Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (επικοινωνία) Γ΄.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ,

        ΟΣΟΙ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ;
Κάθε αἵρεση εἶναι δυσπολέμητη καὶ ὅταν μένει ἀπολέμητη ριζώνει καὶ ἁπλώνεται παντοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες δὲν διδάσκουν μόνο τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ τὴν ἀπομάκρυνση καὶ ἀπὸ ὅσους ἐπικοινωνοῦν μὲ τοὺς αἱρετικούς.
Ἤδη ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, πρὶν συγκληθεῖ κάποια Σύνοδος καὶ ὑποδείξει τὴν ὕπαρξη κάποιας συγκεκριμένης αἱρέσεως ἢ κατονομάσει συγκεκριμένους αἱρετικοὺς παραγγέλλει καὶ διδάσκει: «Μὴ λέγετε αὐτοῖς (τοῖς αἱρετικοῖς, οὔτε) χαίρειν».
Καὶ γιὰ νὰ μὴ ἐπικαλεσθοῦμε πάλι τὴν πολυχρησιμοποιημένη ἔκφραση «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔσται», ἂς δοῦμε καὶ κάποια ἄλλα Πατερικὰ χωρία.
Ὁ Μ. Βασίλειος εἶναι ἀπόλυτος. Δὲν μιλᾶ γιὰ ἀπομάκρυνση ἀπὸ

Με επιφύλαξη ως προς τις λεπτομέρειες!

Πηγή
Blue Beam Project-
Ἐπιχείρηση "Μπλέ Ἀστραπή". 

Τό ὀργανωμένο σχέδιο τῆς NASA 
γιά τούς "ἐξωγήινους", 
γιά τά "σημεῖα καί τέρατα ψεύδους"
 πού θά μᾶς προβάλουν
 καί γιά τήν παγκόσμια προβολή 
τοῦ Ἀντιχρίστου!

  


Τι είναι το Blue Beam Project;
Το blue beam project είναι ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην παραπλάνηση των ανθρώπων. Ωστε να φέρουν τον αντίχριστο.

Ποιος το έφτιαξε;
Η ΝΑΣΑ και αυτοί που είναι πίσω της... (bilderberg, illuminati, τεκτονες και αλλα άτομα της νέας τάξης).
 
Πώς θα το καταφέρουν να παραπλανήσουν τους ανθρώπους;
Στην αρχή με κάποια ανακοίνωση θα μας πούνε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, είτε ότι βρήκανε κάποιο μικρό οργανισμό και αργότερα μεγαλύτερα όντα.......
Στην συνέχεια μετά από λίγο καιρό θα εμφανίσουν εξωγήινους στον ουρανό με UFO κλπ και ο Αντίχριστος (Μεσσίας και Μέγας Διδάσκαλος όπως λένε) θα πει στους ανθρώπους πως μόνο εγώ μπορώ να σας σώσω.... Είμαι αυτός που περιμένετε όλες οι θρησκείες ο μέγας ΔΑΣΚΑΛΟΣ.

Γιατί να παραπλανηθούν οι άνθρωποι;
Για να πιστέψουν στον ψεύτικο Μεσσία που ετοιμάζουν και για να μπορούν οι

Το τρίτο θαύμα των Χριστουγέννων!

Ομοφυλοφιλία: Θεομίσητη αμαρτία

(Το τρίτο θαύμα των Χριστουγέννων)

      Σε σημείωση του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, στα Προλεγόμενα του πεζού Κανόνος της Χριστού Γεννήσεως, από το Εορτοδρόμιο (τόμος Α΄, σελ. 145), αναφέρονται τρία θαύματα που ακολούθησαν την Γέννηση του Χριστού.

   Παραθέτουμε εδώ το τρίτο συγκλονιστικό θαύμα: "Τρίτον δε και τελευταίον θαύμα ηκολούθησεν εν τη Χριστού Γεννήσει΄ λέγει γαρ ένας Διδάσκαλος, ότι την νύχτα εκείνην, κατά την οποία εγεννήθη ο Δεσπότης Χριστός, έστειλε πρώτον ένα Άγγελον και εθανάτωσεν όλους τους αρσενοκοίτας, όπου ήσαν εις τον Κόσμον, και έπειτα εγεννήθη, διά να μη ευρεθή τότε εις την γην μία τοιαύτη Θεομίσητος αμαρτία (παρά Ιερονύμω)".

http://www.alopsis.gr/alopsis/omofilof.jpgΣχόλιο Άλλης Όψεως: "Ίσως τώρα να γίνεται ακόμα πιο φανερό σε καλοπροαίρετους αναγνώστες ότι το αμάρτημα αυτό αποτελεί βδέλυγμα στα μάτια του Θεού και ότι όσοι επιχειρούν να θεσμοθετήσουν "γάμους" και "σύμφωνα συμβίωσης" μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φύλου, βλασφημούν και αντιτίθενται στο θέλημα του Θεού. Η δε προπαγάνδα υπέρ της αφύσικης αυτής κατάστασης πρέπει επιτέλους να παύσει. Αφήστε τους ανθρώπους να μετανοήσουν, γιατί δεν υπάρχει αμαρτία που να μην θεραπεύεται από την άπειρη και άφατη αγάπη του Δημιουργού του ανθρώπου".
Σημείωση "Π.Π.": Εἶναι ὀδυνηρὴ ἡ διαπίστωση πολλῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς "αὐθόρμητης" ὑπεράσπισης τοῦ "δικαιώματος" τῶν ὁμοφυλοφίλων νὰ κάνουν "ὅ,τι θέλουν, ἀφοῦ κανένα δὲν πειράζουν" ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου! Τὸ ἴδιο μήνυμα παίρνουμε καὶ ἀπὸ πολλοὺς νέους, ἀφοῦ ἡ προπαγάνδα δεκαετιῶν (κυρίως ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε.) ἔχει μεγάλη ἐπιτυχία.
ἐκκοσμίκευση καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς δούλεψαν καλὰ στὸ χῶρο τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἔτσι σήμερα οἱ "ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας" ἔχουν καταστεῖ τελείως ἀνυπόληπτοι, ἀφοῦ στοὺς χώρους τῆς ἡγεσίας της τὸ "κουσούρι" κάνει θραύση.
Εἶναι τραγελαφικὸ ἐκεῖνοι οἱ Ἐπίσκοποι ποὺ σιγοντάρησαν τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ ὑποστήριζαν μὲ τρίστηλες δημοσιεύσεις στὸν "Ὀρθόδοξο Τύπο" Ἐπισκόπους ποὺ κατηγορήθηκαν ἢ παραιτήθηκαν γιὰ τὸ "κουσούρι" νὰ προσπαθοῦν μὲ ὑβριστικὲς δημοσιεύσεις καὶ κωδωνοκρουσίες (π.χ. σήμερα στὸ Αἴγιο) νὰ πολεμήσουν τὴν νομιμοποίηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας! Γίνονται γραφικοί, καὶ αὐτές, οἱ κοσμικοῦ τύπου ἐνέργειές τους, ἔχουν τὰ ἀντίθετα ἀποτελέσματα.
Μᾶς λείπει ἡ  κακοπάθεια γιὰ τὸ Χριστό, ἡ ἀσκητικὴ διάθεση, ἡ μετάνοια,· διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὰ κραυγαλέα ἁμαρτήματα τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλὰ ἡ ρίζα αὐτῶν τῶν ἁμαρτημάτων ὑπάρχει μέσα μας. Καὶ πῶς νὰ τὴν πολεμήσουμε στοὺς νέους ἀνθρώπους;

Η αγία Ιουλιανή της Νικομηδείας– 21 Δεκεμβρίου


    "...τ Λόγῳ νενύμφευσαι τοῦ ἀθανάτου
Πατρός, Ἰουλιανὴ ἔνδοξε"!


Ήταν δεκαοχτώ χρονών όταν με το μαρτύριό της  τέλεσε τους γάμους της με τον Χριστό…Η αγία Ιουλιανή. Ρωσική εικόνα του 13ου αιώνα.

      Η αγία Ιουλιανή ήταν κόρη ειδωλολατρών. Οι γονείς της, επιφανείς άρχοντες στην Νικομήδεια επί βασιλείας του στυγνού Διοκλητιανού (286-305), την αρραβώνιασαν με κάποιον Ελεύσιο, άνδρα με βαθμό συγκλητικού, ο οποίος την ερωτεύθηκε παράφορα και βιαζόταν να γίνει ο γάμος τους. Την καρδιά όμως της Ιουλιανής είχε κυριεύσει ο έρωτας για τον επουράνιο Νυμφίο· η νεαρή κόρη προσπαθούσε να διαφυλαχθεί άθικτη και ακέραια για τον Χριστό, και προσπαθεί να αντισταθεί όσο μπορούσε στις επιδιώξεις του μνηστήρα της.


Δήλωσε κατ’ αρχήν, σαν να επρόκειτο για καπρίτσιο κοσμικής κοπέλας, ότι θα δεχόταν να νυμφευθεί τον Ελεύσιο μόνο αν εκείνος γινόταν έπαρχος της πρωτεύουσας της Βιθυνίας. ...Ο Ελεύσιος επιδόθηκε αμέσως στο έργο: δαπάνησε ανυπολόγιστα χρήματα, έβαλε να μεσολαβήσουν φίλοι και συγγενείς του στην αυλή, και σε σύντομο χρονικό διάστημα κατόρθωσε να γίνει έπαρχος της Νικομηδείας.

Επανέλαβε τότε την πρόταση γάμου, και αναγκασμένη πλέον να φανερώσει την πίστη της, η μνηστή του Χριστού είπε: «Αν δεν εγκαταλείψεις την λατρεία των μάταιων ειδώλων και δεν προσκυνήσεις τον Δεσπότη μου Χριστό, ομόζυγό μου δεν θα σε λάβω, διότι πώς είναι δυνατόν να ενωθούν τα σώματα και να αντιμάχονται οι καρδιές μας».

Ακλόνητη στην απόφασή της παρά τις παρακλήσεις των γονέων της, η Ιουλιανή συνελήφθη ως οπαδός της υπό διωγμό θρησκείας και σύρθηκε ενώπιον του δικαστηρίου του επάρχου. Ο μνηστήρας της έγινε κριτής και δήμιος· διέταξε να την γδύσουν και να την υποβάλουν σε ανελέητα μαρτύρια. Μαστίγωσαν την αγία σε όλο της το σώμα και μετά την κρέμασαν από τα μαλλιά και ξερρίζωσαν το τριχωτό της κεφαλής της. Στην φυλακή της παρουσιάστηκε ο διάβολος με την μορφή αγγέλου Κυρίου και της πρότεινε να δεχθεί να θυσιάσει στα είδωλα· η αγία όμως, οπλισμένη με την προσευχή,