Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Τὸ σκότος των Οικουμενιστών και η τύφλωση των αντι-Οικουμενιστών!

τύφλωση τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν εἶναι φοβερή. Κάθε μέρα ἀρθρογραφοῦν ἢ δημοσιοποιοῦν τὶς κακοδοξίες, τὶς ἀπάτες καὶ τὶς αἱρετικὲς πρακτικὲς τῶν Οἰκουμενιστῶν (ποὺ ὁ Τελεβάντος δόλια ἔχει μετονομάσει σὲ «ἀσχήμιες»), ἀλλὰ παρόλα αὐτὰ κοινωνοῦν μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές! Ὅποιος ἔχει διαβάσει μερικὰ μόνο κείμενα τῶν Πατέρων, διαπιστώνει ὅτι οἱ Πατέρες διέκοπταν τὴν ἐπικοινωνία τους μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἂν ἐπεσήμαιναν καὶ μία ἔστω ἀπὸ τὶς παραπάνω κακόδοξες διδασκαλίες καὶ πρακτικές.
Αὐτοί, ὅμως, ἐκεῖ. Ἐπιμένουν νὰ κοινωνοῦν μὲ Βαρθολομαίους, Ζηζιοῦλες, Σαββάτους καὶ Πολυκανδριώτηδες, νὰ διαβάλλουν τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ὡς σχίσμα, παρότι πεισματικά, συστηματικὰ καὶ πολυεπίπεδα οἱ “κάθε καρυδιᾶς καρύδι” Οἰκουμενιστὲς ἐπιδίδονται στὴν ἀποδόμηση καὶ σκύλευση κάθε ὀρθόδοξης Παραδόσεως καὶ διδασκαλίας. Ἕνα ἀκόμα τέτοιο παράδειγμα μᾶς παρουσιάζει ὁ Τελεβάντιος θεολόγος Β. Χαραλάμπους καὶ δημοσιεύει ἡ «Κατάνυξις».

Επίπλαστη ενότητα με βλάσφημες οικουμενικές πρακτικές.

Άρθρο του θεολόγου Β. Χαραλάμπους 

Πηγή: "Κατάνυξις"

motoff8.jpg
Θέματα που περιλαμβάνονται στην ανάρτηση: Οικουμενιστικές στρεβλώσεις, Ιδιωτική ένωση η κοινότητα Taize, Άγιοι Πατέρες, Ολισθήματα Ορθοδόξων, Πάπας, Ορθόδοξο δόγμα, Οικουμενική Σύνοδος.
Οικουμενιστικές στρεβλώσεις χειρίστου είδους μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει τις πρακτικές που ακολουθεί η δήθεν "μοναστική" κοινότητα Taize στη Γαλλία προκειμένου να πετύχει την κοινωνία μεταξύ των Χριστιανών.
Πρώτον γιατί δεν είναι "μοναστική" και δεύτερο γιατί δεν επιδιώκει την κοινωνία των Χριστιανών Ορθόδοξα όπως εμείς ως χριστιανοί Ορθόδοξοι γνωρίζουμε από τους Άγιους Πατέρες της Εκκλησίας μας.

Πρόκειται για μια "ιδιωτική ένωση πιστών " από τις πολλές που υπάρχουν σύμφωνα με τη βατικάνειο νομοθεσία.
Την αποτελούν εκατό μέλη διαφόρων ομολογιών, μεταξύ αυτών και ορθόδοξοι δυστυχώς που μόνο ορθόδοξα βέβαια δεν πιστεύουν.
Ο ψευδοηγούμενος της κοινότητας, αδελφός Αλο'ί'ς, με τις επισκέψεις του στον Πάπα Βενέδικτο, στο δικό μας Οικουμενικό Πατριάρχη, στο Πατριάρχη Μόσχας Αλέξιο και αλλού θέλει να προσδώσει οικουμενικό χαρακτήρα στην κοινότητα.
Πρόκειται για παπική δολιότητα.
Η κοινωνία των Χριστιανών που δήθεν επιδιώκει είναι μια απάτη και όλες οι δραστηριότητες υποκρύπτουν παπικές οικουμενικές σκοπιμότητες που ο καθένας μπορεί εύκολα να αντιληφθεί.
Η ενότητα που επικαλούνται στηρίζεται στην κατάργηση των δογματικών διαφορών που ο Πάπας θεωρεί απλώς εκκλησιαστικά έθιμα.
Οι Πατέρες όμως της Εκκλησίας μας και οι Ομολογητές της Πίστης μας σφράγισαν και διαφύλαξαν με το αίμα τους το Ορθόδοξο δόγμα.
Η αγάπη και η ειρήνη του Χριστού για τα οποία πασχίζει υποτίθεται η περίεργη αυτή "ένωση" δεν είναι κοσμικά δεδομένα καθώς ο κόσμος επινοεί και διαμορφώνει.
«Ειρήνην αφίημι υμίν, ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν˙ ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδωμι υμίν» (Ιω. 14, 27), λέγει ο Χριστός.
Δέχεται η συγκεκριμένη κοινότητα επισκέπτες από όλα τα δόγματα όλου του κόσμου και τους καλεί να συμπροσευχηθούν, να μελετήσουν από κοινού την Αγία Γραφή και να επιδοθούν σε διάφορες άλλες "συλλογικές " εργασίες όπως τις αποκαλεί.
Είναι λυπηρό ότι και Έλληνες από θεολογικές σχολές και όχι μόνο την επισκέπτονται.
Καθίστανται έτσι η μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας και η ομολογία της αλήθειας δευτερεύουσες.
Οι προσευχές στις οποίες επιδίδονται είναι παρωδία και δεν ταιριάζουν στον πραγματικό χριστιανό.
Ο Κανών ΛΓ' της εν Λαοδικεία Συνόδου λέγει: "Ου δει αιρετικούς ή σχισματικούς συνεύχεσθαι".
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Πάπας είναι κοσμική εξουσία που εργάζεται από το 1054 για να επικρατήσει.
Επίσης ότι ο οικουμενισμός που πρεσβεύει ο ίδιος, είναι αίρεση που κατεργάζεται την υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας την οποία θεωρεί ως κατεξοχήν εχθρό που αντιστρατεύεται τα σατανικά σχέδια της Παγκοσμιοποίησης και της Νέας Τάξης.
Είναι επομένως τουλάχιστον θλιθερό, χριστιανοί Ορθόδοξοι να συμμετέχουν σε τέτοιες οικουμενιστικές συνάξεις.
Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΙΖÉ»  ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
     Δείγμα παπικής δολιότητας, είναι η «Κοινότητα Taizé» στη Γαλλία, η οποία παρουσιάζεται σάν "μοναστική" κοινότητα.  Έχει δολίως αποκληθεί "μοναστική".  Είναι όπως αυτές τις κοινότητες, που με βάση το Βατικάνειο «Κώδικα  Κανονικού Δικαίου» (Codise di Diritto Canonico), θεωρούνται «Ιδιωτικές ενώσεις πιστών» (Associazones private di fedeli).  Η «Κοινότητα Taizé» βρίσκεται στην περιοχή της Γαλλικής Bourgogne (Βουργουνδίας), Saône et Loire . Η  «Κοινότητα Taizé» αριθμεί πάνω από 100 άτομα. Είναι κατ’ εξοχή οικουμενιστική κοινότητα. Δολίως καλείται οικουμενική κοινότητα. Τη κοινότητα αυτή αποτελούν

Η προκλητική και προσβλητική δήλωση του Πάπα και η σιωπή Πατριαρχών και Επισκόπων!

  κ. Βαρθολομαῖος ἐνοχλεῖται ὅταν θίγονται οἱ ἐξουσίες του καὶ τὰ κυριαρχικά του δικαιώματα, ἀλλὰ οὐδόλως ἐνοχλεῖται ὅταν θίγεται Πίστη.

Θίχτηκε π.χ. καὶ διαμαρτυρήθηκε σὰν μωρὸ παιδί, ἐπειδὴ « Θεσ/νίκης νθιμος κάνει ευρεία χρήση του όρου Παναγιώτατος»(!!!) ποὺ ἀνήκει στὴν ἀφεντιά του (τοῦ κλέβει τὴν δόξα!) ἐδῶ, ἀλλὰ δὲν θίχτηκε ὅταν Πάπας βλασφημεῖ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, χαρακτηρίζοντας καὶ ὀνομάζοντας τὴν τέλεια, ἄμωμη καὶ νύμφη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ὡς ἀσθενῆ Ἐκκλησία!
Ἀλλὰ οὔτε οἱ Ἕλληνες Ἐπίσκοποι θίχτηκαν ἀπὸ τὴν ὑποτίμηση τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὸν Πάπα. Προσδεμένοι στὸ ἅρμα τοῦ αἱρεσιάρχη Βαρθολομαίου, τρέμουν καὶ τὸν ἴσκιο τους, φοβοῦνται νὰ ἀρθρώσουν λέξη διαμαρτυρίας γιὰ τὴν προδοσία τῆς Πίστεως. Καὶ οἱ ἀντι-Οικουμενιστὲς πατέρες ἔχουν ἐπιλέξει νὰ κοινωνοῦν μαζί τους καὶ νὰ τοὺς μνημονεύουν ὅ,τι κι ἂν κάνουν!

Η προκλητική και προσβλητική δήλωση του Πάπα

άρθρο του κ. Γ. Παπαθανασόπουλου

Πηγή: "Κατάνυξις" 

patriarch-and-pope.jpg
Θέματα της ανάρτησης: Παπισμός, Πάπας Φραγκίσκος, Οικουμενισμός
Προκλητική και προσβλητική είναι η δήλωση του Πάπα και είναι άξιο απορίας πώς είναι δυνατό να το ανεχόμαστε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί!
Στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου και ενώπιον χιλιάδων πιστών ο αιρεσιάρχης Πάπας Φραγκίσκος διαμήνυσε πως η παπική Εκκλησία είναι η "υγιής". Και η Ορθόδοξη είναι η "ασθενής".

Μα αν μη τι άλλο ο λόγος αυτός είναι διχαστικός και δεν προάγει τον δήθεν "Διάλογο της Αγάπης". Μάλλον τον τορπιλίζει!
Είναι καιρός οι δικοί μας Βησσαρίωνες να έρθουν εις εαυτόν και να εξετάσουν εκ νέου τις αγάπες, τις συμπροσευχές και τα συλλείτουργα με τους παπικούς.
Το Βατικανό πολιτεύεται και ως κοσμική εξουσία ξέρει να κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Έχει τον σκοπό του.
Ο Πάπας διαλέγει την ώρα που πρόκειται να επισκεφτεί το Φανάρι να κάνει επικοινωνιακό παιχνίδι.
Η επηρμένη εξουσία της δυτικής Εκκλησίας τετυφωμένη από το δαιμόνιο του τύφου και αφού θεωρεί πως ο Πάπας είναι "ο Πρώτος" και έχει το "Αλάθητο" τολμά να προβαίνει σε τέτοιου είδους ανήθικες και ανυπόστατες αξιολογήσεις.
Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Ελλάδος κουνώντας θλιμμένα το κεφάλι όταν ενημερώθηκε, είπε πως ο Πάπας φαίνεται να θεωρεί πως η επίσκεψη του θα συνεχίσει το πρόγραμμα των προκατόχων του για τη θεραπεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Και πώς να μη φαντάζεται με το σκοτισμό που έχει πως θεραπευμένος είναι όποιος αναγνωρίζει το Πρωτείο του, κοντολογίς όποιος είναι ενωμένος υπό το υπόδημα του.
Ο ιησουίτης Πάπας Φραγκίσκος θέλει μέσα από τα λεγόμενα του να περάσει το μήνυμα πως σε ζητήματα Εκκλησιολογικά όχι μόνο αδιάλλακτος είναι αλλά συντηρητικότερος και από τον προκάτοχό του Βενέδικτο.
Και εμείς πώς σκεφτόμαστε να διαλεχθούμε; Ας προσέξουμε! Ο θησαυρός της πίστης είναι κοινό κτήμα όλων κληρικών και λαϊκών.
Έχουμε χρέος να τον διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού ακέραιο και απαραχάρακτο από κάθε νοθεία και αίρεση.
Η Εκκλησία του Χριστού είναι η "Μία Αγία και Αποστολική Εκκλησία" που ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως. Άλλη Εκκλησία δεν υπάρχει.
Ο παπισμός είναι πλάνη και ο οικουμενισμός του οποίου ηγείται αίρεση.
Οι Άγιοι Πατέρες με πολλές θλίψεις και αγώνες προασπίστηκαν τη Εκκλησία του Χριστού.
Δεν μπορούμε εμείς σήμερα να κάνουμε εκπτώσεις υποπίπτοντας στον ολισθηρό κατήφορο της παν -αίρεσης του Οικουμενισμού.
Τρίζουν τα κόκαλα των Αγίων Πατέρων Μάρκου του Ευγενικού, Μεγάλου Φωτίου, Γρηγορίου του Παλαμά, Κοσμά του Αιτωλού , Νικοδήμου του Αγιορείτου και τόσων άλλων.
Θα είμαστε αναπολόγητοι...
«Ασθενής η Ορθόδοξη Εκκλησία»: Προκλητική δήλωση του Πάπα

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

        Λίγες ημέρες προ της επίσκεψής του στο Φανάρι ο Πάπας προέβη σε προκλητική δήλωση σε βάρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επειδή δεν είναι ενωμένη υπό το υπόδημα του, την χαρακτήρισε «άρρωστη»! Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος ενημερώθηκε περί της δήλωσης, κούνησε το κεφάλι του θλιμμένα και είπε: « Προφανώς ο Πάπας Φραγκίσκος απέστειλε το μήνυμά του και επισκέπτεται στο τέλος Νοεμβρίου την, κατά την άποψή του, ασθενούσα Ορθόδοξη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, προκειμένου να συνεχίσει το πρόγραμμα των προκατόχων του και να φροντίσει για τη θεραπεία της…». Θεραπεία κατά τον Πάπα είναι η αναγνώριση του Πρωτείου του, με ανταπόδοση την αναγνώριση αναλόγου Πρωτείου του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην Ορθόδοξη Εκκλησία.  
        Ο Πάπας Φραγκίσκος απέστειλε το μήνυμα του προς το Φανάρι στις 5 Νοεμβρίου, κατά την ανά Τετάρτη γενική ακρόαση – κατήχηση του στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και ενώπιον χιλιάδων πιστών του. Είπε μεταξύ των άλλων:
        « Δεν υπάρχει υγιής Εκκλησία, όταν οι πιστοί, οι κληρικοί και οι διάκονοι δεν είναι ενωμένοι περί τον Επίσκοπό τους. Η Εκκλησία, η οποία δεν είναι ενωμένη περί τον Επίσκοπο είναι μια άρρωστη Εκκλησία. (Σημ. Η υπογράμμιση του υπογράφοντος). Ο Ιησούς θέλησε αυτήν την ένωση όλων των πιστών με τον Επίσκοπο. Το ίδιο και των ιερέων και των διακόνων. Όλοι οφείλουν να έχουν τη συνείδηση ότι ο Επίσκοπος καθιστά ορατό τον δεσμό του καθενός με την Εκκλησία, και της Εκκλησίας με τους Αποστόλους και με τις άλλες κοινότητες, οι οποίες επίσης είναι ενωμένες με τους Επισκόπους και με τον Πάπα στη Μία, Μοναδική (unique) Εκκλησία, που είναι η δική μας, η Ιεραρχική Αγία Μητέρα  Εκκλησία».
Σημειώνεται ότι κατά τον Πάπα ο όρος «ιεραρχική» έχει την έννοια ότι οι πιστοί και οι κατώτεροι κληρικοί είναι ενωμένοι με τους Επισκόπους και αυτοί με τον Πάπα.
Εύλογα είναι τα ερωτηματικά γιατί αυτή η δήλωση από τον Πάπα, λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του στο Φανάρι. Και επειδή στο Βατικανό τίποτε δεν γίνεται τυχαία, έγκυροι παρατηρητές σχολιάζοντας το γεγονός σημείωσαν ότι ο ιησουίτης Πάπας έστειλε προς τους Ορθοδόξους και στο Φανάρι ένα σαφές μήνυμα. Ότι δηλαδή παρά τα επικοινωνιακά του ανοίγματα και το «προοδευτικό» προφίλ που προωθεί, όσον αφορά  στα κοινωνικά ζητήματα, στα διεθνή ΜΜΕ,  είναι βαθύτατα «παπικός» στα εκκλησιολογικά. Ο σημερινός «προοδευτικός» Πάπας, στα συγκεκριμένα ζητήματα  περί Εκκλησίας και Πρωτείου, δεν έχει καμία διαφορά με τον υπερσυντηρητικό προκάτοχό του Βενέδικτο. Η δήλωσή του, ότι η Εκκλησία του είναι η «μόνη» και η  «υγιής», υπονοώντας ότι  η Ορθόδοξη είναι «ασθενής»,  αποτελεί συνέχεια και ταυτίζεται με  το κείμενο – διακήρυξη «Dominus Jesus» του 2000, που ήταν της εμπνεύσεως και της γραφής του τότε καρδιναλίου Ιωσήφ Ράτζινγκερ, προέδρου της Επιτροπής για τη Διδασκαλία της Πίστεως και μετέπειτα Πάπα Βενεδίκτου. Ταυτίζεται επίσης με την παπική εγκύκλιο «Ινα εν ώσιν» του Πάπα Ιωάννου Παύλου Β’, το 1995, πάλι εμπνεύσεως του τότε καρδιναλίου  Ράτζινγκερ, αλλά και με την απόφαση της Β΄ Βατικανής Συνόδου, σύμφωνα με την οποία «η Εκκλησία του Χριστού ενυπάρχει στην Καθολική Εκκλησία, που διοικείται από τον διάδοχο του Πέτρου και από τους Επισκόπους σε κοινωνία μαζί του». Μία διαφορά. Ο σημερινός Πάπας έρχεται να καταστεί συντηρητικότερος από την απόφαση της Β΄ Βατικανής Συνόδου. Εκείνη μιλούσε για «ελλείψεις» της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο σημερινός Πάπας μίλησε για «ασθένεια»… Και βέβαια η δήλωση του Πάπα Φραγκίσκου απομακρύνει κάθε δυνατότητα προσέγγισης των δύο Εκκλησιών, παρά τις επιδιώξεις των νέων «Βησσαριώνων».- 

Ανυποχώρητοι στην πίστη, όπως η Αγια Αικατερίνα!


Πηγή: "Τρελογιάννης"