Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Ὅση σχέση ἔχει τὸ ΚΟΡΑΝΙ μὲ τὴν ἐγκράτεια, ἄλλη τόση σχέση ἔχει ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ οἱ Οἰκουμενιστὲς μὲ τὸν ἡσυχασμό!

Πηγή: "Τρελογιάννης" 

Αυτοί οι τύποι εκπροσωπούν την Ορθοδοξία σήμερα;

      Όχι βέβαια, τον εαυτό τους και μόνο!

π. Παντελεήμων Μανουσάκης

 το νέο φρούτο της "Μεταπατερικής"

Διεθνές διαχριστιανικό συνέδριο με θέμα την "Γνώση" του Θεού: Ανατολικές και Δυτικές Προσεγγίσεις στην Δογματική και στην Πνευματικότητα έλαβε χώρα σε ένα από τα ιστορικά σταυροδρόμια ανατολής και δύσεως, στην πόλη της Λβίβ (Lviv) της εμπόλεμης Ουκρανίας. Την διοργάνωση του συνεδρίου  το Ουκρανικό Καθολικό Πανεπιστήμιο