Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019

Να δούμε τι θα βρει να ψελλίσει τώρα ο Πειραιώς Σεραφείμ κι αυτοί που τον έχουν ανακηρύξει "λέοντα" της Ορθοδοξίας!;

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΝΗγίτες ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΩΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ = ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΛΕΞΕΙΣ:

1η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ο ΠΟΡΟΣΕΝΚΟ "ΚΟΙΝΩΝΕΙ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

2η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ο ΠΟΡΟΣΕΝΚΟ "ΚΟΙΝΩΝΕΙ" ΑΠΟ ΟΥΝΙΤΗ ΠΑΠΙΚΟ
Τί άλλο περιμένετε;λοι ἐσεῖς οἱ «εὐσεβεῖς» Ἐπίσκοποι, ἱερεῖς, μοναχοὶ καὶ μοναχές, τί ἄλλο περιμένετε γιὰ νὰ φύγετε μακριὰ  «ὡς ἀπὸ λύκου», καὶ «ὡς ἀπὸ ὄφεος» καὶ θηριώδους καὶ δηλητηριώδους δράκοντος, ἀπὸ αὐτὸ τὸ τέρας ποὺ ἀποκαλεῖται Οἰκουμενισμός, καὶ ἐκφράζεται ἀπὸ τὸν παναιρετικὸ πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ τοὺς ὑποτακτικούς του;
Δὲν συλλογίζεσθε τὴν εὐθύνη σας; Δὲν συλλογίζεσθε ὅτι μὲ τὴν ἐπὶ δεκαετίες σιωπὴ καὶ ἀνοχή σας, τοῦ δώσατε τὴν δυνατότητα νὰ ἐπιβάλει τὰ σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ τοῦ ἄρχοντος τοῦ σκότους;  Ἂν τὰ τελευταῖα χρόνια εἴχατε ἀπομακρυνθεῖ, θὰ περισώζατε τὴν κατάσταση, θὰ ἀποτρέπατε (ἢ θὰ καθυστερούσατε ἔστω) κάποιες ἀπὸ τὶς διαλυτικὲς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐνέργειές του. Θὰ ἀποτρέπατε τουλάχιστον τὴν πραγματοποίηση τῆς κακόδοξης καὶ ληστρικῆς Κολυμπάριας Συνόδου.
Δὲν τὸ πράξατε ὅμως.
Καὶ σφυγμομετρώντας τὴν ἀδιαφορία σας γιὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου, βλέποντας ὅτι δὲν ἔχετε διάθεση νὰ «πάθετε» γιὰ τὴν τήρηση τῶν θείων Ἐντολῶν καὶ τὴν ἀγάπη Του, οἱ Οἰκουμενιστὲς προχώρησαν ἀκόμα περισσότερο.
Ἕως πότε λοιπὸν θὰ βλέπετε τὴν διάλυση τῆς Ἐκκλησίας (κατ’ ἄνθρωπον, γιατὶ «πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς») καὶ θὰ συμπορεύεσθε μὲ ὅσους τὴν πραγματοποιοῦν καὶ τὴν ἀνέχονται;

Μήπως "ἄχρι καιροῦ" δευτέρας Παρουσίας;  

Χιόνια, πολλά χιόνια και κρύο στην Εκκλησία του Κυρίου!

Κλήμης: Η κανονική Ουκρανική Εκκλησία δε θα τελεί λειτουργίες με τη «νέα εκκλησία»

Η κανονική Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία δε θα τελεί λειτουργίες από κοινού με τη λεγόμενη «νέα Ουκρανική Εκκλησία», η οποία δεν έχει επισήμως αναγνωριστεί από άλλες ορθόδοξες δομές, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κλήμης, μιλώντας στο Sputnik.
Το Σάββατο, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίος υπέγραψε τον Τόμο για την εκχώρηση αυτοκεφαλίας στη

Πατριάρχης Αντιοχείας: Η αυτοκεφαλία στην Ουκρανική Εκκλησία δεν οδηγεί σε ειρήνη, αρμονία

Ο Πατριάρχης του Ελληνικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου Αντιοχείας και όλης της Ανατολής Ιωάννης o 10ος ανέφερε σε επιστολή του προς τον Πατριάρχη Βαρθολομαίοτης Κωνσταντινούπολης ότι η χορήγηση ανεξαρτησίας στη νέα Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας δεν θα φέρει ειρήνη ή αρμονία ούτε στην Ουκρανία ούτε στον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο.
«Το πιο χρήσιμο πράγμα για την ειρήνη στην [Ορθόδοξη] εκκλησία, την ενότητά της… θα ήταν να σταματήσει και να αναβληθεί αυτή η

Ομιλία περι του μυστηρίου της Αγίας Τριάδας


Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Ὁμιλία

περὶ τοῦ μυστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδας

Ὅτι τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῷ οὐρανῷ,
ὁ Πατήρ, ὁ Λόγος καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα
καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἓν εἰσί· καὶ τρεῖς εἰσὶν
οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῇ γῇ, τὸ Πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ
τὸ αἶμα καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν
(Α΄Ἰωάννου 5:7-8).

    Ὅταν διαβάζουμε  τὴν Ἁγία Γραφὴ πρέπει νὰ εἴμαστε σὲ ἐγρήγορση, ὥστε νὰ προσέχουμε τὴν κάθε μία λέξη. Ὁ βιαστικός ἀναγνώστης, γιὰ παράδειγμα, δὲν θὰ προσέξει τὴ διάκριση ποὺ χαράσσει ὁ Εὐαγγελιστὴς ἀνάμεσα στὴν οὐράνια Ἁγία Τριάδα καὶ τὴν ἐπίγειο τριάδα.
     Σχετικὰ μὲ τὴν Ἁγία Τριάδα ἀναφέρει: καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἰσὶ καὶ ὡς πρὸς τὴν ἐπίγειο τριάδα ἀναφέρει καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 
     Ὑπάρχει τεράστια διαφορά ἀνάμεσα στὸ «ἕν εἰσὶ» καὶ τὸ «εἰς ἕν εἰσί». Ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι ἕνα, ἐνῶ τὸ πνεῦμα, τὸ νερὸ καὶ τὸ αἷμα ναὶ μὲν συνυπάρχουν, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἕνα. Ἀκόμη καὶ οἱ ἐχθροὶ μποροῦν νὰ συνυπάρχουν, ἀλλὰ ὅμως δὲν εἶναι ἕνα. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στὴ γῆ συνυπάρχουν, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἕνα. Τὸ νερὸ καὶ τὸ αἷμα κάνουν τὸ σῶμα, ἐνῶ τὸ πνεῦμα εἶναι πνεῦμα. Ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκὸς (πρὸς Γαλάτας 5:17). Δὲν εἶναι ἕνα αὐτὰ τὰ δύο, ἀλλὰ εἶναι μαζὶ, συνυπάρχουν. Ὅταν πεθαίνει ὁ ἄνθρωπος, ἡ ἕνωση αὐτὴ σπάει καὶ παύει νὰ ὑπάρχει. Τὸ αἷμα καὶ τὸ νερὸ πᾶνε σὲ μιὰ πλευρὰ καὶ τὸ πνεῦμα σὲ ἄλλη. Ὡστόσο τὰ Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας στοὺς οὐρανοὺς δὲν συνυπάρχουν μόνο, ἀλλὰ εἶναι Ἕνα.
    Ὑπάρχει ὅμως καὶ μία τριάδα στὸν ἐσωτερικὸ οὐρανὸ τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὄχι ἁπλῶς μιὰ ἑνότητα, ἀλλὰ μία ἕνωση, ἕνα, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νὰ μπορεῖ νὰ εὐλογεῖται ὄχι μόνο σὲ τοῦτο τὸν κόσμο, ἀλλὰ καὶ στὸν ἄλλο κόσμο. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἕνωση τοῦ νοῦ, τῆς καρδιᾶς καὶ τῆς θέλησης. Ὅσο αὐτὰ τὰ τρία εἶναι ἁπλῶς σὲ ἑνότητα, ὁ ἄνθρωπος θὰ εἶναι σὲ πόλεμο μὲ τὸν ἑαυτὸ του καὶ μὲ τὴν Οὐράνια Ἁγία Τριάδα. Ὅταν ὅμως τοῦτα τὰ τρία ἑνοποιηθοῦν, ἑνωθοῦν, ὥστε κανένα νὰ μὴν κυριαρχεῖ καὶ κανένα νὰ μὴν ὑποδουλώνεται, τότε ὁ ἄνθρωπος γεμίζει μὲ τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσα (πρὸς Φιλιππησίους 4:7), ποὺ ὑπερβαίνει κάθε λόγο τοῦ ἀνθρώπου, κάθε ἐξήγηση, κάθε φόβο καὶ κάθε λύπη. Τότε ὁ μικρὸς οὐρανὸς μέσα στὸν ἄνθρωπο ἀρχίζει νὰ μοιάζει μὲ τὸν μεγάλο οὐρανὸ τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ» φανερώνεται στὸν ἄνθρωπο.
     Ὦ Τριαδικέ Θεὲ, βοήθησέ μας νὰ μοιάζουμε, τουλάχιστον, μ’ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μοιάζουν μὲ Σένα.
     Ὅτι Σοὶ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ και προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
(Ἀπό τὸν Πρόλογο τῆς Ἀχρίδος, τόμ. Ἰανουαρίου, σ. 60-62)
Ἐπιμέλεια:
Νῖκος Κυριακίδης

Ομιλία εις τα Άγια Θεοφάνεια


Ομιλία π. Ευθ. Τρικαμηνά - Λάρισα

Η υπογραφή του Τόμου Αυτοκεφαλίας θα φέρει μόνο προβλήματα, διχασμό και αμαρτία στην Ουκρανία

 Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία:

Η υπογραφή του Τόμου Αυτοκεφαλίας θα φέρει μόνο προβλήματα, διχασμό και αμαρτία στην Ουκρανία


Ο Βαρθολομαίος απένειμε στο Κίεβο τον Τόμο για την αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας

Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίος απένειμε στο Κίεβο τον Τόμο που εκχωρεί αυτοκεφαλία στη νεοϊδρυθείσα αποκαλούμενη Ουκρανική Εκκλησία. Ο Τόμος παραδόθηκε στον Επιφάνιο Δουμένκο μαζί με την ποιμαντορική ράβδο.
Τον Τόμο εκχώρησης αυτοκεφαλίας στην αποκαλούμενη Ουκρανική Εκκλησία απένειμε την Κυριακή στον επικεφαλής της νεοϊδρυθείσας εκκλησίας, Επιφάνιο Δουμένκο, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ Θ. Λειτουργίας στις ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ


    Καὶ ἡ προγραμματισμένη γιὰ αὔριο πρωΐ Θ. Λειτουργία (ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ) στὶς Σταγιάτες Βόλου ματαιώνεται, λόγῳ τῆς ἐπικινδυνότητος τοῦ δρόμου (χιόνι-πάγος).


   Ἡ Θ. Λειτουργία θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν ΛΑΡΙΣΑ καὶ στὸν ἱ. Ναὸ τοῦ ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου τὸ πρωΐ: 0630 - 11.

Η νέα "εκκλησία"!

Σήμερα τα Φώτα λείπει ο φωτισμός

 – Δεύτερη πράξη στο ουκρανικό σόου 

– Παραδόθηκε ο Τόμος – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ για το «αγκάθι» της διασποράς (ΒΙΝΤΕΟ)


Η δεύτερη πράξη της παράστασης που έχουν στήσει Φανάρι και Κίεβο για την παράδοση του Τόμου Αυτοκεφαλίας στη νέα ουκρανικη΄Εκκλησία παίζεται αυτήν την ώρα.

Σήμερα Κυριακή, 6ην Ιανουαρίου, επί τη μεγάλη εορτή των Αγίων Θεοφανείων, ο Μητροπολίτης Επιφάνιος, συλλειτούργησε στον Πατριαρχιό Ναό μετά της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου, και εκατέρωθεν Ιεραρχών. Μετά την ανάγνωσιν του Ι. Ευαγγελίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέδωσε επισήμως την περγαμηνήν αποδόσεως της αυτοκεφαλίας τω Μητροπολίτη κ. Επιφανίω.

Τα Άγια Θεοφάνεια

 (Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος).
Επιλεγμένα αποσπάσματα από την ομιλία ΙΒ΄ του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σχετικά με τη Βάπτιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

«Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην, τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ».
Μαζί με τους δούλους ο Δεσπότης, μαζί με τους υπόδικους ο Κριτής έρχεται για να βαπτισθεί. Αλλά μη θορυβηθείς· μεταξύ των ταπεινών αυτών περισσότερο λάμπει το υψηλό μεγαλείο Του. Πραγματικά,
Αυτός ο οποίος καταδέχθηκε να κυοφορηθεί για τόσο χρόνο σε μήτρα παρθενική και να γεννηθεί από εκεί, σύμφωνα με τους νόμους της ανθρώπινης φύσεως, και επιπλέον να ραπισθεί, να σταυρωθεί και να πάθει τα άλλα παθήματα, τα οποία υπέστη, γιατί παραξενεύεσαι, εάν καταδέχθηκε να βαπτισθεί και να έλθει μαζί με τους άλλους ανθρώπους προς τον δούλο του;
Διότι εκείνο ήταν που προκαλούσε μεγάλη κατάπληξη, το ότι δηλαδή, ενώ ήταν Θεός, θέλησε να γίνει άνθρωπος· τα άλλα λοιπόν κατά λογική ακολουθία έπονται όλα γενικώς.