Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Προς τον Ναυπάκτου Ιερόθεο: Είναι φίλος του Θεοῦ, ο «συμφιλιάζων μετά των εχθρών» του;

Ὁ μητρ. Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, σὲ συνέντευξη ποὺ ἔδωσε πρόσφατα, παραθέτει τὴν ἑξῆς φράση:
«Ὅποιος κάνει λόγο γιά “ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν” χωρίς νά τηροῦνται οἱ βασικές ὀρθόδοξες καί ἐκκλησιολογικές προϋποθέσεις, δηλαδή ἡ τήρηση τῶν δογμάτων, αὐτός δέν γνωρίζει οὔτε τό ὕψος τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας, πού εἶναι ἡ θέωση, οὔτε τό βάθος στό ὁποῖο ἔφθασαν ὁ Παπισμός καί οἱ Προτεστάντες μέ τήν ἀπομάκρυνσή τους ἀπό τήν θεολογία τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀπο­στόλων καί τῶν Πατέρων...».
Μιὰ ἐρώτηση γιὰ τὸν κ. Ἱερόθεο: 
Ἀσφαλῶς θὰ ἐννοεῖτε τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖος καὶ τοὺς ὁμοίους του, ποὺ δὲν κάνουν ἁπλῶς λόγο γιὰ «ἕνωση», ἀλλὰ διαλέγονται  ἀπροϋπόθετα  μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Παπικούς, καὶ διευκολύνουν (προδοτικά) τὴν ἐπικράτησή τους, συμπροσεύχονται καὶ κοινωνοῦν μαζί τους, τοὺς Μνημονεύουν ἐν ἱερῷ ναῷ, καὶ ἐπὶ πλέον κακοδοξοῦν, μιμούμενοι τοὺς αἱρετικούς.
 Ὅποιος κοινωνεῖ, λοιπόν, μὲ Οἰκουμενιστές, ποὺ ὡς αἱρετικοὶ εἶναι ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ, τοὺς ὑποδέχεται στὴν Μητρόπολή του, δειλιᾶ καὶ δὲν τολμᾶ νὰ τοὺς κατονομάσει, «αὐτός γνωρίζει τό ὕψος τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας, πού εἶναι ἡ θέωση»! Αὐτὸς δείχνει ὅτι θέλει νὰ εἶναι φίλος τοῦ Θεοῦ, «συμφιλιάζων μετὰ τῶν ἐχθρῶν» Του;Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος:
Δεν είναι δυνατή η ένωση χωρίς να αντιμετωπισθούν τα δογματικά θέματα

Συνέντευξη  Σεβασμ.  Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου  Ιεροθέου στον εκδότη της εβδομαδιαίας εφημερίδος «Ο Εκκλησιολόγος» των Πατρών, κ. Αλέξανδρο Κολλιόπουλο.
Ἐρώτηση: Σεβασμιώτατε, ἄν συμφωνεῖτε, θά θέλαμε νά ξεκινήσουμε ἀπό τήν ἐπικαιρότητα.
Πολύς κόσμος ἀνησυχεῖ ὅτι ἐπίκειται ἕνωση τῆς Ὀρθό­δοξης Ἐκκλησίας μέ τούς Παπικούς χωρίς ὅρους καί προϋπο­θέσεις.
Σᾶς παρακαλοῦμε, ξεκαθαρίστε μας πότε καί πῶς εἶναι δυνατή ἡ ἕνωση μέ τούς Δυτικούς; Ὑπάρχουν, ἰσχύουν καί στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας οἱ «κόκκινες γραμμές», πού ἄν παραβια­σθοῦν, τότε ὁμιλοῦμε γιά προδοσία τῆς πίστεως;

Ἀπάντηση: Πάντοτε προσευχόμαστε στήν Ἐκκλησία γιά τήν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, ἰδίως γιά τήν «ἑνότητα τῆς πίστεως καί τήν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Μάλιστα στήν θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, παρακαλοῦμε τόν Θεό ἀμέσως μετά τήν μεταβολή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ: «τούς ἐσκορπισμένους ἐπισυνάγαγε, τούς πεπλανη­μένους ἐπανάγαγε καί σύναψον τῇ ἁγίᾳ σου καθολικῇ καί ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ», δηλαδή προσευχόμαστε νά ἐπιστρέψουν οἱ πεπλανημένοι στήν Ἐκκλησία. Δέν εἶναι δυνατόν νά προσευχόμαστε μέ αὐτά τά λόγια στήν θεία Λειτουρ­γία καί στήν πράξη νά ἐπιδιώκουμε τήν ἕνωση χωρίς ὅρους καί προϋποθέσεις, χωρίς νά ἀντιμετωπισθοῦν τά δογματικά θέματα. Τό lex orandi συνδέεται στενά μέ τό lex credendi.
Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ  Ἔσσεξ μοῦ ἔλεγε ὅτι ὅποιος κάνει λόγο γιά «ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν» χωρίς νά τηροῦνται οἱ βασικές ὀρθόδοξες καί ἐκκλησιολογικές προϋποθέσεις, δηλαδή ἡ τήρηση τῶν δογμάτων, αὐτός δέν γνωρίζει οὔτε τό ὕψος τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας, πού εἶναι ἡ θέωση, οὔτε τό βάθος στό ὁποῖο ἔφθασαν ὁ Παπισμός καί οἱ Προτεστάντες μέ τήν ἀπομάκρυνσή τους ἀπό τήν θεολογία τῶν Προφητῶν, τῶν

Την εμμονή στην αίρεση και την περαιτέρω εξαχρείωση, ο κ. Ιγνάτιος την βλέπει ως πρόοδο!!!
Πόσο ὀρθόδοξος εἶναι αὐτὸς ὁ Ἐπίσκοπος, ποὺ θεωρεῖ ὡς «σημαντικὰ ἀποτελέσματα» τὴν διάβρωση ἀκόμα καὶ τῶν Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τὴν ἔτι περαιτέρω ἐπέκταση τῆς αἱρέσεως στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας;


ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Πηγή: "Ρομφέα"

Δημοσ.: «Πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι σχέσεις Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων;».
κ. Ἰγνάτιος: «Από την προσέγγιση Ρώμης και Φαναρίου καθώς και από τον επίσημο θεολογικό διάλογο Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων που αποφασίστηκε με Πανορθόδοξες αποφάσεις, έχουν προκύψει πολύ σημαντικά αποτελέσματα, τόσο σε θεολογικό και εκκλησιολογικό επίπεδο όσο και στο πρακτικό επίπεδο και την καθημερινότητα των δύο Εκκλησιών.
Οι αδελφοί μας Ρωμαιοκαθολικοί έχουν υιοθετήσει ή επανεισάγει στην εκκλησιαστική τους ζωή πολλά από τα στοιχεία της ανατολικής χριστιανικής παράδοσης ή της παράδοσης της αδιαίρετης Εκκλησίας των δέκα πρώτων αιώνων (περισσότερη συνοδικότητα, ευχαριστιακή εκκλησιολογία, ενδυνάμωση του λαϊκού στοιχείου, σπουδή των Πατέρων, θεολογία των εικόνων, κ.ά.).
Απομένει βέβαια το ακανθώδες πρόβλημα του παπικού πρωτείου που χωρίζει τις δύο Εκκλησίες, όπως και τα βάρη που η ιστορία επισώρευσε με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της Ουνίας.
Ας ευχηθούμε ο θεολογικός διάλογος που συνεχίζεται παρά τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί, να βοηθήσει τις Εκκλησίες μας στο δρόμο προς την ενότητα που είναι θέλημα και εντολή του Κυρίου μας αλλά και καθημερινή προσευχή και αίτημα της Εκκλησίας μας».
Δημητριάδος Ἰγνάτιος


Νά, λοιπόν, πόσο ἀνέντιμα καὶ ἐξοργιστικὰ ὁ λαοπλάνος Μητροπολίτης, πλασάρει τὴν ἐξαχρείωση τῆς Παπικῆς Ἐκκλησίας (ποὺ κάθε τόσο βλέπουμε μὲ ἀγανάκτιση σὲ Video) ὡς ἐπάνοδο στὴν ἀνατολικὴ Παράδοση! Τὶς Πανορθόδοξες ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων, ποὺ ἐλήφθησαν μὲ ἀπάτες, αὐταρχικὸ καὶ φασιστικὸ τρόπο (ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ μὲ στοιχεῖα), τὶς παρουσιάζει ὡς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας!
Ὅλα πᾶνε καλά, μᾶς λέει,  καὶ τὸ  μ ό ν ο  ποὺ μένει εἶναι βασικὰ τὸ Πρωτεῖο!!!
Πράγματι, εἶχε δίκιο ὁ Πάπας Φραγκίσκος, εἶναι ἀσθενὴς ἡ θεσμικὴ «Ἐκκλησία τῶν Δεσποτάδων», ἀφοῦ ἔχει Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους!
Τὸ τραγικὸ εἶναι, ὅτι μὲ αὐτοὺς συμπορεύεται πλέον τὸ μεγαλύτερο μερος τοῦ λαοῦ, τῇ προτροπῇ τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν. Καὶ οἱ «ἔξυπνοι» ἱστολόγοι τοὺς ἀκολουθοῦν, καὶ κακολογοῦν ὅσους τολμοῦν νὰ ἐφαρμόσουν τὴν Ἐντολὴ τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἁγίων (κι ὄχι τὶς ἐντολὲς τῶν συγχρόνων Γερόντων) περὶ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς!

Ο Οικουμενισμός κρατούσα κατάσταση στην θεσμική Εκκλησία των Δεσποτάδων!


                          Και οἱ "Γυρολόγοι"!

 

Ο ΣΙΩΠΗΡΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΤΟΥ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ !!!
 Με λύπη σας παρουσιάζουμε τις τραγικές εξελίξεις στο χώρο των λεγομένων θρησκευτικών σταθμών μετά από ανακοίνωση στο γνωστό αγωνιστικό ιστολόγιο  "ΕΛΛΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" του αξιότιμου κ. Δημήτρη Σωτηρόπουλου, με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η προγραμματισμένη εκπομπή "ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΑ" απ΄ το σταθμό «ΑΓΙΑ ΜΕΤΕΩΡΑ»!

Δείτε την ανακοίνωση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αναβάλλεται επ' αόριστον η μετάδοση της εκπομπής «ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΑ»

Με λύπη πληροφορώ τους αγαπητούς αναγνώστες και ακροατές πως η εβδομαδιαία εκπομπή «ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΑ» που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα από τον Ρ/Σ «ΑΓΙΑ ΜΕΤΕΩΡΑ», αναβάλλεται επ' αόριστον.

Αιτία αυτής της - ουσιαστικά - διακοπής της, είναι οι αντιρρήσεις του σταθμού στην πρόσκληση του π. Θεοδώρου Ζήση ως προσκεκλημένου στην εκπομπή.

Ως υπεύθυνος για την πρόσκληση αυτή, δεν συμμερίζομαι τις εν λόγω αντιδράσεις και προκειμένου να μην έρθω σε σύγκρουση με τον σταθμό, αποφάσισα σε συνεννόηση μαζί του την αναβολή επ' αόριστον της εκπομπής.

Ευχαριστώ όσους και όσες αγκάλιασαν την εκπομπή από την πρώτη μέρα μετάδοσής της. Θα τα λέμε πλέον «ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΑ», εδώ, στο ΕΛΛΑΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, όπως κάνουμε άλλωστε για έξι και περισσότερα χρόνια...!

Με ελληνορθόδοξους χαιρετισμούς,

Δημήτρης Σωτηρόπουλος
 https://www.youtube.com/watch?v=1uVEgqQyJms
  http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2014/12/blog-post_69.html

 Τι άραγε ενοχλεί τους ιθύνοντας του σταθμού και δεν δέχονται την φωνή του π. Θ. Ζήση;;;
Μήπως οι απόψεις του και οι αποκαλύψεις για την παναίρεση του οικουμενισμού;;;
 Εως που θα φτάσει αυτή η κατρακύλα;;;
 Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συμπαραστάθουμε στον π. Θ. Ζήση και να επισημάνουμε πως ο δίαυλος μας θα είναι ανοιχτός σε όσους μάχονται το ψεύδος και την αίρεση!
Πηγή

Καί ...Οι γυρολόγοι της προβολής Ναών!


Ἕνα ἀπὸ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἱστολόγια που ἀρνοῦνται νὰ δημοσιεύσουν ὁ,τιδήποτε ἔχει σχέση μὲ τὸν Οἰκουμενισμό, εἶναι καὶ ἡ "Ρομφέα". Παρότι αὐτοδιαφημίζεται, γράφουσα ὅτι στὸ ἱστολόγιό της ὑπάρχει "Ὅλη ἡ ὀρθοδοξία μὲ ἕνα κλίκ", τελικὰ ὡς Ὀρθοδοξία ἐννοεῖ τὶς φιέστες τῶν Δεσποτάδων, ποὺ δωρεὰν καὶ ἀνιδιοτελῶς (δηλαδὴ χωρὶς καμιὰ ὠφέλεια) δημοσιεύει. Πῶς ἀλήθεια νὰ δυσαρεστήσει τοὺς Οἰκουμενιστὲς Δεσποτάδες, ποὺ τῆς ...ἐπιτρέπουν τὴν δημοσίευση καὶ προβολή τους;
Γι' αὐτὸ μᾶς κάνει μεγάλη ἐντύπωση ποὺ θίχτηκε, διότι βγῆκαν κάποιοι στὴν πιάτσα τῆς φωτογραφήσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν τελετῶν, τοὺς ὁποίους ἀποκαλεῖ "γυρολόγους"!!!
Δηλαδή, ἡ "Ρομφέα" ποὺ κάνει τὴν ἴδια δουλειά, δὲν ἐντάσσεται στοὺς "γυρολόγους προβολῆς τῶν Ναῶν";

Οι γυρολόγοι της προβολής Ναών!

Πηγή: Romfea.gr
girologoiROMFEA.GR | Μαζί με τις γιορτές των Χριστουγέννων έκαναν την εμφάνισή τους σε ενορίες της Αττικής και οι γνωστοί γυρολόγοι της "εκκλησιαστικής" φωτογραφίας.

Τα συγκεκριμένα άτομα επισκέπτονται ναούς που συνήθως πανηγυρίζουν ή έχουν κάποια σημαντική εκδήλωση και συστήνονται ως φωτογράφοι προβολής ναών.

Ζητούν το "κατιτίς" τους από τους ιερείς -μια ευλογία τους λένε συνήθως- και τους "εγγυώνται" ότι οι φωτογραφίες θα αναρτηθούν σε κάποιο από τα μεγάλα εκκλησιαστικά ειδησεογραφικά σάιτ.

Επειδή όμως πλέον δεν υπάρχει συνεργασία με τα μεγαλύτερα εκκλησιαστικά σάιτ, σκαρφίστικαν να στέλνουν με ψευδώνυμα και ανύπαρκτα αρχικά.

Προσοχή, λοιπόν αγαπητοί πατέρες, στους γυρολόγους της φωτογραφίας, στο τί υπόσχονται και τί ζητούν!
 

Ο Αμήτωρ εν ουρανώ και απάτωρ εν γη!

Ο Αμήτωρ εν ουρανώ
και απάτωρ εν γη


Του Νικολάου Πανταζή, Αποτειχισθέντος θεολόγουΠριν γεννηθείς, Θεέ μας Αγένητε και Υιε Γεννητέ, γίνανε πολλά, κι' απ' όλα όσα έγιναν, τίποτε δεν έγινε χωρίς Εσένα. Τα πάντα διά Σε! Όλα από Σένα, για Σένα, για χάρι Σου. Καμάρι Σου, ο Άθρωπος, Υπεράνθρωπε, Θεάνθρωπε και Λόγε Θεανδρικέ. Ώ Θεέ! Ηλάττωσας αυτόν βραχύ τι παρ' Αγγέλους...


Κι' όμως μας εστεφάνωσες με τέτοια δόξα και τιμή, που ακόμη και οι ίδιοι οι Αρχάγγελοι αυτοί, επιθυμούσι παρακύψαι. Θέλουν σ' αυτό το κάτι να ενσκύψουν, προσπαθούν βαθύτερα να δουν, εξίστανται κι' αδυνατούν να κατανοήσουν το πως γίνεται να μην μπορούν να... Σε κοινωνήσουν.
Πως, όμως, να Σε κοινωνήσουν όταν Σώμα και Αίμα δεν προσέλαβες ακόμη; Κι' όταν ακόμη Ενηνθρώπισες, πως να σε κοινωνήσουν πάλι,

Πλέον, όχι ο κοινωνών, αλλά, «ο ΜΗ κοινωνών ακοινωνήτω, ακοινώνητος έσται»!

Φωτογραφίες από τον εορτασμό των Χριστουγέννων στον παπικό καθεδρικό ναό Βελιγραδίου

  Βελιγράδι Δεκέμβριος 2014
      Διαθρησκειακός  ο  εορτασμός  των  Χριστουγέννων στον παπικό καθεδρικό ναό. 
  
Φωτογραφίες