Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

ΟΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥ ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΓράψαμε καὶ πάλι γιὰ τὶς θέσεις τοῦ μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννη Ζηζιούλα. Μὲ τὰ κείμενα ἄλλων Ἁγίων Πατέρων ποὺ παρουσιάσαμε καταδείχθηκε ὅτι ὁ κ. Ζηζιούλας ἀστοχεῖ περὶ τὴν Πίστη.
Μήπως αὐτὲς οἱ δημοσιεύσεις μας (ποὺ προστέθηκαν σὲ δημοσιεύσεις καὶ καταγγελίες ἄλλων ἁρμοδιότερων ἀπὸ μᾶς) ἔφερε κάποιο ἀποτέλεσμα; Δυστυχῶς οὐδέν! Ὁ κ. Ζηζιούλας (ὑπὸ τὰς προστατευτικὰς πτέρυγας τοῦ κ. Βαρθολομαίου, ὄχι μόνο δὲν ἐνοχλήθηκε, ἀλλὰ μετὰ τὶς καταγγελίες, συνεχίζει νὰ κατέχει τὴν θέση τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ ἐπὶ πλέον, ἐπαινέθηκε ἀπὸ τὸν Πατρ. Βαρθολομαῖο, ὡς ὁ ...«δεξιὸς βραχίων» τοῦ Πατριαρχείου!!!
Μήπως, ὅμως, ἡ Μηνυτήρια ἀναφορά μας στὴν Ἱ. Σύνοδο, κίνησε τὶς διαδικασίες διερευνήσεως τοῦ θέματος, τουλάχιστον ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα; Καὶ πάλι, δυστυχῶς ὄχι; Οἱ Ἐπίσκοποι περὶ ἄλλα τυρβάζουν. Ὅ,τι ἀγγίζει τὴν παναίρεση τῆς ἐποχῆς μας, τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τοὺς φορεῖς του, τὸ προσπερνοῦν, γιατὶ δὲν θέλουν μπλεξίματα μὲ τὸν ἔνοικο τοῦ Φαναρίου, φοβοῦνται γιὰ τὴ θέση τους.
Ἐμεῖς, ὅμως, σὺν Θεῷ, θὰ δημοσιεύουμε, ὅσα νέα στοιχεῖα βρίσκουμε, καὶ τὰ ὁποῖα θὰ ἀποδεικνύουν τὶς πλανεμένες θέσεις του, καθὼς θὰ συγκρίνονται μὲ τὶς διδασκαλίες τῆς Ἐκκλησίας μας.
Δυστυχῶς, ὁ μητροπολίτης Περγάμου, ἀναμασᾶ, μὲ νέο τρόπο, παμπάλαιες πλάνες. Εἰσάγει ἔχρονες ἰδιότητες καὶ ἐγκόσμιες καταστάσεις στὸν χῶρο τῆς Ἁγίας, Ὑπερουσίου καὶ Ἀκτίστου Ἁγίας Τριάδος. Τὸ δὲ ἔτι χειρότερο· δὲν φαίνεται νὰ «θεολογεῖ» ἢ νὰ «φιλοσοφεῖ» ἀναζητῶν τὴν ἀλήθεια καὶ ἔστω ἀποτυγχάνων πρὸς τοῦτο, ἀλλὰ ἐκ σκοπιμότητος καὶ μὲ στόχο νὰ προάγει τὶς Βατικάνειες καὶ Οἰκουμενιστικὲς θέσεις περὶ "Πρώτου" καὶ "Πρωτείου" τοῦ Πάπα!
Τὸ παρακάτω μικρὸ κείμενο ἀποτελεῖ ἀπάντηση  τοῦ Πατριάρχου Γεωργίου Γενναδίου ἢ Σχολαρίου σὲ ἐρώτηση ποὺ τοῦ ἔγινε, καὶ περιλαμβάνεται στὴν Ἑλληνικὴ Πατρολογία τοῦ Migne 160, 329C. Μετὰ τὸ μικρὸ κείμενο τοῦ Γενναδίου, δημοσιεύουμε τὶς θέσεις τοῦ κ. Ζηζιούλα:

Ἂς ἀκούσουμε ὅμως καὶ τοὺς κακόδοξους καὶ βλάσφημους λόγους τοῦ κ. Ζηζιούλα, τοὺς ὁποίους δὲν εἴδαμε ἕως τώρα νὰ ἀναιρέσει (ὅπως τὶς διετύπωσε καὶ τὶς ἀπομαγνητοφωνήσαμε στὴν διεύθυνση: paterikiparadosi.blogspot.gr/2013/06/blog-post_7514.html).

   « πρῶτος λοιπὸν  λοιπὸν αὐτομάτως γεννᾷ τὴν Ἱεραρχία. Ὀντολογικὰ ἡ Ἱεραρχία ὑπάρχει καὶ στην Ἁγ. Τριάδα. Ἡ πηγή, ἡ Ἀρχή, εἶναι ὁ Πατήρ, ἀπὸ ’κεῖ πηγάζουν τὰ πρόσωπα τῆς Ἁγ. Τριάδος. Στὴν Ἁγία Τριάδα, λοιπόν, ἔχουμε  μία  διαβάθμιση,  δὲν ἔχουμε αὐτόματη συνύπαρξη, ἀλλὰ ἔχουμε ὕπαρξη ἡ ὁποία μεταφέρεται ἀπὸ τὸν ἕναν στὸν ἄλλον. Ἐὰν βάλουμε τὰ πρόσωπα νὰ ἐμφανίζονται ἔτσι ταυτόχρονα, τότε καταργοῦμε τὴν ἔννοια τῆς αἰτιότητος. Ἡ αἰτιότητα δὲν εἶναι κάτι ποὺ μποροῦμε νὰ παραβλέψουμε. Ἡ αἰτιότητα εἶναι βασικὸ στοιχεῖο τῆς Ἑτερότητος. Ἡ Ἑτερότητα στὴν Ἁγία Τριάδα δὲν ἀναδύεται ἔτσι φυσικά, αὐτομάτως. Ὑπάρχει ἕνα πρόσωπο, πρέπει νὰ προέρχεται ἐλεύθερα. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ὅμως ποὺ εἰσάγουμε αὐτὸ τὸ πρόσωπο, αὐτὴ τὴν αἰτιότητα, εἰσάγουμε Ἱεραρχία»  (σ.σ. φυσικὰ καὶ Πρῶτον)!

ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ


Ο κ. Νικόλαος Πανταζής από την Αυστραλία διάβασε στο Ιστολόγιο "Κατάνυξις" το παρακάτω άρθρο: "Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ"(*).
Με κάθε αγαθή προαίρεση και καλή πίστη, έστειλε κάτω από ένα αξιόλογο Σχόλιο του κατά πάντα σεβαστού κ. Λυκούργου Νάνη, και τη δική του ταπεινή συνεισφορά στο κρισιμότατο θέμα.
Επειδή όμως το Ιστολόγιο Κατάνυξις ΑΡΝΗΘΗΚΕ να δημοσιεύσει το Σχόλιό του, το έστειλε έπειτα σε μας και το δημοσιεύουμε:
«Το πρόβλημα δεν είναι εάν ο Παπισμός είναι ΑΙΡΕΣΗ. Αυτό είναι ΔΕΔΟΜΕΝΟ, και από τον Τριαδικό μας Θεό αποκεκαλυμμένο. Η ουσία είναι: Τι κάνουνε ΕΜΕΙΣ γι' αυτή την ολοφάνερη και γυμνή τη κεφαλή κηρυσσομένη ΑΙΡΕΣΗ. Βλέπουμε παραπάνω απερίφραστες, ρητές δυναμικές και ξεκάθαρες καταδίκες του Παπισμού ως ΑΙΡΕΣΗ από έξι Μεγάλους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Από κάτω η Υπογραφή: "Ορθόδοξη Σκέψη".
Όταν η Ορθόδοξη Σκέψη εξελιχθεί άμεσα σε Ορθόδοξη ΠΡΑΞΗ και Συλλογική, Συνοδική ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ, τότε θα καθαιρούνται δικαίως οι Αιρεσιάρχες Ιγνάτιοι και θα φιμώνονται δυναμικά και αποτελεσματικά οι βέβηλοι και βλάσφημοι Οικουμενιστές.
Το έπραξαν στη Βασιλεύουσα ένα έτος προ της θλιβεράς πτώσεώς της. Ας το πράξουμε και εμείς και ας αδειάσουμε τους Ναούς με νεκρική σιγή και καμπάνα νεκρική έστω για 6 μήνες και τότε θα εμπειρευτούμε "πράματα και θάματα!"
Όταν ο άπρακτος, συμβιβασμένος και υποταγμένος Κλήρος, συνειδητοποιήσει πια, πως Εκκλησία σημαίνει συγκέντρωση (άρα και διαμαρτυρία) του ΛΑΟΥ, είναι κλήρος και ΛΑΟΣ, τότε η Δεσποτοκρατία θα αντιληφθεί πως ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙ να ερωτοτροπεί με τον Παπισμό και την αίρεση.
Οι Αιρετικοί Εκκλησιαστικοί μας Ηγέτες είναι ακτινογραφικά δείγματα και αντανάκλαση της δικής μας ΑΠΡΑΞΙΑΣ, συμπορεύσεως και ΑΝΟΧΗΣ! Ανώτερο από το "Υπακοή τέκνον μου" είναι το "ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΝ ΘΕΩ ΜΑΛΛΟΝ Ή ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ" και εάν διαθέταμε την στοιχειώδη Ευαγγελική, Αποστολική, Αγιοπατερική ευσυνειδησία και ευπραξία, ώστε να "ΑΦΟΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ" κατ' εντολήν Κυρίου Παντοκράτορος, τότε θα ζούσαμε ημέρες πρωτινές Οικουμενικών Συνόδων και θα γεννούσαμε μέγιστες μορφές Αντιαιρετικών Ιεραρχών τε και Αντιπαπικών Πατέρων! Αμήν, Γένοιτο!

Επιπλέον, μαζί με το σχόλιό του, ο κ. Πανταζής μας απέστειλε και ένα δεύτερο συμπληρωματικό. Σας το κοινοποιούμε και αυτό:
"Προς Ιστολόγια Κατάνυξις, κ.λπ.!
Μη δράμετε ΕΙΣ ΚΕΝΟΝ, μη κάνετε "τρύπες στο νερό" και μην επαναλαμβάνετε βαρύγδουπες δηλώσεις του τύπου: "Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ". Πιστέψτε με, δεν σας συμφέρει! Διότι, εφ' όσον ο Παπισμός είναι Αίρεση, ΤΟΤΕ:
α) Αυτοί που συμπροσεύχονται και συλλειτουργούν με τον Παπισμό, ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ;;;
β) Αυτοί που μνημονεύουν τους ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΕΣ και ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ με τους ΠΑΠΟΦΙΛΟΥΣ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ, για όνομα του Θεού, ΤΙ ΣΤΗΝ ΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ;;;
γ) Και αυτοί που υποτίθεται έχουν χριστιανική ευσυνειδησία και ιερατική τιμή, που μιλούν για το δίκαιο και τάχα υπερασπίζονται το δίκαιο, αλλά ΚΟΒΟΥΝ σχόλια από Αποτειχισμένους εν Χριστώ αφελφούς, που με ιδιαίτερη δόση αδελφικού μίσους και χαιρεκακίας δημοσιεύουν κείμενα όπως π.χ. του π. Ιωήλ Κωνστάνταρου, αλλά αρνούνται να αναρτήσουν και τις αξιόλογες απολογητικές και ανατρεπτικές απαντήσεις όπως αυτή του αγαπητού θεολόγου κ. Παναγιώτου Σημάτη, απαντήσεις που ομολογούν την Ευαγγελική Αλήθεια και αντικαθρεπτίζουν την Αγιοπατερική Γραμμή, αυτοί λοιπόν οι Ιστολόγοι της λογοκρισίας,  ΤΙ  ΣΟΪ  ΔΙΚΑΙΟΙ  ΕΙΝΑΙ;;;
δ) Και εάν "Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ" τότε ΕΣΕΙΣ προσωπικώς, ενοριακώς αλλά και ο Μητροπολίτης σας μαζί, ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ;;;
ε) Εάν τέλος, "Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ" τότε, σας εξορκίζω εν ονόματι του Χριστού και Αληθινού Θεού που υπηρετείται και στο θυσιαστήριο που φρικτώς ιερουργείτε, εάν πιστεύετε στην Αγία Τριάδα, εάν σέβεστε τον εαυτό σας και αυτούς που σας ακολουθούν, τότε ΠΕΣΤΕ ΜΟΥ εντίμως και υπευθύνως σας παρακαλώ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ η Διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, (ΠΡΟΣΕΞΤΕ, των παλαιών, μεγίστων και Θεοφόρων ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ και ΟΧΙ των διαφόρων "Νεο-Γεροντάδων") σχετικώς με την ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ απέναντι στην ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ;;;
Εάν δεν απαντήσετε στα παραπάνω πέντε ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ, καλοπροαίρετα καίρια ερωτήματα, τότε ΠΑΨΤΕ ΤΟ "ΧΕΡΟΥΒΙΚΟ" την χιλιοπιπιλισμένη καραμέλα "Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ", διότι ΔΕΝ ανταποκρίνεστε αξιοπρεπώς και Ορθοδοξοπρεπώς με τις ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ μιας τέτοιας δηλώσεως, η οποία όχι μόνο "πάει και χάνεται στο βρόντο" χάριν ΦΤΗΝΟΥ εντυπωσιασμού, αλλά μια μέρα ΘΑ ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΙ η ΚΟΥΦΙΑ δήλωσή σας, μια μέρα θα κατακριθείτε για την υποκρισία και το Φαρισαϊσμό σας να υποδεικνύετε την αίρεση με λόγια κενά του αέρος... χωρίς να παίρνετε ΘΕΣΗ, χωρίς να εφαρμόζετε το θέλημα του Θεού που γνωστοποιείται ξεκάθαρα σε όλους μας, μέσω της αλάνθαστης διδασκαλίας και Γραμμής των Αγίων Πατέρων.
ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΙΤΑΝΙΑ ΘΕΟΜΠΑΙΞΙΑ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΗΘΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ!!!
ΑΛΗΘΕΙΑ, ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΒΑΡΕΘΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ "ΠΑΡΕΙ ΧΑΜΠΑΡΙ" ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΥΠΟΠΤΟΙ ΕΝΟΡΙΤΕΣ ΣΑΣ!!!
Με αγανάκτηση ιερή
Νικόλαος Πανταζής, θεολόγος

____________________

Πείτε μας, τί πιστεύετε π. Θεόδωρε Ζήση, π. Γεώργιε, π. Σαράντη;

Πιστεύετε  αὐτὰ ποὺ ἄλλοτε λέγατε καὶ ὑπογράφατε καὶ διδάσκατε π. Θεόδωρε Ζήση, π. Γεώργιε Μεταλληνέ, π. Σαράντη Σαράντη, π. Διονύσιε Τάτση;
Ἂν ναί, γιατί δὲν τὰ ἐφαρμόζετε καὶ ἀφήνετε τὴν μολυσματικὴ νόσο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νὰ ἐπεκτείνεται καὶ νὰ ἐπιδεινώνεται; Γιατί –ἀντίθετα– «διώκετε», ἀποκλείετε καὶ διαβάλλετε μὲ τὸν τρόπο σας, ὅσους τὰ ἐφαρμόζουν;
Ἂν δὲν τὰ πιστεύετε, βρεῖτε τὸ θάρρος νὰ διαψεύσετε τὴν «Ὁμολογία Πίστεως κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ» καὶ ὅσες ἄλλες δημοσιεύσεις κάνατε, ἀφοῦ μὲ τὶς πράξεις σας τὶς ἀναιρεῖτε!
Καὶ σεῖς π. Ἰωήλ Κωνστάνταρε  –ποὺ ξεκινήσατε τὴν ἀντιπαράθεση καὶ ποὺ σᾶς ἐκφράζουν οἱ ἀνωτέρω–  γιὰ δεῖτε τὰ παρακάτω κείμενα, καὶ πεῖτε μας: γιατί δὲν ζητᾶτε τὸ λόγο γιὰ ἀσυνέπεια ἀπὸ τοὺς ὡς ἀνωτέρω φημισμένους δασκάλους σας, ἀλλὰ ἀπευθύνεται τὰ φαρμακερὰ καὶ συκοφαντικά βέλη σας μόνο σὲ μᾶς τοὺς λίγους, μικροὺς καὶ ἀσήμαντους ποὺ ἐφαρμόζουμε ἐκεῖνα ποὺ μᾶς δίδασκαν;
 Παραθέτουμε, λοιπόν, δυό-τρία κείμενά τους γιὰ νὰ τὰ ἀναγνωρίσουν οἱ πρῶτοι (τὰ κείμενα αὐτὰ εἶναι πνευματικά τους «παιδιά») καὶ νὰ τὰ θυμηθεῖτε ἢ νὰ τὰ μάθετε κι ἐσεῖς π. Ἰωήλ:
Στν «Διακήρυξη κληρικν κα μοναχν», τν ποία προσυπογράφετε, πατέρες, μαζὶ μὲ δεκάδες ἄλλους Ἱερεῖς καὶ Μοναχούς, διαβάζουμε:
«Τ θέμα τς κοινωνίας μ τος αρετικούς, ς κα τς ν συνέχει κοινωνίας μ τος κοινωνοντες (δηλ. τοὺς Οἰκουμενιστές), ο ποοι μ τν πράξη τος ατ ποβαίνουν κοινώνητοι, εναι τ μεζον κα πεγον θέμα στν σημεριν κκλησιαστικ ζωή. Τ κκλησιαστικ σμα νοσε πικίνδυνα· πεύθυνοι γι τν νόσο εμαστε λοι, χι μόνον ο κοινωνοντες μ τος τεροδόξους, λλ κα σοι κοινωνομε μ τος κοινωνοντες· κτροπ κα παράβαση μοιάζει μ τ συγκοινωνοντα δοχεα…» («Μαρτυρία ποστασία; Σκέψεις κα κτιμήσεις μετ τ Ραβέννα», "Ὀρθόδοξος Τύπος", φ. 1466, 12.7.2002).
Στ Πορίσματα το Συνεδρίου γι τν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ: «Γένεσις–Προσδοκίαι–Διαψεύσεις» κα στν § 8 διαβάζουμε:
«Ν διατρανωθε πρς τς κκλησιαστικς γεσίες τι σ περίπτωση πο ξακολουθήσουν ν συμμετέχουν κα ν νισχύουν τν παναίρεση το Οκουμενισμο, διαχριστιανικο κα διαθρησκειακοῦ, πιβεβλημένος (σ.σ. τί σημαίνει "ἐπιβεβλημένος": δυνητικός, λοιπόν, ἢ ὑποχρεωτικός;) σωτήριος, κανονικς κα γιοπατερικς δρόμος τν πιστν, κληρικν κα λαϊκν, εναι κοινωνησία διακοπ δηλαδ το μνημοσύνου τν πισκόπων (σ.σ. καὶ ἀποτείχιση), ο ποοι καθίστανται συνυπεύθυνοι κα συγκοινωνο τς αρέσεως κα τς πλάνης. Δν πρόκειται περ σχίσματος (σ.σ. πάτερ Ἰωήλ), λλ περ θεαρέστου μολογίας, πως τ πραξαν παλαιο Πατέρες, λλ κα στς μέρες μας μολογητα πίσκοποι, μεταξ τν ποίων γεραρς κα σεβαστς μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Αγουστῖνος, κα τ γιον ρος…» (σ.σ. εἶναι σαφεῖς οἱ ἑκατοντάδες Σύνεδροι ποὺ ὑπέγραψαν τὰ Πορίσματα, π. Ἰωήλ;).
Αὐτὰ λοιπόν, ποὺ τότε διακηρύσσατε, Πατέρες, ποῖος σᾶς βάσκανε καὶ τὰ ξεχάσατε; Μήπως –ὡς ἐκ τούτου– ταιριάζουν τώρα σὲ Σς, τὰ παρακάτω δικά σας λόγια,  λόγια ποὺ πευθύνατε τότε σες στος Οκουμενιστές; (Καὶ δὲν εἶναι τὰ μοναδικά, ἂν θέλετε θὰ σᾶς θυμήσουμε κι ἄλλα). Τὰ παραθέτουμε:
«ς μς ξεκαθαρίσουν λοιπν μερικο κκλησιαστικο γέτες τι χουν προσχωρήσει σ' ατν τν «προοδευτικ» ποψη, γι ν καθορίσουμε κα μες τν στάση μας πέναντί τους, τν ποία οτως λλως εμαστε ποχρεωμένοι ν καθορίσουμε (σ.σ. ἀλλά, δυστυχῶς,  δὲν τὸ κάνατε), διότι διαφορετικά, ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ κα μες «τος ργοις ατν τος πονηρος» (Β' ω. 11). μες πιθυμομε (σ.σ. τί ἅγια ἐπιθυμία εἴχατε τότε!) ν χουμε κοινωνία χι πρς τος κοινωνήτους, λλ πρς τος γίους κα πιστος λων τν ποχν, ν πιστεύουμε πως πίστευαν λοι ο πρ μν γιοι Πατέρες, στος ποίους πειθόμεθα κα πακούουμε» (π. Θεοδώρου Θ. Ζήση, Διαθρησκειακς Συναντήσεις, ρνησις το Εαγγελίου κα προσβολ τν γίων Μαρτύρων».
Κα π. Διονύσιος Τάτσης, γνωστς γωνιστς ρθρογράφος  το «ρθόδοξου Τύπου, (22/9/06), γράφει:
«Ὁ ρθόδοξος λαός μας πρέπει ν κάνει να κόμη βμα. πως ντιδρ στς παπικς αρέσεις  κα πορρίπτει  τν πάπα τσι πρέπει νά κάνει κα στος παπόφιλους ρθοδόξους”»  (σ.σ. δηλαδή, τοὺς Οἰκουμενιστές).