Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Όταν ο Άγιος Παΐσιος αναστάτωσε με την επίσκεψή του στην Θράκη, τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες!Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ταξίδι στὴ Θράκη μὲ τὸν Ὅσιο Παΐσιο»
τοῦ Ἀθανασίου Ρακοβαλλῆ

    Μετὰ ἀπὸ ἐκεῖ φύγαμε γραμμὴ γιὰ ἕνα μοναστηράκι ποὺ θὰ μᾶς φιλοξενοῦσε (τὸν Ὅσιο Παΐσιο καὶ τὸν Ἀθανάσιο Ρακοβαλλ). Ἦταν λίγα χιλιόμετρα ἔξω ἀπὸ τὴν Κομοτηνή.
Πεντακόσια μέτρα πρὶν τὴν εἴσοδο τοῦ μοναστηριοῦ, ἕνα Ι.Χ. αὐτοκίνητο, μὲ μιά μεγάλη κεραία στὸ πίσω μέρος του μᾶς περίμενε. Μᾶς σταμάτησαν, ὁ ὁδηγὸς καὶ ὁ συνοδηγὸς ποὺ φοροῦσαν μαῦρα γυαλιά.
- Ἀστυνομία, μοῦ λένε… σταμάτησα. Ἀφοῦ μᾶς ρώτησαν μερικὰ πράγματα πῆγαν νὰ φύγουν.
- Καλὰ βρὲ παιδιὰ πότε τὸ μάθατε, ἀπόρησα.
- Ἒ, μαθαίνονται αὐτὰ τὰ πράγματα, εἶπαν καὶ ἔφυγαν.
Μὰ τί στὸ καλὸ θέλανε; ἀπόρησα.
Τότε δὲν γνώριζα τί γίνεται στὴν Θράκη. Μετὰ ἔμαθα γιὰ τὶς δραστηριότητες τῶν Τουρκικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου ποὺ ἁλωνίζουν στὴν Θράκη. Προσπαθοῦν νὰ ξεσηκώσουν τοὺς μουσουλμάνους ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν καὶ νὰ "Τουρκοποιήσουν" τοὺς Πομάκους. Οἱ Πομάκοι εἶναι πρώην Χριστιανοί, βίαια ἐξισλαμισμένη ὀρεσίβια φυλὴ καὶ ἀποτελοῦν πάνω ἀπὸ τὸ μισό τοῦ μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Θράκης. Μέχρι σήμερα...

ἀνοίγουν τοὺς τάφους τους καὶ βρίσκουν σταυρουδάκια. Ὅταν ζυμώνουν οἱ γυναῖκες τους, κάνουν τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ πάνω στὸ ψωμί. Ἡ γλώσσα τους εἶναι Πομάκικα, ξεχωριστὴ γλώσσα. Προσπαθοῦν νὰ τοὺς κάνουν νὰ μιλοῦν Τουρκικὰ καὶ ὄχι Πομάκικα, δίνοντάς τους μηνιαίως ἕνα καλὸ ποσὸ χρημάτων σὲ ὅποιον δέχεται νὰ μιλάει μόνο Τουρκικὰ ἐκτός τοῦ σπιτιοῦ του. Προσπαθοῦν ἐπίσης νὰ τοὺς πείσουν νὰ φοροῦν τὶς στολὲς τῶν Ὀθωμανῶν στὰ παραδοσιακὰ πανηγύρια τους καὶ ὄχι τὶς παραδοσιακὲς Πομάκικες φορεσιές. Ὅποιος Πομάκος ἀντιστέκεται, δέχεται τὸν ψυχολογικό, κοινωνικὸ καὶ οἰκονομικὸ πόλεμο ἀπὸ τοὺς πράκτορες τοῦ Τουρκικοῦ προξενείου.

...Τότε σκέφτηκα καὶ τὶς περίεργες κινήσεις τῶν δύο Τούρκων, ποὺ μᾶς παρακολουθοῦσαν καὶ κοίταζαν τὸ αὐτοκίνητό μου, ὅταν εἴμασταν μέσα στὰ μουσουλμανικὰ χωριά... Σκέφθηκα ὅτι αὐτοὶ ἦταν Τοῦρκοι πράκτορες. Μᾶς τὴν «στήσανε» σ΄ αὐτὸ τὸ σημεῖο τοῦ δρόμου, γιὰ νὰ σκηνοθετήσουν κανένα τροχαῖο καὶ ὁ Γέροντας τὸ γνώρισε μὲ τὸ προορατικό του χάρισμα καὶ τοὺς παρέκαμψε μ΄ αὐτὸν τὸν τρόπο...
Φαίνεται οἱ Τοῦρκοι θορυβήθηκαν ἀπὸ τὴν ἀπήχηση ποὺ εἶχε ὁ Γέροντας στὸν κόσμο καὶ εἶπαν νὰ δράσουν τώρα στὴν ἀρχή, πρὶν φουντώσει γιὰ τὰ καλὰ αὐτὸ τὸ ρεῦμα.
Αὐτὰ δὲν μπορῶ νὰ τὰ ἀποδείξω, οὔτε οἱ φίλοι μου οἱ Θρακιῶτες, πού μοῦ μίλησαν γιὰ τὴν δράση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Τουρκίας στὴν Θράκη, μποροῦν νὰ ἀποδείξουν πολλὰ πράγματα. Μοῦ εἶπαν ὅμως πολλὲς ἱστορίες, ποὺ εἶχαν συμβεῖ σὲ ἀνθρώπους συνήθως σὲ προσωπικότητες ποὺ ἀντιστέκονται στὴν τουρκοποίηση τῆς Θράκης. Ἡ μουσουλμανικὴ θρησκεία χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ ἐξηπηρετήση τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Τουρκίας. Γι΄ αὐτοὺς εἶναι σίγουρο ὅτι ἄνθρωποι ἀπειλοῦνται ἀμέσως ἢ ἐμμέσως καὶ ὅτι σκηνοθετοῦνται διάφορα «ἀτυχήματα» στὴν περιοχὴ ἔξω ἀπὸ τὴν Καβάλα... καὶ μάλιστα στὴν συγκεκριμένη περιοχή, πρῶτον, γιατί εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὴν Κομοτηνὴ καὶ δὲν συσχετίζεται τὸ θέμα εὔκολα μὲ αὐτούς, καὶ δεύτερον, γιατί ὁ δρόμος εἶναι «βολικὸς» μὲ τὶς πολλὲς στροφὲς καὶ τὰ σταυροδρόμια. Μάλιστα, μοῦ περιέγραψαν κάποια τέτοια σκηνοθετημένα «ἀτυχήματα», ποὺ εἶχαν γίνει στὸ παρελθόν.
Θαύμασα ξανὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν Ἅγιό Του, μὲ τί εὐκολία, σὰν νὰ ἦταν ἕνας ἱστὸς ἀράχνης, διαλύει τὶς ἐνέδρες καὶ τὶς σκευωρίες τῶν ἀνθρώπων.

Θυσιάζονται για Ο.Σ.Φ.Π. και Δ.Ε.Η., αλλά στέλνουν πορτραίτα στον αιρεσιάρχη!Ὀλυμπιακὸς καὶ ἡ Δ.Ε.Η. πάνω ἀπὸ τὸν Χριστὸ γιὰ τοὺς "ἀντιοικουμενιστὲς" Δεσποτάδες, ὅπως δείχνουν στὶς πράξεις τους, ἀλλὰ ἀκόμα κάποιοι τοὺς παρουσιάζουν ὡς ἀγωνιστὲς ἀντι-Οἰκουμενιστές!
Ὁ "λέοντας" Πειραιῶς Σεραφεὶμ γύρισε τὴν πλάτη του στὸν Καμμένο, γιατί... δὲν ἀνέχεται τὶς προσβολές του γιὰ τὸν πόλη του καὶ τὸ καμάρι τοῦ Πειραιᾶ, τὸν Ὀλυμπιακό.νάλογα πράττει κι ὁ Γόρτυνος ποὺ εἶναι ἕτοιμος νὰ θυσιαστεῖ γιὰ τὴν Δ.Ε.Η., ἀλλὰ ὄχι γιὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ (ἐδῶ). Γι’ αὐτὸ καὶ ζητᾶ συγγνώμη ἀπὸ τὸν Πατριάρχη ὁ Γόρτυνος, ἐπειδὴ ξεγελάστηκε σὰν γραία καὶ ὑπέγραψε τὴν «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ»!


   Παράλληλα ὁ Πειραιῶς Σεραφεὶμ ὡς ἄλλος λαγὸς δὲν γυρίζει τὶς πλάτες του στὸν ἑκάστοτε αἱρετικό, ὅταν αὐτὸς προσβάλλει τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία του, ἀλλὰ ἀντίθετα προσκυνάει τὸν αἱρεσιάρχη καὶ τοῦ στέλνει δῶρο ἕνα ...πορτραῖτο!!!


Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ γύρισε την πλάτη στον Καμμένο 


Την οργή των Πειραιωτών και των φορέων της πόλης για τα καμώματα του Πάνου Καμμένου αποτυπώνει ένα γεγονός με ιδιαίτερη σημειολογική σημασία που έλαβε χώρα κατά τον

Πότε θα καταλάβουμε ότι ο χαρτοπόλεμος δεν πτοεί τους Οικουμενιστές;


Απροκάλυπτη οικουμενιστική προπαγάνδα σε τηλεοπτικό σταθμό


Απροκάλυπτη οικουμενιστική προπαγάνδα σε τηλεοπτικό σταθμό με… τις «ευλογίες» της Ι.Μ. Φλωρίνης! Οι μητροπολίτες της Βορείου Ελλάδος οφείλουν να επιληφθούν του θέματος
Του Βασιλείου Π. Κερμενιώτη
    Τα τελευταία χρόνια ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος, έδωσε ευλογία σε έναν ιερέα του να παρουσιάζει την εκπομπή «Λόγια αγάπης» στον τηλεοπτικό σταθμό FLASH TV, της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό μας είχε χαροποιήσει γιατί θεωρήσαμε ότι μια τέτοια εκπομπή θα συνέβαλλε στην πνευματική οικοδομή του πληρώματος της Εκκλησίας. Πριν μερικούς μήνες, όμως, ο κληρικός αυτός έκανε τρεις (3) φρικτές εκπομπές στις οποίες προπαγανδίστηκε, ξεδιάντροπα, η παναίρεση του Οικουμενισμού!

Η συνέχεια του άρθρου: 

Ανατροπή του Ευαγγελίου με την ..."ανοχή" των εκκλησιαστικών ηγετών!

Καί νέα χείρων «ὕβρις»


Αποτέλεσμα εικόνας για Η ταυτότητα φύλου

Εὐδοξία Αὐγουστίνου. Φιλόλογος - Θεολόγος

    «Νά δοῦμε ἀκόμα ποῦ θά φτάσουμε! Δέν ἀφήσαμε βρωμιά, δέν ἀφήσαμε σιχαμένη πράξη πού νά μήν τήν κάνουμε, δέν ἀφήσαμε πονηρό διαλογισμό πού νά μήν τόν ποῦμε ἤ νά μήν τόν γράψουμε μέ τή μεγαλύτερη ἀδιαντροπιά. Ξεχαλινωθήκαμε πιά ὁλότελα. Γινήκαμε ἕνα τρελλό κοπάδι, πού μᾶς σαλαγᾶ ὁ διάβολος μέ μιά βουκέντρα κι ἐμεῖς τρέχουμε λαχανιασμένοι... », ἔγραφε πρίν ἀπό μερικά χρόνια ὁ Φώτης Κόντογλου. 

  Ἀλήθεια, μποροῦσε κανείς νά φανταστεῖ ὅτι θά φτάναμε τόσο σύντομα σέ τέτοιο σημεῖο παρακμῆς καί ἀπόπτωσης! Μέ νόμο τοῦ κράτους ἀλλάζει κανείς φύ­λο μέ μία

Ο επικίνδυνα ...αστείος!!!

Ο Οικουμενισμός, η ΔΕΗ και ο Δεσπότης  

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ  & ...ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Ποιοι ξεπουλούν την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, σε ποιους αντιστέκεται ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ;


Ποιοι ξεπουλούν την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, σε ποιους αντιστέκεται ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ;

katanixis.gr: (ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ)

«Αν χρειαστεί να παραιτηθώ για να σωθεί η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, θα το κάνω»
Στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ο Μητροπολίτης, ο οποίος ήταν παρών και μίλησε στο μεγάλο συλλαλητήριο της Τετάρτης!
Μεταξύ άλλων, είπε: «Η εκκλησία είναι κοντά στον τίμιο αγώνα του λαού της. Ευλογεί τον αγώνα σας, τα άρματα σας, τις φωνές σας και εύχομαι να μην είναι τόσο κουφοί αυτοί που διοικούν την Εκκλησία, να μην ακούσουν την οργή του λαού. Εύχομαι αυτοί που διοικούν την Εκκλησία και παίζουν στις πλάτες μας μπιλιάρδο και

«Δρόμος δίχως Θεό δεν αντέχεται...»


Ἀδαμάντιου Τσακίρογλουδιδασκαλία τῶν Ἁγίων ἀποτελεῖ τὸ ἀπόσταγμα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς τους καὶ τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι Θεογνωσίας τους. Ἡ διδασκαλία τους ἀποδεικνύει τὴν ἀληθινὴ καὶ ὀρθὴ πίστη τους. Ὡς γνήσια τέκνα τοῦ Θεοῦ οἱ Ἅγιοι δὲν κράτησαν γιὰ τὸν ἑαυτό τους ἀλλὰ μοιράστηκαν μαζὶ μας τὴν ἐν Θεῷ ἐμπειρία καὶ γνώση τους, ὥστε μέσῳ αὐτῆς ὁ κάθε πιστὸς ἀνὰ τοὺς αἰῶνες νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ πολεμήσει τὴν ὁποιαδήποτε πλάνη καὶ αἵρεση καὶ νὰ ἀγωνιστεῖ γιὰ τὴν σωτηρία του. Ὡς ἐκ τούτου ἡ μίμηση τῶν Ἁγίων ἀποτελεῖ καθῆκον τῶν πιστῶν ὄχι μόνο γιὰ νὰ τοὺς τιμήσει, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ γνωρίσει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἀναλόγως νὰ τὸ διαφυλάξει καὶ νὰ τὸ τηρήσει.
Ἡ διδασκαλία τῶν Ἁγίων ἀποτελεῖ παράλληλα μάστιγα γιὰ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ μάλιστα γιὰ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές. Τοὺς ἐλέγχει, τοὺς ἀναδεικνύει καὶ τοὺς καταδικάζει ἂν συνεχίζουν νὰ πολεμοῦν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο οἱ Οἰκουμενιστὲς ἔχουν βάλει σκοπὸ νὰ μειώσουν τὸ κῦρος καὶ τὴν αὐθεντία τῶν Ἁγίων

Άγιος Αμβρόσιος

Ἕνας Ἐπίσκοπος ὑψώνει τὸ ἀνάστημά του στὸν πλανητάρχη!
(η μνήμη του τιμάται στις 7 Δεκεμβρίου)


Στὶς 7 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος, Ἐπίσκοπος Μεδιολάνων. Στὸ σημερινὸ Μιλάνο τῆς Ἰταλίας. Τοῦ 4ου αἰῶνος κι αὐτός, σπουδαῖος, νομικὸς μεγάλος, ἔγινε διοικητὴς τοῦ Μιλάνου καὶ τῆς ἐπαρχίας ἐκεῖ, ἦταν δίκαιος καὶ συνετὸς καὶ κατηχούμενος. Ἑτοιμαζόταν, δηλαδή, νὰ βαφτισθεῖ. Πέθανε ὁ ἐπίσκοπος Μεδιολάνων καὶ μετὰ οἱ ὀρθόδοξοι μάλωναν μὲ τοὺς Ἀρειανοὺς στὸ ποιὸς θὰ καταλάβει τὸν θρόνο. Καὶ ἔγινε κίνημα. Ἐπανάσταση. Κι ὡς διοικητὴς ὁ Ἀμβρόσιος ἐστάλη νὰ καταστείλει τὴν στάση καὶ τὴν ἐπανάσταση καὶ νὰ φέρει τὴν ἡσυχία καὶ τὴν εἰρήνη.
Πῆγε, λοιπόν, καὶ τοὺς μίλησε τόσο γλυκά, ἦταν ρήτορας καὶ σοφὸς καὶ ἐνάρετος, παρότι ἀκόμη δὲν εἶχε βαφτισθεῖ. Καὶ τοὺς κατάφερε

Ο Παλαιοημερολογίτης Ηγούμενος ΜΕΘΟΔΙΟΣ συκοφαντεί και υβρίζει τους Αγίους του Θεού, ΠΑΪΣΙΟ, ΠΟΡΦΥΡΙΟ, ΙΑΚΩΒΟ ΤΣΑΛΙΚΗ και ΦΙΛΟΘΕΟ ΖΕΡΒΑΚΟ!   Οἱ Παλαιοημερολογίτες συνεχίζουν νὰ βλασφημοῦν, ἀρνούμενοι νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ διὰ τῶν συγχρόνων Ἁγίων θαυματουργεῖ! Οἱ Ἅγιοι κατ' αὐτοὺς τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, οὔτε κἂν γνωρίζουν σὲ τί ...Θεὸ πιστεύουν!!! Γιατὶ τὸ Νέο Ἡμερολόγιο –κατ’ αὐτούς– εἶναι πλάνη, σχίσμα καὶ αἵρεση!
    Στὸ βίντεο ὁ ἐσφιγμενίτης Μεθόδιος δὲν ντρέπεται νὰ κατηγορεῖ