Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

"Τά χρήματα τά ξόδεψα, ὅμως, τί Σταυρός εἶναι αὐτός;"!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΛΟΠΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ Ο ΑΓΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ π. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ (Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου, Βερίνο Αἰγίου  +19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1995)

«Ὁ κ. Ἀνδρέας Εὐσταθίου, συνταξιοῦχος ἀστυνομικός, διηγήθηκε: “Κάποια μέρα, στόν ἠλεκτρικό τῆς πλατείας Ὁμονοίας μοῦ πῆραν τό πορτοφόλι μου. Στενοχωρήθηκα πολύ, ὄχι τόσο γιά τά χρήματα, ὅσο γιά τόν ξύλινο Σταυρό τόν ὁποῖο εἶχα εὐλογία ἀπ’ τόν π. Εὐσέβιο Γιαννακάκη καί τόν εἶχα πάντα μαζί μου. Παρακαλοῦσα τό Γέροντα νά μοῦ βρῆ τό πορτοφόλι μέ τό Σταυρό. Μετά ἀπό δέκα μέρες κάποιος νέος —ναρκομανής φαινόταν— μέ σταματᾶ στό σταθμό τοῦ τραίνου στήν Ὁμόνοια καί μοῦ δίνει τό πορτοφόλι, λέγοντάς μου:

 —Παπποῦ, πάρε τό πορτοφόλι σου. Τά χρήματα τά ξόδεψα, ὅμως, τί Σταυρός εἶναι αὐτός; Ὅλες αὐτές τίς μέρες δέν μποροῦσα νά ἡσυχάσω. Καί σκέφθηκα νά σέ βρῶ, νά σοῦ τόν δώσω.
Δόξασα τό Θεό καί εὐχαρίστησα τό Γέροντα, διότι ὁ νεαρός θά μποροῦσε νά εἶχε πετάξει τό Σταυρό καί τό πορτοφόλι, πού δέν εἶχε, ἄλλωστε, καμμιά ἰδιαίτερη ἀξία. Θαυμαστό εἶναι, ἐπίσης, τό πῶς μέ ἀναγνώρισε ἀνάμεσα σέ τόσες χιλιάδες κόσμο πού κινεῖται στόν ὑπόγειο σιδηρόδρομο…”».
Ἰδού καί οἱ ριζες τοῦ π. Εὐσεβίου: «“Φέρναμε πολλά ξύλα ἀπ’ τό βουνό γιά τό χειμῶνα”, διηγεῖτο ὁ π. Εὑσέβιος Γιαννακάκης. “Ὅταν ἔβρεχε καί ἔρριχνε κεραυνούς, ὁ πατέρας μου μέ τό κλαδευτῆρι του, τσάκ-τσάκ, χάραζε πάνω σ’ ἔνα ἔλατο ἕνα Σταυρό καί ἔλεγε:
—Ἔλᾶτε, παιδιά μου, ἐδῶ, κάτω ἀπ’ αὐτό τό δένδρο. Ὅπου ὁ Σταυρός, κανένας φόβος.
Μαζευόμασθαν ὅλοι ἐκεῖ, καί ἐνῶ πιό πέρα ἔπεφταν κεραυνοί, ποτέ κανείς δέν κτύπησε ἐκεῖνο τό δένδρο. Τόσο πιστός ἦταν ὁ πατέρας μου…”».
Πηγή: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ, Τό δικό μας Holywood (=Ἱερό Ξύλο), ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ΑΘΗΝΑ 2011
Πηγή: "agonasax"

Ούτε ένας Ορθόδοξος Χριστιανός δεν βρέθηκε εκεί να διαμαρτυρηθεί για τα αίσχη που διέπραξε ο ψευδεπίσκοπος Βαρθολομαίος!


Όλα όσα έγιναν στην επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Λονδίνο

Πηγή: "agioritikovima"

Όλα όσα έγιναν στην επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Λονδίνο

Επίσημη ανακοίνωση εξεδόθη από το Φανάρι για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στο Λονδίνο και τις επαφές που είχε εκεί. Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
Ανταποκρινόμενος εις αδελφικήν πρόσκλησιν της Α. Χάριτος, του Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας και Πριμάτου πάσης Αγγλίας κ. Justin Portal Welby, η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος μετέβη την Κυριακήν, 1ην Νοεμβρίου, εις Λονδίνον προκειμένου να πραγματοποιήση επίσημον επίσκεψιν προς την ηγεσίαν της Αγγλικανικής Κοινωνίας (Anglican Communion), ανταποδίδων την πρώτην, μετά την εκλογήν και την ενθρόνισίν του ως νέου Αγγλικανού Πριμάτου, τιμητικήν επίσκεψιν της Α. Χάριτος προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, μεταξύ 13ης και 14ης Ιανουαρίου 2014.
Συνοδοί του Πατριάρχου κατά την επίσκεψιν ταύτην ήσαν ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Γρηγόριος, ο Πανιερ. Μητροπολίτης

Η φιληδονία

Ανάλυση και θεραπεία
 
 Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου

   Εάν παρατηρήσουμε προσεκτικά τους σημερινούς ανθρώπους και γενικά την κοινωνία, θα δούμε αμέσως ότι κυριαρχείται από το πάθος τής φιληδονίας. Η εποχή μας είναι κατ' εξοχήν φιλήδονος. Και ο άνθρωπος ρέπει διαρκώς προς αυτό το φοβερό πάθος που καταστρέφει όλη τη ζωή και τού στερεί την δυνατότητα να έχει κοινωνία με τον Θεό. Πραγματικά, το πάθος τής φιληδονίας είναι εκείνο που λυμαίνεται το έργο τής σωτηρίας. Μία ψυχή φιλήδονος είναι εντελώς ακατάλληλη να γίνη δοχείο τού Παναγίου Πνεύματος και να αισθανθή μέσα της την παρουσία τού Χριστού.

Το θέμα είναι σπουδαιότατο και στα επόμενα θα αναλύσουμε αυτό το πάθος. Θα δούμε τις εκδηλώσεις του, θα εξετάσουμε τα αίτια από τα οποία προέρχεται και θα επιδιώξουμε να περιγράψουμε τον τρόπο τής απαλλαγής μας και τής ελευθερώσεώς μας από αυτό.

Κατ' αρχάς πρέπει να λεχθή ότι η φιληδονία είναι από τα κεντρικά αίτια πάσης ανωμαλίας στον πνευματικό και σωματικό οργανισμό. Από αυτήν προέρχονται όλες οι κακίες και εφορμούν στην ψυχή και στο σώμα όλα τα πάθη.
Ο όσιος Θεόδωρος, επίσκοπος Εδέσσης, διδάσκει ότι τρία είναι τα γενικά πάθη δια τών οποίων γεννώνται όλα τα άλλα. Τα τρία αυτά πάθη είναι η φιληδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Από αυτά γεννώνται άλλα πνεύματα πονηρίας και στην συνέχεια “εξ εκείνων πολύς γεννάται εσμός παθών και είδη ποικιλοτρόπου κακίας”. Και επειδή η αγάπη προς το χρήμα και την δόξα κρύβει πολλή ηδονή για το χρήμα και την δόξα, γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι η φιληδονία είναι εκείνη που γεννά όλα τα άλλα πάθη. Αυτή είναι η αιτία τής διαστροφής τών δυνάμεων τής ψυχής.

Το ίδιο υπογραμμίζει και ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. “Ρίζα τούτων πάντων τών παθών, και ως αν είποι τις πρωταίτιαι φιληδονία, φιλοδοξία και φιλαργυρία, αφ' ων αποκτάται παν κακόν”. Έτσι, όποιος θέλει να ελευθερωθή από τα πάθη, στην πραγματικότητα όποιος θέλει να μεταμορφώση τα πάθη, αυτός πρέπει να

Πολεμούν τα ... Όρθόδοξα "Θρησκευτικά", αλλά πριμοδοτούν τα... "αλλόθρησκα" στα πλαίσια του Οικουμενισμού και της Πανθρησκείας!

 "Ελλάς στο μεγαλείο σου":

Αστρονομικά ποσά για την διδασκαλία του «Ιερού Κορανίου» από το Υπουργείο Παιδείας!


Είναι από τις ειδήσεις που εξοργίζουν. Που σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν ζεις στην Ελλάδα ή στην…Σαουδική Αραβία! Διότι δεν μπορεί εν μέσω κρίσης, με περικοπές από παντού και φοροκαταιγίδα στους πολίτες, κάποιοι να διαθέτουν ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ!!! Είναι πρόκληση πρώτου μεγέθους, αδιανόητη ενέργεια εκ μέρους των «εγκεφάλων» του Υπουργείου Παιδείας!
 Οι ίδιοι λοιπόν που ΠΟΛΕΜΟΥΝ με κάθε μέσο την Διδασκαλία των Θρησκευτικών στα σχολεία, οι ίδιοι που δεν αναπληρώνουν τα τεράστια κενά σε Θεολόγους που υπάρχουν, οι ίδιοι που απαγόρεψαν εδώ και 5 χρόνια (!!!) την χειροτονία νέων Ορθόδοξων Ιερέων, ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ δίνουν ένα σωρό λεφτά για την διδασκαλία του «Ιερού Κορανίου»!!!

 Και όχι μόνο αυτό, αλλά το…καυχώνται κιόλας (!!!) γράφοντας στην επίσημη ανακοίνωσή τους πως «Η αναβάθμιση αυτή θα καταστήσει την Ελλάδα πρωτοπόρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα διαχείρισης της μουσουλμανικής θρησκευτικής εκπαίδευσης ενώ συγχρόνως είναι απολύτως σύμφωνη με το Σύνταγμα και τις ευρωπαϊκές Συνθήκες.»
Κι αναρωτιόμαστε: Μήπως η Ελλάδα έγινε πλέον ισλαμική χώρα και δεν το ξέρουμε;;; Από πότε αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι αν θα είμαστε «πρωτοπόροι σε θέματα μουσουλμανικής θρησκευτικής εκπαίδευσης»;;; Είμαστε σοβαροί; Ως πότε θα ανεχόμαστε τον ραγιαδισμό, γραικυλισμό και προδοσία των κυβερνώντων, που μάλιστα έχουν το θράσος να πλασάρονται και ως «καλοί Χριστιανοί»;;;
 Ελπίζουμε κάποιοι να ξυπνήσουν επιτέλους, πριν να είναι αργά. Μέχρι τότε, ας καμαρώσουμε τους «φωστήρες» του Υπουργείου, διαβάζοντας την κατάπτυστη ανακοίνωσή τους για «την ενίσχυση της διδασκαλίας του Ιερού Κορανίου»:
900.000 ευρώ διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας μέσω του ΕΣΠΑ για την Πράξη « Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων  – Παιδαγωγική Υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης».
 Όσον αφορά τις δράσεις στο τεχνικό δελτίο της Πράξης αναφέρονται τα ακόλουθα: 
 Εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή διδακτικών βιβλίων
 Η Δράση θα περιλαμβάνει την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή διδακτικών βιβλίων Γυμνασίου και Λυκείου Ιεροσπουδαστηρίου εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή διδακτικών βιβλίων διδασκαλίας του Ι. Κορανίου στους Μουσουλμανόπαιδες μαθητές των δημοσίων σχολείων της Θράκης και απόδοση του περιεχομένου, των εννοιών και των όρων (υπομνηματισμός) του Ι. Κορανίου στην ελληνική γλώσσα για διδακτικούς σκοπούς.
 Τα προγράμματα σπουδών θα είναι προγράμματα ανοικτά και ευέλικτα και ο διδάσκων θα μπορεί να οργανώσει τη μαθησιακή διαδικασία, χρησιμοποιώντας ποικίλα διδακτικά υλικά και στρατηγικές μάθησης. Τα συνακόλουθα διδακτικά βιβλία θα εμπεριέχον διδακτικά στοιχεία και υλικά, τα οποία θα ευνοούν την πολυτροπική, διερευνητική και συνεργατική διαδικασία και θα προωθούν την κοινότητα μάθησης.
 Στόχος της Δράσης είναι επίσης η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της ενίσχυσης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας για τους μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας που φοιτούν στα μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια της Θράκης.
 Ενδεικτικά για τα Ιεροσπουδαστήρια, τα προγράμματα σπουδών που θα εκπονηθούν και τα διδακτικά βιβλία που θα συγγραφούν θα αφορούν γνωστικά αντικείμενα όπως τα κάτωθι:
Α. Γυμνάσιο Ιεροσπουδαστηρίου: Ερμηνεία Ισλαμικού Δικαίου, Ι. Κοράνιο (Ιστορία Ι. Κορανίου), Αραβική, Τουρκική, Θεμελιώδεις Αρχές του Ισλάμ (Ακαήντ), Ενισχυτική Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας και
 Β. Λύκειο Ιεροσπουδαστηρίου: Αραβική Γλώσσα, Τουρκική Γλώσσα, Περσική Γραμματεία, Λόγοι του Προφήτη, Ιστορία των Θρησκειών, Ενισχυτική Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας κ.α
 Για τη διδασκαλία του Ι. Κορανίου στους Μουσουλμανόπαιδες μαθητές των δημοσίων σχολείων της Θράκης, θα αναπτυχθούν προγράμματα σπουδών και διδακτικά βιβλία. 
 Στις Δράσεις συμπεριλαμβάνεται και η επιμόρφωση των Ιεροδιδασκάλων στην παιδαγωγική χρήση και αξιοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και των διδακτικών βιβλίων. Σκοπός της επιμόρφωσης είναι η ορθή παιδαγωγικά και επιστημονικά χρήση και αξιοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και των συναφών διδακτικών βιβλίων, καθώς και η παροχή Διδακτικών Οδηγιών, δειγματικών διδασκαλιών, σεναρίων μαθήματος και άλλων πρόσφορων μέσων για την ευαισθητοποίηση ενημέρωση και πρόσληψη των νέων παιδαγωγικών εργαλείων.
 Όπως αναφέρεται στο Φυσικό αντικείμενο της Πράξης η θρησκευτική εκπαίδευση των μαθητών που είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στα Ιεροσπουδαστήρια Κομοτηνής και Εχίνου δεν διαθέτει προγράμματα σπουδών για τα μαθήματα θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης. Η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και συναφών διδακτικών βιβλίων θα συντελέσει σε μια ουσιαστική και εκ βάθρων αναβάθμιση του περιεχομένου, της ποιότητας και των παιδαγωγικών υποδομών της θρησκευτικής εκπαίδευσης των μαθητών που είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Η αναβάθμιση αυτή θα καταστήσει την Ελλάδα πρωτοπόρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα διαχείρισης της μουσουλμανικής θρησκευτικής εκπαίδευσης  ενώ συγχρόνως είναι απολύτως σύμφωνη με το Σύνταγμα και τις ευρωπαϊκές Συνθήκες.
 Για την ενίσχυση του μαθήματος του Ι. Κορανίου απαιτείται η σύνταξη νέων διδακτικών βιβλίων, τα οποία σε απόλυτη συμφωνία με τις μουσουλμανικές διδασκαλίες θα προωθούν ευρύτερα ζητήματα ειρηνικής συνύπαρξης, ηθικής, προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και άλλα διαπολιτισμικά, διαθρησκειακά, διαθεματικά και παιδαγωγικά ζητήματα.
 Τα προγράμματα σπουδών και τα νέα διδακτικά βιβλία και υλικά θα εμπεριέχουν παιδαγωγικά και θρησκευτικά στοιχεία με βάση το Ι. Κοράνιο και τις αρχές της θρησκείας του Ισλάμ, κατάλληλα αναπλαισιωμένα στην πραγματικότητα των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων. Κάθε προτεινόμενο μάθημα είναι ανάγκη να αναπτυχθεί σε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα σπουδών με στόχο να εισαγάγει τους Μουσουλμάνους μαθητές/τριες σε ένα συμμετοχικό και δημιουργικό τρόπο σπουδής και μάθησης, χωρίς να εξαντλεί τη μαθησιακή διαδικασία σε μια τυπική και μετωπική διδασκαλία και εκμάθηση θεμάτων εκτός εάν αυτό απαιτείται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθήματος.
 Γράφει ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος

briefingnews.gr
Πηγή: "Ἀκτίνες"