἰγιαλείας κ. Ιερώνυμο
      Μᾶς πληροφόρησαν ὅτι στὸ Αἴγιο καὶ στὴν κεντρικὴ πλατεία, ἀντὶ κάποιου Χριστουγεννιάτικου διακόσμου,  στήθηκε ἕνα ἔκτρωμα μὲ δαιμονικοὺς καλικάντζαρους!


"Επανα-αποκατάσταση της π λ ή ρ ο υ ς κοινωνίας ανάμεσα στούς Χριστιανούς της Ανατολής καί της Δύσης... επιτευκτέα μέσα από άλλα κανάλια εκκλησιαστικής ζωής"!!!

   Παρ τατα ποα ἀσμένως ἀποδέχεται Βαρθολομαος) ο "εσεβες" ποιμένες συνεχίζουν ν κοιμονται! Καὶ οἱ εὐσεβεῖς πιστοὶ νὰ τοὺς ἀκολουθοῦν!


Τό χαιρετιστήριο μήνυμα το Πάπα Φραγκίσκου πρός τόν Οκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαο γιά τήν Θρονική ορτή το ποστόλου νδρέα στό Οκουμενικό Πατριαρχεο Κων/πόλεως.


Ἡ ἐπίσημη ἕνωση πρό τῶν πυλῶν!    Μέσα σέ μεγάλη πνευματική χαρά καί μέσα σέ βαθειά κοινωνία πίστεως καί φιλανθρωπίας συμμετέχω στήν προσευχή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης στό ἑορτασμό ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἱεροῦ ἱδρυτῆ της, τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, τοῦ Πρωτοκλήτου καί ἀδελφοῦ τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου. 

    Ἡ πνευματική μου ἐγγύτητα γιά μιά φορά ἀκόμη φέτος δηλώνεται μαζί μέ τήν παρουσία τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, στήν ὁποία ἐνεπιστεύθην τήν ἔκφραση τῶν πιό ἐνθέρμων χαιρετισμῶν μου καί τίς καλύτερες εὐχές μου στήν Ἁγιότητά Σας, στά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, στόν κλῆρο, στούς Μοναχούς καί σέ ὅλο τό πιστό ἐκκλησίασμα πού συγκεντρώθηκε στήν ἱεροπρεπῆ Θεία Λειτουργία στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
     Μέσῳ τῆς ἀντιπροσωπείας μεταφέρω τήν διαπίστευση τῆς ἀκλόνητης πρόθεσης τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως καί τῆς δικῆς μου, νά συνεχίσουμε τήν δέσμευσή μας νά ἐξακολουθήσουμε νά ἐργαζόμαστε γιά τήν ἐπανα-ἀποκατάσταση τῆς π λ ή ρ ο υ ς κοινωνίας ἀνάμεσα στούς Χριστιανούς τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς Δύσης.
     Αὐτή ἡ χρονιά σηματοδοτεῖ τήν 40ετή ἐπέτειο τοῦ θεμελίου τῆς Μικτῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς Θεολογικῶν Διαλόγων ἀνάμεσα στήν Καθολική Ἐκκλησία καί στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πού μέ χαρά ἐγκαινίασαν ὁ Πατριάρχης Δημήτριος ὁ 1ος  καί ὁ Πάπας Ἰωάννης Παῦλος ὁ 2ος  κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως τοῦ τελευταίου στό Φανάρι  στό πρῶτο γεγονός ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα. Κατά τήν διάρκεια αὐτῶν τῶν ἐτῶν ἡ Μικτή Διεθνής Ἐπιτροπή Θεολογικῶν Διαλόγων ἔχει κάνει ἀρκετά σημαντικά βήματα μπροστά. Γι’ αὐτό λοιπόν μεταφέρω τήν ἐγκάρδια εύγνωμοσύνη μου σέ ὅλα τά παρελθόντα καί τωρινά μέλη γιά τήν ἀφιερωμένη δέσμευση.
   Ἰδιαιτέρως, ἐνθυμοῦμαι μέ εὐγνωμοσύνη τόν Μητροπολίτη Στυλιανό, ὁ ὁποῖος γιά ἀρκετά χρόνια ἦταν ὁ συμπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, καί πού πέθανε νωρίτερα φέτος ἐπ’ ἐλπίδι τῆς Ἀναστημένης ὑποσχέσεως σέ ὅλους αὐτούς πού ἔχουν ἐναποθέσει τήν ἐμπιστοσύνη τους στόν Θεό. Κατά τήν διάρκεια ἐπισκέψεώς του στό Φανάρι, ὁ Πάπας Ἰωάννης Παῦλος ὁ 2ος δήλωσε πώς «ἡ ἐρώτηση πού θά ἔπρεπε νά κάνουμε στούς ἑαυτούς μας δέν εἶναι ἄν πρέπει νά ἀποκαταστήσουμε ξανά πλήρη κοινωνία, ἀλλά μᾶλλον ἄν ἔχουμε τό δικαίωμα νά παραμένουμε χωρισμένοι» (Μήνυμα στήν Ἁγιότατο Δημήτριο τόν 1ο, Ἅγιος Γεώργιος Φανάρι, 30 Νοεμβρίου 1979). Αὐτό τό ἐρώτημα, πού εἶναι μόνο ἐπιφανειακά θεωρητκό, συνεχίζει νά ἀποτελεῖ πρόκληση στίς Ἐκκλησίες μας καί ἀπαιτεῖ κάθε πιστή ἀνταπόκριση μέ ἀνανέωση καί στήν δραστηριότητα καί στήν ἐπικοινωνία.
    Αὐτή ἡ διερεύνηση τῆς ἐπανα-ἀποκατάστασης πλήρους κοινωνίας ἀνάμεσα σέ Καθολικούς καί Ὀρθοδόξους βεβαίως δέν ὁριοθετεῖται σέ θεολογικό διάλογο, ἀλλά εἶναι
   ἐπιτευκτέα μέσα ἀπό ἄλλα κανάλια ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.
    Οἱ σχέσεις τρέφονται μέσα ἀπό ὅλες τίς αὐθεντικές χειρονομίες ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καί ἐκτίμησης (Ρωμ, 12, 9). Τέτοιες ἐνέργειες

Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς


Ξίφει πατὴρ θύσας σε, Μάρτυς Βαρβάρα,
Ὑπῆρξεν ἄλλος Ἀβραὰμ διαβόλου.
Βαρβάρα ἀμφὶ τετάρτῃ χερσὶ τοκῆος ἐτμήθη.

Βιογραφία
Η Αγία Βαρβάρα έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Μαξιμιανού (286-305 μ.Χ.) και ήταν κόρη του ειδωλολάτρη Διοσκόρου ο οποίος ήταν από τους πιο πλούσιους ειδωλολάτρες της Ηλιουπόλεως.

Ο πατέρας της λόγω της σωματικής ωραιότητας της Αγίας, την φύλαγε κλεισμένη εντός πύργου. Δεν γνωρίζουμε που διδάχθηκε τις χριστιανικές αλήθειες, καθώς ο πατέρας της ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, λόγος για τον οποίο άλλωστε προσπάθησε να κρατήσει κρυφή την πίστη της στον Τριαδικό Θεό. Ένα τυχαίο περιστατικό, όμως, την πρόδωσε. Ο πατέρας της πληροφορήθηκε από τεχνίτες ότι η Αγία ζήτησε να τις ανοίξουν τρία παράθυρα στον πύργο όπου ήταν έγκλειστη, στο όνομα της Αγίας Τριάδος και, έτσι, βεβαιώθηκε ότι η κόρη του είχε γίνει Χριστιανή.

ΣΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ


Γράφει ο Αθανάσιος Καρανάσιος

Μια εικόνα χίλιες και παραπάνω λέξεις. Μετά τις αναλύσεις και τις διαπιστώσεις, το πρόταγμα: “ΣΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ”, που έγινε σύνθημα μετά την εξέγερση των Ελλήνων το 1821 μεταξύ των ομόθρησκων λαών του Δυτικού Πολιτισμού. 
Την Επανάσταση των Ελλήνων την χαιρέτησαν με χαρά οι Ευρωπαίοι. Μάλιστα απορούσαν πως δεν είχε εκραγεί νωρίτερα, πως είχε καθυστερήσει τόσο πολύ και πως δεν είχε πάρει μεγάλη έκταση. 
Απορούσαν ακόμα, πώς ένα τέτοιο Έθνος με δοξασμένους πολεμιστές, ποιητές, ιστορικούς και φιλοσόφους, άνδρες πρότυπα, είχε κατρακυλήσει τόσο χαμηλά, “ώστε να γίνει ο αγόγγυστος σκλάβος ενός γένους απολίτιστων απίστων”.

Η Ελληνική Επανάσταση μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας έχει θέση κοντά στην μεγάλη Γαλλική Επανάσταση.
Αυτό πρέπει να επαναληφθεί και σήμερα. 
Όπως έγινε με την Επανάσταση του 1821, πρέπει να ξεσηκωθούμε παντοιοτρόπως πρώτα ΕΜΕΙΣ οι ΕΛΛΗΝΕΣ, για να κάνουμε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ζήτημα ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ της ΕΛΛΑΔΑΣ, ως έναν κοινό κίνδυνο, μια κοινή  υπόθεση των Λαών της Ευρώπης και της Αμερικής. 
Όπως έγινε και τότε, να ξυπνήσει ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ η ιδέα Ενότητας και Αλληλεγγύης για μια μεγάλη επιχείρηση ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΊΑΣ ενάντια στον κοινό εχθρό του ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ.
Όπως και τότε κατέληξε, ενάντια μάλιστα (αρχικά) στην βούληση των πολιτικών ηγεσιών παγκοσμίως, να αναδειχτεί μεταξύ των μελών του Δυτικού Πολιτισμού το καυτό, αφυπνιστικό και εξεγερσιακό σύνθημα: 
“ΣΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ”!

Πηγή

Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

   "...Κάποτε, όμως, ο γείτονάς του μοναχός τον πίεσε να γράψει ένα νεκρώσιμο ύμνο. Εκείνος συνέθεσε το γνωστό σε μας τροπάριο «Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα…» και το έψαλλε κατανυκτικά στο κελί του.

Ο γέροντας τυχαία τον άκουσε.
Κι επειδή του είχε απαγορεύσει να συγγράφει και να ψάλλει, τον κανόνισε με το επιτίμιο να καθαρίσει όλα τα αποχωρητήρια της μονής. Ο Ιωάννης υπάκουσε πρόθυμα, αρχίζοντας από το αποχωρητήριο του μοναχού που έμενε στο διπλανό κελί.
Ύστερα από λίγες μέρες, παρουσιάζεται η Υπεραγία Θεοτόκος στον γέροντα, την ώρα που αυτός κοιμόταν, και του λέει:
–Γιατί έφραξες τέτοια πηγή, που αναβλύζει ουράνιο νέκταρ; Άφησέ την να τρέξει, για να ποτίσει ολόκληρη την οικουμένη. Ο Ιωάννης θα υπερβεί τη λύρα του Δαβίδ, θα συνθέσει ύμνους καλύτερους κι από την ωδή του Μωυσή και θα μελωδήσει πιο τεχνικά κι από τον Ορφέα ακόμη· θα στηλιτεύσει με το λόγο του τις αιρέσεις και θα ορθοτομήσει τα δόγματα της πίστεως.