Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Αγιορείτες πατέρες κρούουν τόν κώδωνα τού κινδύνου γιά τήν σύνοδο τής Κρήτης.

Ό κύβος ερρίφθη!

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ  η ΑΠΟΚΗΡΥΞΙΣ του ληστρικού συνεδρίου της Κρήτης
και η Διακοπή Μνημοσύνου!


    Τό τέλος των εργασιών της επονομαζομένης «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου» έφερε στην επιφάνεια και τα τελικά κείμενα της, τα προαποφασισμένα στο Σαμπεζύ, μαζύ με δύο καινούργια: To Μήνυμα της συνόδου και την Εγκύκλιό της.
  “Ηδη οι ορθόδοξοι: κληρικοί, μοναχοί, καθηγητές θεολόγοι και ευσεβείς λαϊκοί, κυρίως με παρεμβάσεις στο διαδίκτυο, μαρτυρούν αυτό που εν ορθοδόξω αυτοσυνειδησία, καρδιακά εκ Θεού πληροφορούνται ότι, αυτή η σύνοδος τελεσίδικα πλέον κατοπιν αυτών είναι ληστρική και ως κηρύττουσα αιρετικά δόγματα συνακολούθως ΑΙΡΕΤΙΚΗ, χωρίζουσα εαυτήν από τη ΖΩΣΑ αγιοπατερική διαχρονική ΣΥΝΟΔΙΚΗ παράδοση της Εκκλησίας.
   Οι  αποφάσεις  της,  όπως  άλλωστε  ΡΗΤΑ καταγράφεται στο κανονισμό της, είναι υποχρεωτικές για ΟΛΕΣ τις υπογράφουσες τοπικές Εκκλησίες. Με απλά λόγια για τους ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ που διαφωνούν διαμορφώνεται πλέον ο ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ της ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΩΣ του ληστρικού συνεδρίου της Κρήτης, διότι άλλως παραδέχονται ότι τα υπογεγραμμένα υπό των Εκκλησιών τους στη ψευδοσύνοδο τούς καλύπτουν και τα αναγνωρίζουν…
 Τελικώς για το ποίμνιο απομένει ο μόνος πατερικά υποδεικνυόμενος δρόμος:
   Της διακοπής εκκλησιαστικής κοινωνίας με τους προδότες τών επισκοπικών τους υποσχέσεων.
 Τα όσα επακολουθήσουν βαρύνουν εξ ολοκλήρου τούς υπογράψαντας οικουμενιστές και τους αποδεχομένους τις αποφάσεις αυτών.
   Οι καρποί των πράξεών τους δημιουργούν τετελεσμένα βάσει των οποίων οι ορθόδοξοι θα πράξουν αναλόγως.
   Τις προσεχείς ημέρες θα ακολουθήσει κείμενο στο οποίο, χάριτι Θεού, θα υπάρξει παρουσίαση και ενδελεχής έλεγχος τών κακοδοξιών τών κειμένων της ληστρικής συνόδου.

Αγιορείτες Πατέρες.
Διά την συντακτικήν επιτροπήν:

Γέρων Σάββας Λαυρεώτης.
Γέρων Γαβριήλ Ιερόν Κελλίον Αγ. Χριστοδούλου
(Ι. Μ.Κουτλουμουσίου).
Γέρων Ιλαρίων Αγιορείτης Ιερόν Κελλίον Αγ. Μαξίμου Ομολογητού.

Υ.Γ.
Το κείμενο ακολουθεί το μονοτονικό σύστημα ώστε να κατασταθεί ευανάγνωστο στο διαδίκτυο.

Εύστοχες "οι θλιβερές διαπιστώσεις"! Παρά ταύτα δεν διαφαίνεται ότι η κοινωνία με τους αιρετικούς θα διακοπεί! (Σχόλια)

I. Μ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ:


Πρώτες θλιβερές διαπιστώσεις από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο


Με πολύ θλίψη και οδύνη ψυχής παρακολουθήσαμε από τα ΜΜΕ την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου αρχής γενομένης από την Θεία Λειτουργία της Κυριακής της Πεντηκοστής και καταθέτουμε με πολλή συντομία στις γραμμές που ακολουθούν στον πιστό λαό του Θεού τις πρώτες διαπιστώσεις μας.
Πρώτη θλιβερή διαπίστωση, η παρουσία και συμπροσευχή κατά τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία της μεγάλης αυτής Δεσποτικής εορτής στον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ηρακλείου, των αιρετικών Παπικών, Προτεσταντών και Μονοφυσιτών, κάτι το οποίον, όπως είναι γνωστό σε όλους, απαγορεύεται από τους Ιερούς Κανόνες.
Οι Ορθόδοξοι προκαθήμενοι και οι άλλοι συμμετάσχοντες ιεράρχες

Ποιά η στάση της Μητροπόλεως Πειραιώς (και των αντι-Οικουμενιστών) μετά την ΑΓΡΙΑ και ΜΕΓΑΛΗ Σύνοδο των ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ;

   
   Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, πῆρε θέση γιὰ τὸ προσυνοδικὸ κείμενο μὲ τίτλο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον». Ἐξετάζοντας αὐτὸ τὸ ἄρθρο δήλωνε ὅτι
«η Εκκλησία είναι “ΜΙΑ”, κατά το Σύμβολο της Πίστεως· οι ετερόδοξες, όμως, «Εκκλησίες» δεν μπορούν να κατονομάζονται καθόλου ως «Εκκλησίες» από τους Ορθοδόξους, επειδή, δογματικώς θεωρούμενα τα πράγματα, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για πολλότητα «Εκκλησιών…, δεν είναι θεολογικά ορθό να τους αναγνωρίζουμε εκκλησιαστικότητα».

Ἐρωτᾶται:
  Τώρα ποὺ ἡ Ἐκκλησία -στὴν ὁποία ἀνήκει- ἀναγνώρισε ἐκκλησιαστικότητα στὶς αἱρέσεις καὶ ἀφοῦ πιστεύει πὼς τοῦτο δὲν εἶναι «θεολογικὰ ὀρθό», δηλαδὴ ἀποτελεῖ αἵρεση, τί προτίθεται νὰ κάνει; Θὰ παραμείνει σὲ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς συνεπισκόπους του;  Ἢ θὰ περιμένει νὰ ἔρθει τὸ «κοινὸ ποτήριο» γιὰ νὰ διαχωρίσει τὴν θέση του;
   
       Ὑπενθυμίζουμε ὅτι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς ὁποίους μᾶς ζητοῦν οἱ Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀκολουθοῦμε καὶ νὰ μιμούμεθα, δὲν περίμεναν κάποιο «κοινὸ ποτήριο», ἀλλὰ παράλληλα μὲ τὶς διαμαρτυρίες, τὶς ἀναιρέσεις τῶν κακοδοξιῶν τῶν αἱρετικῶν,
 διέκοπταν κάθε ἐκκλησιαστικὴ σχέση μαζί τους, ἀποτειχίζονταν ἀπ’ αὐτούς, ὅπως ἔκανε ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς ποὺ προχθὲς τιμήσαμε τὴν μνήμη του.
   Σήμερα, βέβαια, ὁ Οἰκουμενισμὸς ἔχει καταφέρει νὰ ὑποβαθμίσει στὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν τὴν σημασία τῶν κακοδοξιῶν ποὺ πρεσβεύει, διότι οἱ Ποιμένες κυριολεκτικὰ κατέστησαν ψευδοποιμένες καὶ ψευδεπίσκοποι, καὶ δὲν ἐνημερώνουν τὸ λαὸ γιὰ τὴν σημασία τῶν καινοφανῶν διδασκαλιῶν τῶν Οἰκουμενιστῶν, γιὰ τὴν ἀλλοτρίωση τῆς Πίστεως, ἀλλ’ οὔτε ἀγωνίζονται γι’ αὐτήν.   
    Τρανὸ παράδειγμα ἀγωνιστὴ τῆς Πίστεως, τὸν ὁποῖο ἀρνοῦνται νὰ μιμηθοῦν οἱ σύγχρονοι ποιμένες, εἶναι ὁ ἅγιος Μάξιμος. Στὴν ἐποχή του καὶ ἐνῶ δὲν εἶχε λυθεῖ ἀκόμα ἀπὸ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ πρόβλημα τοῦ Μονοθελητισμοῦ, ὁ Ἅγιος Μάξιμος διεφώτιζε μὲ τὴν διδασκαλία του γιὰ τὶς κακόδοξες θέσεις τῶν Μονοθελητῶν (ποὺ γιὰ τὸν πολὺ λαὸ ἦσαν δυσδιάκριτες), ἀλλὰ ταυτόχρονα ἀποτειχίστηκε ἀπὸ αὐτούς, παρότι ἡ αἵρεση ἀκόμα δὲν εἶχε καταδικαστεῖ ἀπὸ Σύνοδο.
  Ἀντίθετα σήμερα ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι μὲν μιὰ αἵρεση πολυδαίδαλη καὶ πολύκλωνη, παρὰ ταῦτα καὶ στοὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ εἶναι κατανοητὸ ὅτι οἱ Οἰκουμενιστὲς εἶναι κακόδοξοι, ἀφοῦ παραδέχονται πολλὲς Ἐκκλησίες καὶ πολλὰ βαπτίσματα καὶ ἔτσι ἀπορρίπτουν (ἐκτὸς τῶν ἄλλων) καὶ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ποὺ θέσπισε ἡ Α’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, καὶ ὡς ἐκ τούτου ὑπάρχει γι’ αὐτοὺς καταδίκη τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἑπόμενων Οἰκουμενικῶν Συνόδων.
   Δεδομένου ὄντος, λοιπόν, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ἀποδεδειγμένη αἵρεση καὶ κατεγνωσμένη ἀπὸ συγχρόνους Ἁγίους, πῶς διδάσκουν οἱ σύγχρονοι ποιμένες (καὶ ὁ κ. Σεραφείμ) τὴν παραμονὴ σὲ κοινωνία μετ’ αὐτῶν, τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ Ἅγιοι διέκοπταν τὴν κοινωνία καὶ γιὰ μὴ καταδικασμένη ἀπὸ Σύνοδο αἵρεση;

    Τὸ ἐκτενέστερο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ μητροπολίτη Πειραιῶς ποὺ παραθέσαμε στὴν ἀρχὴ εἶναι τὸ ἑξῆς:
   «Το προσυνοδικό κείμενο με τίτλο “Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον” παρουσιάζει κατά συρροή την θεολογική ασυνέπεια, η και αντίφαση. Έτσι, το άρθρο 1 διακηρύσσει την εκκλησιαστική αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξου Εκκλησίας, θεωρώντας την –πολύ σωστά– ως την “Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία”. Όμως, στο άρθρο 6 παρουσιάζει μία αντιφατική προς το παραπάνω άρθρο (1) διατύπωση. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι “η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορικήν ύπαρξιν άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών μη ευρισκομένων εν κοινωνία μετ' αυτής”. Εδώ γεννάται το εύλογο θεολογικό ερώτημα: Αν η Εκκλησία είναι “ΜΙΑ”», κατά το Σύμβολο της Πίστεως και την αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας (αρθρ. 1), τότε, πώς γίνεται λόγος για άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες; Είναι προφανές ότι αυτές οι άλλες Εκκλησίες είναι ετερόδοξες. Οι ετερόδοξες, όμως, “Εκκλησίε” δεν μπορούν να κατονομάζονται καθόλου ως “Εκκλησίες” από τους Ορθοδόξους, επειδή, δογματικώς θεωρούμενα τα πράγματα, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για πολλότητα “Εκκλησιών”, με διαφορετικά δόγματα και μάλιστα σε πολλά θεολογικά θέματα. Κατά συνέπεια, ενόσο οι «Εκκλησίες» αυτές παραμένουν αμετακίνητες στις κακοδοξίες της πίστεώς τους, δεν είναι θεολογικά ορθό να τους αναγνωρίζουμε –και μάλιστα θεσμικά– εκκλησιαστικότητα, εκτός της “Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας”» (ἐδῶ).
      Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς ποὺ καταδικάζει στὰ λόγια τὶς κακοδοξίες καὶ τὶς πράξεις τῶν Οἰκουμενιστῶν. Τὸ ἴδιο κάνουν καὶ οἱ ὑφιστάμενοί του, ὅπως ὁ π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος (ἐδῶ)  ἀλλὰ καὶ ὁ π. Παῦλος Δημητρακόπουλος, ὁ ὁποῖος σὲ συζήτηση μὲ δημοσιογράφο (στὸ βίντεο ποὺ ἀναρτοῦμε στὴν συνέχεια)  μιλᾶ γιὰ τὴν "Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο" καὶ καταδεικνύει κι αὐτὸς τὶς κακοδοξίες τῶν κειμένων τῆς Συνόδου, καταγγέλλει τὸν ὀλέθριο ὀργανισμὸ τοῦ Π.Σ.Ε., προτείνει στοὺς ἄλλους νὰ βγοῦν ἀπ’ αὐτόν, ἀλλ’ αὐτὸς μένει μέσα!!! (Στὸ βίντεο τὸ παρακάτω ἀπόσπασμα γιὰ τὸ Π.Σ.Ε. μετὰ τὸ 1:05:00).

  π. Παῦλος: «Δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ βρισκόμαστε μέσα σ’ αὐτὸν τὸν ὀργανισμὸ ποὺ ἐμφανίζεται ὡς ὑπερεκκλησία. Καὶ νὰ ποῦνε οἱ προκαθήμενοι καὶ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ θὰ συγκροτήσουν τὴν Σύνοδο, κοιτάξτε, δὲν βγαίνει τίποτα, νὰ βγοῦμε ἀπ’ αὐτὸν τὸν ὀλέθριο ὀργανισμό, ἀκολουθώντας καὶ τὸν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ποὺ λέει στὴν Πρὸς Τίτον ἐπιστολή του "αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ"! Τοὺς νουθετήσαμε 70 χρόνια. Δὲν δέχονται. Γιὰ ποιό λόγο θὰ πρέπει νὰ ἐξακολουθοῦμε ἐμεῖς νὰ παραμένουμε σ’ αὐτὸ τὸ συνοθύλευμα τῶν αἱρέσεων;
Σ' αὐτὸ τὸ κείμενο τὸ Προσυνοδικὸ δὲν ὑπάρχει ἡ λέξη αἵρεσις. Εἶναι κάτι τὸ φοβερό. Ἐσεῖς νομίζετε ὅτι αὐτὴ ἡ Σύνοδος θὰ λειτουργήσει ὡς Ὀρθόδοξη; Γι' αὐτὸ ἀγωνιοῦμε, διότι πάει νὰ γίνει μία Ψευδο-Σύνοδος».


Καὶ τώρα ποὺ αὐτὰ ποὺ προβλέψατε ἔγιναν, τί θὰ κάνετε πατέρες; Θὰ ἐφαρμόσετε ὅσα οἱ Ἅγιοί μας ἔπραξαν ἢ θὰ ἐφαρμόσετε τὴν παροιμία: «Δάσκαλε ποὺ δίδασκες...»! Γιατί ἐσεῖς καὶ ὁ Ἐπίσκοπός σας δὲν φεύγετε ἀπὸ τὸ αἱρετικὸ καὶ ὀλέθριο Π.Σ.Ε. γιὰ νὰ εὐφράνετε τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ νὰ καταισχύνετε τοὺς κακοδόξους;


Το βίντεο"Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΗ"

ΣΧΟΛΙΑ ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο "ΑΚΤΙΝΕΣ" στὸ ΑΡΘΡΟ τοῦ 

"Πρωτοπρ. Άγγελου Αγγελακόπουλου, Μίμησις ομολογίας των αγίων Πάντων"

Σχόλια

Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Στο εξωτερικο που οι ορθοδοξες εκκλησιες είναι κατ εξοχην οικουμενιστικες,δηλ. παναιρετικες ,σημαινει ότι δεν εχουμε εκκλησια, ότι βρισκόμαστε μονοι στο ελαιος του Θεου, θα χρειαστει μια συντονισμενη και συστηματικη οργανοσι των ορθοδοξων μελων. Ηδη ηταν αναμενομενο ότι θα κατέληγαν ετσι οι οικουμενιστες, χασαμε πολύ χρονο διχως να

Σχόλια: ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ


 Logo of the Holy and Great Council

Σχόλια
ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων
τῆς Συνόδου Κρήτης 2016,
ἀπό τό Ἱστολόγιον
ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ.


(ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ)


Τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ θά σχολιάζουμε ἕνα ἕνα τά τελικά κείμενα τῆς Συνόδου Κρήτης 2016, ξεκινώντας ἀπό τά πιό ἀνώδυνα καί καταλήγοντας στά πιό ἐπώδυνα καί ἀντορθόδοξα!
σχολιασμός μας θεωρήσαμε πώς ἐπιβάλλεται γιά τούς ἑξῆς λόγους:
1. Γιά ὁμολογιακούς λόγους χρέους μας καί ἀγάπης μας πρός τόν Θεό.
2. Γιά ἐνημέρωση τῶν πιστῶν.
3. Γιά τήν ἀδελφική συμβολή μας στούς ἀγωνιστές Ὀρθοδόξους Χριστιανούς (κληρικούς κυρίως καί λαϊκούς), σέ λεπτά σημεῖα πού πίπτουν στήν μικρά ἀντίληψή μας, πού ἴσως βοηθήσουν στίς περαιτέρω ἐνέργειες τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἄν καί ἐφόσον κριθοῦν ἀπαραίτητες ἀπό τήν συνείδησή του.
Ξεκινᾶμε μέ τέσσερα σχόλια πού κρίνουμε ἀπαραίτητα, ὅσον ἀφορᾶ τό τελικό κείμενο περί "γάμου καί κωλυμάτων του", τό ὁποῖο ὁλόκληρο μπορεῖτε νά διαβάσετε ἐδῶ: 

Σχόλιο 1ο:
Ὅσον ἀφορᾶ τήν παράγραφο 9 περί πολιτικοῦ "γάμου", ναί μέν οἱ Συνοδικοί τάσσονται κατά τῆς ἐλευθέρας ἑτεροφυλικῆς καί ὁμοφυλικῆς (δέν τολμοῦν νά ἀναφέρουν τήν λέξη ἤ παράγωγό της) συμβιώσεως, παρόλ' αὐτά, δέν καταδικάζουν ὡς πορνεία τόν πολιτικό "γάμο", ὁ ὁποῖος δέν συμβαδίζει μέ τούς πνευματικούς νόμους τοῦ Θεοῦ. Ἀποφεύγεται ἡ καταδίκη τοῦ πολιτικοῦ "γάμου" ὡς πορνεία. Καί ἐνῶ σέ ἄλλες περιπτώσεις οἱ Συνοδικοί ἀναφέρουν Ἱερούς Κανόνες (π.χ. στήν περίπτωση ἱερολόγησης γάμου μετά τήν μοναχική κουρά, ἤ μετά τήν χειροτονία), δέν ἀναφέρουν τούς Ἱερούς Κανόνες πού ἀφοροῦν τήν πορνεία καί τίς προγαμιαῖες σχέσεις, ἀπό τήν στιγμή πού ἕνας πολιτικός "γάμος" πνευματικά εἶναι ἄκυρος, ἀλλά ἀναλώνονται σέ "διακρίσεις" καί "ἀγάπες". Συμφωνοῦμε καί μέ αὐτά, ἀλλά σέ Συνοδικές ἀποφάσεις πρέπει ταυτόχρονα νά εἶναι ξεκάθαρο τό δογματικό τοπίο, τί εἶναι ἁμαρτία καί φευκτέο! Ἐπιβάλλεται.
Σχόλιο 2ο:
Ὅσον ἀφορᾶ τήν παράγραφο 5 γιά τά κωλύματα γάμου καί τήν ἐφαρμογή τῆς Οἰκονομίας, ὑποπαράγραφος ii,  ἐνῶ οἱ Συνοδικοί ἐπικαλοῦνται τούς Ἱερούς Κανόνες, παρόλ' αὐτά, ἀφήνουν ἀνοιχτή θύρα τελέσεως μικτῶν γάμων μέ αἱρετικούς "Χριστιανούς", ἐπικαλούμενοι λόγους "ποιμαντικῆς διακρίσεως" καί ταυτόχρονα πετᾶνε τό μπαλάκι στήν Ἱερά Σύνοδο ἑκάστου Ἐκκλησίας, χωρίς νά ἀποφασίζουν ξεκάθαρα τήν ἀπαγόρευση γάμων μέ αἱρετικούς!
Σχόλιο 3ο:
Ὅσον ἀφορᾶ τήν παράγραφο 6 γιά τά κωλύματα γάμου καί τήν ἐφαρμογή τῆς Οἰκονομίας, οἱ Συνοδικοί ἐπικαλοῦνται τήν μή ὑπέρβαση τῆς κρατικῆς νομοθεσίας ἀπό τήν ἐκκλησιαστική, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τά κωλύματα γάμου ἀπό πνευματικῆς ἐπόψεως, χωρίς νά ξεκαθαρίζουν ὅτι δέν πρέπει νά ἀφορᾶ τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἡ κρατική "νομιμότητα", ὅταν αὐτή στρέφεται ἐναντίον τῆς ἀνώτερης καί σωτηριολογικῆς πνευματικῆς νομιμότητος. Π.χ. μποροῦν βεβαίως δύο Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί νά συνάψουν πολιτικό "γάμο" καί νά εἶναι καθ' ὅλα "νόμιμοι" στά μάτια τοῦ Κράτους, ἀλλά θά εἶναι νόμιμοι καί στά μάτια τοῦ Θεοῦ καί δέν θά εἶναι πόρνοι ἐνώπιόν τους;...
Σχόλιον 4ο:
Σχολιάζουμε διά ἐρωτήσεως πού ἔχουμε θέσει ἐδῶ καί μῆνες.
Γιατί ὑπῆρξε ἕνα τέτοιο θέμα στήν θεματολογία μίας Συνόδου, τήν στιγμή πού Εὐαγγελικῶς καί Ἱεροκανονικῶς γνωρίζουμε τά πρέποντα καί θεάρεστα;
Μήπως γιά δόλωμα, ὥστε νά περάσουν μέσα ἀπό κάποια αὐτονόητα θέματα καί ἀποφάσεις, τά δηλητηριώδη περί "ὑπόλοιπου χριστιανικοῦ κόσμου";...
Γιατί καταναλώθηκε χρόνος, κόπος, χρῆμα γιά ἕνα τέτοιο θέμα καί ΟΧΙ γιά τήν καταδίκη τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Μασονίας;
...
Συντάκτης τοῦ ἄρθρου, τό:

Αν όλοι είμαστε Χριστιανοί, τότε ποιοι είναι οι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ;;;Πηγή: http://kosmas-agrinio-gr.blogspot.gr/2016/06/blog-post_26.html

Η ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

τοῦ  Κωνσταντίνου  Δημητρόπουλου

 
Έγινε λοιπόν η Συνοδική κατοχύρωση της οικουμενική κίνησης (παναίρεση οικουμενισμού)
Κατοχυρώθηκε συνοδικά και το παναιρετικό π.σ.ε 
Κατοχύρωσαν συνοδικά και τους διαλόγους
Κατοχύρωσαν συνοδικά και κύρηξαν ένα αιρετικό ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ 
Κατοχύρωσαν συνοδικά ότι αποδέχονται και τις ετερόδοξες εκκλησίες
Κατοχύρωσαν συνοδικά ότι δέχονται την ιστορική ονομασία που δίνουν οι αιρέσεις για τους εαυτούς τους.
Κατοχύρωσαν συνοδικά ότι δεν υπάρχουν αιρέσεις 
Κατοχύρωσαν συνοδικά ότι η σύνοδος έχει το αλάθητο και δε μπορεί να κάνει λάθος.
Κατοχύρωσαν συνοδικά ότι όποιος δεν ακολουθεί τις αποφάσεις της συνόδου είναι εκτός Εκκλησίας.
 Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΠΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΑΝ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΝΩ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ.
ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ.