Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Αδιανόητη Οικουμενιστική δεσποτικὴ μπόχα!Μιὰ ἐπιστολὴ τοῦ μητροπολίτη Ἀργολίδος πρὸς τὸν ἱστολόγο κ. Τελεβάντο ἀποκαλύπτει ὅλο τὸ βάθος καὶ ὅλο τὸ μῆκος τῆς σαπίλας ποὺ ἔχει ἐπιφέρει ὁ Οἰκουμενισμὸς στοὺς Ὀρθοδόξους καὶ δὴ στοὺς Ἐπισκόπους. Γιὰ ὅποιον διαβάσει τὸ ἄρθρο, θὰ μείνει ἔκπληκτος ἀπὸ τὴν ἀνεπανόρθωτη ζημιὰ ποὺ ἔχει κάνει ὁ Οἰκουμενισμός. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ἐπιλογὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου, ὁ καθοδηγὸς ψυχῶν (ποὺ θεωρήθηκε ἀπὸ κάποιους, ἐπειδὴ ἀσχολήθηκε μὲ τὸν ἅγιο Λουκᾶ τὸν ἰατρό, ὡς παραδοσιακός), παρουσιάζει διαγραμματικὰ στὴν ἀπάντησή του αὐτή, τὴν ἀποκρουστικὴ ἀκτινογραφία ἑνὸς Οἰκουμενιστῆ Ἐπισκόπου.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅπως καταδεικνύουν οἱ ἀνώτατοι θεσμικοὶ λειτουργοί της (καὶ ὁ Ἀργολίδος) «ἑάλω». Γι’ αὐτὸ κι ἐμεῖς ἀσχολούμαστε στὶς ἀναρτήσεις μας κυρίως μὲ αὐτοὺς τοὺς ψευδεπισκόπους, ποὺ παρουσιάζουν καὶ συνιστοῦν στοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς ὡς ψυχοφελὲς ἀνάγνωσμα (ἄκουσον, ἄκουσον!) τὰ βιβλία τοῦ αἱρετικοῦ Πάπα Φραγκίσκου!
Δυστυχῶς, αὐτοὶ οἱ Δεσποτάδες εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ κακοῦ. «Ποιμένες διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνα μου» εἶπε ὁ Κύριος! Εἶναι δὲ γνωστὸ τὸ προφητευμένο ὅτι στὰ ἔσχατα οἱ κληρικοὶ θὰ γίνουν χειρότεροι ὅλων. Καὶ στὴν περίπτωση τῶν οἰκουμενιζόντων ἢ ἐν σιωπῇ ἀνεχομένων τοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους, αὐτὸ καταφαίνεται ἐναργῶς. Πῶς νὰ ἀποδώσει κανεὶς εὐθύνες στὸν λαὸ ποὺ ἔχει τέτοιους ποιμένες;
Μ’ αὐτὸ δὲν ἀμνηστεύονται καὶ οἱ εὐθύνες τοῦ λαοῦ (ὁ Θεὸς γνωρίζει τὶς εὐθύνες καθενός), ἀλλὰ οἱ κύριοι ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ Ποιμένες, ποὺ ἄφησαν τὸ λαὸ στὰ χέρια τοῦ κάθε αἱρετικοῦ λυκοποιμένος Πατριάρχου καὶ Ἐπισκόπου.
Ὅσοι παρακολουθοῦν τὰ ἀναρτώμενα στὰ ἀντι-Οἰκουμενιστικὰ ἱστολόγια ἀντιλαμβάνονται ὅτι οἱ δικαιολογίες τοῦ Μητροπολίτη Ἀργολίδος εἶναι σαθρὲς καὶ ψευδεῖς· ὅτι χρησιμοποιοῦν μιὰ φτιασιδομένη ἀλήθεια ὡς ἐπικάλυμμα τοῦ ψεύδους καὶ τῆς διαστροφῆς· ὅτι ἀποτελοῦν τὸ «ἀκριβὲς ἀντίγραφο» καὶ ὑπόδειγμα τοῦ Οἰκουμενιστῆ Ἐπισκόπου!
Ἑνὸς Ἐπισκόπου, ποὺ κατὰ λάθος μάλιστα, τὰ ἔβαλε μὲ ἕνα σιγονταρο-Οἰκουμενιστὴ ἱστολόγο!!! Ἑνὸς Ἐπισκόπου ποὺ τὸ καθῆκον κάθε πιστοῦ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν ὀρθόδοξη Πίστη, τὸ εἰρωνεύεται ἀνόητα, ὀνομάζοντάς το ...«ὀρθοδοξόμετρο»! Ἑνὸς Ἐπισκόπου πού, ἀντὶ νὰ ντρέπεται γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ποίμνιό του (ὅπως ὁμολογεῖ) ἀγνοεῖ παντελῶς τὴν ὕπαρξη τῆς Παναιρέσεως τῆς ἐποχῆς μας, ἐπιδίδεται σὲ μαῦρο χιοῦμορ, πληροφορώντας ὅτι ὁ λαὸς μπερδεύει τὸν «οἰκουμενισμὸ» μὲ τὸν «κομμουνισμό»!!! Ἑνὸς Ἐπισκόπου ποὺ θεωρεῖ τὴν αἵρεση ὡς τὸ μικρότερο πρόβλημα σήμερα, μὲ τὸ ὁποῖο δὲν ἀξίζει νὰ ἀσχολεῖται κανείς! Τολμᾶ μάλιστα νὰ γράψει, ὁ ἄσχετος ψευδοποιμένας κ. Νεκτάριος Ἀντωνόπουλος, ὅτι ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμὸ «κανείς δὲν κινδυνεύει, οὔτε τὸ θέμα αὐτὸ ἀγγίζει κανένα»!
Μήπως σοῦ ταιριάζει, κ. Νεκτάριε, τὸ ἁγιογραφικό: «τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν,  θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσι μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται»; (Α΄ Τιμοθ. 1, 6-7).
Κανείς, κ. Νεκτάριε, δὲν εἶπε νὰ ἀφήσεις τὶς ἄλλες ποιμαντικὲς σου καὶ λειτουργικὲς δραστηριότητες καὶ νὰ ἀσχολεῖσαι μόνο μὲ τὸν Οἰκουμενισμό. «Κακεῖνο ἔδει ποιῆσαι», ἀλλ’ ὅμως «μὴ ἀφιέναι» τὸ πρώτιστο, τὸ κακὸ τῆς Παν-αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ γκρεμίζει ἐκ βάθρων τὸ Ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ Ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ μεταποιεῖ σὲ Βατικάνειο, καὶ τὸ ὁποῖο συναντᾶμαι πίσω ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα σύγχρονα προβλήματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς.
Ἔχουμε πολλάκις ἀσχοληθεῖ μὲ τὶς ἐπὶ μέρους δικαιολογίες τοῦ Δεσπότη, ποὺ ὄζουν Βατικάνειας καὶ Οἰκουμενιστικῆς δυσσωδίας. Ἐξ ἄλλου ὁ παραλήπτης τῆς ἀπαντήσεώς του, ἔχει τὸν πρῶτο λόγο.
Ἐπισημαίνουμε, ὅμως, κι ἐμεῖς ἀπὸ μέρους μας ἄλλη μιὰ φορά, τὴν ἐκμετάλλευση καὶ τὴν διαστροφὴ τοῦ φρονήματος τῶν Ἁγίων, ὅπως τοῦ ἁγίου Παϊσίου καὶ τοῦ Ἄτλαντος τῆς Ὀρθοδοξίας ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ ἀπὸ τὸν ἐν λόγῳ Δεσπότη.
Δὲν θὰ ἀπαντήσουμε ἀναλυτικὰ στὶς καμουφλαρισμένες μὲ ἁγιολογικὰ κείμενα ἀστοχίες του. Θὰ ἀρκεστοῦμε μόνο −σὲ κάποια ἑπόμενη ἀνάρτησή μας−, νὰ παρουσιάσουμε ἀπὸ τὶς μελέτες τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ τὴν πραγματικὴ στάση τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ποὺ μὲ τὸ θράσσος χιλίων «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» διαστρέφει ὁ κ. Νεκτάριος Ἀντωνόπουλος, καὶ τότε θὰ πρέπει ὁ Δεσπότης τῆς Ἀργολίδος νὰ πάει νὰ κρυφτεῖ, ἂν τοῦ ἀπομένει ἀκόμα κάποια ἔστω ἀνθρώπινη κι ὄχι ἀπλῶς Ἐπισκοπικὴ ἐντιμότητα!
Π.Σ.
Τό ἄρθρο τοῦ μητροπολίτη Ἀργολίδος:

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ 
Ναύπλιο 19 ανουαρίου 2015 
το γίου Μάρκου το Εγενικο 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΒΙΟΥΝΤΑ 
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟ 
Κύριε Τελεβάντε, 
Δν σς ποκαλ «γαπητό», χι πειδή δν τ θέλω, λλά μόνο κα μόνο γι ν μ σς προσβάλλω κα σς κθέσω σ λους σους σς θεωρον «θεματοφύλακα» κα διαδικτυακό περασπιστή τς ρθοδοξίας κα θεωρηθε τι χετε πικοινωνία μ᾿ ναν "λατινόφρονα„ κα "οκουμενιστή„ πίσκοπο. Δν σς γνωρίζω προσωπικά. Γνωρίζω μως τι εστε χειριστής το διαδικτύου κα εδικός στ ν νακαλύπτετε παντο χθρούς τς ρθοδοξίας, ψάχνοντας κόμη κα κάτω πό τς πέτρες. C.I.A., K.G.B. κα λήστου μνήμης ΕΣΑ, λλά κα λες ο παρόμοιες πηρεσίες, εμαι σίγουρος τι στ πρόσωπό σας θ βρισκαν τν τέλειο πράκτορα. 
μολογ τι εμαι ρκετά πισθοδρομικός. Δν σχολομαι καθόλου οτε μ τος Η/Υ, οτε

Χειροτονήθηκε η πρώτη γυναίκα επίσκοπος


Οἱ Οἰκουμενιστὲς δικαιολογοῦν τήν παρὰ τὴν ἀμετανοησία τῶν αἱρετικῶν– διαιώνιση τῶν Διαλόγων μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ἐφαρμογῆς εὐαγγελικῶν Ἐντολῶν· τῆς Ἐντολῆς γιὰ Ἱεραποστολὴ καὶ τὴν ἐπιθυμία τοῦ Κυρίου «ἵνα πάντες ἓν ὦσι».
Οἱ Οἰκουμενιστές, ἐπίσης, στὴν ὁμοφωνία τῶν Πατέρων ὅτι «αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτο»[1], ἀντιτάσσουν τὴν θέση ὅτι οἱ ἑτερόδοξοι ἔχουν ὠφεληθεῖ ἀπὸ τοὺς Διαλόγους, ἔχουν ἐξ αὐτῶν πλησιάσει τὰ Πατερικὰ κείμενα καὶ πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς ἔχουν ἀποδεχθεῖ κάποιες Ὀρθόδοξες θέσεις.
Βέβαια, “ποιοῦν τὴν νῆσσαν” γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι πλεῖστοι ὅσοι Ὀρθόδοξοι πιστοὶ ἐκκλησιάζονται καὶ κοινωνοῦν ἀδιακρίτως σὲ ὀρθόδοξες καὶ ἑτερόδοξες «Ἐκκλησίες», ἔχουν προσβληθεῖ ἀπὸ τὸν ἰὸ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί, κυρίως, ὅτι οἱ «ὀρθόδοξοι» Πατριάρχες καὶ Ἐπίσκοποι διδάσκουν κακόδοξες θεωρίες. Δηλαδή, ὄχι μόνο δὲν ἔχουν μεταστρέψει στὴν Ὀρθοδοξία οὔτε ΕΝΑ ἑτερόδοξο διὰ τῶν Διαλόγων, ἀλλ’ ὅτι –ἀντίθετα– πολλοὶ ἐμπλεκόμενοι στοὺς μετὰ τῶν ἑτεροδόξων Διαλόγους, ἔχουν καταστεῖ αἱρετικοί, ἀποδεχόμενοι τὸν κοινὸ παρανομαστὴ τῶν αἱρετικῶν παραφυάδων, τὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!
Πέρα, ὅμως, ἀπὸ αὐτὴν τὴν πραγματικότητα, ὅτι δηλ. οἱ αἱρετικοὶ κρατοῦν ζηλότυπα τὶς αἱρέσεις τους καὶ δὲν ἀφίστανται αὐτῶν «οὐδὲ βῆμα ποδός» (γεγονὸς ποὺ ἀποδεικνύει τὴν παρανομία-ἀντικανονικότητα τῶν Διαλόγων) παρατηροῦμε ὅτι αὐξάνουν τὶς παρανομίες τους καὶ τὶς ἀντι-Εὐαγγελικὲς ἐνέργειές τους, ὅπως εἶναι οἱ χειροτονίες γυναικῶν, καὶ μάλιστα γυναικῶν ὡς Ἐπισκόπων, ὅπως αὐτὴ ποὺ ἔγινε πρόσφατα στὴν Ἀγγλία.
Ἂν λοιπόν, ἦσαν τίμιοι μὲ τὸν ἑαυτό τους καὶ συνεπεῖς μὲ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιταχθοῦν στὶς νέες παρανομίες τῶν Ἀγγλικανῶν, ἀφοῦ διὰ τῶν νέων αὐτῶν κακόδοξων ἐνεργειῶν, τοὺς ἀφαιροῦν τὸ δικό τους ἐπιχείρημα ὅτι οἱ ἑτερόδοξοι ἔχουν καλὴ διάθεση καὶ ὠφελοῦνται ἀπὸ τὴν ἐπαφή τους μὲ Ὀρθοδόξους. Διότι καὶ σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση καταδεικνύεται τὸ ἀντίθετο· ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι ἔχουν ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, τόσο, ὥστε τελευταῖα νὰ προβληματίζονται γιὰ θέματα λυμένα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ Παράδοση, καὶ νὰ πραγματοποιοῦν Ἡμερίδες καὶ συνέδρια ὅπως τὸ πρόσφατο στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ μὲ θέμα: «Διακόνισσες, Χειροτονία τῶν Γυναικῶν καὶ Ὀρθόδοξη Θεολογία».

[1] Δὲς «Ἡ Πατερικὴ Στάση στοὺς Θεολογικοὺς Διαλόγους» (Σημάτη Παναγιώτη)


 Πηγή: "Κατάνυξις"

Χειροτονήθηκε η πρώτη γυναίκα επίσκοπος


20631483_Britain_Female_Bishop_JPEG_0cee6.limghandler.jpg
Θέματα της ανάρτησης: Μετά την πραγματοποίηση του τριημέρου συνεδρίου με θέμα:«Διακόνισσες, Χειροτονία των γυναικών και Ορθόδοξη Θεολογία», ήρθε η απάντηση των Αγγλικανών στην πράξη!
Έχουμε εκφράσει την απορία μας, για τη χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα του συνεδρίου "Διακόνισσες, Χειροτονία των γυναικών και Ορθόδοξη Θεολογία" που ολοκλήρωσε τις εργασίες του στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ.. 
Είναι όμως απολύτως αναγκαίο να σημειώσουμε από την επικαιρότητα, την πορεία του ζητήματος στους Αγγλικανούς εν προκειμένω. Αναγκαίο γιατί αποκαλύπτεται πως γίνεται διάλογος ναί μεν, αλλά όταν οι διαφορές αποδεικνύονται αγεφύρωτες στην πράξη, μήπως και ο διάλογος είναι καταδικασμένος εν τη γενέσει του; 
Εκτός και αν όλα τούτα τα συνέδρια αποτελούν προθέρμανση για άλλο ένα μεταπατερικό άλμα προς τη χειροτονία γυναικών επισκόπων και στην Ορθόδοξη Εκκλησία.    

Χειροτονήθηκε η πρώτη γυναίκα επίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας
Η Εκκλησία της Αγγλίας χειροτόνησε τη Δευτέρα την πρώτη γυναίκα επίσκοπο στον καθεδρικό ναό του Γιορκ, στη διάρκεια ιστορικής τελετής που