Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Φωνή εκ του τάφου προς διαστρεβλωτές της διδασκαλίας του!

 π. Ἐπιφάνιος:


«Ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω

ἀκοινώνητος ἔστω»!    Βέβαια, οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ξεκάθαροι καὶ διὰ τῆς διδασκαλίας τους, διὰ τοῦ παραδείγματός τους καὶ διὰ τῶν Ἱ. Κανόνων ποὺ ἐθέσπισαν ἐντέλλονται τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἀφοῦ ἡ αἵρεση ποὺ κηρύττουν τοὺς καθιστᾶ «ἀκοινώνητους». Καὶ εἶναι ἀκοινώνητοι οἱ αἱρετικοὶ καὶ οἱ σχισματικοί, εἴτε αὐτοὶ  ἔχουν καταδικαστεῖ ἀπὸ Σύνοδο, εἴτε ὄχι.
   Τοῦτο ὅμως δὲν θέλουν νὰ τὸ παραδεχθοῦν οἱ διάφοροι ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ἱερωμένοι καὶ θεολογοῦντες! Τὸ δὲ παράξενο καὶ παράδοξο εἶναι ὅτι ἀποφεύγουν νὰ ἀναφερθοῦν στὸν ἀείμνηστο π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο, αὐτοὶ ποὺ τάχα τὸν σέβονται καὶ τὸν ἐπικαλοῦνται ὡς αὐθεντία, ἐπειδὴ διὰ τῆς διδασκαλίας του  ἀνατρέπει τὴ δική τους διαστροφικὴ τῆς ἱερᾶς Παραδόσεως διδασκαλία!
   Ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, λοιπόν, ναὶ μέν (στὴν προσπάθειά του νὰ ἀποτρέψει τὴν μετακίνηση πιστῶν πρὸς τὸ σχίσμα τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου) ἐφεῦρε τὴν μὴ μαρτυρούμενη ἀπὸ τὴν Πατερικὴ Παράδοση «ἄχρι καιροῦ» κοινωνία μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ «ἄχρι καιροῦ» τὸ δίδασκε πρὶν ἡ αἵρεση σχηματοποιηθεῖ καὶ καταστεῖ διάφανη διὰ πράξεων καὶ διακηρύξεων τῶν θαμώνων της, πρὶν ἀπὸ τὸν καταιγισμὸ τῶν ἀδιάλειπτων συμπροσευχῶν καί, ἀσφαλῶς, πρὶν τὸ Μπάλαμαντ, τὸ Σάμπεζυ, τὸ Πόρτο Ἀλέγκρε, τὸ Πουσάν, καὶ τέλος πρὶν ἐπισημοποιηθεῖ διὰ τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου!
  Αὐτοί, ἀντιθέτως, δογματοποίησαν τὸ «ἄχρι καιροῦ» καὶ τὸ χρησιμοποιοῦν καὶ σήμερα, ποὺ συνέβησαν ὅλα τὰ παραπάνω, παραβλέποντας τὴν ἄλλη τοποθέτηση τοῦ π. Ἐπιφανίου, ποὺ ἀπαγορεύει τὴν κοινωνία μετὰ τῶν αἱρετικῶν καὶ τῶν σχισματικῶν.
  Ὁ π. Ἐπιφάνιος, δηλαδή –καὶ ἀντίθετα ἀπ’ ὅσα διδάσκουν ἢ κάνουν οἱ σημερινοὶ «ἀντι-Οἰκουμενιστές» οἱ ὁποῖοι καπηλεύονται διαστροφικὰ τὶς θέσεις του– πίστευε καὶ δίδασκε ὅτι «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔστω». Καὶ τὸ ἑρμήνευε διὰ παραδειγμάτων, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει ἀμφιβολία γιὰ τὸ τί ἐννοοῦσε.
   Στὸ βιβλίο του «Τὰ Δύο Ἄκρα» καὶ στὴ σελ. 54, ἐξηγεῖ ὅτι οἱ ἀνὰ τὸν κόσμο τοπικὲς Ἐκκλησίες, ἔχουν ἐκκλησιαστικὴ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος –ποὺ οἱ Παλαιοημερολογίτες θεωροῦσαν κακόδοξη, ὄχι γιὰ κάποια αἵρεση, ἀλλ’ ἐξ αἰτίας τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου– κι ὄχι μὲ τοὺς σχισματικοὺς Παλαιοημερολογίτες, ἐφαρμόζοντες τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔστω». Ἐάν, μᾶς λέει ὁ π. Ἐπιφάνιος, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἦταν κακόδοξη, τότε οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες ποὺ κοινωνοῦν μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ἀκόμα κι ἂν δὲν ὑπῆρχε Συνοδικὴ καταδίκη ἐναντίον της) θὰ ἦσαν κι αὐτὲς

π. Ν. Μανώλης: Αν δεν καταδικάσετε τη Σύνοδο, "χιλιάδες λαού, θα οδηγηθούμε στην αποτείχιση"!

Μα γιατί, εκβιάζετε τον Αρχιεπίσκοπο, π. Νικόλαε, κάνετε δηλ. ό,τι λέτε πως κάνουν σε σας, κάποιοι άλλοι ...κακοί;


Ανοιχτή επιστολή προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο

για το ψευδές Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου


εφημέριος του Ιερού Ναού αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας
της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, Σάββατον 03/12/2016
Προς τον Μακαριώτατον αρχιεπίσκοπον Αθηνών κ. Ιερώνυμον
ΘΕΜΑ: "Αίτημα δημοσίευσης των πρακτικών της 2ας συνεδρίασης της εκτάκτου Ιεραρχίας του Νοεμβρίου 2016"
Μακαριώτατε, πάτερ και Δέσποτα
την ευχή Σας,
Βαθιά θλιμμένος Σας απευθύνω την παρούσα ανοιχτή επιστολή. Ως πνευματικός πατήρ ορισμένων χιλιάδων πιστών, Σας μεταφέρω τόσο τη δική μου όσο και των πνευματικών μου τέκνων, ανησυχία, αναστάτωση και οργή για τη νέα ντροπιαστική κατάσταση της εκκλησιαστικής επικαιρότητας. Αυτήν την στιγμή βρίσκεται ακόμη, αναρτημένο στον διαδυκτιακό τόπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Δελτίο Τύπου της δευτέρας συνεδρίασης της εκτάκτου Ιεραρχίας της 24ης Νοεμβρίου 2016. Εκεί σαφώς αναφέρεται ότι αποφασίσθηκε από την Ιεραρχία η έγκριση των προτάσεων της Εισηγήσεως του σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ.Θεολόγου, με θέμα την ενημέρωση του Σώματος της Ιεραρχίας περί των διεξαχθεισών εργασιών της (λεγομένης) Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σύμφωνα όμως με δηλώσεις επιφανών Ιεραρχών, ουδέποτε απεφασίσθη από την σεπτή Ιεραρχία αυτό που περιγράφεται  στο Δελτίο Τύπου.

Οι δηλώσεις του σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ, στην εκκλησιαστική Ιστοσελίδα "κατάνυξις" (εδώ) αλλά και άλλων Ιεραρχών που συμφωνούν με τον μητροπολίτη Κυθήρων, διαψεύδουν κατηγορηματικά το δελτίο Τύπου. Ο έχων την ευθύνη των Δελτίων Τύπου της Ιεραρχίας και συντάξας αυτό, μητροπολίτης Δημητριάδος κ.Ιγνάτιος, δεν γνωρίζει ότι "χείλη ιερέως ου ψεύδονται"; Πόσο μάλλον χείλη αρχιερέως! Τί λοιπόν μακαριώτατε; Θα επιτρέψετε τους οικουμενιστές Ιεράρχες και

Καμιά κοινωνία μ' αυτούς.

   Γέροντας Γαβριήλ
    
     (Κουτλουμουσιανό κελί οσίου Χριστοδούλου):

«Αρχιερείς, Πατριάρχες και Αρχιεπίσκοποι Ομοιότροποι με τον Άννα και τον Καϊάφα»!
                                                     


       Άγιον Όρος 21-11-2016
  
Γέροντας Γαβριήλ: 

     Ομοιότροποι με τον Άννα και τον Καϊάφα όσοι Αρχιερείς, Πατριάρχες και Αρχιεπίσκοποι αγωνίζονται πυρετωδώς να ενώσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία μας με τον Πάπα!
   
Θα κοσμούν τα φρικτότερα και τα κεντρικότερα μέρη της κολάσεως!

     Είναι ευκολότερο να βαπτίσεις το σατανά παρά να συνετίσεις τον Πάπα!

Όσοι παραποιούν την αλήθεια και τη νοθεύουν, θα ισχύσουν γι’ αυτούς τα φοβερά λόγια του προφήτη Ησαΐα: «Ουα ο λγοντες τ πονηρν καλν κα τ καλν πονηρν, οι τιθντες τ σκτος φώς κα τ φώς σκτος, οι τιθντες τ πικρν γλυκ κα τ γλυκ πικρν».

Θα ισχύσουν πάλι γι’ αυτούς και τα φοβερά λόγια που είπε ο Απόστολος Παύλος στην Πάφο της Κύπρου προς το μάγο Ελύμα που διέστρεφε την αλήθεια, όταν ο Παύλος κατηχούσε τον ανθύπατο Σέργιο: «Ω πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ραδιουργίας, υιὲ διαβόλου, εχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, ου παύσῃ διαστρέφων τὰς οδοὺς Κυρίου τὰς ευθείας; Καὶ νύν ιδοὺ χεὶρ Κυρίου επὶ σέ, καὶ έσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ήλιον άχρι καιρού. Παραχρήμα δὲ έπεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων εζήτει χειραγωγούς».
Αυτά τα λόγια δεν τα είπε, ο Παύλος επειδή θίχτηκε ο εγωισμός του αλλά «πλησθείς ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ» όπως ρητώς το ιερό κείμενο λέγει. Αυτά τα λόγια θα ισχύσουν και για μας, όταν παραποιούμε την αλήθεια και τη διαστρέφουμε λέγοντας πως ο Πάπας είναι εκκλησία και έχει μυστήρια και διαφωνώντας έτσι με τους Αγίους πατέρες.
     Τα απαισιότερα ονόματα Αρχιερέων σε όλη την προχριστιανική και χριστιανική ιστορία και στον κόσμο όλο είναι δύο: Άννας και Καϊάφας∙ Χριστοκτόνοι και Θεοκτόνοι! Και όσοι αρχιερείς ή Πατριάρχες και Αρχιεπίσκοποι αγωνίζονται πυρετωδώς να ενώσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία μας με τον Πάπα ομοιάζουν κατά πάντα και είναι ομοιότροποι με τον Άννα και τον Καϊάφα και εν ημέρα Κρίσεως με τα αρχιερατικά τους διαδήματα θα κοσμούν τα φρικτότερα και τα κεντρικότερα μέρη της κολάσεως!


Σημ: Για περαιτέρω πληροφορίες Κωσταντίνος Νάσιος τηλ. 6974939273

Όλη η θεολογία της Εκκλησίας εκπηγάζει από αυτές τις εμπειρικές καταστάσεις...

    Ο επιστήμων βλέπει αυτό που γνωρίζει, που μελετάει και αποκομίζει από εμπειρία γνώσεις περί αυτού του πράγματος. Η γνώση είναι καθαρά εμπειρική σε όλες τις θετικές επιστήμες. Κατά τους Πατέρας της Εκκλησίας, το ίδιο συμβαίνει στην θεολογία...
   Συμφωνούμε απόλυτα, ότι είμαστε θετικισταί. Δεχόμαστε μόνο εμπειρικά φαινόμενα και τίποτε άλλο. Είμεθα απόλυτα σύμφωνοι σ' αυτό. Γιατί, οι Πατέρες μόνο εμπειρικά φαινόμενα εδέχοντο.
    Γι’ αυτό, ο φωτισμός είναι καθαρά εμπειρική κατάσταση και τίποτε άλλο. Η θέωση εξ ίσου είναι εμπειρική κατάσταση. Και όλη η θεολογία της Εκκλησίας εκπηγάζει από αυτές τις εμπειρικές καταστάσεις...~ π. Ιωάννης Ρωμανίδης: "Εμπειρική Δογματική".

Ας παραδειγματιστούν οι αντι-Οικουμενιστές από τον π. Αθανάσιο κι όχι από κάποια κατοικίδια!

Ο π. Αθανάσιος Αττάρτ, που βοηθά δεκάδες αιρετικούς να ξαναβρούν τον δρόμο του Θεού«Μασόνοι με απείλησαν μέσα στον ναό ότι θα μου χαράξουν το πρόσωπο!»
«Μου είπαν να μην ανακατεύομαι, να κάτσω στην άκρη! Είχαν το θράσος να με καλέσουν στη Στοά τους, να κάνω αγιασμό!» αναφέρει ο π. Αθανάσιος Αττάρτ, που βοηθά δεκάδες αιρετικούς να ξαναβρούν τον δρόμο του Θεού.
Το φόβητρο για μασόνους, πεντηκοστιανούς και χιλιαστές έχει γίνει εδώ και χρόνια ο π. Αθανάσιος Αττάρτ, εφημέριος του Ιερού Ναού της Χρυσοσπηλιώτισσας στην οδό Αιόλου. Καθόλου αυθαίρετο αυτό το συμπέρασμα, αφού το αποδεικνύουν και οι αριθμοί: από το 2005, οπότε και διορίστηκε εκεί με απόφαση του μακαριστού Χριστοδούλου, έως σήμερα έχουν γίνει 40 επιστροφές στην Ορθόδοξη Εκκλησία πεντηκοστιανών, χιλιαστών (ιεχωβάδες) και μασόνων!
Οπως θυμάται σήμερα ο π. Αθανάσιος, η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση αφορά έναν επιστήμονα γύρω στα 55, ο οποίος φιλοδοξούσε να αποκτήσει πανεπιστημιακή έδρα με κάθε τρόπο. Θέλησε να στραφεί στη μασονία, για να πετύχει τον σκοπό του, και το έπραξε. Πριν από δύο χρόνια ζήτησε βοήθεια από τον π. Αθανάσιο,

"Αυτό και αν χωράει εισαγγελέα": Η κατάντια Οικουμενιστών Μητροπολιτών!Κραυγή αγωνίας ενός ορθοδόξου ιερομονάχου.


  "Στην ιερά μητρόπολη μας δυστυχώς από πολλών ετών γίνονται πολλά περίεργα πράγματα με τρόπο δικτατορικό. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως η ενορίες της Λάρισας αλλά και τα χωριά της μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου είναι η οικονομική αφαίμαξη από την μεριά της μητροπόλεως με πολλούς τρόπους". 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ «ΕΞΑΨΑΛΜΟΥ»: Έχουμε πεί ευθύς εξ αρχής, οτι θα φιλοξενούμε πάσα άποψη που αφορά τον θαυμαστό και ιερό χώρο της Εκκλησίας μας, αρκεί να μην είναι υβριστική, συκοφαντική και ιδιοτελής πράξη. Το καταγγελτικό κείμενο που δημοσιεύουμε κατωτέρω αποτελεί κραυγή αγωνίας ενός ορθοδόξου κληρικού μας,  ο οποίος σε μία εποχή γενικότερης κρίσης δίνει την μάχη του όχι για να σώσει τις ψυχές του ποιμνίου του, αλλά για να κρατήσει σε υψηλά επίπεδα εισπράξεων  το παγκάρι της Εκκλησίας. Όπως είδατε δεν κάναμε καμμία συντακτική ή ορθρογραφική παρέμβαση αλλά το αφήσαμε να ξεδιπλωθεί αυθεντικά μπροστά σας, για να φανούν όλα εκείνα τα στοιχεία που οδήγησαν τον συντάκτη του σε αυτή την εξωστρέφεια.  Μην  κάνετε το λάθος να  δείτε και να περιορίσετε  γεωγραφικά το κείμενο αυτό στα όρια της περιοχής που περιγράφει, έτσι όπως προκύπτει από  τα όσα καταγγέλει ο συντάκτης του.
Θα μπορούσε να το έχει γράψει ο οποιοσδήποτε κληρικός, αφού τα καταγγελλόμενα συμβαίνουν και αλλού και ίσως  – ίσως, λίγο ή πολύ, σε όλες τις Μητροπόλεις. Εμείς το δημοσιεύουμε γιατί θεωρούμε οτι μέσα από αυτή την διαδικασία βοηθούμε στην εξυγίανση της κατάστασης που επικρατεί και στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των κληρικών μας  σήμερα. Οι καιροί ού μενετοί!

Σ.Μ.Τ.

Όταν έγινα κληρικός πριν από πάρα πολλά χρόνια πίστευα ότι στην εκκλησία θα βρώ έναν αγγελικό κόσμο τόσο όμορφο αλλά δυστυχώς βρήκα έναν κόσμο ψεύτικο, γεμάτο εγωισμό, φαρισαϊσμό, μεγαλομανία, επίδειξη, χλιδή και πολλά αλλα ων ουκ εστιν αριθμός. Πίστευα και πιστεύω μέχρι σήμερα ότι η ιεροσύνη είναι ταπείνωση , υπομονή, πραότητα, αγάπη, ανεξικακία , αφιλοχρηματία και πάνω απ όλα προσφορά και θυσία στον Θεό και ταυτόχρονα στον συνάνθρωπο. Θυμάμαι τον γέροντα μου όταν μου μπήκε η σκέψη της ιεροσύνης να μου λέει ότι όταν θα μπεις στην ιεροσύνη θα δεις πολλά γι` αυτό να προσέχεις και να μην απελπίζεσαι. Να που σήμερα επιβεβαιώνετε ο λόγος του και εγώ τότε τον θεωρούσα υπερβολικό. Γίναμε ιερείς για να υπηρετούμε το άγιον θυσιαστήριον και όχι λογιστές κλεισμένοι σε ένα γραφείο να ασχολούμαστε μόνο με νούμερα και αριθμούς δηλ. μόνο με άγχος και στενοχώρια αν θα εισπράξουμε από τα παγκάρια και αν θα μας φτάσουν να πληρώσουμε τα πάγια έξοδα και κυρίως τα χαράτσια –τριμηνίες προς την ιερά μητρόπολη. (Και να έχεις και τον δεσπότη σε κάθε σύναξη να σε απειλεί ότι θα στείλει οικονομικούς ελέγχους και τότε αλίμονο μας αν δεν τα βρει σωστά.) Γίναμε κληρικοί για να μεταφέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου στον πιστό μας λαό και κυρίως στους νέους , να τους κατηχήσουμε και να δώσουμε το μήνυμα της ζωντανής παρουσίας του Χριστού ένα μήνυμα διαχρονικό και αιώνιο. Αλλά δυστυχώς αντί για όλα αυτά κλειστήκαμε στον εαυτό μας και στο εγώ μας αντί να γίνουμε ποιο ανοιχτοί και ποιο αληθινοί προς την κοινωνία που τόσο έχει ανάγκη την Εκκλησία και τον Χριστό. Αλλά ας πάμε για λίγο στην ουσία του θέματος.
Στην ιερά μητρόπολη μας δυστυχώς από πολλών ετών γίνονται πολλά περίεργα πράγματα με τρόπο δικτατορικό θα έλεγα τα οποία δεν έχουν λογική εξήγηση. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως η ενορίες της Λάρισας αλλά και τα χωριά της μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου είναι η οικονομική αφέμαξη από την μεριά της μητροπόλεως με πολλούς τρόπους. Πολλά και μεγάλα τα προβλήματα κυρίως:
1) Με τις τριμηνίες που καλούνται να πληρώσουν οι ναοί μεγάλα ποσά της τάξεως των 4.000 και 5.000 χιλιάδων ευρώ ανά τρίμηνο.
2) Με τις συχνές δισκοφορίες για τα ευαγή ιδρύματα (Κρίκκειο Ορφανοτροφείο θηλέων , Γηροκομείο Παναγίας Αρμενιότισσας, Επιούσιος – συσσίτια, ΛΟΦΙΑ Ιεράς Μητροπόλεως κ.α. ) 3 εως 4 φορές τον χρόνο για κάθε ίδρυμα .
3) Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις 5 φορές τον χρόνο με 50 περίπου κάρτες (οι μεγάλες ενορίες 50 κάρτες Χ 12 ευρώ το άτομο 600 ευρώ . Οι κάρτες δεν επιστρέφονται πουληθούν δεν πουληθούν.
4) Έκτακτες οικονομικές εισφορές Χριστούγεννα , Πάσχα και άλλες φορές της τάξεως των 1000 με 1500 ευρώ (Μαύρα χρήματα). Αυτά θα πρέπει να πληρώνονται σε μία εβδομάδα από τότε που θα πέσει το τηλέφωνο από την ιερά μητρόπολη και φυσικά κόβεται απόδειξη ως δωρεά την οποία υποτίθεται ότι έκανε ο ναός προς την ιερά μητρόπολη.
5) Σε κάθε πανήγυρη Ιερού ναού κυρίως της πόλης για να γίνει η πανήγυρη θα πρέπει να καταβάλει η ενορία στην μητρόπολη 400 ευρώ και πάλι ως δωρεά .
6) Τα ημερολόγια τσέπης κάθε χρόνο σε αντίθεση με την κρίση και την ανεργία ανεβαίνουν δηλαδή μας δίνει η μητρόπολη περισσότερα .Φέτος τα ημερολόγια διπλασιάστηκαν και μιλάμε για πολλά χρήματα τα οποία τα δίνουμε όλα πουληθούν δεν πουληθούν τα ημερολόγια.
7) Το περιοδικό το Τάλαντο το οποίο εκδίδεται ανα δίμηνο και δίνει σε κεντρικούς ναούς από 200 εως 400 περιοδικά από ένα ευρώ το ένα.
8) Και το τελευταίο και καλύτερο. Κάθε χρόνο όπως συμβαίνει και σε κάθε μητρόπολη διενεργείται κατά τον μήνα Δεκέμβριο ο Έρανος της Αγάπης έτσι και φέτος θα διεξαχθεί και στην Ιερά μας Μητρόπολη από 4 εως 10 Δεκεμβρίου. Τα κουπόνια τα οποία μας δίνουν κάθε χρόνο όλο και ανεβαίνουν σε καιρούς δύσκολους , σε καιρούς κρίσης π.χ. ενορία που πριν δυο χρόνια είχε π.χ. 10.000 ευρώ πέρυσι πήρε 11.000 ευρώ και φέτος κουπόνια αξίας 12.000 ευρώ. (Σε άλλες ενορίες και περισσότερα χρήματα.) Όλο αυτό το ποσό φυσικά και πάλι χωρίς επιστροφές στην ιερά μητρόπολη δηλ. πουληθούν δεν πουληθούν τα κουπόνια θα πρέπει η ενορία να καταβάλει το ποσοστό της ιεράς μητροπόλεως που για φέτος ανέβηκε στο 40 της εκατό από 35 που ήταν πέρυσι. Π.χ. αν μια ενορία εισπράξει 100 ευρώ τα 3 ευρώ πηγαίνουν για την εκτύπωση των κουπονίων . Αρα μας μένουν 97 ευρώ. Από τα 97 ευρώ η ενορία παίρνει 58,20, (δηλ. το 60% ) και η ιερά μητρόπολη 38,80 (δηλ. το 40%).Μέχρις εδώ όλα καλά. Φέτος για πρώτη φορά φτιάχτηκε ένα πρακτικό το οποίο παραθέτω παρακάτω για του λόγου το αληθές .Στο συγκεκριμένο πρακτικό το οποίο φτιάχτηκε ενάμισι μήνα πριν από τον έρανο αγάπης (Αριθ.Πρωτ.:1018, Αριθ. Διεκπ.: 439 /10-10 2016 ) καλούνται οι πρόεδροι μαζί με τα συμβούλια των ενοριακών φιλοπτώχων ταμείων, να υπογράψουν ένα πρακτικό στο οποίο αναφέρονται πάνω κάτω τα εξής: Πήρε η ενορία π.χ. κουπόνια αξίας 12.000 ευρώ. Πούλησε η ενορία κουπόνια αξίας 12.000 ευρώ δηλ. με λίγα λόγια καλούμαστε να υπογράψουμε ένα χαρτί στο οποίο λέει ότι δυο μήνες πριν καν γίνει ο έρανος δώσαμε όλα τα κουπόνια του εράνου και μαζέψαμε το ως ποιο πάνω πόσο το οποίο φυσικά είναι ψεύτικο όταν κεντρικές ενορίες με τα βίας μαζεύουν τα μισά χρήματα. (Αυτό και αν χωράει εισαγγελέα). Δυστυχώς η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθη η μητρόπολη μας είναι τραγική και μέρα με την μέρα χειροτερεύει. Γι` αυτό προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί σας με αυτά τα λίγα λόγια για να σας εκθέσω τα μεγάλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Σας ζητάω συγνώμη για την ανωνυμία μου άλλα υπάρχει και ο φόβος των απειλών και των μεταθέσεων πράγμα πολύ συχνό στην ιερά μας μητρόπολη.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και ελπίζω να ασχοληθείτε με το θέμα το οποίο σας εκθέτω όχι γιατί υπάρχει μίσος και κακία προς την ιερά μητρόπολη και τον μητροπολίτη αλλά για να σταματήσει αυτό το κακό πριν χάσουμε την ψυχή μας και οδηγηθούμε στην αιώνια κόλαση. Η Εκκλησία έχει μοναδικό σκοπό την σωτηρία του ανθρώπου και όχι τα χρήματα, της Μ.Κ.Ο και πολλά άλλα . Η εκκλησία δεν είναι φιλανθρωπική οργάνωση για να εγκαινιάζουμε συσσίτια και μόνο . Εκκλησία = Σωτηρία Εκκλησία = Χριστός, Φως και Ζωή.

Καλή μετάνοια σε όλους μας και Καλά Χριστούγεννα.
Από orthodoksia larisis
Σ.Σ.: Εννοείται ότι για να προωθήσουμε το ακριβό αιτούμενο για κάθε θέμα που διχάζει, που είναι η αλήθεια, και για να προαχθεί ο διάλογος, θα φιλοξενήσουμε κάθε απάντηση επί του θέματος αυτού, που θα πληρεί τους όρους που έχουμε θέσει και τους οποίους επαναλάβαμε στην προμετωπίδα του ρεπορτάζ.


Έκκληση για προσευχή κάνουν στην αγάπη σας υπέρ υγείας του Σπυρίδωνος 21ος ετών.


    Έκκληση για προσευχή κάνουν στην αγάπη σας, η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι υπέρ υγείας του Σπυρίδωνος 21 ετών.

  Ο Σπυρίδωνας Τραυματίστηκε βαριά σε τροχαίο ατύχημα και υπέστη πολύ σοβαρά κατάγματα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.
   Ευχόμαστε Ο Άγιος Τριαδικός Θεός διά πρεσβειών πάντων των Αγίων να χαρίσει την υγείαν του αγαπητού μας αδελφού Σπυρίδωνα.
Σας ευχαριστούμε